УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА8-ма сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 2010


від 02/17/2022
Про затвердження Програми розвитку установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 рокиКеруючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про освіту“, “Про позашкільну освіту“, Указом Президента України від 25.05.2020 № 195/2020 "Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі", міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму розвитку установ дитячо-юнацьких молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки (додається).
2. Вважати ухвалу міської ради від 31.07.2014 № 3713 “Про затвердження Програми розвитку установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів м. Львова" такою, що втратила чинність.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова Андрій САДОВИЙДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від __________ №____

ПРОГРАМА
розвитку установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів

Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки

1. Загальні положення

Діти – майбутнє України. Формування активного громадянського суспільства потребує демократично і національно зорієнтованих особистостей, гармонійно духовно, творчо й фізично розвинутих, здатних співпрацювати з людьми різних філософських, політичних, релігійних поглядів. Саме тому спільний обов’язок влади та громади - подбати про можливості для всебічного розвитку інтересів та здібностей кожної дитини.
В цих умовах виняткове значення має позашкільна освіта, варіативність, безоплатність, доступність та практичне спрямування якої слугує формуванню компетентної творчої особистості, носія національних цінностей і загальнолюдських надбань, соціально-зрілої, конкурентоспроможної, здатної до власної життєтворчості.
Установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів за місцем проживання – осередки дозвілля дітей та молоді. Дитячо-юнацькі та молодіжні клуби (надалі – клуб) є центрами змістовного та корисного проведення часу.
Актуальним є розвиток мережі установ дитячо-юнацьких молодіжних клубів у Львівській міській територіальній громаді: розширення можливостей для творчої самореалізації та організації дозвілля дітей та підлітків у місті.
Особливим спрямуванням цієї роботи є діти з соціально-вразливих категорій, батьки яких не завжди приділяють достатньо уваги організації вільного часу. Водночас, клубна діяльність є засобом профілактики негативних явищ у дитячо-підлітковому середовищі.
Клуби розташовуються у межах мікрорайону, щоб дитина могла прийти туди у будь-який час без батьків. Завдяки своїй доступності (зручному розташуванні, цікавим формам роботи, кваліфікованим педагогам), клуби є центром дитячого спілкування та корисного дозвілля. Більшості клубів притаманний компонент фізичного виховання, що яскраво демонструє переваги здорового способу життя.
В умовах фінансової кризи установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів – гарантована безкоштовна можливість всіх дітей отримати різноманітні знання, розвинути власні здібності та з користю провести вільний час.
У Львівській міській територіальній громаді функціонує 6 установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів (надалі – УДЮМК), які знаходяться у підпорядкуванні управління молодіжної політики департаменту розвитку. до відвідування секцій та гуртків УДЮМК залучено понад чотири тисячі дітей.
Клуби працюють згідно з планами роботи установ та затверджених графіків. Роботу з дітьми забезпечують педагоги-організатори.
Програма розвитку дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки (надалі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту“, “Про позашкільну освіту“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, Указу Президента України від 25.05.2020 № 195/2020 "Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі", Конвенції ООН про права дитини та інших нормативно–правових актів.
2. Мета Програми

Метою цієї Програми є забезпечення сприятливих умов для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти; можливостей змістовного проведення вільного часу; стимулювання творчого самовдосконалення, виявлення й підтримка юних талантів, залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах.
3. Основні завдання Програми

Для досягнення мети цієї Програми необхідно вирішити такі основні завдання:
3.1. Створення належних умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців.
3.2. Вільний розвиток особистості.
3.3. Пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців.
3.4. Формування здорового способу життя вихованців.
3.5. Виховання у дітей та молоді почуття патріотизму, любові до рідної землі, родини, держави, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, шанобливого ставлення до людей похилого віку.
3.6. Розвиток мережі секцій та гуртків УДЮМК творчого, спортивного, технічного, мистецького, патріотичного, екологічного спрямування.
3.7. Створення та розвиток гуртків нових та сучасних напрямків.
3.8. Здійснення інформаційно-методичної, організаційно-масової та соціально-педагогічної роботи.
3.9. Зміцнення матеріально-технічної та спортивної бази УДЮМК Львівської міської територіальної громади, проведення капітальних, поточних ремонтних робіт та реконструкцій приміщень УДЮМК.
3.10. Пошук нових приміщень у мікрорайонах Львівської міської територіальної громади для розвитку мережі УДЮМК.

