УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА10-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 2082


від 02/07/2013
Про затвердження Програми передачі гуртожитків у власність територіальної громади м. Львова та реалізації житлових прав мешканців гуртожитків на 2012-2015 роки зі зміною термінів передачі гуртожитків – з 2012-2015 років на 2013 рікНа виконання Законів України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків“ та “Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки“, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, беручи до уваги рішення виконавчого комітету від 14.12.2012 № 856 “Про Програму передачі гуртожитків у власність територіальної громади м. Львова та реалізації житлових прав мешканців гуртожитків на 2012-2015 роки“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму передачі гуртожитків у власність територіальної громади м. Львова та реалізації житлових прав мешканців гуртожитків на 2012-2015 роки (додається) зі зміною термінів передачі гуртожитків – з 2012-2015 років на 2013 рік.
2. Департаменту житлового господарства та інфраструктури, управлінню фінансів департаменту фінансової політики при формуванні міського бюджету на відповідний рік пропонувати міській раді передбачати кошти на виконання Програми передачі гуртожитків у власність територіальної громади м. Львова та реалізації житлових прав мешканців гуртожитків на 2012-2015 роки зі зміною термінів передачі гуртожитків – з 2012-2015 років на 2013 рік.
Відповідальні: директор департаменту
житлового господарства та
інфраструктури, начальник управління
фінансів департаменту фінансової
політики.
3. Клопотати перед Львівською обласною державною адміністрацією про виділення коштів на співфінансування передачі гуртожитків у власність територіальної громади м. Львова та реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.Міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
передачі гуртожитків у власність територіальної громади
м. Львова та реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
на 2012-2015 роки
Загальні положення

Програма передачі гуртожитків у власність територіальної громади м. Львова та реалізації житлових прав мешканців гуртожитків на 2012-2015 роки (надалі – Програма) зі зміною термінів передачі гуртожитків – з 2012-2015 років на 2013 рік розроблена на виконання Законів України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків“ та “Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки“.
1. Програма передбачає досягнення таких головних цілей:

1.1. Забезпечення передачі у власність територіальної громади м. Львова гуртожитків, що перебувають у державній чи іншій власності та розташовані у м. Львові, у визначений законом порядок і термін.
1.2. Проведення заходів, пов’язаних з прийняттям у комунальну власність гуртожитків (як цілісних майнових комплексів): виготовлення необхідної технічної документації; проведення капітального ремонту.
1.3. Приватизація жилих приміщень у гуртожитках.
1.4. Визначення об’єктів і порядку передачі, основних заходів, законодавчого, фінансового та організаційно-інформаційного забезпечення, а також порядку здійснення громадського контролю за розподілом та утриманням житла у гуртожитках, які підлягають передачі у комунальну власність територіальної громади м. Львова.
2. Перелік гуртожитків, на які поширюється дія Програми

2.1. Передачі у власність територіальної громади м. Львова та приватизації мешканцями підлягають гуртожитки, які є об’єктами права державної власності, та гуртожитки, які перебувають у повному господарському віданні чи в оперативному управлінні підприємств, установ, організацій з управління житловим фондом незалежно від форми власності, крім гуртожитків, що знаходяться на балансі військових частин, закладів, установ та організацій Збройних сил України та Міністерства внутрішніх справ України.
2.2. Перелік гуртожитків, які підлягають передачі у власність територіальної громади м. Львова у 2013 році, вказаний у додатку 1.
2.3. Узагальнений графік передачі гуртожитків (державної та приватної форм власності), які підлягають передачі у власність територіальної громади м. Львова у 2013 році, вказаний у додатку 2.
3. Порядок підготовки гуртожитків до передачі

3.1. Передача гуртожитків у власність територіальної громади м. Львова здійснюється згідно з порядком, передбаченим Законами України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності“ (зі змінами), “Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки“, та прийнятими відповідно до нього підзаконними актами, з врахуванням заходів цієї Програми.
3.2. Передача гуртожитків (як цілісних майнових комплексів) у власність територіальної громади м. Львова здійснюється у 2013 році на підставі міської та регіональної Програм передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки, за рішенням Львівської міської ради, за рішенням власника (уповноваженої власником особи) або за рішенням суду.
3.3. Прийняття гуртожитків (як цілісних майнових комплексів) у власність територіальної громади м. Львова здійснюється відповідно до Положення про порядок приймання-передачі державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій, у власність територіальної громади м. Львова, затвердженого ухвалою міської ради від 23.04.2004 № 1245 (зі змінами).
3.4. Передача гуртожитків, що є об’єктами приватної власності, у власність територіальної громади м. Львова здійснюється на договірних умовах відповідно до чинного законодавства.
4. Приватизація житлових приміщень у гуртожитках

