УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА3-тя сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 219


від 10/19/2006
Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради
Зміни
згідно з ухвалою 1116-2007
у додаток згідно з ухвалою 1777-2008
у додаток згідно з ухвалою 1766-2008
у додаток згідно з ухвалою 2254-2008
у додаток згідно з ухвалою 2445-2009
у додаток згідно з ухвалою 2763-2009
у додаток згідно з ухвалою 3166-2010
у додаток згідно з ухвалою 3704-2010

документ: База данных 'Ухвали ЛМР', Представление '1. Готуються', Документ 'Про внесення змін до ухвал міської ради відповідно до постанови Кабі' База данных 'Ухвали ЛМР', Представление '1. Готуються', Документ 'Про внесення змін у додаток до ухвали міської ради від 19.10.2006 № 219 “Про' База данных 'Ухвали ЛМР', Представление '1. Готуються', Документ 'Про впорядкування процедури надання та розподілу житла Львівською м' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.10.2006 № 219' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради від 19.10.2006 № 219 та від 21.06.2007 № 97' Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради від 19.10.2006 № 219 та від 21.06.2007 № 97' Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про затвердження Правил дотримання тиші у громадських місцях на тер■ Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської м■
Доповнення
у додаток - згідно з ухвалою 560-2007
у додаток - згідно з ухвалою 935-2007
у додаток - згідно з ухвалою 1252-2007
у додаток - згідно з ухвалою 1691-2008
у додаток згідно з ухвалою 1864-2008
у додаток згідно з ухвалою 2446-2009

документ: База данных 'Ухвали ЛМР', Представление '2. Прийняті\За скликанням', Документ 'Про внесення доповнень у додаток до ухвали міської ради від 19.10. База данных 'Ухвали ЛМР', Представление '1. Готуються', Документ 'Про внесення доповнень у додаток до ухвали міської ради від 19.10.2006р. №' База данных 'Ухвали ЛМР', Представление '1. Готуються', Документ 'Про ведення Державного реєстру виборців' База данных 'Ухвали ЛМР', Представление '1. Готуються', Документ 'Про внесення доповнень до ухвали міської ради від 19.10.2006 № 219 ' База данных 'Ухвали ЛМР', Представление '1. Готуються', Документ 'Про ведення Державного реєстру виборців' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення доповнень до ухвали міської ради від 19.10.2006 № 219 '
Зміни та доповнення
у додаток - згідно з ухвалою 575-2007
у додаток - згідно з ухвалою 2142-2008
у додаток - згідно з ухвалою 2705-2009
у додаток - згідно з ухвалою 2776-2009
у додаток згідно з ухвалою 2887-2009

документ: База данных 'Ухвали ЛМР', Представление '1. Готуються', Документ 'Про внесення змін та доповнень у додаток до ухвали міської ради від 19' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін та доповнень до ухвали міської ради від 19.10.2006 № 219 “' Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін та доповнень до ухвали міської ради від 19.10.2006 № 219' Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про внесення змін і доповнень до ухвали міської ради від 19.10.2006 № 219' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін і доповнень до ухвали міської ради від 19.10.2006 № 219'
Втратив чинність
Після введення у дію нової структури виконавчих органів Львівської міської ради згідно з додатком 1 до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 та нового розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради
згідно з ухвалою 777-2016

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської р■ Ухвали ЛМР

  Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими законами України, ухвалою міської ради від 06.07.2006р. № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“, враховуючи пропозиції виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради, міська рада ухвалила:
  1. Затвердити Положення про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради (додається).
  2. Встановити, що нормативні акти, видані виконавчим комітетом, міським головою, виконавчими органами ради, є чинними у частині, що не суперечать цій ухвалі.
  3. Виконавчим органам ради у встановленому порядку привести у відповідність до цієї ухвали діючі нормативні акти.
  4. Виконавчому комітету затвердити положення про виконавчі органи ради.
  Термін: до 06.11.2006 р.
  5. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 09.07.2002р. № 174 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ зі змінами та доповненнями.
  6. Контроль за виконанням ухвали покласти на керуючого справами виконкому.
  Міський голова А.Садовий


  Додаток

  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від ____________ №______

  ПОЛОЖЕННЯ
  про розмежування повноважень між
  виконавчими органами Львівської міської ради

  ВСТУП

  Це положення розроблене відповідно до вимог Конституції України, п.3 ст.52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“.
  Положення є нормативним актом, що визначає повноваження, а також межі відповідальності виконавчих органів міської ради. Положення розмежовує повноваження між виконавчим комітетом, департаментами, управліннями, відділами, іншими виконавчими органами ради у межах повноважень, наданих Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та іншими нормативними актами виконавчим органам міської ради. Це Положення є основою для підготовки положень про виконавчі органи міської ради.
  Положення визначає повноваження щодо прийняття розпорядчих документів. Порядок прийняття рішень, підготовка яких потребує погодження декількома виконавчими органами, визначається виконавчим комітетом окремо.
  У межах повноважень, визначених цим положенням, виконавчі органи ради наділені правом виступати (діяти) від імені міської ради та її виконавчого комітету без окремого доручення.
  З метою забезпечення покращання роботи виконавчих органів ради виконавчому комітету при розробці програми соціально-економічного розвитку м.Львова враховувати такі критерії оцінки ефективності роботи виконавчих органів ради:
  1) Економічні:
  - обсяги капіталовкладень у м.Львів;
  - обсяги платежів до бюджетів різних рівнів, отриманих на території м.Львова;
  - відсоток вилучення коштів до державного бюджету;
  - ефективність використання ресурсів міста (землі, майна, трудових ресурсів тощо)
  - рівень розвитку підприємництва.
  2) Соціальні:
  - кошти, витрачені на одну особу віком до 18 років;
  - кількість молодих людей (віком до 35 років), що залишають місто Львів;
  - кошти, витрачені на людей похилого віку та соціально незахищених осіб;
  - якість послуг у житлово-комунальній сфері.
  Територіальна громада м.Львова, Львівська міська рада, міський голова, виконавчий комітет можуть брати до уваги також інші критерії оцінки ефективності виконавчих органів ради.

  Розділ І. ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

  1. Забезпечення реалізації затверджених радою програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з питань місцевого значення, виконання рішень ради.
  2. Розгляд проекту міського бюджету, подання його на затвердження міською радою, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про результати виконання бюджету.
  3. Координація діяльності департаментів, управлінь, відділів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Львова.
  4. Cкасування або зміна актів районних адміністрацій, департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.
  5. Встановлення у порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності міста; погодження у встановленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності.
  6. Об’єднання на договірних засадах коштів міського бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад.
  7. Розпорядження коштами резервного фонду, визначення порядку фінансування видатків, внесення змін до кошторисів і порядку розподілу видатків за погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету.
  8. Управління майном, що належить до комунальної власності міста, у визначених радою межах.
  9. Встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста.
  10. Надання дозволу у порядку, визначеному радою, на укладення кредитних угод комунальними підприємствами.
  11. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста.
  12. Прийняття рішень щодо віднесення підприємств, організацій та установ комунальної власності міста до сфери управління певних виконавчих органів ради.
  13. Підготовка пропозицій раді щодо програми приватизації та переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.
  14. Розподіл відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності міста (надання, обмін); вирішення питань щодо використання нежитлових приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності.
  15. Надання відповідно до законодавства громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного або за доступну для них плату житла.
  16. Затвердження актів приймання-передачі відомчого житла, іншого майна у комунальну власність міста.
  17. Прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів та затвердження актів державних комісій про прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців.
  18. Прийняття рішень про скасування виданих суб’єктам господарювання дозволів на експлуатацію об’єктів житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту і зв'язку у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства.
  19. Надання дозволів на проектування, будівництво, розширення, реконструкцію об'єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, реставрацію архітектурних пам'яток, створення інженерно-траспортних мереж тощо.
  20. Надання дозволів на організацію автостоянок відповідно до затверджених радою Правил паркування транспортних засобів у місті Львові.
  21. Визначення у встановленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки.
  22. Визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства; забезпечення виконання вимог законодавства про відходи.
  23. Прийняття рішень щодо врегулювання процедур видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
  24. Затвердження щорічних планів з підготовки проектів регуляторних актів.
  25. На підставі аналізу звіту про відстеження результативності регуляторного акта прийняття рішення про зупинення дії регуляторного акта, про скасування або про необхідність його перегляду; звернення до міської ради з пропозицією щодо перегляду регуляторних актів, розгляд аналогічних пропозицій міської ради.
  26. Встановлення порядку розгляду, погодження та прийняття нормативних актів з питань, що потребують залучення декількох виконавчих органів.
  27. Розгляд та прийняття рішень з інших питань, віднесених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“ до відання виконавчих органів ради.
  Розділ II. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ,
  ПІДПОРЯДКОВАНІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО МІСЬКОМУ ГОЛОВІ