4. Напрямки діяльності УДЮМК
Львівської міської територіальної громади,
спрямовані на реалізацію основних завдань Програми

4.1. Організація діяльності гуртків та клубної роботи:
4.1.1. Основне завдання діяльності гуртків – зробити дозвілля дітей більш діяльним, творчим і цікавим, здатним збагатити особистість соціально цінним досвідом, сприяти підвищенню рівня культури дітей.
4.1.2. На базі клубів здійснюється робота об'єднань за різними напрямками:
4.1.2.1. Художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями практичних навичок, оволодіння знаннями у сфері культури і мистецтва.
4.1.2.2. Туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихованців до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об'єктів, явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства.
4.1.2.3. Еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння вихованцями знаннями про довкілля, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів.
4.1.2.4. Мовний, який спрямований на практичне опанування іноземною мовою для вільного спілкування в усному та писемному мовленні; розвиток комунікативних навиків особистості, розширення словникового запасу, виховання толерантного ставлення до інших культур.
4.1.2.5. Фізкультурно-спортивний, який забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, заохочення до занять фізичною культурою та досягнення спортивних результатів, загартування, формування навичок здорового способу життя.
4.1.2.6. Військово-патріотичний, який забезпечує належний рівень підготовки вихованців до військової служби, виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності.
4.1.2.7. Оздоровчий, який забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, формування гігієнічної культури особистості.
4.1.2.8. Гуманітарно-правовий, який забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу, профілактику негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі.
4.1.2.9. Соціально-реабілітаційний, який забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності.
4.1.3. Результатом діяльності гуртків є участь і організація виставок робіт вихованців, участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних заходах, участь у товариських зустрічах серед клубів, участь у концертах, фестивалях та конкурсах.
4.2. Організація оздоровлення та відпочинку дітей Львівської міської територіальної громади.
4.3. Співпраця з молодіжними та дитячими громадськими організаціями полягає у залученні волонтерів до проведення спільних акцій УДЮМК, організації спільних актуальних заходів на різноманітну тематику.
4.4. Співпраця з церквами, парафіями та монашими спільнотами Львівської міської територіальної громади – організація заходів, бесід, зустрічей.
4.5. Взаємодія з соціальними установами. УДЮМК взаємодіють зі школами міста, бібліотеками, музеями, позашкільними та культурними закладами, організовують і проводять спільні розважальні, пізнавальні, профілактичні заходи, свята.
4.6. Проведення спільно з управлінням молодіжної політики департаменту розвитку та громадськими організаціями різноманітних заходів, акцій, змагань, фестивалів, виставок.
4.7. Реалізація проектів та проведення заходів, спрямованих на європейську інтеграцію.
4.8. Реалізація соціальних акцій та проектів: проведення спільних творчих, спортивних та інших пізнавальних занять для вихованців дитячих будинків, інтернатів та інших соціальних закладів.
5. Фінансове забезпечення виконання Програми

5.1. Фінансування цієї Програми здійснюється за рахунок коштів, які заплановані у бюджеті Львівської міської територіальної громади і визначається щороку, виходячи з реальних можливостей бюджету Львівської міської територіальної громади.
5.2. Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює координацію запланованих Програмою завдань та заходів і досягнення очікуваних показників, проводить аналіз і комплексну оцінку результатів виконання завдань та заходів Програми, цільового використання коштів.
6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
6.1. Збереження, оптимізацію та розвиток мережі УДЮМК.
6.2. Відкриття нових гуртків та секцій у клубах УДЮМК.
6.3. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази приміщень УДЮМК.
6.4. Створення комфортних умов для вихованців УДЮМК і впровадження нових європейських підходів до матеріального оснащення УДЮМК.
6.5. Залучення юнаків та дівчат до оволодіння культурними цінностями українського народу, до самодіяльності та художньої творчості у клубах за місцем проживання.
6.6. Запровадження доступних, якісних та різноманітних форм спортивних, краєзнавчо-туристичних, народознавчих та оздоровчих послуг для дітей та молоді.
6.7. Збільшення кількості залучених до здобуття позашкільної освіти дітей з метою задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.
6.8. Поліпшення рівня навчання, виховання та самовдосконалення обдарованих дітей та молоді.
6.9. Зниження рівня антигромадських негативних проявів серед дітей та молоді.
6.10. Забезпечення висококваліфікованих педагогічних кадрів для організації навчально-виховного процесу УДЮМК.
6.11. Підвищення конкурентоздатності УДЮМК серед інших типів закладів позашкільної освіти.
6.12. Налагодження тісної співпраці з освітніми, культурними, соціальними установами Львівської міської територіальної громади: церквою, школами та позашкільними закладами, бібліотеками, музеями, молодіжними громадськими та дитячими організаціями з метою всебічного виховного впливу на дітей Львівської міської територіальної громади.
6.13. Налагодження тісної співпраці з районними відділами у справах дітей, районними відділами соціальної роботи щодо залучення до гурткової та клубної роботи дітей соціально-вразливих категорій.
7. Організація і контроль за виконанням Програми