4.1. Громадяни, які проживають у гуртожитках, що перебувають у власності підприємств, установ, організацій у процесі корпоратизації чи приватизації, набувають право на приватизацію займаних жилих приміщень після передачі таких гуртожитків у комунальну власність територіальної громади м. Львова за умови, що вони фактично проживають у таких гуртожитках правомірно і тривалий час (не менше п’яти років).
4.2. Приватизація житлових приміщень у гуртожитках здійснюється через:
4.2.1. Безоплатну їх передачу громадянам з розрахунку санітарної норми: 21 кв. м загальної площі житла на наймача і кожного члена його сім’ї та додатково 10 кв. м на сім’ю.
4.2.2. Продаж надлишків загальної площі житлових приміщень громадянам, які мешкають у них.
4.3. Для приватизації житлових приміщень у гуртожитках використовуються приватизаційні папери житлові чеки у порядку, передбаченому Законом України “Про приватизацію державного житлового фонду“, з врахуванням залишкової вартості житлових приміщень, що приватизуються.
5. Правовий статус земельної ділянки, на якій розташований
гуртожиток, та прибудинкової території

5.1. Власником земельної ділянки, на якій розташований гуртожиток, та прибудинкової території навколо нього, а також на якій розташований колишній гуртожиток (як цілісний майновий комплекс), після прийняття рішення про приватизацію житлових приміщень у гуртожитку чи про надання йому статусу житла соціального призначення є територіальна громада м. Львова.
5.2. Зміна цільового призначення земельної ділянки, на якій розташований гуртожиток (як цілісний майновий комплекс), та прибудинкової території навколо нього забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством).
6. Заходи на виконання Програми

6.1. Заходи з передачі гуртожитків у власність територіальної громади м. Львова та реалізації житлових прав мешканців гуртожитків у 2013-2015 роках здійснюються відповідно до плану заходів (додаток 3).
7. Організаційне та інформаційне забезпечення

7.1. Наглядова рада з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій проводить засідання за участю відповідальних виконавців Програми з метою розгляду результатів виконання Програми та вироблення пропозицій щодо її коригування, у разі необхідності.
7.2. Доступ громадян до інформації про передачу гуртожитків у власність територіальної громади м. Львова та реалізацію житлових прав мешканців гуртожитків досягається через розміщення щоквартального звіту про виконання Програми на сайті Львівської міської ради.
7.3. Організація засідань наглядової ради з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій та підготовка звітів щодо виконання Програми покладається на департамент житлового господарства та інфраструктури.
8. Фінансове забезпечення

8.1. Фінансування заходів, пов’язаних з прийняттям у комунальну власність територіальної громади м. Львова гуртожитків (як цілісних майнових комплексів): виготовлення необхідної технічної документації, проведення капітального ремонту тощо, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та міського бюджету м. Львова або власника гуртожитку.
8.2. Фінансування Програми здійснюється в обсягах згідно з додатками 4, 5.
9. Очікувані результати

9.1. Виконання Програми повинно забезпечити реалізацію конституційного права на житло громадян, які на законних підставах проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей.Секретар ради В. Павлюк

Віза:

Начальник управління
житлового господарства Ю. ГолецьДодаток 1
до Програми передачі гуртожитків
у власність територіальної
громади м. Львова та реалізації
житлових прав мешканців
гуртожитків на 2012-2015 роки

ПЕРЕЛІК
гуртожитків, які підлягають передачі у власність територіальної громади м. Львова у 2013-2015 роках


