УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 356


від 03/25/2021
Про затвердження Програми підтримки капели бандуристів "Карпати" Українського товариства сліпихВідповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою реалізації статутних завдань капели бандуристів "Карпати" Українського товариства сліпих, забезпечення належних умов діяльності творчого колективу міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму підтримки капели бандуристів "Карпати" Українського товариства сліпих (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____
ПРОГРАМА
підтримки капели бандуристів "Карпати" Українського товариства сліпих

1. Загальні положення

1.1. Програма підтримки капели бандуристів "Карпати" Українського товариства сліпих (надалі – Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, передбачає комплекс заходів, скерованих на розвиток капели бандуристів "Карпати" Українського товариства сліпих (надалі – Капела).
1.2. Капела – це унікальний і самобутній колектив, до складу якого входять особи з порушенням зору. Особливу увагу Капела приділяє виступам у школах для дітей з вадами зору у Львові та Львівській області, а також у реабілітаційних центрах.
1.3. Основною метою діяльності Капели є реабілітація осіб з вадами зору, а також відродження української національної музичної культури, зокрема кобзарського мистецтва, традиційними носіями якого здавна були незрячі кобзарі та бандуристи.
2. Мета Програми

2.1. Метою Програми є підтримка Капели, популяризація та сприяння розвитку кобзарського мистецтва, що синтезує філософію, традицію і культуру українців, проведення заходів за участі Капели, програм та проектів із залученням виконавців Капели, що сприятиме популяризації народної творчості, розвитку національної музичної культури, а також сприяння інтеграції осіб з вадами зору до активної участі у культурно-мистецькому житті міста.
3. Основні завдання Програми

3.1. Сприяння та спільна робота для забезпечення діяльності Капели.
3.2. Популяризація унікальної і єдиної у світі Капели, учасниками якої є особи з вадами зору.
3.3. Підтримка творчої діяльності Капели: підтримка та допомога в організації заходів Капели, залучення її до загальноміських заходів.
3.4. Підтримка у проведенні заходів Капели: відзначення 30 річниці Незалежності України, 150 років з дня народження Філарета Колесси, 25 річниці з дня прийняття Конституції України та до Дня Українського козацтва (14 жовтня).
4. Джерела фінансування Програми

4.1. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади, а також інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
4.2. Обсяги фінансування, визначені у бюджеті Львівської міської територіальної громади, можуть змінюватись під час бюджетного періоду за погодженням з профільними постійними комісіями і постійною комісією фінансів та планування бюджету на підставі ухвал міської ради про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.3. Головним розпорядником коштів є управління культури департаменту розвитку.
5. Контроль за виконанням Програми

5.1. Загальний контроль за виконанням Програми здійснює заступник міського голови з гуманітарних питань.
5.2. Організацію виконання Програми здійснюють виконавчі органи міської ради.
Секретар ради М. Лопачак

Віза:

В. о. начальника управління
культури Н. Бунда
Дата оприлюднення: 04/01/2021