7.1. Контроль за цільовим та раціональним використанням бюджетних коштів, які надані відповідно до цієї Програми, здійснює управління молодіжної політики департаменту розвитку відповідно до законодавства України.
7.2. Одержання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку і фінансової звітності УДЮМК у встановленому законодавством України порядку.
7.3. УДЮМК подає до управління молодіжної політики департаменту розвитку фінансову звітність (щоквартальну) у строки та у порядку, встановлені законодавством України.
7.4. Відповідальність за цільове та раціональне використання бюджетних коштів несе УДЮМК.
8. Основні заходи розвитку УДЮМК Львівської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки


з/п
Зміст заходу
1. Проведення заходів та акцій
1.1. Організація культурно-масових та спортивних заходів, відповідно до річних планів діяльності УДЮМК Львівської міської територіальної громади
1.1.1.
Проведення творчих майстер-класів різного спрямування для дітей та молоді, спрямованих на формування естетичних смаків, опанування нових мистецьких технік та методів виконання
1.1.2.
Організація заходів до національних та державних свят для виховання у дітей почуття гідності та пошани до власної нації, зокрема:
- вертепи, вивчення колядок та щедрівок;
- День рідної мови, Шевченківські вечори;
- День Матері, День Конституції України,

- День незалежності України;
- Свято Покрови Пресвятої Богородиці;
- День св. Миколая
1.1.3.
Проведення акцій, спрямованих на формування у дітей позиції здорового способу життя, клубних турнірів, змагань серед дітей Львівської міської територіальної громади
1.1.4.
Організувати осередки дозвілля для дітей Львівської міської територіальної громади на період літніх канікул з окремим планом занять.
1.2. Організація оздоровлення та відпочинку дітей – вихованців УДЮМК
1.2.1.
Залучення до оздоровлення та відпочинку вихованців та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
1.2.2.
Залучення вихованців та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до безкоштовного відвідування ковзанок, басейнів та інших спортивно-оздоровчих об’єктів на території Львівської міської територіальної громади
1.2.3.
Організація дозвілля дітей у канікулярний період на дитячо-спортивних та спортивних майданчиках, у парках Львівської міської територіальної громади
1.2.4.
Проведення туристичних мандрівок, екскурсій
2. Організація навчально-виховної роботи
2.1.
Забезпечення діяльності та відкриття нових гуртків у клубах відповідно до потреб Львівської міської територіальної громади, особливо у житлових масивах Левандівка, Рясне, Сихів
2.2.
Організація поточного і перспективного планування діяльності педагогічних колективів установ
2.3.
Здійснення систематичного контролю за якістю навчального та виховного процесів, роботою гуртків та секцій, проведення заходів, відвідування занять, заходів та інших видів навчально-виховної діяльності УДЮМК
2.4.
Забезпечення дотримання безпечних умов при організації та проведенні занять і заходів навчально-виховного процесу та контроль за дотриманням цих умов
2.5.
Залучення якнайбільшої кількості дітей до занять у гуртках та секціях УДЮМК, зокрема сиріт, дітей без батьківського піклування, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей та інших соціально вразливих категорій
2.6.
Інформування громадськості Львівської міської територіальної громади про культурно-масову та спортивну роботу УДЮМК через ЗМІ, соціальні мережі, соціальну рекламу
2.7.
Ініціювання проведення відкритих занять, зустрічей з батьками, оформлення тематичних стендів, експозицій, виставок тощо
2.8.
Забезпечення належних умов участі дитячих творчих і спортивних колективів УДЮМК у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських конкурсах, змаганнях, фестивалях тощо
2.9.
Співпраця з дитячими та молодіжними громадськими організаціями, спортивними клубами, освітніми, культурними, соціальними установами Львівської міської територіальної громади у проведенні різноманітних міських акцій та заходів
3. Вдосконалення інформаційно-методичної бази
3.1.
Організація методичних об’єднань та нарад з педагогами-організаторами установ
3.2.
Забезпечення УДЮМК навчально-методичними матеріалами, дидактичною літературою
3.3.
Забезпечення проведення семінарів-практикумів, тренінгів для педагогів-організаторів УДЮМК
3.4.
Впровадження у практику діяльності УДЮМК новітніх технологій
4. Зміцнення матеріально-технічної бази
4.1.
Забезпечення модернізації матеріально-технічної бази УДЮМК
4.2.
Проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень УДЮМК для утримання їх у належному стані
4.3.
Здійснення закупівлі спортивного інвентарю, туристичного обладнання та канцтоварів для культурно-мистецьких гуртків та секцій з метою проведення різноманітних заходів
4.4.
Запровадження енергоощадних заходів у приміщеннях УДЮМК, здійснення контролю за споживанням енергоресурсів відповідно до затверджених лімітівСекретар ради Маркіян ЛОПАЧАК

Віза:

Начальник управління
молодіжної політики
Дата оприлюднення: 02/28/2022