УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА7-ма сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1797


від 04/06/2017
Про затвердження Програми підтримки заходів з енергозбереження на 2017-2019 рокиКеруючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про енергозбереження“, Енергетичною стратегією України на період до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 1071-р, Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, Комплексною стратегією розвитку Львова до 2025 року, затвердженою ухвалою міської ради від 20.10.2011 № 861, Програмою сталого енергетичного розвитку м. Львова до 2020 року, затвердженою ухвалою міської ради від 14.07.2011 № 663, з метою підвищення рівня енергозбереження та зменшення споживання енергоресурсів міська рада ухвалила:
1. Затвердити:
1.1. Програму підтримки заходів з енергозбереження на 2017-2019 роки (додаток 1).
1.2. Заходи з реалізації Програми підтримки заходів з енергозбереження на 2017-2019 роки (додаток 2).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
Міський голова А. СадовийДодаток 1
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____
ПРОГРАМА
підтримки заходів з енергозбереження на 2017-2019 роки

Вступ

Програма підтримки заходів з енергозбереження на 2017-2019 роки – (надалі Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою підвищення рівня поінформованості львів’ян з питань енергозбереження та раціонального використання ресурсів та забезпечення детального моніторингу та аналізу використання енергоресурсів у бюджетних установах м. Львова.
Програма передбачає низку інформаційних заходів для енергоменеджерів бюджетних установ та мешканців міста, підтримку користуванням програмним забезпеченням щоденного моніторингу споживання енергоресурсів установами бюджетної сфери м. Львова, здійснення детального обстеження будівель бюджетної сфери, інформаційну підтримку програми відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами та/або ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження та проведення щорічного Дня Енергії.
Програма враховує положення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 1071-р., Програми сталого енергетичного розвитку м. Львова до 2020 року, затвердженої ухвалою міської ради від 14.07.2011 №663, є складовою частиною Комплексної стратегії розвитку Львова до 2025 року, затвердженої ухвалою міської ради від 20.10.2011 861.
1. Паспорт Програми підтримки заходів з енергозбереження на 2017-2019 роки

Назва
Програми
Програма підтримки заходів з енергозбереження на 2017-2019 роки
Замовник ПрограмиЛьвівська міська рада
Головний розробник ПрограмиВідділ енергоменеджменту управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
Відповідальні
за виконання програмних заходів (головні виконавці)
Департамент економічного розвитку ЛМР, Департамент гуманітарної політики, а також виконавцями можуть бути асоціативні підприємницькі структури, організації громадянського суспільства, підприємства, установи, організації всіх форм власності, організації приватного та публічного партнерства, які розділяють цілі та завдання даної Програми
Мета
Програми
Зменшення споживання енергоресурсів населенням та бюджетними установами м. Львова
Термін дії та реалізації Програми2017-2019 роки
Основні джерела фінансування заходів Програми1. Міський бюджет м. Львова
2. Інші джерела, не заборонені законодавством України
Фінансування програми389,4 тис. грн. - кошти міського бюджету м. Львова
Система організації контролю за виконанням ПрограмиКонтроль за виконанням заходів Програми здійснює відділ енергоменеджменту управління економіки департаменту економічного розвитку
2. Аналіз проблем та перспектив впровадження енергоефективних заходів у м. Львові

