УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА11-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2599


від 11/16/2017
Про затвердження Програми “Дитячий тренер“ на 2018-2020 роки
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 3135-2018
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 16.11.2017 № 2599 “Про затвердж'
Втратив чинність
згідно з ухвалою 6545-2020
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про затвердження Програми “Дитячий тренер“ на 2020-2023 роки'

  Остаточна редакція:
  З метою створення сприятливих умов для розвитку та популяризації фізичної культури та спорту у м. Львові та підтримки талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про фізичну культуру і спорт“, міська рада ухвалила:
  1. Затвердити Програму “Дитячий тренер“ на 2018-2020 роки (додається).
  2. Управлінню молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, постійній комісії культури, молодіжної політики та спорту забезпечити реалізацію Програми “Дитячий тренер“ на 2018-2020 роки.
  Відповідальні: начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, голова постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту.
  3. Вважати ухвалу міської ради від 27.04.2017 № 1883 “Про затвердження Програми Дитячий тренер“ на 2017-2020 роки такою, що втрачає чинність з 01.01.2018.
  4. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
  Міський голова А. Садовий  Додаток
  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від___________№____

  ПРОГРАМА
  “Дитячий тренер“ на 2018-2020 роки
  1. Мета та завдання Програми

  1.1. Метою програми “Дитячий тренер“ на 2018-2020 роки (надалі – Програма) є розвиток та популяризація фізичної культури та спорту у м. Львові, збільшення кількості секцій з різних видів спорту та залучення молодих тренерів до роботи з дітьми та молоддю.
  1.2. Завданням Програми є підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.
  2. Загальні положення

  2.1. Дитячий тренер – це фахівець з викладання фізичної культури та певного виду спорту, який проводить навчально-тренувальну роботу, скеровану на виховання та вдосконалення майстерності дітей та юнацтва віком до 18 років.
  2.2. Кандидат – особа, яка має намір взяти участь у цій Програмі на відповідний рік та надала всі документи, необхідні для участі у конкурсі.
  2.3. На здобуття одноразових грошових винагород можуть бути висунуті кандидатури тренерів зі спортивних федерацій, спортивних клубів, спортивних організацій, дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Львова з усіх видів спорту, офіційно визнаних в Україні.
  2.4. Кандидатуру претендентів на участь у Програмі можуть подавати керівники спортивних федерацій, керівники спортивних клубів, керівники спортивних організацій, керівники дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Львова і безпосередньо самі тренери.
  2.5. Учасниками Програми можуть бути:
  2.5.1. Тренери спортивних клубів, спортивних організацій та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які працюють з дітьми та молоддю віком до 18 років.
  2.5.2. Тренери спортивних клубів, спортивних організацій та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які проводять свої заняття на території м. Львова.
  2.6. Кожен тренер, який стає переможцем цієї Програми, отримує одноразову грошову винагороду у розмірі 31055,9 грн. (у тому числі податок на доходи фізичних осіб – 5590,06 грн. та військовий збір – 465,84 грн.).
  2.7. Переможцями цієї Програми можуть бути не більше п’яти осіб, які представляють один вид спорту у межах конкурсу (або більше 5 осіб за погодженням з конкурсною комісією).
  2.8. Для участі у Програмі кандидати мають подати такі документи:
  2.8.1. Заява на участь у Програмі встановленого взірця (додаток 1 до цієї Програми).
  2.8.2. Завірені копії всіх сторінок паспорта громадянина України.
  2.8.3. Завірена копія ідентифікаційного коду.
  2.8.4. Графік навчально-тренувальних занять за поточний календарний рік.
  2.8.5. Заповнена та завірена кандидатом таблиця (додаток 3 до цієї Програми) нарахування балів відповідно до критеріїв та розподілу балів, визначених додатком 2 до цієї Програми.
  2.8.6. Підтверджуючі документи згідно з додатком 2 до цієї Програми.
  2.9. Управління молоді і спорту департаменту гуманітарної політики здійснює нарахування балів відповідно до первинно наданих кандидатом підтверджуючих документів.
  2.10. Не допускається донесення до вже зареєстрованого пакету інших підтверджуючих документів.
  2.11. Переможці визначаються конкурсною комісією, утвореною наказом начальника управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики відповідно до критеріїв Програми, наведених у додатку 2 до цієї Програми.
  2.12. Відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником бюджетних коштів, які використовуються відповідно до цієї Програми, є управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
  2.13. Відповідальність за достовірність документів, які подані на розгляд, покладається на кандидата.
  2.14. Невідповідність кандидата чи учасників кваліфікаційним вимогам конкурсу, складання аплікаційної форми для участі у конкурсі пізніше зазначеного терміну чи відсутність повного переліку документів є підставою для відмови у розгляді заяви на участь у конкурсі.
  3. Порядок реалізації Програми