  1. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ “АДМІНІСТРАЦІЯ
  МІСЬКОГО ГОЛОВИ“

  1. Організація та забезпечення роботи міського голови, приймальної міського голови, групи радників; координація взаємодії міського голови з виконавчими органами ради.
  2. Планування роботи міського голови, формування графіка його робочого дня.
  3. Опрацювання пошти, адресованої міському голові.
  4. Організація зустрічей міського голови, запис на прийом представників юридичних осіб.
  5. Забезпечення обробки та аналізу інформації, підготовка аналітичних матеріалів з питань життєдіяльності міста.
  6. Організація нарад, які проводяться міським головою, ведення протоколу.
  7. Підготовка проектів доручень міського голови, підготовка та узагальнення звітів міського голови; підготовка відряджень міського голови.
  8. Попередній розгляд спільно з комісією у справах відзнак звернень підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підготовка матеріалів для внесення міським головою у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подань про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України та про присвоєння почесних звань України.
  9. Підготовка проектів подань про погодження кандидатур для призначення на посади керівників державних підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста.
  10. Інформування про проведення політичних заходів на території міста.
  11. Взаємодія з правоохоронними органами та іншими силовими структурами.
  12. Забезпечення в межах своєї компетенції реалізації державної політики стосовно державної таємниці та контролю за її збереженням.
  13. Здійснення заходів з питань мобілізаційної готовності та мобілізаційної підготовки на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності.
  14. Здійснення зв’язків з громадськістю через засоби масової інформації, надання їм сприяння у висвітленні питань роботи ради, виконавчого комітету та міського голови.
  15. Висвітлення позиції органів місцевої влади з актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань, інформування населення про поточну роботу, прийняті ухвали, рішення, розпорядження та інші документи.
  16. Організація прес-конференцій міського голови, його заступників, членів виконавчого комітету, керівників департаментів, управлінь та відділів, комунальних підприємств.
  17. Збір, обробка та аналіз преси, подання аналітичних матеріалів міському голові, заступникам міського голови, керівникам департаментів, управлінь.
  18. Координація і контроль наповнення та обслуговування Web-сторінки Львівської міської ради і міського Web-порталу у мережі Інтернет.
  19. Висвітлення результатів проведення громадських слухань, роботи громадських колегій, інших дорадчо-консультативних органів при міській раді та її виконавчих органах.
  20. Вивчення громадської думки за допомогою систематичних соціологічних опитувань з метою адекватної реакції на потреби мешканців міста.
  21. Розробка та впровадження зовнішньої політики територіальної громади міста відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави Україна.
  22. Організація співробітництва з містами-партнерами, іншими містами в Україні та поза її межами, міжнародними організаціями, іншими іноземними суб’єктами у різних сферах суспільного життя.
  23. Організація співпраці з Міністерством закордонних справ та представниками уряду України за кордоном у сфері організації міжнародних контактів.
  24. Організація співпраці з дипломатичними представництвами зарубіжних країн в Україні.
  25. Представлення інтересів виконавчих органів ради у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
  26. Організаційний супровід міжнародних проектів, учасником яких виступає Львівська міська рада.
  27. Розробка та впровадження концепції промоції м.Львова в Україні та за кордоном.
  28. Популяризація м.Львова, поширення знань про місто в Україні та за кордоном, співпраця з органами влади інших країн, міжнародними організаціями, зарубіжними установами з метою промоції м.Львова.
  29. Підготовка і координація промоційних заходів в Україні та за кордоном, спрямованих на поширення знань про Львів, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо.
  30. Пошук спонсорів для проведення промоційних заходів в Україні та за кордоном.
  31. Видання промоційної літератури, спрямованої на поширення знань про місто, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо.
  32. Підготовка і координація дій для участі та представництва м.Львова у виставково-торговельних заходах, спрямованих на популяризацію міста.
  33. Розробка та впровадження системи візуальної ідентифікації Львівської міської ради.
  34. Розробка та впровадження системи міської інформації (інформаційні таблички, дороговкази, вказівники, стаціонарні карти і схеми тощо).
  35. Здійснення попередньої перевірки та погодження проектно-кошторисної документації будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних та інших робіт для потреб міста, замовниками яких виступають виконавчі органи ради; перевірка фактично виконаних робіт згідно з дорученнями міського голови.
  36. Перевірка фінансово-господарської діяльності виконавчих органів ради і комунальних підприємств, установ та організацій відповідно до затвердженого плану або окремих доручень.
  37. Контроль за цільовим використанням коштів, виділених з міського бюджету міста.
  38. Перевірка окремих питань діяльності підприємств, установ та організацій, якщо вони використовують кошти міського бюджету або мають частку міської власності у своєму статутному фонді, а також підприємств та організацій, яким було надано пільги щодо сплати податків до міського бюджету або проводились дотаційні виплати з міського бюджету.
  39. Перевірка достовірності складеної інвесторської кошторисної документації для визначення розміру інвестиційного внеску на розвиток соціальної інфраструктури м.Львова та вартості основних фондів, що приймаються в експлуатацію.
  40. Ведення обліку закупівель, що здійснюються виконавчими органами ради; узагальнення інформації про заплановані закупівлі товарів, робіт і послуг та торги, що відбулися; підготовка квартальних звітів щодо здійснених закупівель, подання їх міському голові та спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг.
  41. Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами ради та її виконавчих органів, працівниками підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, своїх функціональних обов’язків, а також вимог і обмежень, передбачених чинним законодавством.
  42. Перевірка скарг громадян на діяння (дії чи бездіяльність) посадових осіб виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій.
  43. Виявлення причин та умов, які спричиняють недобросовісне виконання працівниками своїх посадових обов’язків, зумовлюють зволікання і бюрократизм у роботі; внесення подань міському голові про їх усунення та притягнення винних до відповідальності.

  2. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ
  СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
  1. Розроблення та здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту населення (цивільної оборони).
  2. Подання пропозицій до проектів державних та міських програм і прогнозів щодо вдосконалення системи цивільного захисту (цивільної оборони), запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, контроль за виконанням затверджених програм.
  3. Подання пропозиції про включення до проекту міського бюджету витрат на розвиток та функціонування органу управління і підпорядкованих сил цивільного захисту (цивільної оборони) населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, проведення заходів щодо навчання населення та забезпечення цільового використання виділених бюджетних коштів.
  4. Забезпечення збирання від усіх оперативно-чергових та аварійно-диспетчерських служб інформації щодо загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, її оброблення та аналіз, визначення в межах своєї компетенції рівня надзвичайної ситуації, повідомлення керівництва, а у разі необхідності населення та забезпечення організації виконання адекватних заходів.
  5. Організація роботи, пов’язаної з ліквідацією надзвичайних ситуацій та їх наслідків, контроль готовності підпорядкованих органів управління і сил цивільного захисту (цивільної оборони) в межах своєї компетенції до дій за призначенням.
  6. Здійснення організаційно-методичного керівництва та координації роботи з питань соціального, правового і медичного захисту громадян, які постраждали від надзвичайної ситуації або брали участь у ліквідації її наслідків.
  7. Здійснення відповідно до законодавства контролю за виконанням вимог цивільного захисту (цивільної оборони) і техногенної безпеки, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, за станом готовності підпорядкованих сил і засобів цивільного захисту (цивільної оборони) до проведення невідкладних і рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
  8. Участь у проведенні державної експертизи містобудівної документації та проектів будівництва потенційно небезпечних об’єктів у частині додержання вимог цивільного захисту (цивільної оборони) і техногенної безпеки.
  9. Організація заходів щодо створення та утримання захисних споруд, забезпечення своєчасного їх обліку, систематичний контроль їх утримання.
  10. Координація діяльності виконавчих органів міської ради, спеціалізованих служб цивільного захисту (цивільної оборони), підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста незалежно від форм власності і підпорядкування щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення пошуково-рятувальних робіт.
  11. Забезпечення роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і органів, створених для координації дій служб і сил цивільного захисту (цивільної оборони), при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.
  12. Забезпечення відповідно до розпорядження начальника цивільного захисту (цивільної оборони) міста оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій.
  13. Забезпечення через засоби масової інформації всебічного інформування громадян про загрози відповідно до сезону безпеці життєдіяльності, ймовірне виникнення надзвичайних ситуацій.
  14. Спільно з виконавчими органами ради, органом управління оперативно-рятувальної служби цивільного захисту визначення складу, оснащення та місця розміщення сил і засобів територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДС ЦЗ).
  15. У встановленому порядку організація створення запасів матеріально-технічних ресурсів і фінансових резервів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, забезпечення контролю за їх нагромадженням, збереженням і цільовим використанням.
  16. Розробка і в межах своєї компетенції погодження планів цивільного захисту (цивільної оборони) та відповідних заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, організація їх обов’язкового виконання.
  17. Організація навчання населення правилам користування засобами захисту, діям у нестандартних і несприятливих побутових умовах або в умовах надзвичайних ситуацій та терористичних проявів, їх практичне тренування.
  18. Організація навчання керівного складу цивільного захисту (цивільної оборони), управлінських кадрів і фахівців підпорядкованих органів управління, сил і населення відповідно до затвердженого МНС України порядку підготовки до дій при виникненні надзвичайних ситуацій.
  19. Формування замовлення на підвищення кваліфікації керівного складу цивільного захисту (цивільної оборони), інших управлінських кадрів і фахівців у мережі міських і обласних курсів ЦО, навчально-методичних центрів МНС України.
  20. Формування обсягів замовлень на матеріально-технічні засоби, необхідних для потреб органів управління і сил цивільного захисту (цивільної оборони) міста.
  21. Участь у здійсненні відповідно до законодавства комплексних та інспекційних перевірок стану цивільного захисту (цивільної оборони) і техногенної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території міста.
  22. Організація у встановленому порядку проведення навчань та тренувань з питань цивільного захисту (цивільної оборони), сприяння підготовці студентів (слухачів, учнів) у вищих, загальних, професійно-технічних та інших навчальних закладах з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони).
  23. Участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством.
  24. Розробка заходів щодо проведення тимчасового відселення та евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій, зон можливих бойових дій в особливий період.
  25. Внесення пропозицій щодо створення регіональних (комунальних) аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об’єктів комунальної власності.
  26. Сприяння виконавчим органам ради, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності у створенні і веденні страхового фонду документації.