2.1. Основними проблемами, які перешкоджають впровадженню енергоефек­тивних заходів, є:
2.1.1. Недостатні обсяги фінансових інвестицій, необхідних для термомодернізації будинків, у тому числі на розробку проектів.
2.1.2. Відсутність широкої практики повної термомодернізації житлових будинків.
2.1.3. Недостатній рівень поінформованості населення щодо державної та місцевої політики підтримки енергоефективних проектів для мешканців.
2.1.4. Відсутність детальної та якісної інформації про споживання енергоресурсів для реалізації енергозберігаючих заходів у будівлях бюджетної сфери.
2.2. Пропонованими заходами Львівської міської ради як мотиватора можуть бути різноманітні просвітницькі кампанії серед мешканців, поширення інформації про наявні міські, обласні та державні програми енергозбереження для ОСББ та фізичних осіб, презентації кращих прикладів досягнення енергоефективності у будівлях бюджетної сфери, тощо.
2.3. За прикладом муніципалітетів інших країн у м. Львові необхідно постійно проводити цілеспрямовану роботу з мешканцями з метою формування і утвердження енергозберігаючих принципів та поширення практики впровадження енергоефективних заходів.
3. Мета та основні завдання реалізації Програми підтримки заходів з енергозбереження на 2017-2019 роки

3.1. Метою Програми є зменшення споживання енергоресурсів населенням та бюджетними установами м. Львова.
3.2. Завдання Програми:
3.2.1. Сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва та реконструкції.
3.2.2. Активне залучення мешканців м. Львова до проведення термомодернізації власних помешкань та викориcтання енергоефективних технологій для впровадження практики повної термомодернізації будівель, зокрема через механізми міських, обласних та державних програм енергозбереження для ОСББ та фізичних осіб.
3.2.3. Популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, а також підвищення рівня поінформованості мешканців м. Львова з питань раціонального використання енергоресурсів.
3.2.4. Пошук та залучення інвестицій у енергозберігаючі заходи.
3.2.5. Щоденний облік споживання енергоресурсів бюджетними установами м. Львова.
3.2.6. Проведення Днів Енергії у м. Львові.
4. Напрями реалізації Програми підтримки заходів з
енергозбереження на 2017-2019 роки

