УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 926


від 06/17/2021
Про затвердження Програми популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петиційКеруючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою створення сприятливих передумов для залучення мешканців до участі у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на секретаря ради.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
до ухвали міської ради
від ___________№____
ПРОГРАМА
популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій

Вступ

Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій (надалі – Програма) передбачає інформування мешканців м. Львова (Львівської міської територіальної громади) про можливість участі у місцевому самоврядуванні, зокрема про громадські слухання містобудівної документації, громадські слухання із ініціативи мешканців, електронні петиції та інші форми участі громадян, визначені Статутом територіальної громади м. Львова та законами України.
1. Мета та завдання Програми

1.1. Метою цієї Програми є популяризація залучення мешканців м. Львова (Львівської міської територіальної громади) до прийняття рішень місцевого самоврядування.
1.2. Основні завдання Програми:
1.2.1. Широке інформування мешканців м. Львова (Львівської міської територіальної громади) про доступні способи участі у місцевому самоврядуванні.
1.2.2. Розвиток інфраструктури міста згідно з пріоритетами мешканців м. Львова (Львівської міської територіальної громади).
1.2.3. Залучення мешканців м. Львова (Львівської міської територіальної громади) до участі у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування.
2. Заходи з реалізації Програми

2.1. Створення та розміщення інформаційно-промоційної продукції для ефективного інформування мешканців міста щодо актуальних громадських слухань, консультацій із громадськістю та інших способів участі мешканців у місцевому самоврядуванні.
Відповідальний: начальник управління “Секретаріат ради“.
2.2. Визначення умов та забезпечення можливості інформування про актуальні громадські слухання та консультації із громадськістю у Центрах надання адміністративних послуг.
Відповідальний: начальник управління “Секретаріат ради“.
2.3. Розміщення соціальної реклами щодо способів участі мешканців у місцевому самоврядуванні.
Відповідальний: начальник управління “Секретаріат ради“.
2.4. Організація та проведення форумів, “круглих столів“ та інших публічних заходів для реалізації завдань, викладених у пункті 1.2 цієї Програми.
Відповідальний: начальник управління “Секретаріат ради“.
2.5. Використання електронних порталів та платформ громадської участі (електронної демократії), мобільних застосунків, інших цифрових інструментів.
2.6. Співпраця з громадськими організаціями, в тому числі і міжнародними, щодо популяризації інструментів громадської участі та залучення мешканців м. Львова (Львівської міської територіальної громади) до прийняття рішень місцевого самоврядування.
Відповідальний: начальник управління “Секретаріат ради“.

3. Фінансове забезпечення

3.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади а також інших джерел, незаборонених законодавством України.
4. Очікувані результати

4.1. Виконання заходів Програми сприятиме:
4.1.1. Створенню ефективних способів участі мешканців м. Львова (Львівської міської територіальної громади) у місцевому самоврядуванні.
4.1.2. Широкому залученню населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні.
4.1.3. Формуванню довіри громадян до місцевої влади.
4.1.4. Підвищенню прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування.
4.1.5. Виявленню та вирішенню локальних проблем, які найбільш хвилюють мешканців м. Львова (Львівської міської територіальної громади).


Секретар ради М. Лопачак

Віза:

В. о. начальника управління
"Секретаріат ради" М. Рудницька


Член редакційної комісії

Дата оприлюднення: 06/30/2021