УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА11-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2686


від 12/07/2017
Про затвердження Програми забезпечення охорони громадського порядку та безпеки комунальних об’єктів Львівської міської ради на 2018 рік
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 2892-2018
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про затвердження переліку комунальних об’єктів Львівської міської ■
Остаточна редакція:
Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про охоронну діяльність“, з метою створення належних умов для забезпечення належної та ефективної охорони громадського порядку та безпеки підприємств, установ та організацій Львівської міської ради міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму забезпечення охорони громадського порядку та безпеки комунальних об’єктів Львівської міської ради на 2018 рік (додається).
2. Львівському комунальному підприємству “Муніципальна варта“ забезпечити реалізацію Програми забезпечення охорони громадського порядку та безпеки комунальних об’єктів Львівської міської ради на 2018 рік.
Відповідальний: директор Львівського комунального підприємства “Муніципальна варта“.
3. Встановити, що фінансове забезпечення Програми забезпечення охорони громадського порядку та безпеки комунальних об’єктів Львівської міської ради на 2018 рік здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова на поточний бюджетний період.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
забезпечення охорони громадського порядку та безпеки комунальних об’єктів Львівської міської ради на 2018 рік
1. Загальні положення

1.1. Забезпечення громадського порядку та безпеки як у звичайних умовах життєдіяльності громади, так і в умовах виникнення надзвичайних ситуацій досягається через проведення єдиної комплексної політики у галузі забезпечення безпеки міста, реалізацією заходів економічного, політичного, організаційного та іншого характеру, які скеровані найперше на попередження загроз життєво-важливим інтересам міста.
1.2. Відповідно до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні забезпечення громадського порядку у громадських місцях належить до компетенції міських рад.
1.3. За таких умов актуальним стає питання ефективного забезпечення громадського порядку та безпеки.
2. Мета Програми

2.1. Метою Програми забезпечення охорони громадського порядку та безпеки комунальних об’єктів Львівської міської ради на 2018 рік (надалі – Програма) є:
2.1.1. Поліпшення роботи Львівської міської ради та її структурних підрозділів, а також комунальних підприємств, установ, організацій через забезпечення безпечних умов для їх функціонування.
2.1.2. Сприяння більш швидкій та якісній допомозі населенню, реалізації законних прав та свобод громадян.
2.1.3. Сприяння у здійсненні повноважень працівниками комунальних закладів сфери надання послуг населенню.
2.1.4. Забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки на території м. Львова.
2.1.5. Забезпечення узгоджених заходів оперативного реагування на виклики і загрози громадського порядку та безпеки.
3. Виконавці Програми

3.1. Виконавцем програми у частині забезпечення охорони громадського порядку та безпеки є Львівське комунальне підприємство Муніципальна варта“.
3.2. Контроль за виконанням Львівським комунальним підприємством Муніципальна варта своїх зобов’язань здійснює управління безпеки міста Львівської міської ради.
4. Способи реалізації та термін виконання Програми

4.1. Реалізація Програми здійснюватиметься через:
4.1.1. Здійснення комплексних заходів, скерованих на забезпечення громадського порядку та громадської безпеки комунальних підприємств, установ та організацій Львівської міської ради та її структурних підрозділів, а також комунальних парків, шкіл та дошкільних навчальних закладів м. Львова.
4.1.2. Фінансове забезпечення роботи Львівського комунального підприємства Муніципальна варта“.
4.2. Термін виконання Програми становить один рік.
5. Основні напрями реалізації Програми

5.1. Основними напрямами реалізації Програми є:
5.1.1. Поліпшення охорони громадського порядку та безпеки на території м. Львова.
5.1.2. Комплексне забезпечення охорони громадського порядку та безпеки комунальних об’єктів силами Львівського комунального підприємства Муніципальна варта“.
6. Фінансове забезпечення Програми

6.1. Джерелами фінансування Програми є міський бюджет м. Львова та інші джерела незаборонені законодавством України.
6.2. Перелік об’єктів та обсяги фінансування, необхідні для виконання заходів Програми, визначаються та можуть змінюватись під час бюджетного періоду за рішенням виконавчого комітету та ухвалою Львівської міської ради.
6.3. Кошти виділені з міського бюджету м. Львова відповідно до заходів Програми скеровуються на:
6.3.1. Фінансове забезпечення, у т. ч. виплата заробітної плати працівникам Львівського комунального підприємства Муніципальна варта“.
6.3.2. Сплату податків та загальнообов’язкових платежів із заробітної плати працівників.
6.3.3. Забезпечення працівників Львівського комунального підприємства Муніципальна варта предметами необхідного обмундирування та засобами спецзв’язку.
6.3.4. Витрати на паливно-мастильні матеріали та амортизацію власного транспорту, який буде використовуватися для реалізації цілей і завдань Львівського комунального підприємства Муніципальна варта“.
6.3.5. Інші видатки на утримання, матеріально-технічне та фінансове забезпечення Львівського комунального підприємства Муніципальна варта“.

7. Очікувані результати виконання Програми

7.1. Виконання Програми дасть змогу забезпечити підвищення рівня громадського порядку та безпеки, зменшення кількості осіб, які постраждали внаслідок порушення громадського порядку та злочинів, оперативно реагувати на виклики і загрози громадській безпеці.
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

8.1. Виконання Програми здійснюється через реалізацію її заходів і завдань.
8.2. Головним розпорядником бюджетних коштів є управління безпеки міста Львівської міської ради. Отримувачем бюджетних коштів є Львівське комунальне підприємство Муніципальна варта“.
8.3. Львівське комунальне підприємство Муніципальна варта надає звіт про використання бюджетних коштів до управління безпеки міста Львівської міської ради не пізніше 01 грудня 2018 року.
Секретар ради А. Забарило

Візи:

Начальник управління
безпеки міста Ю. Діль

Директор ЛКП
Муніципальна вартаР. Хом’як
Дата оприлюднення: 12/15/2017