Програма передбачає такі напрями:
4.1. Підтримка системи щоденного моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів.
У 2016 році відділом енергоменеджменту спільно з розробниками програмного забезпечення щоденного збору даних по всіх видах енергоресурсів у всіх бюджетних установах м. Львова було сформовано нові варіанти звітів для можливості більш точного аналізу споживання енергоресурсів та виявлення аномалій та проблемних установ у напрямі енергозбереження.
4.2. Замовлення послуг з енергоаудиту.
Для визначання енергозатратності бюджетних установ здійснюється розрахунок показника питомого енергоспоживання. За результатами такого аналізу у будівлях, що є найбільш енергозатратними, здійснюється пошук причин високого енергоспоживання, шляхи усунення таких причин та розробка пропозицій щодо необхідності здійснення енергозберігаючих заходів.
Метою проведення енергоаудиту є визначення необхідних енергозберігаючих заходів саме в тих будівлях, які цього найбільше потребують і скорочення споживання яких приведе до досягнення економічного ефекту. Енергоаудит дозволить виявити найбільш раціональні та швидкоокупні енергоефективні заходи.
4.3. Придбання обладнання для визначення якісних показників стану огороджувальних конструкцій та пошуку аномалій.
Важливим напрямом та пріоритетом міста є демонстрація переваг енергоефективної модернізації житла та інших будівель. Використання сучасного обладнання (тепловізора) дозволяє у доступній формі, зокрема через візуалізацію теплових втрат споруд, донести до мешканців міста та розпорядників коштів інформацію щодо важливості проведення термомодернізації, а також застосування якісних матеріалів та вибору правильних технологій для таких завдань. Також за допомогою тепловізора можливо проводити пошук несанкціонованих приєднань до системи централізованого опалення.
4.4. Енергетична кампанія “Дисплей“ для бюджетних установ міста.
В основі сертифікації лежить ідея впровадження єдиної системи маркування енергетичних та екологічних характеристик будівель, схожої до системи енергетичного маркування побутових приладів (наприклад, холодильників).
Це дозволило класифікувати будинки за семиступеневою шкалою європейського комплексного індексу енерговикористання будівлі та отримати результати розрахунків для будівлі у формі готового до друку кольорового плаката, який одночасно виконує роль енергетичного сертифіката будівлі.
4.5. Дні енергії у м. Львові.
Щорічні міські Дні енергії проводяться в рамках Угоди мерів та являють собою проведення різноманітних заходів, які сприяють утвердженню в свідомості громадян переконання, що сталі енергетичні технології, моделі поведінки й управлінські рішення не лише економічно вигідні і корисні для довкілля, але й цілком досяжні до впровадження.
4.6. Інформаційні кампанії серед мешканців.
За прикладом муніципалітетів інших країн у місті необхідно постійно проводити цілеспрямовану роботу з мешканцями для поширення політики енергозбереження.
Для забезпечення ефективного використання енергоресурсів важливим є об’єднання зусиль міської влади з приватним сектором, громадськими організаціями та безпосередніми споживачами енергоносіїв.
4.7. Навчання відповідальних осіб за енергомоніторинг в бюджетних установах міста та обмін досвідом.
Обмін кращими практиками щодо впровадження ініціатив з енергозбереження, представлення прогресивних напрямів роботи у питаннях зменшення споживання енергоресурсів.
4.8. Організаційна підтримка впровадження та організації сортування твердих побутових відходів та діючої системи поводження з відходами електронного та електричного устаткування у м. Львові.
Інформаційні кампанії про необхідність сортування твердих побутових відходів мешканцями міста.
З 20 жовтня 2015 року на базі ТЕЦ-2 у м. Львові відкрито першу в Україні лінію з переробки трубчастих і компактних енергозберігаючих ламп, які містять ртуть. Створено систему збору відпрацьованих батарейок та люмінесцентних ламп від населення.
Ефектом впровадження проекту є зменшення шкідливого впливу на довкілля.
4.9. Відкриття нових можливостей м. Львова для міжнародної співпраці у сфері енергозбереження та ефективного використання ресурсів.
Залучення СІМ-експерта до роботи в ЛКП “Львівсвітло“ в рамках проекту ГІЗ з метою координації енергоефективних проектів у місті. Проект передбачає імплементацію європейського досвіду та стандартів у сферу енергозбереження, спонукання до формування інноваційних ідей, впровадження нових технічних рішень, підвищення кваліфікації працівників, залучення нових джерел фінансування.
4.10. Реалізація Проекту “Район зелених технологій“ (співпраця з м. Фрайбург).
Співпраця міст-побратимів, а саме Львова та Фрайбурга, задля сприяння розвитку зелених ініціатив, стимулювання впровадження рішень енергозбереження та енергоефективності, покращення екологічної ситуації в місті. Концепція, яка буде розроблена та застосована на прикладі однієї вулиці (кварталу) повинна застосовуватися в майбутньому у інших районах міста.
5. Механізм реалізації Програми підтримки заходів з енергозбереження на 2017-2019 роки

5.1. Реалізація Програми здійснюється через:
5.1.1. Проведення енергоменеджерами бюджетних установ м. Львова роз’яснювальної та навчальної роботи з працівниками установ.
5.1.2. Розробка відділом енергоменеджменту управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради навчальних матеріалів, презентацій, проведення тренінгів для енергоменеджерів.
5.1.3. Здійснення щоденного моніторингу споживання енергоресурсів бюджетними установами м. Львова за допомогою програмного забезпечення.
5.1.4. Проведення Днів Енергії у м. Львові.
5.1.5. Проведення оглядів бюджетних та житлових об’єктів працівниками відділу енергоменеджменту управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради за допомогою спеціалізованого обладнання з подальшою розробкою рекомендацій щодо енергоефективної модернізації та експлуатації таких об’єктів.
5.2. Основні блоки програми інформаційної підтримки заходів з енергозбереження на 2017 – 2019 роки:
5.2.1. Економія енергоресурсів як запорука безперебійного їх постачання та сталого розвитку міста.
5.2.2. Основні напрями роботи міста у сфері енергоменеджменту.
5.2.3. Програми відшкодування відсотків по кредитах на енергозберігаючі заходи для ОСББ та фізичних осіб.
5.2.4. Першочергові заходи по підготовці до опалювального сезону.
5.2.5. Програмне забезпечення щоденного моніторингу збору показів лічильників у бюджетних установах м. Львова.
5.2.6. Використання альтернативних джерел енергії для забезпечення гарячого водопостачання та опалення.
5.2.7. Проведення повної термомодернізації будівель – переваги, недоліки, світовий досвід.
5.2.8. Нові тенденції у будівництві з використанням принципів сталого розвитку.
6. Фінансування Програми