  3. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ
  РЕЄСТРАЦІЇ

  1. Здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
  2. Забезпечення резервування найменувань юридичних осіб.
  3. Забезпечення передачі у встановленому порядку органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлень та відомостей з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій відповідно до законодавства, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб.
  4. Формування, ведення та зберігання реєстраційних справ.
  5. Оформлення та видача свідоцтв про державну реєстрацію та їх заміну.
  6. Надання у встановленому порядку відомостей та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
  7. Здійснення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб та змін до відомостей про фізичних осіб - підприємців.
  8. Скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
  9. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи, а також запису щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язано з їх банкрутством.
  10. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення суду щодо порушення провадження у справі про банкрутство.
  11. Заповнення згідно зі судовим рішенням державним реєстратором реєстраційної картки про ліквідацію юридичної особи - банкрута, а також реєстраційної картки про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, визнаного банкрутом, та внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення такої юридичної особи чи про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням його банкрутом.
  12. Внесення згідно зі судовим рішенням до Єдиного державного реєстру запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи чи відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
  13. Здійснення державної реєстрації припинення юридичних осіб за рішенням засновників та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичними особами - підприємцями за власним рішенням.
  14. Включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
  15. Проведення за вмотивованою постановою слідчого виїмок документів з реєстраційних справ, а також витребування документів з реєстраційних справ на підставі актів суду.
  16. Забезпечення передачі реєстраційних справ у разі зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни місця проживання фізичної особи - підприємця, утворення, зміни меж або ліквідації адміністративно-територіальної одиниці.
  17. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про внесення змін до відомостей про юридичну особу.
  18. Розгляд звернень, запитів, заяв, скарг та інших документів юридичних та фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції управління.
  19. Участь у судових засіданнях у справах з питань, пов'язаних з державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
  20. Внесення міському голові, виконавчому комітету пропозицій з питань вдосконалення роботи щодо реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

  Розділ III. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ, ПІДПОРЯДКОВАНІ
  ПЕРШОМУ ЗАСТУПНИКУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
  1. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

  1. Забезпечення виконання вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини“, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території м.Львова.
  2. Підготовка для внесення радою пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, внесення змін до нього та про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України.
  3. Забезпечення юридичним та фізичним особам доступу до інформації, що міститься у витягах Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надання інформації щодо програм і проектів будь-яких змін у зонах охорони пам'яток та історичних ареалах населених місць.
  4. Організація та координація робіт щодо виявлення, паспортизації, ведення обліку та інвентаризації пам'яток культурної спадщини, встановлення режиму збереження і порядку використання пам'яток, визначення меж територій та їхніх зон охорони.
  5. Забезпечення дотримання режиму використання пам'яток, їх територій, зон охорони.
  6. Забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження.
  7. Організація розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини.
  8. Підготовка матеріалів та подання пропозицій на розгляд міському голові і виконавчому комітету та на затвердження раді перспективних та поточних програм охорони і використання пам'яток та регенерації історичного середовища.
  9. Надання висновків щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках та в зонах їх охорони, на археологічних територіях, що охороняються, в історичних ареалах міста, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитись на стані об'єктів культурної спадщини.
  10. Видання планово-реставраційних завдань, погодження завдань на проектування, архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію, реставрацію, пристосування, консервацію, реабілітацію, музеєфікацію будинків і споруд, благоустрою території в межах історико-культурної заповідної території, пам'ятках архітектури, їхніх територіях та в зонах охорони.
  11. Погодження архітектурно-будівельних рішень, розташування реклами та малих архітектурних форм в межах історичного ареалу міста.
  12. Організація відповідних охоронних заходів щодо пам'яток та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт.
  13. Здійснення контролю за дотриманням правил та державних норм охорони культурної спадщини користувачами незалежно від форм власності.
  14. Здійснення функції управління Львівським державним історико-архітектурним заповідником.
  15. Видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток, припинення робіт на цих пам'ятках, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України “Про охорону культурної спадщини“ дозволів або з відхиленням від них.
  16. Розгляд звернень юридичних і фізичних осіб та вжиття відповідних заходів.
  17. Звернення з поданням у відповідні органи для прийняття адміністративних чи карних заходів з приводу порушення пам'яткоохоронного законодавства.
  18. Надання висновків щодо відчуження або передачі пам'яток їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.
  19. Укладання охоронних договорів на пам'ятки в межах повноважень, делегованих органом охорони культурної спадщини вищого рівня.
  20. Забезпечення у встановленому порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках архітектури або в межах їх територій.
  21. Підготовка пропозицій та проектів документів щодо проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини, відповідного використання пам'яток та подання їх на розгляд відповідному органу виконавчої влади.
  22. Популяризація справи охорони культурної спадщини на відповідній території, організація науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності у цій сфері.
  23. Виконання функції замовника, укладення з цією метою контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини.
  24. Надання висновків щодо відведення земельних ділянок, погодження зміни землевласника, землекористувача в межах повноважень, визначених органом охорони культурної спадщини вищого рівня.
  25. Інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам'яток, що знаходяться на території м.Львова.
  26. Участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері охорони культурної спадщини.
  27. Укладання угод на проведення дослідних, науково-проектних, ремонтно-реставраційних, пошукових та виробничих робіт на землях історико-культурного призначення, об'єктах культурної спадщини, садово-паркового-мистецтва та інших об‘єктах історичного середовища.
  28. Організація досліджень об'єктів культурної спадщини, які потребують рятівних робіт.
  29. Здійснення міжнародних відносин у галузі охорони та використання пам'яток історії і культури відповідно до чинного законодавства.
  30. Забезпечення в межах території м.Львова належного захисту та утримання об'єктів археологічної спадщини.
  31. Реєстрація дозволів та відкритих листів на право проведення досліджень на археологічних пам'ятках.

  2. ПОВНОВАЖЕННЯ ІНСПЕКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО
  АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
  1. Видача забудовникам дозволів на виконання будівельних робіт, робіт з реконструкції, реставрації та капітального ремонту; реєстрація об'єктів, на яких виконуються ці роботи, у порядку, встановленому Держкоммістобудування.
  2. Реєстрація відповідальних інженерно-технічних працівників будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних, проектних організацій та організацій замовників, які здійснюють безпосередньо керівництво будівельними роботами, технічний і авторський нагляд.
  3. Участь у встановленому порядку у роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, а також у розслідуванні причин аварій на будівництві.
  4. Здійснення вибіркової перевірки відповідності розміщення об'єктів, виконання будівельних робіт, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій законодавству, державним стандартам, нормам і правилам, архітектурним вимогам, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням, а також місцевим правилам забудови населених пунктів.
  5. Здійснення вибіркової перевірки своєчасності та якості виконання учасниками будівництва передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення необхідної виконавчої документації.
  6. Здійснення вибіркової перевірки наявності сертифікатів на будівельну продукцію.
  7. Розгляд справ про правопорушення у сфері містобудування і прийняття відповідних рішень.
  8. Залучення на договірних умовах незалежних експертів, спеціалізованих організацій для проведення перевірок і підготовки висновків з питань, що входять до їх компетенції.
  9. Внесення подання відповідним органам про анулювання або призупинення дії ліцензій на право здійснення спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві суб'єктами, які допускають грубі порушення законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурних вимог, технічних умов, затверджених проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів.
  10. Складання протоколів про правопорушення у сфері містобудування та накладення штрафів відповідно до чинного законодавства.
  11. Аналіз та узагальнення матеріалів контролю за якістю забудови населеного пункту, будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, підготовка пропозицій відповідним органам про вдосконалення державних стандартів, норм і правил.
  12. Здійснення функцій інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на території Львівської міської ради відповідно до угод, укладених між Львівською міською радою та територіальними громадами.

