УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА16-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 3713


від 07/31/2014
Про затвердження Програми розвитку установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів м. Львова
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 272-2016
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3713 “Про затвердж'
Втратив чинність
згідно з ухвалою 2010-2022
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про затвердження Програми розвитку установ дитячо-юнацьких та молод'

  Остаточна редакція:
  Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про освіту“, “Про позашкільну освіту“, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженою Указом Президента України від 25.06.2013 № 344/2013, міська рада ухвалила:
  1. Затвердити Програму розвитку установ дитячо-юнацьких молодіжних клубів м. Львова (додається).
  2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
  Міський голова А. Садовий  Додаток
  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від _____________ №_____
  ПРОГРАМА
  розвитку установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів м. Львова
  1. Загальні положення

  Діти – майбутнє України. Формування активного громадянського суспільства потребує демократично і національно зорієнтованих особистостей, гармонійно духовно, творчо й фізично розвинутих, здатних співпрацювати з людьми різних філософських, політичних, релігійних поглядів. Саме тому спільний обов’язок влади та громади Ї подбати про можливості для всебічного розвитку інтересів та здібностей кожної дитини.
  В цих умовах виняткового значення має позашкільна освіта, варіативність, безоплатність, доступність та практичне спрямування якої слугує формуванню компетентної творчої особистості, носія національних цінностей і загальнолюдських надбань, соціально-зрілої, конкурентоспроможної, здатної до власної життєтворчості.
  Установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів за місцем проживання – осередки дозвілля дітей та молоді. Дитячо-юнацькі та молодіжні клуби (надалі – клуб) є центрами змістовного та корисного проведення часу.
  Актуальним є розвиток мережі установ дитячо-юнацьких молодіжних клубів у м. Львові: розширення можливостей для творчої самореалізації та організації дозвілля дітей та підлітків у місті.
  Особливим спрямуванням цієї роботи є діти з соціально-вразливих категорій, батьки яких не завжди приділяють достатньо уваги організації вільного часу. Водночас, клубна діяльність є засобом профілактики негативних явищ у дитячо-підлітковому середовищі.
  Клуби розташовуються у межах мікрорайону, щоб дитина могла прийти туди у будь-який час без батьків. Завдяки своїй доступності (зручному розташуванні, цікавим формам роботи, кваліфікованим педагогам), клуби є центром дитячого спілкування та корисного дозвілля. Більшості клубів притаманний компонент фізичного виховання, що яскраво демонструє переваги здорового способу життя.
  В умовах фінансової кризи установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів – гарантована безкоштовна можливість всіх дітей отримати різноманітні знання, розвинути власні здібності та з користю провести вільний час.
  У м. Львові функціонує 6 установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів за місцем проживання у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики (надалі – УДЮМК). Понад дві тисячі дітей залучено до відвідування секцій та гуртків УДЮМК.
  Клуби працюють згідно з планами роботи установ та затверджених графіків. Роботу з дітьми забезпечують педагоги-організатори.
  Програма розвитку дитячо-юнацьких та молодіжних клубів м. Львова (надалі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту“, “Про позашкільну освіту“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 25.06.2013 № 344/2013, Конвенції ООН про права дитини та інших нормативно–правових актів.
  2. Мета Програми

  Метою цієї Програми є забезпечення сприятливих умов для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти; можливостей змістовного проведення вільного часу; стимулювання творчого самовдосконалення, виявлення й підтримка юних талантів, залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах.
  3. Основні завдання Програми