  3.1. Конкурс на участь у Програмі оголошується на підставі наказу начальника управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
  3.2. Прийом документів для участі у Програмі проводиться у місячний термін з дати оголошення конкурсу.
  3.3. Інформацію про початок конкурсного відбору згідно з цією Програмою готує і оприлюднює управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики через розміщення на офіційній сторінці Львівської міської ради.
  3.4. Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики відповідно до наказу начальника управління має право продовжувати термін подання заявок на участь у Програмі.
  3.5. При визначенні переможців відповідно до цієї Програми комісія керується критеріями, визначеними у додатку 2 до цієї Програми.
  3.6. За результатами конкурсу управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики інформує заявників про прийняті рішення за допомогою засобів електронного зв’язку чи телефоном.
  3.7. Одноразова грошова винагорода надається згідно з цією Програмою тренерам та виплачується у грошовій формі на особові рахунки заявників, відкриті в установах уповноважених банків.
  3.8. Виплату одноразової грошової винагороди здійснює управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики на підставі розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова.
  3.9. Кошти відповідно до цієї Програми повинні бути виплачені до кінця бюджетного періоду, у якому проводиться конкурс.
  4. Конкурсна комісія

  4.1. Конкурсний відбір серед кандидатів на отримання одноразових грошових винагород здійснює комісія, яку утворює начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
  4.2. До складу конкурсної комісії входять начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, начальник відділу фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, провідний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, двоє представників постійної комісії культури молодіжної політики та спорту, один представник постійної комісії фінансів та планування бюджету, двоє представників спортивного середовища м. Львова (за згодою) та один спортивний журналіст (за згодою).
  4.3. Комісію очолює голова комісії начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики. Заступником голови комісії та секретарем комісії є відповідно начальник відділу фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики та провідний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
  4.4. Робота комісії здійснюється у формі засідань, які є відкритими для громадськості (оголошення про засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному сайті Львівської міської ради не пізніше ніж за 2 дні до засідання комісії). Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь більше половини її членів.
  4.5 До повноважень комісії належить:
  4.5.1. Здійснення попереднього оцінювання документів, поданих кандидатами для участі у конкурсі.
  4.5.2. Формування переліку кандидатур – переможців конкурсу, яким комісія рекомендує надати одноразову грошову винагороду за рахунок коштів міського бюджету м. Львова відповідно до критеріїв, наведених у додатку 2 до ПрограмиДитячий тренер на 2018-2020 роки.
  4.5.3. Надання управлінню молоді та спорту департаменту гуманітарної політики доручення провести вибіркову перевірку навчально-тренувальної роботи кандидата.
  5. Порядок визначання переможців конкурсу

  5.1. Аналіз відповідності поданих документів вимогам конкурсу, а також розподіл коштів міського бюджету м. Львова, передбачених на надання одноразових грошових винагород за умовами Програми, проводить конкурсна комісія.
  5.2. Розподіл коштів для отримання одноразових грошових винагород здійснюється за рейтинговою кількістю балів.
  5.3. При визначенні переможців відповідно до цієї Програми комісія керується критеріями, визначеними у додатку 2 до ПрограмиДитячий тренер на 2018-2020 роки.
  Секретар ради А. Забарило

  Віза:

  Начальник управління
  молоді та спорту А. Нікулін  Додаток 1
  до Програми “Дитячий тренер“ на 2018-2020 роки


  Начальнику управління молоді, та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради ____________________________

  ЗАЯВА
  про надання одноразової грошової винагороди відповідно
  до Програми “Дитячий тренер“ на 20___ рік