  3. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ МІЖВІДОМЧИХ
  ПРОЕКТІВ

  1. Розробка та впровадження великих соціально важливих, економічно-обгрунтованих та політично-вагомих для міста проектів, які потребують узгодженої збалансованої та оперативної роботи багатьох структурних підрозділів ради.
  2. Забезпечення взаємодії та координації діяльності виконавчих органів ради при реалізації стратегічно важливих для міста проектів, які носять міжвідомчий характер.
  3. Підготовка висновків і пропозицій для ради, виконавчого комітету, міського голови щодо необхідності оперативного розгляду та вирішення питань, які дозволять в оперативному порядку застосувати комплекс заходів з метою покращання ситуації у певній сфері місцевого самоврядування; супроводження цієї діяльності.
  4. Підготовка висновків і пропозицій для ради, виконавчого комітету, міського голови щодо необхідності розгляду та вирішення питань стратегічного спрямування, які дозволять у більш віддаленій перспективі забезпечити сталий розвиток у соціально-економічній та іншій сферах; супроводження цієї діяльності.
  5. Підготовка висновків та пропозицій для ради, виконавчого комітету, міського голови щодо доцільності прийняття рішень, необхідних для захисту інтересів територіальної громади міста; супроводження цієї діяльності.
  6. Представлення інтересів громади міста при реалізації міжвідомчих проектів у центральних органах державної влади, проведення консультацій та переговорів, відстоювання інтересів міста, визначення стратегічних засад співробітництва.
  7. Планування та організація роботи щодо покращання основних економічних критеріїв оцінки роботи виконавчих органів ради у відстоюванні інтересів громади міста у відносинах з центральними органами державної влади, зокрема:
  7.1 поступального зниження відсотку вилучення коштів до державного бюджету, зібраних на території міста;
  7.2 забезпечення показника капіталовкладень у м.Львів за рахунок коштів державного бюджету, який би був не нижче середньоукраїнського рівня.
  8. Збирання, аналіз і систематизація інформації щодо економічної ситуації у місті, підготовка пропозицій щодо застосування новаторських підходів, реалізація складних інвестиційних проектів, що носять міжвідомчий характер.
  9. Розгляд питань та підготовка висновків щодо доцільності придбання, викупу, обміну і повернення майнових комплексів (іншого майна) та земельних ділянок у комунальну власність; супроводження відповідної діяльності.
  10. Здійснення організаційного, інформаційного та правового супроводу міжвідомчих проектів міської ради.
  11. Виконання згідно з окремим дорученням міського голови, міської ради, виконавчого комітету повноважень, які стосуються компетенції інших структурних підрозділів ради і носять міжвідомчий характер.

  Розділ IV. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ,
  ПІДПОРЯДКОВАНІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО СЕКРЕТАРЮ РАДИ

  1. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ “СЕКРЕТАРІАТ РАДИ“

  1. Складання проектів проведення чергових сесій, пленарних засідань ради; попередня підготовка питань, які пропонується виносити на розгляд ради.
  2. Забезпечення дотримання регламенту та інших вимог щодо оформлення та проходження документів, які подаються на розгляд ради.
  3. Координація роботи, пов’язаної з підготовкою проектів рішень ради.
  4. Здійснення контролю за виконанням рішень ради, протокольних доручень та інших актів ради, висновків і рекомендацій постійних комісій, а також контролю за станом розгляду депутатських запитів, звернень та запитань.
  5. Здійснення організаційного, інформаційного та методологічного забезпечення діяльності депутатського корпусу.
  6. Сприяння депутатам ради, помічникам-консультантам депутатів, депутатським фракціям та групам у здійсненні їх повноважень.
  7. Організаційне забезпечення роботи постійних та інших комісій ради, сприяння організації виконання їх рекомендацій.
  8. Сприяння підготовці проектів рішень ради, ініційованих депутатами, постійними комісіями, депутатськими групами та фракціями, представниками громадськості; забезпечення проведення їх правової експертизи.
  9. Здійснення за дорученням секретаря ради правової експертизи проектів рішень ради, підготовлених виконавчими органами ради.
  10. Здійснення моніторингу чинного законодавства України стосовно питань місцевого значення.
  11. Експертно-аналітичне забезпечення роботи ради, підготовка висновків та пропозицій щодо необхідності врегулювання певного питання на місцевому рівні, внесення змін до нормативних актів ради.
  12. Забезпечення оприлюднення та опублікування рішень ради, внесення на обговорення проектів рішень ради.
  13. Реєстрація проектів ухвал та присвоєння їм реєстраційних номерів, ведення обліку проектів ухвал.
  14. Ведення статистичної звітності стосовно змін у складі ради, постійних та інших комісіях ради, депутатських групах і фракціях.
  15. Організація громадських слухань з питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування.
  16. Сприяння відкритості та прозорості у діяльності ради, забезпечення налагодження взаємодії та співпраці ради з громадськістю.
  17. Сприяння у налагодженні контактів з іншими органами місцевого самоврядування в Україні та за кордоном; сприяння організації міжнародних та всеукраїнських конференцій, семінарів, симпозіумів з проблем місцевого самоврядування.

  Розділ V. ПОВНОВАЖЕННЯ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
  1. Повноваження у сфері економічного, культурного та соціального розвитку:
  1.1. Розробка і подання відповідним виконавчим органам пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, місцевої екологічної програми, програм з питань житлового і шляхового будівництва, благоустрою та інших питань комунально-побутового і соціально-культурного обслуговування населення.
  1.2. Управління майном на території району, що належить до комунальної власності міста, у встановлених радою та виконавчим комітетом межах.
  1.3. Підготовка та подання Департаменту фінансової політики проекту кошторису районної адміністрації та пропозицій щодо видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком району.
  1.4. Підготовка і подання проектів кошторисів бюджетних установ та організацій, які знаходяться на території району.
  1.5. Облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на території району.
  1.6. Вжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення у встановленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.
  1.7. Підготовка висновків щодо створення та розміщення ринків, торговельних майданчиків, сприяння розвитку торгівлі і послуг різних форм власності.
  1.8. Підготовка висновків щодо розташування об'єктів вуличної торгівлі, встановлення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.
  1.9. Розгляд та вжиття заходів у встановленому виконавчим комітетом порядку щодо фактів порушення розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.
  1.10. Підготовка висновків щодо видачі дозволів на знесення зелених насаджень.
  1.11. Вирішення питань опіки і піклування.
  1.12. Сприяння організації оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, при умові достатнього забезпечення коштами відповідних галузей комунального та житлового господарства, учнівської і студентської молоді у вільний від занять час.
  1.13. Сприяння громадським, політичним та релігійним організаціям, фондам за умов надання ними соціальних допомог малозабезпеченим мешканцям району.
  1.14. Сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих у районі, незалежно від форм власності, здійсненню інвестиційної та інноваційної діяльності на території району.