  Для досягнення мети цієї Програми необхідно вирішити такі основні завдання:
  3.1. Створення належних умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців.
  3.2. Вільний розвиток особистості.
  3.3. Пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців.
  3.4. Формування здорового способу життя вихованців.
  3.5. Виховання у дітей та молоді почуття патріотизму, любові до рідної землі, родини, держави, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, шанобливого ставлення до людей похилого віку.
  3.6. Розвиток мережі секцій та гуртків УДЮМК творчого, спортивного, технічного, мистецького, патріотичного, екологічного спрямування.
  3.7. Створення та розвиток гуртків нових та сучасних напрямків.
  3.8. Здійснення інформаційно-методичної, організаційно-масової та соціально-педагогічної роботи.
  3.9. Зміцнення матеріально-технічної та спортивної бази клубів УДЮМК м. Львова, проведення капітальних, поточних ремонтних робіт та реконструкцій приміщень УДЮМК.
  3.10. Пошук нових приміщень у мікрорайонах м. Львова для розвитку мережі УДЮМК.
  4. Напрямки діяльності УДЮМК м. Львова, спрямовані на реалізацію основних завдань Програми

  4.1. Організація діяльності гуртків та клубної роботи.
  4.1.1. Основне завдання діяльності гуртків – зробити дозвілля дітей більш діяльним, творчим і цікавим, здатним збагатити особистість соціально цінним досвідом, сприяти підвищенню рівня культури дітей.
  4.1.2. На базі клубів здійснюється робота об'єднань за різними напрямками:
  4.1.2.1. Художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок, оволодіння знаннями у сфері культури і мистецтва.
  4.1.2.2. Туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихованців до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об'єктів, явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства.
  4.1.2.3. Еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння вихованцями знаннями про довкілля, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів.
  4.1.2.4. Мовний, який спрямований на практичне опанування іноземною мовою для вільного спілкування в усному та писемному мовленні; розвиток комунікативних навиків особистості, розширення словникового запасу, виховання толерантного ставлення до інших культур.
  4.1.2.5. Фізкультурно-спортивний, який забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, заохочення до занять фізичною культурою та досягнення спортивних результатів, загартування, формування навичок здорового способу життя.
  4.1.2.6. Військово-патріотичний, який забезпечує належний рівень підготовки вихованців до військової служби, виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності.
  4.1.2.7. Оздоровчий, який забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, формування гігієнічної культури особистості.
  4.1.2.8. Гуманітарно-правовий, який забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу, профілактику негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі.
  4.1.2.9. Соціально-реабілітаційний, який забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності.
  4.1.3. Результатом діяльності гуртків є: участь і організація виставок робіт вихованців, участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних заходах, участь у товариських зустрічах серед клубів, участь у концертах, фестивалях та конкурсах.
  4.2. Організація оздоровлення та відпочинку дітей м. Львова.
  4.3. Співпраця з молодіжними та дитячими громадськими організаціями полягає у залученні волонтерів до проведення спільних акцій УДЮМК, організації спільних актуальних заходів на різноманітну тематику.
  4.4. Співпраця з церквами, парафіями та монашими спільнотами м. Львова – організація заходів, бесід, зустрічей.
  4.5. Взаємодія з соціальними установами.
  УДЮМК взаємодіють зі школами міста, бібліотеками, музеями, позашкільними та культурними закладами, організовують і проводять спільні розважальні, пізнавальні, профілактичні заходи, свята.
  4.6. Проведення спільно з управлінням молоді, сім'ї та спорту департаменту гуманітарної політики та громадськими організаціями різноманітних заходів, акцій, змагань, фестивалів, виставок.
  4.7. Реалізація проектів та проведення заходів, спрямованих на європейську інтеграцію.
  4.8. Реалізація соціальних акцій та проектів: проведення спільних творчих та спортивних та інших пізнавальних занять для вихованців дитячих будинків, інтернатів та інших соціальних закладів.
  5. Фінансове забезпечення виконання Програми

  Фінансування цієї Програми здійснюється за рахунок коштів, які заплановані у міському бюджеті м. Львова на відповідний період.
  6. Очікувані результати виконання Програми

  Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
  6.1. Збереження, оптимізацію та розвиток мережі УДЮМК за місцем проживання.
  6.2. Відкриття нових гуртків та секцій у клубах УДЮМК.
  6.3. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази приміщень УДЮМК.
  6.4. Створення комфортних умов для вихованців УДЮМК і впровадження нових європейських підходів до матеріального оснащення клубів УДЮМК.
  6.5. Залучення юнаків та дівчат до оволодіння культурними цінностями українського народу, до самодіяльності та художньої творчості у клубах за місцем проживання.
  6.6. Запровадження доступних, якісних та різноманітних форм спортивних, краєзнавчо-туристичних, народознавчих та оздоровчих послуг для дітей та молоді.
  6.7. Збільшення кількості залучених до здобуття позашкільної освіти дітей з метою задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.
  6.8. Поліпшення рівня навчання, виховання та самовдосконалення обдарованих дітей та молоді.
  6.9. Зниження рівня антигромадських негативних проявів серед дітей та молоді.
  6.10. Забезпечення висококваліфікованих педагогічних кадрів для організації навчально-виховного процесу УДЮМК.
  6.11. Підвищення конкурентоздатності УДЮМК серед інших типів закладів позашкільної освіти.
  6.12. Налагодження тісної співпраці з освітніми, культурними, соціальними установами м. Львова: церквою, школами та позашкільними закладами, бібліотеками, музеями, молодіжними громадськими та дитячими організаціями з метою всебічного виховного впливу на дітей м. Львова.
  6.13. Налагодження тісної співпраці з районними відділами у справах дітей, районними відділами соціальної роботи щодо залучення до гурткової та клубної роботи дітей соціально-вразливих категорій.
  7. Організація і контроль за виконанням Програми

  Координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної з виконанням цієї Програми, здійснює департамент гуманітарної політики.
  8. Основні заходи розвитку УДЮМК м. Львова

  8.1. Основні заходи розвитку УДЮМК на 2014-2015 роки.