  від _____________________________________________________________
  зареєстрованого (-ої) за адресою ___________________________________
  ________________________________________________________________
  Паспорт: серія _____ № ______________,
  виданий _________________________________________________________
  Ідентифікаційний № _____________________________________________
  Контактний телефон _____________________________________________
  Вид спорту, від якого тренер приймає участь у конкурсі ________________________________________________________________
  Відомості про освіту ______________________________________________
  ________________________________________________________________
  Загальний стаж роботи ______ років
  Стаж роботи спортивним тренером ______ років
  Додаткове обгрунтування Заявника (у разі наявності) ________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________

  Я усвідомлюю, що наведені мною відомості, які вплинули або можуть вплинути на отримання одноразової грошової винагороди, будуть перевірені відповідно до чинного законодавства України.
  Про відмову у призначенні (ненаданні) або поверненні нарахованих/виплачених коштів у разі подання мною у заяві, у таблиці узагальнення конкурсних даних, а також у підтверджуючих документах неповних чи недостовірних відомостей, які необхідні для отримання одноразової грошової винагороди відповідно до Програми “Дитячий тренер“ на 2018-2020 роки, мене попереджено.
  Відтак, мене повідомлено про умови та порядок визначення переможців, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди відповідно до програми “Дитячий тренер“ на 2018-2020 роки, про права осіб, щодо яких здійснюється обробка персональних даних, мету збору та осіб, яким передаються такі дані.

  Дата ____________________ Підпис ______________

  Начальник управління
  молоді та спорту А. Нікулін  Додаток 2
  до Програми “Дитячий тренер“ на 2018-2020 роки

  КРИТЕРІЇ
  визначення переможців відповідно до
  Програми “ Дитячий тренер“ на 2018-2020 роки

  з/п
  Найменування критерію
  Кількість балів
  Підтверджуючі документи
  1
  2
  3
  4
  1.
  Рекомендація чи характеристика спортивної федерації (описова, прийнята виконавчим органом федерації)
  20
  Рекомендація чи характеристика спортивної федерації
  2.
  Вища профільна освіта (фізична культура і спорт)
  100
  Копія диплома про освіту
  3.
  Посада тренера за основним місцем праці
  30
  Довідка з місця роботи
  4.
  Кількість дітей, які тренуються у тренера (у розрізі останніх 3 років, по кожному році з вказанням дати народження кожної дитини)
  по 5 балів за кожну особу
  Завірені копії затверджених списків особового складу тренувальних груп із вказанням року народження кожної дитини1
  5.
  Участь вихованців в офіційних змаганнях обласного рівня за останній календарний рік
  по 1 балу за кожну участь
  Завірені протоколи змагань2
  6.
  Участь вихованців в офіційних змаганнях всеукраїнського рівня за останній календарний рік
  по 2 бали за кожну участь
  Завірені протоколи змагань2
  7.
  Участь вихованців в офіційних змаганнях міжнародного рівня за останній рік
  по 3 бали за кожну участь
  Завірені протоколи змагань2
  8.
  Перемога (1-3 місця) вихованців тренера у змаганнях обласного рівня за останній календарний рік
  по 2 бали за кожну перемогу
  Завірені протоколи змагань2
  9.
  Перемога (1-3 місця) вихованців тренера у змаганнях всеукраїнського рівня за останній календарний рік
  по 3 балів за кожну перемогу
  Завірені протоколи змагань2
  1
  2
  3
  4
  10.
  Перемога (1-3 місця) вихованців тренера у Чемпіонатах Європи, Кубках Європи, етапах Кубків Світу, етапах Кубків Європи, Європейських іграх, міжнародних гран-прі
  по 5 балів за кожну перемогу
  Завірені протоколи змагань2
  11.
  Перемога (1-3 місця) вихованців тренера у Чемпіонатах Світу, Кубках Світу
  по 6 балів за кожну перемогу
  Завірені протоколи змагань2
  12.
  Перемога (1-3 місця) вихованців тренера в Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх
  по 7 балів за кожну перемогу
  Завірені протоколи змагань2
  13.
  Перемога (1-3 місця) вихованців тренера в інших турнірах та змаганнях міжнародного рівня
  по 4 бали за кожну перемогу
  Завірені протоколи змагань2
  14.
  Організація та суддівство тренером офіційних спортивних змагань обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів за останній календарний рік
  по 5 балів за кожний захід
  Завірена копія положення про організацію та проведення фізкультурно-спортивних заходів із зазначенням відповідального за їх проведення