  2. Повноваження у галузі житлово-комунального господарства:
  2.1. Забезпечення благоустрою району та залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення.
  2.2. Здійснення контролю за станом благоустрою житлового фонду, а також прилеглих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян.
  2.3. Здійснення нагляду за станом благоустрою відомчого і приватного житлового фонду, житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників житла.
  2.4. Координація роботи підприємств житлового господарства району, забезпечення ними утримання та належної експлуатації житлового фонду ради.
  2.5. Присвоєння нумерації будинкам та спорудам.
  2.6. Контроль за діяльністю спеціалізованих організацій, що здійснюють експлуатацію інженерних мереж, надання дозволів на проведення розриття при проведенні ремонтних робіт.
  2.7. Створення районної міжвідомчої комісії та організація її роботи.
  2.8. Прийняття рішень про невідповідність будинків і квартир (приміщень) фізичних та юридичних осіб санітарно-технічним вимогам.
  2.9. Затвердження висновків про розподіл ідеальних та реальних долей жилих приміщень і господарських споруд будинків та будинковолодінь.
  2.10. Сприяння створенню об'єднань співвласників житла.
  2.11. Зміна договору найму житлових приміщень, приєднання звільнених житлових приміщень.
  2.12. Погодження у встановленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників житлово-комунальних підприємств, організацій району.
  2.13. Підготовка в межах компетенції пропозицій щодо використання нежитлових приміщень.
  2.14. Створення комісій та прийняття розпоряджень стосовно визначення класу будинку і віднесення квартир до певної групи квартир, що мають відхилення від основних параметрів житлових будинків.
  2.15. Сприяння залученню на конкурсних засадах підприємств та організацій до утримання житлового фонду.
  2.16. Формування титульних списків об'єктів капітального ремонту житлового фонду для департаменту житлового господарства та інфраструктури міської ради і здійснення контролю та нагляду за його проведенням.
  2.17. Підготовка документів і внесення пропозицій міській раді та її виконавчому комітетові щодо передачі відомчого житлового фонду у власність територіальної громади м.Львова та прийняття його у встановленому порядку.
  2.18. Забезпечення виконання своїх функцій виконавцями послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення.

  3. Повноваження у галузі будівництва:
  3.1. Проведення за рахунок бюджетних коштів та на пайових засадах реконструкцій, капітальних ремонтів і ремонтів об'єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення.
  3.2. Участь у роботі державних приймальних комісій з прийняття в експлуатацію завершених (збудованих) об'єктів.
  3.3. Надання дозволів у встановленому виконавчим комітетом порядку на будівництво, реконструкцію, переобладнання, надбудови і прибудови житлових будинків та нежитлових приміщень, влаштування елементів благоустрою і озеленення.
  3.4. Підготовка висновків щодо зміни функціонального призначення господарських і допоміжних приміщень.
  3.5. Розгляд та вжиття заходів у встановленому виконавчим комітетом, департаментом містобудування порядку щодо фактів самовільного будівництва.
  3.6. Внесення пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на території району.

  4. Повноваження у сфері освіти та у справах неповнолітніх:
  4.1. Управління підпорядкованими закладами на території району, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.
  4.2. Забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних і науково-просвітницьких організацій.
  4.3. Сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, роботі з молоддю і соціального захисту.
  4.4. Створення умов для проведення дозвілля населення за місцем проживання та у місцях відпочинку.
  4.5. Організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку.
  4.6. Забезпечення школярів підручниками, які навчаються у комунальних навчальних закладах, розташованих на території району.
  4.7. Створення умов для самоосвіти; наповнення шкільних бібліотек.
  4.8. Призначення за погодженням з управлінням освіти керівників підпорядкованих установ освіти.
  4.9. Організація методичної роботи у школах і дошкільних закладах району.
  4.10. Ведення обліку дітей відділами у справах неповнолітніх відповідно до встановленого порядку.
  4.11. Ведення обліку звернень про факти жорстокого поводження з дітьми та вжиття невідкладних заходів для ліквідації загрози і наслідків неправомірних дій щодо дитини.
  4.12. Створення та ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також кандидатів в усиновлювачі, опікуни (піклувальники).
  4.13. Встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, вирішення питань про повне державне утримання дітей-сиріт.
  4.14. Здійснення опіки та піклування над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, розробка та застосування пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
  4.15. Надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником якого є дитина.
  4.16. Участь у судових засіданнях районних судів м.Львова стосовно розгляду справ неповнолітніх.
  4.17. Здійснення заходів щодо попередження безпритульності та бездоглядності серед дітей відповідно до чинного законодавства.
  4.18. Організація та проведення заходів щодо правової освіти і профілактики нездорових тенденцій серед дітей у навчальних закладах та за місцем проживання.
  4.19. Здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання молоді.

  5. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян:
  5.1. Звернення у встановленому порядку до судових органів з позовними заявами, скаргами щодо справ про виселення громадян з жилих приміщень, в яких вони незаконно проживають; визнання осіб такими, що втратили право на користування жилими приміщеннями; виселення громадян та юридичних осіб зі самовільно зайнятих нежитлових приміщень, на які не були укладені договори оренди, розірвання договорів оренди; з інших справ, що виникають у процесі здійснення наданих районній адміністрації повноважень.
  5.2. Створення та організація роботи районних комісій з питань техногенно-екологічноі безпеки і надзвичайних ситуацій та евакокомісії, контроль за функціонуванням таких комісій на підприємствах, в організаціях та установах.
  5.3. Організація проведення підприємствами, організаціями, установами на підвідомчій території комплексу заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, здійснення контролю за підготовкою органів управління, сил і засобів до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, контроль за накопиченням, використанням об'єктових резервів матеріально-технічних засобів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
  5.4. Створення комісій: адміністративної, спостережної, з питань поновлення прав реабілітованих, у справах альтернативної (невійськової) служби та спрямування їх діяльності.
  5.5. Сприяння органам внутрішніх справ згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
  5.6. Сприяння в організації та проведенні референдумів і виборів, організація правової освіти населення.
  5.7. Сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби у Збройних силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення, наказу військового комісара про оголошення мобілізації.

  Розділ VІ. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ, ПІДПОРЯДКОВАНІ
  БЕЗПОСЕРЕДНЬО КЕРУЮЧОМУ СПРАВАМИ ВИКОНКОМУ
  1. ПОВНОВАЖЕННЯ АПАРАТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

  1. Координація і контроль ведення кадрової роботи та формування кадрового резерву у виконавчих органах.
  2. Складання програм та організація навчання і перепідготовки фахівців всіх рівнів виконавчих органів.
  3. Підготовка проектів розпоряджень про призначення на посади згідно із затвердженими штатними розписами та звільнення з посад керівників самостійних відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій.
  4. Контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку.
  5. Створення належних умов праці, матеріально-технічне забезпечення та організація роботи керуючого справами виконкому і заступників міського голови.
  2. ПОВНОВАЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ

  1. Організація діловодства, контроль за дотриманням правил його ведення у виконавчих органах ради.
  2. Прийом, реєстрація, розсилка кореспонденції та інших документів міської ради, міського голови, виконавчого комітету, секретаріату ради, постійних комісій, державних органів влади, підприємств, організацій, установ і громадян.
  3. Запис та організація прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, секретарем ради, керуючим справами виконкому, керівниками виконавчих органів міської ради.
  4. Організація роботи центральної міської диспетчерської служби.
  5. Організація супроводу електронно-обчислювальної техніки у виконавчих органах міської ради.
  6. Організація роботи комп'ютерної мережі, її технічне і програмне забезпечення.
  7. Контроль за відповідністю стандартам і вимогам роботи програмного забезпечення у міській комп'ютерній мережі.
  8. Контроль та координація інженерно-технічного забезпечення міської ради та її виконавчих органів.
  3. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

  1. Редагування, виготовлення і візування проектів нормативних документів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.
  2. Реєстрація, тиражування, розсилка і зберігання нормативних документів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.
  3. Контроль за виконанням нормативних документів та доручень міського голови, виконавчого комітету; нормативних документів і звернень органів державної влади; звернень фізичних та юридичних осіб.
  4. Підготовка проекту порядку денного та організація роботи виконавчого комітету.
  5. Формування перспективного плану роботи виконкому, складання квартальних, місячних і поточних (оперативних) планів роботи.
  6. Ведення і поповнення електронної бази даних нормативних актів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.
  7. Надання у встановленому порядку копій нормативних документів фізичним та юридичним особам.
  8. Ведення бази даних та координація проведення масових, видовищних, розважальних і рекламних заходів.
  9. Організаційне забезпечення підготовки міста до проведення виборів, референдумів та інших державних і місцевих заходів.


  4. ПОВНОВАЖЕННЯ ЮРИДИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

  1. Забезпечення правильного застосування законодавства органами місцевого самоврядування Львова; разом з відповідними виконавчими органами (структурними підрозділами) ради узагальнення практики застосування законодавства, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення.
  2. Перевірка відповідності законодавству проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, ухвал міської ради та інших нормативних актів, що подаються на підпис керівництву, візування їх за наявності віз керівників виконавчих органів (структурних підрозділів) ради або осіб, що їх заміщують.
  3. Підготовка проектів нормативних актів, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції органу місцевого самоврядування, підготовка письмових висновків чи зауважень до них.
  4. Організація обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, підтримка їх у контрольному стані; з використанням сучасних технічних засобів проведення інформаційно-довідкової роботи із законодавства, підготовка міському голові довідкових матеріалів із законодавства, надання посадовим особам місцевого самоврядування консультацій з правових питань.
  5. Сприяння разом з відповідними виконавчими органами ради комунальним підприємствам у правовому забезпеченні встановлення та стабілізації господарських зв'язків; участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав.
  6. Сприяння правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків.
  7. Проведення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної та позовної роботи, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності у діяльності органів місцевого самоврядування Львова; розробка пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності комунальних підприємств, подання їх на розгляд міському голові.
  8. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень.
  9. Представлення у встановленому законодавством порядку інтересів міського голови, виконавчого комітету, міської ради у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.
  10. Методичне керівництво правовою роботою на комунальних підприємствах, внесення на розгляд міського голови, виконавчого комітету пропозицій щодо її вдосконалення, вживання заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності юридичного управління; визначення разом з відповідними виконавчими органами перспективної потреби комунальних підприємств в юридичних кадрах для забезпечення їх постійним правовим обслуговуванням, організація підвищення кваліфікації працівників юридичної служби комунальних підприємств та обміну досвідом їх роботи.
  11. Участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками органів місцевого самоврядування Львова та підвищення правових знань керівників і спеціалістів комунальних підприємств.