з/п
Адреса
гуртожитку
Балансоутримувач
(власник)
Район
Загаль-
на
площа
(кв. м)
Кіль-кість
по-
верхів
Кіль-кість
під’їз-дів
Кіль-кість
кім-
нат
Рік забу-дови
Орієн-товна вартість ремонт-них робіт
(тис. грн.)
Рік: передачі
у кому-
нальну власність / фінансу-
вання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Державна форма власності
1.
В. Єрошенка, 20 (1)Вище професійне училище № 29
м. Львова
Шевченківський
3222,0
9
1
56
1982
1611,1
2013/2013
2.
Замарстинівська, 168ПАТ Львівський інструментальний завод
Шевченківський
870,2
2
1
18
1915
435,1
2013/2013
3.
Вигоди, 36БУ-6 Львівської залізниці
Залізничний
6050,0
5
1
165
1967
3025,0
2013/2013
4.
Д. Січинського, 41Проектний інститут Львівдіпрокомунбуд
Сихівський
1441,6
4
1
17
1974
720,8
2013/2013
5.
Городоцька, 168ПАТ “Львівський хлібозавод № 1“
Залізничний
591,0
4
1
36
1962
295,5
2013/2013
6.
Братів Климових, 22Депо Львів-Захід Львівської залізниці
Залізничний
716,1
3
1
30
1948
358,1
2013/2013
7.
Левандівська, 25Депо Львів-Захід Львівської залізниці
Залізничний
1985,0
4
1
65
1964
992,5
2013/2013
8.
Стрийська, 73-а
1-й під’їзд
ДП Львівський бронетанковий завод
Сихівський
1246,7
4
1
24
1991
623,4
2013/2013
9.
М. Сосенка, 30Корпорація Укрмонтажспецбуд (ПП Наша оселя“)
Шевченківський
2115,0
5
2
99
1964
1057,5
2013/2014
10.
Городоцька, 216ДП “Львівський завод залізобетонних конструкцій“
Залізничний
1660,0
5
2
95
1962
830,0
2013/2014
11.
М. Максимовича, 4ДП Львівський бронетанковий завод
Сихівський
4821,0
5
2
111
1980
2410,5
2013/2014
12.
М. Максимовича, 6ДП Львівський бронетанковий завод
Сихівський
2409,4
4
2
69
1969
1204,7
2013/2014
13.
Д. Січинського, 28Проектний інститут Львівдіпрокомунбуд
Сихівський
309,0
1
1
9
1974
154,5
2013/2015
14.
Кримська, 26-а (праве крило)ТзОВЖЕК АгроПАТ Львівагропромбуд
Галицький
2590,7
9
1
109
1970
1295,3
2013/2015
15.
Грунтова, 5ПАТ “Львівська фабрика по переробці вторинної сировини“
Сихівський
369,4
2
1
16
1972
184,7
2013/2015
Разом:
30397,1
15198,6
Приватна форма власності
1.
Володимира Великого, 16
(ліве крило)
ТзОВ “Львівавто-комплектація“
Франківський
1980,0
9
1
44
1976
550,0
2013/2013
(за погод-женням власника)
2.
Кульпарківська, 139ТзОВ “Львівавто-комплектація“
Франківський
9553,0
13
1
254
1981
835,0
2013/2013
(за погод-женням власника)
3.
Наукова, 16ТзОВ “Львівавто-комплектація“
Франківський
5067,0
9
1
96
1972
770,0
- “ -
4.
Кримська, 26-а
(ліве крило)
ПП “РПІКС“
Галицький
2378,8
9
1
77
1970
200,0
- “ -
5.
Кастелівка, 40ПАТ “Нафтогазбуд“
Франківський
1095,0
5
1
19
1986
70,0
- “ -
6.
П. Тичини, 14ПАТ “Прикарпат-промарматура
Шевченківський
4891,4
5
3
100
1973
200,0
- “ -
7.
Олени Степанівни, 52ПАТ “Львівський локомотиво-ремонтний завод“
Залізничний
3675,0
5
2
105
1953
495,5
- “ -
8.
Зелена, 208ПАТ “Львівський меблевий комбінат“
Сихівський
2516,0
5
1
93
1970
370,9
- “ -
9.
Радість, 24ПАТ “Львівський завод фрезерних верстатів“
Сихівський
5046,0
9
2
134
1978
117,1
- “ -
10.
Б. Котика, 4Фізична особа
Когут Олег Павлович
Личаківський
1165,0
3-5
по-
верхи
1
54
1971
246,0
- “ -
11.
Білоцерківська, 10ПАТ “Іскра“
Сихівський
4873,7
9
1
101
1968
390,4
- “ -
12.
Зелена, 253ВАТ “Будівельно-монтажне підприємство
побуту
Сихівський
5721,0
3
1
33
1972
564,2
- “ -
Разом:
47961,9
4809,1

Начальник управління
житлового господарства Ю. ГолецьДодаток 2
до Програми передачі гуртожитків
у власність територіальної
громади м. Львова та реалізації
житлових прав мешканців
гуртожитків на 2012-2015 роки
УЗАГАЛЬНЕНИЙ ГРАФІК
передачі гуртожитків (державної та приватної форм власності), які підлягають
передачі у власність територіальної громади м. Львова у 2013 році