6.1. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок міського бюджету м. Львова, а також інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
6.2. Міська рада передбачає у проектах міського бюджету м. Львова на 2017-2019 роки кошти на підтримку заходів з енергозбереження.
6.3. Окрім вищезазначених джерел фінансування на заходи підтримки енергозбереження можуть використовуватись: гранти міжнародної технічної допомоги, добровільні внески фізичних та юридичних осіб, інших організацій, зацікавлених у реалізації Програми або окремих її заходів.
7. Очікувані результати виконання Програми підтримки заходів з енергозбереження на 2017-2019 роки

7.1. Скорочення споживання енергетичних ресурсів у натуральних величинах та ефективне використання коштів міського бюджету м. Львова.
7.2. Зменшення викидів вуглекислого газу у загальному балансі м. Львова.
7.3. Збільшення частки відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі міста.
7.4. Підвищення загального добробуту населення через покращення умов проживання, навчання та праці.Секретар ради А. Забарило

Віза:

В.о. начальника управління
економіки О. ЗабарилоДодаток 2
Затверджено
ухвалою міської ради
від__________№______
ЗАХОДИ
з реалізації Програми підтримки заходів з енергозбереження на 2017-2019 роки
Заходи
Інструменти
Цільова група
Фінансування, тис. грн.
1. Підтримка системи щоденного моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів
Щоденний збір даних споживання всіх енергоресурсів будівлями бюджетних установ м. ЛьвоваПрограмне забезпечення щоденного збору даних уМуніБалансоутримувачі будівель бюджетних установ; відділ енергоменеджменту; енергоменеджери відповідальних управлінь та структурних підрозділів; особи, відповідальні за енергомоніторинг у бюджетних будівлях м. Львова
140,4
2. Замовлення послуг з енергоаудиту
Проведення енергоаудиту пяти найбільш енергозатратних будівель бюджетних установ м. ЛьвоваУ будівлях, що є найбільш енергозатратними (за розрахунком показника питомого енергоспоживання) здійснюється пошук причин високого енергоспоживання, способів усунення таких причин та розробка пропозицій щодо необхідності здійснення енергозберігаючих заходівБалансоутримувачі будівель бюджетних установ; відділ енергоменеджменту; мешканці
м. Львова.
50,0
3. Придбання обладнання для визначення якісних показників стану огороджувальних конструкцій
Використання сучасного обладнання для візуалізації теплових втрат споруд та контролю якості виконання термореноваційних робітПридбання тепловізораБалансоутримувачі будівель бюджетних установ; відділ енергоменеджменту; мешканці м. Львова
65, 0
4. Енергетична кампанія “Дисплей“ для бюджетних установ міста
Енергетична сертифікація будівель бюджетних установ шляхом виготовлення плакатів кампанії “Дисплей“Платформа www.display-campaign.org у рамках участі міста в асоціації “Енерджі СітізВідділ енергоменеджменту; енергоменеджери відповідальних управлінь та структурних підрозділів; особи, відповідальні за енергомоніто-ринг у бюджетних будівлях м. Львова; мешканці м. Львова
9,0
5. Дні енергії у м. Львові
Проведення щорічного Дня енергії у місті у рамках виконання зобов’язань Угоди мерівОрганізація заходів, виступів, конкурсів, майстер класів та інформаційних кампаній на тематику енергозбереження, закупівля подарунків та заохочувальних призів учасникам, організація екскурсійВідділ енергоменеджменту; енергоменеджери відповідальних управлінь та структурних підрозділів; особи, відповідальні за енергомоніто-ринг у бюджетних будівлях м. Львова; учні та вчителі навчальних закладів; мешканці та гості м. Львова