  5. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ “ДОЗВІЛЬНИЙ ОФІС“

  1. Здійснення регулятивних і дозвільно-реєстраційних функцій щодо фізичних та юридичних осіб.
  2. Узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення і внесення їх на розгляд міського голови, виконавчого комітету.
  3. Надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру.
  4. Приймання від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним виконавчим органам.
  5. Видача суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру.
  6. Забезпечення взаємодії і документообігу між місцевими дозвільними органами та їх представниками у дозвільному центрі щодо видачі документів дозвільного характеру.
  7. Здійснення організаційного та інформаційного забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру.
  8. Здійснення контролю за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.
  9. Формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру.
  10. Інформування відповідного органу (посадової особи) про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу.
  11. Підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру та подання їх керівництву міської ради.
  12. Забезпечення безоплатного консультування з питань отримання відповідних документів дозвільного характеру за зверненням суб'єкта господарювання.  6. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ
  ДРУЖИНИ

  1. Забезпечення охорони громадського порядку у місцях, визначених міською радою, міським головою, виконавчим комітетом, здійснення заходів громадської безпеки на території міста.
  2. Забезпечення справляння місцевих зборів.
  3. Надання послуг щодо зберігання втрачених речей, документів та розшуку їх власників.
  4. Контроль за порядком перевезень пасажирів і вантажів у міському пасажирському транспорті.
  5. Контроль та координація діяльності комунального підприємства “Муніципальна дружина“.
  6. Співпраця з відділом у справах неповнолітніх у боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх.
  7. Співпраця з правоохоронними органами у забезпеченні громадського порядку.

  7. ПОВНОВАЖЕННЯ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ МІСЬКОЇ РАДИ

  1. Реалізація державної політики у галузі архівної справи, здійснення управління архівною справою на території м.Львова.
  2. Забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд і архівні установи, охорону та використання документальних пам'яток історії і культури.
  3. Забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами місцевого походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання, використання їх інформації.
  4. Ведення архіву міської ради та її виконавчих органів.

  Розділ VІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОЇ
  ПОЛІТИКИ

  1. Підготовка і внесення на розгляд виконавчого комітету та затвердження радою проектів програм соціально-економічного розвитку міста, звітів про хід і результати виконання цих програм.
  2. Розроблення прогнозних основних показників розвитку економіки м.Львова.
  3. Розроблення проектів галузевих програм в частині розвитку промисловості, підприємництва, торгівлі, сфери послуг, праці, інвестиційної діяльності до програм соціально-економічного розвитку м.Львова, звітів про хід і результати виконання цих програм.
  4. Координація і надання методичної допомоги виконавчим органам ради щодо складання та виконання галузевих і територіальних програм.
  5. Забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку міста, ефективного використання природних, трудових, майнових і фінансових ресурсів.
  6. Забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів та видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком міста.
  7. Стратегічне планування та організація роботи щодо покращання основних економічних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів, зокрема:
  7.1 обсягів капіталовкладень у м.Львів;
  7.2 обсягів платежів до бюджетів різних рівнів, отриманих на території м.Львова;
  7.3 ефективності використання ресурсів міста (землі, майна, трудових ресурсів тощо);
  7.4 рівня розвитку підприємництва.
  8. Здійснення фінансового аналізу діяльності комунальних підприємств, підготовка пропозицій щодо оптимізації їх діяльності.
  9. Контроль за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств, приймання та аналіз їх звітів; розгляд проектів планів цих підприємств, внесення до них зауважень і пропозицій та здійснення контролю за їх виконанням.
  10. Заслуховування звітів керівників підпорядкованих комунальних підприємств, підготовка пропозицій та оформлення відповідних документів щодо призначення їх на посади і звільнення з посад.
  11. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету щодо встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків комунальних підприємств, визначення частки прибутку комунальних підприємств, що підлягає зарахуванню до міського бюджету.
  12. Подання пропозицій до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань, пов'язаних із соціально-економічним і культурним розвитком міста.
  13. Реалізація тарифно-цінової політики через впровадження економічно обгрунтованих тарифів згідно з чинним законодавством; здійснення відповідно до чинного законодавства контролю за дотриманням цін і тарифів, затверджених органами місцевого самоврядування Львова.
  14. Розробка, затвердження і впровадження тарифів для оплати послуг, що надаються підприємствами та установами, підпорядкованими департаменту, контроль за їх дотриманням; погодження тарифів, що встановлюються іншими виконавчими органами ради.
  15. Підготовка проектів рішень ради щодо встановлення розмірів і ставок місцевих податків і зборів та інших платежів, які надходять до місцевого бюджету, в межах, визначених законодавством.
  16. Підготовка проектів рішень ради щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг з місцевих податків та зборів, плати за землю та інших доходів місцевого бюджету, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
  17. Участь в регулюванні розміщення зовнішньої реклами у місті, здійснення контролю за технічним станом рекламних конструкцій, справляння орендної плати за їх розміщення, укладання відповідних договорів.
  18. Здійснення координаційної роботи щодо забезпечення виконання дохідної частини бюджету міста щодо місцевих податків та платежів.
  19. Підготовка та забезпечення виконання програм щодо сприяння розвитку промисловості і підприємництва у м.Львові; реалізація міської інноваційної політики, сприяння запровадженню нових технологій та винаходів, випуску потрібної продукції, вивчення і використання для цього досвіду інших міст України та світового досвіду.
  20. Сприяння залученню коштів підприємств і підприємців на будівництво, розширення, ремонт та утримання об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури міста.
  21. Розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг, необхідних для мешканців м.Львова, на підприємствах, в установах та організаціях.
  22. Встановлення порядку розрахунку та сплати інвестиційного внеску на розвиток соціальної інфраструктури міста, перегляд розміру інвестиційного внеску або звільнення від його сплати згідно з положенням, затвердженим радою.
  23. Розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності міста, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних виконавчих органів.
  24. Попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення у м.Львові, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації і розвитку підприємств та організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань.
  25. Управління об'єктами громадського харчування, побутового і торговельного обслуговування, що перебувають у комунальній власності, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідних рівня і якості послуг населенню.
  26. Організація роботи місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку торгівлі всіх форм власності, підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету проектів рішень щодо створення ринків, торговельних майданчиків, впорядкування торговельної мережі.
  27. Оформлення та надання дозволів на розміщення об'єктів стаціонарної і пересувної мережі з надання торговельних, побутових та інших послуг населенню, а також об'єктів громадського харчування; сприяння створенню таких об'єктів для обслуговування малозабезпечених громадян, у тому числі похилого віку, інвалідів за доступними для них цінами, підготовка розпорядчих документів щодо надання потрібних пільг таким об'єктам.
  28. Надання дозволів на встановлення на території міста об'єктів благоустрою, у тому числі малих архітектурних форм, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об'єктів благоустрою.
  29. Координація діяльності на території міста підприємств та об'єктів сфери послуг, торговельного обслуговування і громадського харчування усіх форм власності; здійснення заходів щодо оптимізації їх мережі; проведення атестації об'єктів згідно з чинним законодавством і присвоєння їм відповідних категорій.
  30. Контроль за технічним станом, використанням та утриманням об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, що належать до компетенції департаменту; підготовка рішень (ухвал) про скасування виданих дозволів на експлуатацію об'єктів у разі виявлення порушень встановлених правил, інших вимог законодавства.
  31. Участь у здійсненні контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.
  32. Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності громади міста; встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на території міста підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.
  33. Надання дозволів на використання місцевої символіки.
  34. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики у міській раді та її виконавчих органах.
  35. Ведення дислокації об'єктів торгівлі, громадського харчування та послуг, які знаходяться у сфері впливу департаменту, підготовка пропозицій щодо приведення їх у відповідність з вимогами законодавства; видача паспортів на озвучення об'єктів.
  36. Підготовка і подання на розгляд виконавчого комітету та затвердження радою міської програми зайнятості і заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація та контроль їх виконання.
  37. Організація оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської і студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.
  38. Контроль за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, на підприємствах, в установах та організаціях, а також за якістю проведення атестації робочих місць, за умовами праці та наданням працівникам відповідно до законодавства пільг і компенсацій за роботу у шкідливих умовах.
  39. Контроль за поданням відповідно до законодавства підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках.
  40. Бронювання у порядку, встановленому законодавством, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності робочих місць для військовозобов'язаних та працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту і не спроможні конкурувати на ринку праці.
  41. Встановлення нормативів спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, організація професійної підготовки цих осіб; погодження проведення ліквідації таких робочих місць.
  42. Участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; реєстрація колективних договорів і угод, здійснення контролю за їх виконанням.
  43. Забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони праці; формування програми заходів з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища; здійснення контролю за додержанням нормативних актів про охорону праці; забезпечення формування фонду охорони праці міста та розподіл його коштів.
  44. Реалізація політики органів місцевого самоврядування Львова у сфері управління майном, що належить до власності територіальної громади міста (комунальної власності міста).
  45. Здійснення управління майном, що належить до комунальної власності міста, у визначених міською радою та виконавчим комітетом межах; виконання повноважень орендодавця, продавця, органу приватизації майна комунальної власності міста.
  46. Внесення на розгляд ради проектів рішень щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації, переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, звітів про хід та результати відчуження комунального майна.
  47. Проведення обліку та інвентаризації майна, що належить до комунальної власності міста, здійснення контролю за його використанням і збереженням.
  48. Здійснення обліку нежитлових та промислових об'єктів, нежилих приміщень на території міста, внесення пропозицій їх власникам, незалежно від форм власності, щодо їх використання для задоволення потреб міської громади.
  49. Надання в оренду комунального майна у порядку, встановленому міською радою; здійснення обліку орендних платежів та контролю за їх надходженням.
  50. Погодження надання в оренду комунального майна, яке перебуває у повному господарському віданні чи оперативному управлінні підприємств, установ, організацій міської комунальної власності, на балансі інших юридичних осіб, відповідно до встановленого радою порядку.
  51. Організація та забезпечення проведення приватизації (продажу) майна, що належать до комунальної власності міста.
  52. Здійснення реєстрації договорів купівлі-продажу державного та комунального майна.
  53. Підготовка і внесення на розгляд ради проектів ухвал щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію.
  54. Підготовка необхідних документів про передачу об'єктів з державної у комунальну власність та проектів ухвал ради про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також документів щодо набуття містом об'єктів державної, комунальної та приватної власності.
  55. Здіснення прийому майна у комунальну власність міста і передачі у власність юридичних та фізичних осіб згідно з рішеннями ради.
  56. Вирішення питань корпоративного управління майном; організація безпосереднього управління пакетами акцій (частками, паями) міської ради у майні господарських товариств згідно із затвердженим радою положенням.
  57. Розгляд та вирішення питання про передачу комунального житла у приватну власність громадян (приватизацію), реприватизацію житла, оформлення і видача свідоцтв на право приватної власності на житло.
  58. Оформлення відповідно до законодавства права власності на об'єкти нерухомого майна незалежно від форм власності.
  59. Реалізація державної інвестиційної політики та інвестиційної політики органів місцевого самоврядування в межах адміністративної території м.Львова.
  60. Сприяння залученню в економіку міста іноземних інвестицій з метою створення додаткових робочих місць, посилення конкуренції у сфері виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), забезпечення сталого економічного росту.
  61. Сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів.
  62. Забезпечення проведення визначеної інвестиційної діяльності на території міста, координація діяльності виконавчих органів ради в частині створення умов для залучення в економіку міста та належного функціонування іноземних і внутрішніх інвестицій.
  63. Сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території м.Львова, незалежно від форм власності.
  64. Укладення та забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання і реалізацію продукції, виконання робіт та надання послуг.


