УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА8-ма сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2161


від 06/29/2017
Про затвердження Програми проведення архітектурних та містобудівних конкурсів на кращі проектні пропозиції щодо забудови та благоустрою Львівської міської територіальної громади на 2017 – 2022 роки
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 5091-2019
згідно з ухвалою 2162-2022

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 29.06.2017 № 2161 “Про затвердж' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали Львівської міської ради від 29.06.2017 № 2161 "П■
Остаточна редакція:
Керуючись ст. 144 Конституції України, п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму проведення архітектурних та містобудівних конкурсів на кращі проектні пропозиції щодо забудови та благоустрою Львівської міської територіальної громади на 2017 – 2022 роки (додається).
2. Управлінню архітектури та урбаністики департаменту містобудування забезпечити реалізацію Програми проведення архітектурних та містобудівних конкурсів на кращі проектні пропозиції щодо забудови та благоустрою Львівської міської територіальної громади на 2017 – 2022 роки.
Відповідальний: начальник управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з містобудування.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
проведення архітектурних та містобудівних конкурсів на кращі проектні пропозиції щодо забудови та благоустрою Львівської міської територіальної громади на 2017 – 2022 роки

1. Загальні положення

1.1. Програма проведення архітектурних та містобудівних конкурсів на кращі проектні пропозиції щодо забудови та благоустрою Львівської міської територіальної громади на 2017 – 2022 роки (надалі – Програма) встановлює єдині вимоги до організації і проведення архітектурних та містобудівних конкурсів для виявлення кращих архітектурно- планувальних, інженерно-технічних та економічних проектних пропозицій, ідей, концепцій (надалі проектні пропозиції) щодо об'єктів архітектури та містобудування і визначення виконавців проектно-кошторисної та містобудівної документації, передпроектних, вишукувальних робіт (послуг), досліджень.
1.2. Архітектурні та містобудівні конкурси проводяться відповідно до Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 № 2137, згідно з цією Програмою та умовами, затвердженими виконавчим комітетом з метою виявлення оптимальних шляхів розв'язання науково-технічних проблем удосконалення будівництва і будівельного виробництва, вирішення окремих складних інженерно-технічних питань, для визначення кращих проектних пропозицій щодо об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації будинків і споруд, забудови окремих земельних ділянок, архітектурних ансамблів площ, вулиць, кварталів, об'єктів благоустрою, ландшафтних та садово-паркових об'єктів, об'єктів монументального і монументально-декоративного мистецтва.
1.3. Терміни, які використовуються у цій Програмі, мають таке значення:
конкурс - форма творчого змагання, яка має на меті виявлення кращих проектних пропозицій, розроблених за критеріями, встановленими замовником конкурсу;
замовник конкурсу - управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, яке організовує і проводить конкурс та здійснює його фінансування;
учасники конкурсу - фахівці, авторські колективи фахівців, юридичні особи, які офіційно подали замовнику конкурсу заяву про намір узяти участь у конкурсі, або запрошені замовником до участі у конкурсі, зареєстровані замовником конкурсу, і подали на конкурс проекти, які відповідають його умовам;
професійний рівень учасника конкурсу - встановлені замовником конкурсу кваліфікаційні та інші вимоги, які підтверджують професійну спроможність учасника конкурсу виконати конкурсний проект і, у разі необхідності, подальшу роботу над його реалізацією;
журі - група осіб, яка утворюється замовником конкурсу для визначення кращих конкурсних проектів з числа поданих на конкурс, присудження їх авторам премій та інших видів заохочення, надання рекомендацій щодо використання премійованих конкурсних проектів;
конкурсна документація - підготовлений замовником конкурсу комплект документів, необхідних для розроблення у визначений термін конкурсного проекту, який складається з програми конкурсу, вихідних даних для проектування та умов конкурсу;
оголошення про конкурс - звернення до бажаючих взяти участь у конкурсі або лист до визначених замовником конкурсу фахівців, авторських колективів, юридичних осіб із запрошенням узяти участь у конкурсі, або звернення, розміщене у засобах масової інформації до необмеженого кола осіб.
1.4. Склад журі конкурсу на кращі проектні пропозиції щодо забудови та благоустрою м. Львова, порядок його роботи та умови проведення конкурсу затверджуються у порядку, встановленому виконавчим комітетом Львівської міської ради.
2. Мета та завдання Програми

2.1. Основною метою Програми є проведення конкурсів для залучення громадської ініціативи до позитивних змін у естетичному вигляді м. Львова.
2.2. Завдання Програми:
2.2.1. Вирішення проблеми незадовільного стану благоустрою, у тому числі у центральній частині міста із залученням фахівців та широкої громадськості.
2.2.2. Забезпечення реалізації дієвих засобів розв’язання проблеми незадовільного стану благоустрою на основі дбайливого ставлення до довкілля, міста та майбутніх поколінь.
2.2.3. Залучення до участі у конкурсі та його організації найкращих вітчизняних фахівців у сфері архітектури, містобудування та ландшафтного дизайну.
2.2.4. Виявлення на конкурсній основі кращих ідеї та авторів проектів благоустрою м. Львова.
2.2.5. Консолідація зусиль органів влади, фахівців і громадськості та створення прецеденту їх прозорої та ефективної співпраці у вирішенні проблем міста.
3. Заходи реалізації Програми.

3.1. Підготовка інформації та оголошень, пов’язаних з проведенням конкурсів, для опублікування у періодичній пресі та у мережі Інтернет.
3.2. Проведення конкурсів для визначення кращих проектних пропозицій щодо об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації будинків і споруд, забудови окремих земельних ділянок, архітектурних ансамблів площ, вулиць, кварталів, об'єктів благоустрою, ландшафтних та садово-паркових об'єктів, об'єктів монументального і монументально-декоративного мистецтва згідно з цією Програмою та умовами, затвердженими виконавчим комітетом.

4. Фінансове забезпечення Програми

4.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період, а також інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
5. Очікуваний результат

5.1. Реалізація максимально ефективного проекту благоустрою та вирішення найважливіших проблем життєдіяльності міста:
5.1.1. Оптимізація руху транспорту.
5.1.2. Впорядкування розміщення рекламних носіїв, елементів міського дизайну.
5.1.3. Здійснення озеленення.
5.1.4. Поліпшення якості освітлення.
5.1.5. Створення нових об’єктів архітектури.
5.1.6. Забезпечення створення сучасних громадських просторів у районах м. Львова тощо.
5.1.7. Поліпшення іміджу м. Львова та демонстрація спільноті результату ефективної співпраці органів влади, найкращих фахівців у сфері архітектури і сучасної урбаністики та громадськості.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління архітектури
та урбаністики Ю. Чаплінський
Дата оприлюднення: 07/11/2017