  з/п
  Зміст заходу
  1. Проведення різноманітних заходів та акцій:
  1.1. Організація культурно-масових та спортивних заходів
  1.
  Проводити творчі майстер-класи різного спрямування для дітей та молоді, спрямованих на:
  - формування естетичних смаків;
  - розуміння українських та світових культурних надбань;
  - опанування нових мистецьких технік та методів виконання.
  2.
  Організовувати міські заходи для розвитку творчих здібностей дітей, зокрема:
  - школу писанкарства;
  - школу олійного живопису;
  - школу макетування та дизайну;
  - школу іконопису;
  - літню мистецьку школу;
  - художні пленери в парках;
  - відкриті майстер-класи на міських заходах (День міста Львова, Міжнародний День захисту дітей, Різдвяні свята, Великдень тощо)
  3.
  Проводити фестиваль “Співаймо канон“ з метою зацікавлення дітей та молоді хоровим мистецтвом.
  4.
  Організовувати заходи до національних та державних свят для виховання у дітей почуття гідності та пошани до власної нації, зокрема:
  - вертепи, вивчення колядок та щедрівок;
  - День рідної мови, Шевченківські вечори;
  - День Матері, День Конституції України, День Незалежності України;
  - Свято вулиці Євгена Коновальця;
  - Свято Покрови Пресвятої Богородиці;
  - День св. Миколая.
  5.
  Проводити акції, спрямовані на формування у дітей позиції здорового способу життя, зокрема: загальноміську спартакіаду серед команд вихованців районні; клубні турніри з футболу, настільного тенісу, волейболу, стрітболу, шахів, плавання, гирьового спорту, санного спорту, карате-до, дзюдо, боксу.
  6.
  Організувати осередки дозвілля для дітей м. Львова на період літніх канікул з окремим планом занять.
  7.
  Залучити якнайбільшу кількість дітей до занять у секціях та гуртках УДЮМК.
  8.
  Інформувати громадськість м. Львова про культурно-масову та спортивну роботу УДЮМК через ЗМІ, соціальні мережі.
  9.
  Співпрацювати з дитячими та молодіжними громадськими організаціями, спортивними клубами, освітніми, культурними, соціальними установами м. Львова у проведенні різноманітних міських акцій та заходів.
  10.
  Організовувати дитячі та молодіжні заходи, бесіди, зустрічі спільно з парафіяльними спільнотами м. Львова.
  1.2. Організація оздоровлення та відпочинку дітей – вихованців УДЮМК
  1.
  Залучати вихованців та дітей соціально вразливих категорій до оздоровлення та відпочинку
  2.
  Залучати вихованців та дітей соціально вразливих категорій до безкоштовного відвідування ковзанок, басейнів та інших спортивно-оздоровчих об’єктів на території м. Львова.
  3.
  Організовувати дозвілля дітей у канікулярний період на дитячо-спортивних та спортивних майданчиках, у парках м. Львова.
  4.
  Проводити туристичні мандрівки, екскурсії.
  2. Вдосконалення інформаційно-методичної бази
  1.
  Організовувати методичні об’єднання та наради з педагогами-організаторами установ, ознайомлювати їх з документами нормативно-правового і організаційно-методичного спрямування.
  2.
  Забезпечувати УДЮМК навчально-методичними матеріалами, дидактичною літературою.
  3.
  Забезпечити проведення семінарів-практикумів, тренінгів для педагогів-організаторів УДЮМК
  4.
  Впроваджувати у практику діяльності УДЮМК новітні технології, спільні проекти з громадськими організаціями.
  5.
  Поглиблювати співпрацю зі закладами освіти, обмінюватися досвідом у галузі сучасних технологій проведення заходів, акцій.
  6.
  Налагодити взаємодію із закладами культури, зокрема використовувати ресурси бібліотек, музеїв м. Львова для реалізації виховних програм УДЮМК.
  3. Організація навчально-виховної роботи
  1.
  Організовувати поточне і перспективне планування діяльності педагогічних колективів установ.
  2.
  Здійснювати систематичний контроль за якістю навчального та виховного процесів, роботою гуртків та секцій, проведення клубних заходів, відвідування занять, заходів та інші види навчально-виховної діяльності, які проводять педагогічні працівники установи, аналізувати їх форму та зміст, доводити результати аналізу до відома педагогів.
  3.
  Забезпечувати і контролювати дотримання безпечних умов при організації та проведенні занять і заходів навчально-виховного процесу.
  4.
  Залучати до занять у гуртках та секціях установ сиріт, дітей без батьківського піклування, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей та інших соціально вразливих категорій.
  5.
  Ініціювати проведення відкритих занять, зустрічей з батьками, оформлення тематичних стендів, експозицій, виставок, тощо.
  6.
  Сприяти розширенню мережі гуртків, секцій.
  7.
  Організовувати клубні, районні, міські творчі конкурси, спортивні змагання серед вихованців УДЮМК
  8.
  Забезпечити належні умови участі дитячих творчих і спортивних колективів УДЮМК у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських конкурсах, змаганнях, фестивалях тощо.
  9.
  Забезпечувати висвітлення у засобах масової інформації та соціальних мережах результатів діяльності навчально-виховного процесу УДЮМК.
  10.
  Створити інформаційний інтернет-ресурс про діяльність УДЮМК
  11.
  Забезпечити промоцію клубів, гуртків та активного дозвілля через проведення акцій, соціальної реклами.
  4. Зміцнення матеріально-технічної бази
  1.
  Забезпечити модернізацію матеріально-технічної бази УДЮМК.
  2.
  Проводити капітальні та поточні ремонти приміщень УДЮМК для утримання їх у належному стані.
  3.
  Здійснювати закупівлю спортивного інвентаря, туристичного обладнання та канцтоварів для культурно-мистецьких гуртків та секцій з метою проведення різноманітних заходів.
  4.
  Запроваджувати енергоощадні заходи у приміщеннях УДЮМК, здійснювати контроль за споживанням енергоресурсів відповідно до затверджених лімітів.