  Розділ VIІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
  ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

  1. Реалізація відповідно до Бюджетного кодексу України фінансової політики при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування.
  2. Загальна організація роботи щодо складання проекту бюджету міста і забезпечення його виконання згідно з вимогами бюджетного законодавства.
  3. Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності меті, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів.
  4. Прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту бюджету.
  5. Подання до відповідних державних органів необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проекту бюджету міста.
  6. Подання на розгляд виконавчого комітету та ради проекту бюджету міста.
  7. Розгляд кошторисів і штатних розписів бюджетних установ та організацій і виконавчих органів ради, що фінансуються з міського бюджету міста.
  8. Здійснення у встановленому порядку фінансування видатків з бюджету міста.
  9. Забезпечення використання коштів Державного бюджету, передбачених для бюджету міста.
  10. Розгляд звітів про виконання бюджету та інших фінансових звітів, поданих органами Державного казначейства України.
  11. Інформування про хід виконання бюджету міста у поточному бюджетному періоді та підсумки виконання бюджету за рік.
  12. Погодження проектів розпорядчих документів виконавчих органів, пов'язаних зі складанням і виконанням бюджету міста.
  13. Контроль за дотриманням вимог законодавства та інших нормативних актів з фінансово-бюджетних питань.
  14. Координація і надання за необхідності методичної допомоги з питань складання бюджетів Винниківської міської та Брюховицької і Рудненської селищних рад.
  15. Забезпечення та реалізація фінансово-бюджетної політики на рівні міста.
  16. Аналіз виконання дохідної частини бюджету міста.
  17. Організація та проведення роботи з планування і прогнозування доходів бюджету міста та доходів, що надходять до державного бюджету.
  18. Здійснення загального методичного керівництва, розробка вказівок і форм з питань складання проекту бюджету щодо доходів для структурних підрозділів міської ради, координація діяльності учасників бюджетного процесу.
  19. Витребування, одержання та узагальнення інформації від структурних підрозділів ради, органів державної податкової служби, районних фінансових органів міста, інших компетентних органів стосовно надходжень доходів бюджету.
  20. Підготовка матеріалів, зведених аналітичних таблиць і розрахунків щодо доходів бюджету, здійснення моніторингу виконання бюджету міста за доходами.
  21. Підготовка аналітичних доповідних записок про стан виконання дохідної частини бюджету міста, розробка пропозицій щодо вишукання додаткових джерел наповнення бюджету.
  22. Збір та узагальнення інформації про надходження місцевих податків та зборів до бюджету міста, у тому числі в розрізі платників.
  23. Здійснення контролю за станом виконання міського бюджету розвитку, повнотою надходження коштів від приватизації, продажу та оренди майна і земельних ділянок; збір та узагальнення відповідної інформації, у тому числі в розрізі платників.
  24. Нагромадження та систематизація інформації про окремі показники економічного розвитку міста щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету.
  25. Підготовка довідок, службових записок про стан надходження загальнодержавних і закріплених доходів з пропозиціями щодо збільшення та поліпшення механізму їх надходження, введення у м.Львові нових видів місцевих податків і зборів, передбачених чинним законодавством.
  26. Здійснення контролю за станом виконання надходжень до міського бюджету від корпоративних прав, користування та розпорядження об'єктами інтелектуальної власності м.Львова.
  27. Підготовка рішень щодо випуску місцевих позик, організація комунальних кредитів, підготовка відповідних рішень для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності.
  28. Підготовка та оформлення документів на отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів для міського бюджету, адміністрування інших залучених фінансів.