40,0
6. Інформаційні кампанії серед мешканців
Організація тренінгів, семіна-рів, навчань щодо можливостей раціонального використання ресурсів та поширення інформації про наявні міські, обласні та державні програми енергозбереження для ОСББ та фізичних осіб, презентації кращих прикладів досягнення енергоефективності у будівлях різних форм власностіДолучення до форумів, виставок, ярмарків міста з тематикою енергоефективного використання ресурсів, розроблення, друк та розповсюдження роздаткових матеріалів на тематику енергозбереженняВідділ енергоменеджменту; енергоменеджери відповідальних управлінь та структурних підрозділів; особи, відповідальні за енергомоніторинг у бюджетних будівлях м. Львова; мешканці та гості м. Львова
25,0
7. Навчання відповідальних осіб за енергомоніторинг у бюджетних установах міста та обмін досвідом
Організація профільних тренінгів, семінарів, навчань для енергоменеджерів установПроведення профільних навчань, розробка та роздрук посібників, навчально-методичної літератури та інших друкованих матеріалів з питань енергоменеджментуВідділ енергоменеджменту; енергоменеджери відповідальних управлінь та структурних підрозділів; особи, відповідальні за енергомоніторинг у бюджетних будівлях м. Львова
10,0
8. Організаційна підтримка впровадження та організації сортування твердих побутових відходів та діючої системи поводження з відходами електронного та електричного устаткування у м. Львові
Проведення інформаційних кампаній щодо діючих програм поводження з побутовими відходами у м. ЛьвовіПроведення навчань, семінарів для мешканців, розробка та роздрук друкованих матеріалів щодо принципів сортування відходівМешканці та гості м. Львова; відділ енергоменеджменту; енергоменеджери відповідальних управлінь та структурних підрозділів; особи, відповідальні за енергомоніторинг у бюджетних будівлях м. Львова
10,0
9. Відкриття нових можливостей м. Львова для міжнародної співпраці у сфері енергозбереження та ефективного використання ресурсів
Залучення СІМ-експерта до роботи в ЛКП “Львівсвітло“ у рамках проекту ГІЗ.Підготовка та розповсюдження промоційних матеріалів щодо імплементації європейського досвіду та стандартів у сферу енергозбереження, впровадження нових технічних рішеньВідділ енергоменеджменту; енергоменеджери відповідальних управлінь та структурних підрозділів; особи, відповідальні за енергомоніторинг у бюджетних будівлях м. Львова; мешканці та гості м. Львова; працівники ЛКП “Львівсвітло“
20,0
10. Реалізація Проекту “Район зелених технологій“ (співпраця з м. Фрайбург)
Формування та затвердження концепції Проекту спеціальною групою експертів з екологів, урбаністів, громадських активістів та працівників муніципалітетуІнформаційна кампанія щодо створення концепції енергозберігаючого кварталу Рясне та реалізації розроблених заходівМешканці та гості кварталу Рясне, група експертів
20,0
Всього фінансування по заходах:2017 рік – 179,4
2018 рік – 121,0
2019 рік – 89,0

Примітка: Виконавцями заходів цієї Програми є департамент економічного розвитку, департамент гуманітарної політики, а також виконавцями можуть бути асоціативні підприємницькі структури, організації громадянського суспільства, підприємства, установи, організації всіх форм власності, організації приватного та публічного партнерства, які розділяють цілі та завдання цієї Програми.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

В.о. начальника управління
економіки О. Забарило

Дата оприлюднення: 04/10/2017