  8.2. Основні заходи розвитку УДЮМК на 2016-2018 роки:

  № з/п
  Зміст заходу
  1. Проведення заходів та акцій
  1.1. Організація культурно-масових та спортивних заходів, відповідно до річних планів діяльності УДЮМК м. Львова
  1.
  Проводити творчі майстер-класи різного спрямування для дітей та молоді, спрямованих на формування естетичних смаків; опанування нових мистецьких технік та методів виконання.
  2.
  Організовувати заходи до національних та державних свят для виховання у дітей почуття гідності та пошани до власної нації, зокрема:
  - вертепи, вивчення колядок та щедрівок;
  - День рідної мови, Шевченківські вечори;
  - День Матері, День Конституції України, День Незалежності України;
  - Свято Покрови Пресвятої Богородиці;
  - День св. Миколая.
  3.
  Проводити акції, спрямовані на формування у дітей позиції здорового способу життя, клубні турніри, змагання серед дітей в районах
  м. Львова.
  4.
  Організувати осередки дозвілля для дітей м. Львова на період літніх канікул з окремим планом занять.
  1.2. Організація оздоровлення та відпочинку дітей – вихованців УДЮМК
  1.
  Залучати до оздоровлення та відпочинку вихованців та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
  2.
  Залучати вихованців та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до безкоштовного відвідування ковзанок, басейнів та інших спортивно-оздоровчих об’єктів на території
  м. Львова.
  3.
  Організовувати дозвілля дітей у канікулярний період на дитячо-спортивних та спортивних майданчиках, у парках м. Львова.
  4.
  Проводити туристичні мандрівки, екскурсії.
  2. Організація навчально-виховної роботи
  1.
  Забезпечувати діяльність та відкриття нових гуртків у клубах відповідно до потреб громади м. Львова, особливо у житлових масивах Левандівка, Рясне, Сихів.
  2.
  Організовувати поточне і перспективне планування діяльності педагогічних колективів установ.
  3.
  Здійснювати систематичний контроль за якістю навчального та виховного процесів, роботою гуртків та секцій, проведення заходів, відвідування занять, заходів та інших видів навчально-виховної діяльності УДЮМК.
  4.
  Забезпечувати і контролювати дотримання безпечних умов при організації та проведенні занять і заходів навчально-виховного процесу.
  5.
  Залучити якнайбільшу кількість дітей до занять у гуртках та секціях УДЮМК, зокрема сиріт, дітей без батьківського піклування, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей та інших соціально вразливих категорій.
  6.
  Інформувати громадськість м. Львова про культурно-масову та спортивну роботу УДЮМК через ЗМІ, соціальні мережі, соціальну рекламу.
  7.
  Ініціювати проведення відкритих занять, зустрічей з батьками, оформлення тематичних стендів, експозицій, виставок тощо.
  8.
  Забезпечити належні умови участі дитячих творчих і спортивних колективів УДЮМК у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських конкурсах, змаганнях, фестивалях тощо.
  9.
  Співпрацювати з дитячими та молодіжними громадськими організаціями, спортивними клубами, освітніми, культурними, соціальними установами м. Львова у проведенні різноманітних міських акцій та заходів.
  3. Вдосконалення інформаційно-методичної бази
  1.
  Організовувати методичні об’єднання та наради з педагогами-організаторами установ.
  2.
  Забезпечувати УДЮМК навчально-методичними матеріалами, дидактичною літературою.
  3.
  Забезпечити проведення семінарів-практикумів, тренінгів для педагогів-організаторів УДЮМК.
  4.
  Впроваджувати у практику діяльності УДЮМК новітні технології
  4. Зміцнення матеріально-технічної бази
  1.
  Забезпечити модернізацію матеріально-технічної бази УДЮМК.
  2.
  Проводити капітальні та поточні ремонти приміщень УДЮМК для утримання їх у належному стані.
  3.
  Здійснювати закупівлю спортивного інвентарю, туристичного обладнання та канцтоварів для культурно-мистецьких гуртків та секцій з метою проведення різноманітних заходів.
  4.
  Запроваджувати енергоощадні заходи у приміщеннях УДЮМК, здійснювати контроль за споживанням енергоресурсів відповідно до затверджених лімітів.  Секретар ради В. Павлюк

  Візи:

  Начальник управління
  молоді, сім’ї та спорту В. Шнайдер