з/п
Всього по м. Львову

Загальна кількість гуртожитків
(шт.)
Загальна площа гуртожитків
(кв. м)
За період 2013-2015 років передаються у
комунальну власність міста гуртожитки
Загальна кількість
(шт.) /
загальна площа
(кв. м)
у 2013 році
Загальна кількість
(шт.) /
загальна площа
(кв. м)
у 2014 році
Загальна кількість
(шт.) /
загальна площа
(кв. м)
у 2015 році
1.
Державної форми власності
15
30397,1
15 / 30397,1
0/0
0/0
2.
Приватної форми власності
12
47961,9
12 / 47961,9
0/0
0/0Начальник управління
житлового господарства Ю. Голець


Додаток 3
до Програми передачі гуртожитків
у власність територіальної
громади м. Львова та реалізації
житлових прав мешканців
гуртожитків на 2012-2015 роки
ПЛАН ЗАХОДІВ
з передачі гуртожитків у власність територіальної громади
м. Львова та реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
у 2013-2015 роках
№ з/п
Назва заходу
Відповідальний за підготовку
Термін виконання
1.
Подача заявок на фінансування
з Державного бюджету України заходів, пов’язаних з прийняттям гуртожитків у власність територіальної громади м. Львова
Департамент житлового господарства та інфраструктури
Щорічно до
01 липня
2.
Підготовка та прийняття
у власність територіальної громади м. Львова гуртожитків
Районні адміністрації, департамент житлового господарства та інфраструктури
2013
рік
3.
Проведення роботи з встановлення підстав реєстрації та фактичного проживання мешканців гуртожитків
Районні адміністрації, відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб ГУ МВС України
у Львівській області, балансоутримувачі
До
передачі гуртожитків
у власність терито-ріальної громади
м. Львова
4.
Приватизація житлових приміщень у гуртожитках
Районні відділи приватизації державного житлового фонду
Постійно
5.
Організація та ведення обліку громадян, які проживають у гуртожитках
Департамент житлового господарства та інфраструктури, управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
Постійно
6.
Контроль за розподілом
та утриманням житла у гуртожитках наглядовою радою з питань розподілу
і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій
Наглядова рада з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій
Постійно
7.
Підготовка щоквартальних звітів про виконання Програми та розміщення їх на сайті Львівської міської ради
Департамент житлового господарства та інфраструктури
Щоквар-тально, на час дії Програми
Начальник управління
житлового господарства Ю. Голець

Додаток 4
до Програми передачі гуртожитків
у власність територіальної
громади м. Львова та реалізації
житлових прав мешканців
гуртожитків на 2012-2015 роки

ОБСЯГ
фінансування Програми (гуртожитки державної форми власності)


з/п
Кіль-кість гурто-жит-
ків (шт.)
Загаль-на
площа
(кв. м)
Орієн-товна
загаль-
на
кошто-рисна
вартість
об’єкта
(тис. грн.)
Сума бюджетних коштів
(тис. грн.)
Розподіл коштів у 2013-2015 роках (тис. грн.)
2013 рік
2014 рік
2015 рік
Державний бюджет
України
Міський бюджет
Державний бюджет
України
Міський бюджет
Державний бюджет
України
Міський бюджет
Держав-ний бюджет
України
Міський бюджет
1.
15
30397,1
15198,6
7599,3
7599,3
4030,7
4030,7
2751,4
2751,4
817,2
817,2Начальник управління
житлового господарства Ю. ГолецьДодаток 5
до Програми передачі гуртожитків
у власність територіальної
громади м. Львова та реалізації
житлових прав мешканців
гуртожитків на 2012-2015 роки
ОБСЯГ
фінансування Програми (гуртожитки приватної форми власності)


з/п
Кількість гуртожитків
(шт.)
Загальна
площа
(кв. м)
Орієнтовна
загальна
кошторисна
вартість
об’єкта
(тис. грн.)
Розподіл коштів у 2013-2015 роках (тис. грн.)
2013 рік
2014 рік
2015 рік
1.
12
47961,9
4809,1
4809,1
0
0

Примітка: фінансування необхідних ремонтних робіт проводиться власником гуртожитку або, у разі прийняття Державної програми прийняття гуртожитків приватної форми власності у власність територіальних громад, відповідно до такої програми.Начальник управління
житлового господарства Ю. Голець