  1 при підрахунку балів враховуються спортсмени віком до 18 років, які тренуються у даного тренера. Спортсмени віком понад 18 років та спортсмени, дата народження яких не вказана, при підрахунку загальної кількості балів не враховуються. У разі, якщо одну навчально-тренувальну групу ведуть два чи більше тренерів (сформовано бригаду тренерів), до такого списку необхідно долучити наказ керівника організації, на підставі якого було створено бригаду тренерів та позначити у списках навчально-тренувальних груп спортсменів, яких тренує спортивний тренер учасник конкурсу.
  2 до розгляду приймаються протоколи змагань за останній календарний рік, які були включені до календарного плану регіонального структурного підрозділу у галузі фізичної культури та спорту, календарного плану Міністерства молоді та спорту України, офіційного календарного плану федерацій за видами спорту, офіційного календарного плану міжнародних федерацій, офіційного календарного плану Олімпійського комітету. Прізвища спортсменів, які були підготовлені тренером, мають бути позначені у протоколах та відповідати поданим спискам навчально-тренувальних груп. Спортсмени, прізвища яких не були позначені у протоколах змагань, при підрахунку балів враховуватися не будуть. Також у разі участі чи перемоги у змаганнях команди при підрахунку результатів бали зараховуються за командну перемогу чи участь, а не за кожного спортсмена окремо. До розгляду приймаються протоколи заповнені виключно у друкованому форматі.
  Начальник управління
  молоді та спорту А. Нікулін


  Додаток 3
  до Програми “Дитячий тренер“ на 2018-2020 роки

  ТАБЛИЦЯ
  узагальнення конкурсних даних учасника
  Програми “ Дитячий тренер“ на 20__ рік1

  _________________________________________________________
  Прізвище, ім`я, по-батькові повністю


  з/п
  Найменування позиції
  Кількість/
  наявність
  Кількість балів
  1
  2
  3
  4
  1.
  Рекомендація чи характеристика спортивної федерації (прийнята виконавчим органом федерації)
  2.
  Вища профільна освіта (фізична культура і спорт)
  3.
  Посада тренера за основним місцем праці
  4.
  Кількість дітей, які тренуються у тренера (у розрізі останніх 3 років)
  5.
  Участь вихованців в офіційних змаганнях обласного рівня за останній календарний рік
  6.
  Участь вихованців в офіційних змаганнях всеукраїнського рівня за останній календарний рік
  7.
  Участь вихованців в офіційних змаганнях міжнародного рівня за останній рік
  8.
  Перемога (1-3 місця) вихованців тренера у змаганнях загальноміського чи обласного рівня за останній календарний рік
  9.
  Перемога (1-3 місця) вихованців тренера у змаганнях всеукраїнського рівня за останній календарний рік
  1
  2
  3
  4
  10.
  Перемога (1-3 місця) вихованців тренера у Чемпіонатах Європи, Кубках Європи, етапах Кубків Світу, етапах Кубків Європи, Європейських іграх, міжнародних гран-прі
  11.
  Перемога (1-3 місця) вихованців тренера в Чемпіонатах Світу, Кубках Світу
  12.
  Перемога (1-3 місця) вихованців тренера в Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх
  13.
  Перемога (1-3 місця) вихованців тренера у інших турнірах та змаганнях міжнародного рівня
  14.
  Організація та суддівство тренером офіційних спортивних змагань загальноміського, обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів за останній календарний рік
  ВСЬОГО БАЛІВ
  1 таблицю заповнює тренер – учасник конкурсу на основі інформації, поданої для участі у конкурсі у підтверджуючих документах (протоколи змагань, списки навчально-тренувальних груп, довідки та рекомендації тощо). Вказання у таблиці недостовірних даних чи даних, не засвідчених відповідними підтверджуючими документами чи їх завіреними копіями є підставою для відмови у призначенні тренеру одноразової грошової винагороди.


  Дата ____________________ Підпис ______________
  Начальник управління
  молоді та спорту А. Нікулін
  Дата оприлюднення: 11/27/2017