  Розділ IX. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

  1. Здійснення управління підпорядкованими підприємствами, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, укладання контрактів з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств (за дорученням міського голови).
  2. Координація та управління діяльністю відділів гуманітарного спрямування у районних адміністраціях.
  3. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів гуманітарного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналіз їх використання.
  4. Визначення потреб у закладах гуманітарного спрямування та подання пропозицій до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази тощо.
  5. Забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі закладів гуманітарного спрямування, що перебувають у комунальній власності; сприяння їх фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.
  6. Погодження проектів будівництва нових закладів гуманітарного спрямування, сприяння їх раціональному розміщенню.
  7. Погодження договорів оренди, що укладаються підвідомчими закладами гуманітарного спрямування.
  8. Здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у закладах гуманітарного спрямування, що перебувають у комунальній власності, та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.
  9. Здійснення управління навчальними закладами та установами незалежно від форм власності, а також здійснення у межах своєї компетенції державного інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, забезпечення гласності його результатів.
  10. Участь у проведенні державної атестації навчальних закладів міста (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.
  11. Закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами (крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), приватних та вечірних шкіл) території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.
  12. Вивчення потреби та внесення пропозицій до виконавчого комітету міської ради про утворення навчальних закладів, про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяння їх матеріальній підтримці.
  13. Забезпечення організації у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.
  14. Контроль за дотриманням навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
  15. Контроль за виконанням конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.
  16. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної у навчальних закладах та установах освіти.
  17. Сприяння задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надання можливості навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову у державних та комунальних навчальних закладах.
  18. Затвердження статутів навчальних закладів (крім вищих і професійно-технічних) комунальної та інших форм власності, підготовка їх до реєстрації.
  19. Сприяння навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів.
  20. Впровадження навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України; затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх та погодження річних планів роботи позашкільних навчальних закладів; погодження навчальних планів приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; внесення пропозицій щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
  21. Організація навчання обдарованих дітей; проведення у встановленому порядку конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнів.
  22. Формування замовлень на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечення ними навчальних закладів.
  23. Видача інформаційно-методичних бюлетенів.
  24. Контроль за створенням та аналіз використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.
  25. Організація підготовки навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
  26. Надання допомоги органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; вжиття заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.
  27. Сприяння запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснення соціально-педагогічного патронажу.
  28. Координація роботи навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням і вихованням дітей, організацією їх дозвілля.
  29. Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.
  30. Забезпечення створення та функціонування психологічної служби у навчальних закладах.
  31. Координація роботи, пов'язаної зі здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.
  32. Організація харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.
  33. Внесення пропозицій щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.
  34. Прогноз потреб міста у педагогічних працівниках та спеціалістах і у разі необхідності укладання договорів з вищими навчальними закладами на їх підготовку.
  35. Сприяння наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вжиття заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
  36. Організація роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
  37. Організація проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
  38. Призначення (погодження призначення) на посади директорів шкіл, керівників дитячих дошкільних установ, позашкільних навчально-виховних закладів, шкіл-інтернатів.
  39. Розгляд та внесення у встановленому порядку пропозицій щодо заохочення і нагородження працівників освіти.
  40. Подання у встановленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти у місті; організація з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
  41. Інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти у місті (не рідше ніж один раз на рік).
  42. Визначення потреби та формування замовлення на кадри для закладів охорони здоров'я, укладання договорів на підготовку спеціалістів, удосконалення кваліфікації кадрів.
  43. Забезпечення у межах наданих повноважень та наявних бюджетних коштів доступності та безоплатності медичної допомоги у міських комунальних закладах охорони здоров'я.
  44. Сприяння забезпеченню пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення у межах бюджетних асигнувань.
  45. Призначення на посади головних лікарів закладів охорони здоров'я, організація їх атестації.
  46. Погодження ліцензування та акредитації діяльності закладів охорони здоров'я.
  47. Координація роботи зі службами СЕС та Міністерства надзвичайних ситуацій щодо проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, дезактиваційних заходів, проведення масових профілактичних щеплень, щодо запобігання небезпечних інфекційних захворювань, масових отруєнь, радіаційних уражень населення.
  48. Участь разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади у здійсненні державного регулювання радіаційної безпеки, у складанні експертних висновків щодо визначення категорій зон радіоактивного забруднення територій.
  49. Подання у встановленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток системи охорони здоров'я у місті; організація з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
  50. Створення умов для всебічного розвитку культури у місті, сприяння відродженню традиційної народної творчості та заохочення розвитку сучасних культурних практик.
  51. Сприяння подальшому розвитку культурної інфраструктури і припливу у місто культурного підприємництва, всебічна підтримка культурних індустрій та надання консультативних послуг для розвитку організацій сфери культури.
  52. Всебічне налагодження процесу демократизації мистецтва, заохочення мешканців міста до участі у культурному житті та туристичній діяльності, сприяння волонтерській активності львів'ян.
  53. Надання підтримки культурній економіці міста, створення умов для розвитку культурного брендингу та культурних індустрій, сприяння капіталізації культурного сектору міста.
  54. Розробка програми та координація маркетингової діяльності у сфері культури, сприяння перетворенню м.Львова на культурний центр країни, всебічна популяризація міської і регіональної культур на місцевому та регіональному рівнях.
  55. Сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.
  56. Вирішення питань у визначених виконавчим комітетом межах про надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності.
  57. Організація у межах своїх повноважень проведення регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів, мистецьких аукціонів, виставок-продажу та інших заходів з питань, віднесених до його компетенції.
  58. Організація у встановленому порядку конкурсів на проектування пам'ятників і монументів.
  59. Внесення пропозицій щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проектів, площ, парків, скверів та інших міських об'єктів.
  60. Порушення клопотань про нагородження відзнаками міського голови діячів культури та мистецтв, фізичної культури і спорту, діячів молодіжного руху.
  61. Координація співпраці освітніх установ міста та організацій сфери культури, сприяння активному використанню фондових матеріалів бібліотек, музеїв, архівів тощо для освітніх цілей, сприяння впровадженню нових способів використання культурної спадщини.
  62. Розробка програм розвитку туризму у місті та реалізація затверджених радою програм розвитку туризму.
  63. Координація дій суб'єктів туристичної діяльності, громадських організацій з питань розвитку туризму, створення туристичної інфраструктури.
  64. Розробка та реалізація заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання туристичних послуг.
  65. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, до розв'язання проблем розвитку місцевого туризму і підтримки туристичних ресурсів.
  66. Організація проведення інвентаризації туристичних ресурсів місцевого значення, сприяння охороні і збереженню туристичних ресурсів.
  67. Сприяння розвитку на території міста різних видів туризму, одержанню кредитів для потреб розвитку туристичної індустрії.
  68. Вжиття відповідно до законодавства заходів щодо забезпечення захисту прав іноземних туристів в Україні та українських туристів за кордоном.
  69. Інформування населення про стан та перспективи розвитку туризму у місті (не рідше ніж один раз на рік).
  70. Ініціювання створення при раді та забезпечення роботи постійно діючих робочих комісій з питань координації дій щодо попередження насильства у сім'ї.
  71. Створення банку даних сімей, де існують випадки вчинення насильства у сім'ї або виникає реальна загроза його вчинення.
  72. Приймання та розгляд заяв (повідомлень) про вчинення насильства у сім'ї або реальну загрозу його вчинення відповідно до порядку розгляду заяв і повідомлень про вчинення насильства у сім'ї або реальну його загрозу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. № 616.
  73. Розробка і подання на затвердження положення про Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
  74. Участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи зі сім'ями, дітьми і молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації.
  75. Залучення громадськості до проведення роботи зі сім'ями, дітьми і молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.
  76. Сприяння створенню на базі фізкультурно-оздоровчих закладів мережі спортивних клубів, секцій, оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих закладів (клубів і центрів) для участі інвалідів.
  77. Розробка та подання на розгляд і затвердження соціальних програм з питань молоді, сім'ї та спорту.
  78. Забезпення реалізації у межах своєї компетенції затверджених соціальних програм з питань молоді, жінок, сім'ї, фізичної культури та спорту.
  79. Сприяння діяльності молодіжних житлових комплексів і наданню пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла і придбання товарів довготермінового користування, розвитку молодіжного, жіночого та сімейного підприємництва.
  80. Сприяння діяльності жіночих, молодіжних та інших громадських організацій і залучення їх у встановленому порядку до розв'язання проблем сім'ї, жінок та молоді у межах міста.
  81. Здійснення самостійно або разом з іншими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян залучення на договірних засадах коштів для вирішення питань соціальної підтримки сім'ї, жінок, дітей та молоді.
  82. Здійснення заходів з метою залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.
  83. Підготовка і подання на розгляд виконавчого комітету стратегії розвитку м.Львова у соціальній сфері, пропозицій для складання та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.
  84. Забезпення реалізації державної політики у соціальній сфері у м.Львові.
  85. Здійснення аналізу соціальних потреб мешканців м.Львова.
  86. Сприяння вдосконаленню форм соціального партнерства, організація співробітництва органів місцевого самоврядування з профспілками, недержавними організаціями, фондами, організаціями роботодавців, меценатами.
  87. Підготовка пропозицій з питань фінансування соціальної сфери м.Львова, надання їх для подальшого розгляду та включення у проект міського бюджету.
  88. Внесення пропозицій до виконавчого комітету міської ради про встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення.
  89. Здійснення управління, координації та контролю за діяльністю комунальними закладами соціальної сфери, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, укладання контрактів з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств (за дорученням міського голови).
  90. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій соціальної сфери, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста.
  91. Внесення пропозицій відносно розгляду у встановленому порядку кандидатур для призначення на керівні посади підприємств, установ, організацій соціальної сфери, розташованих на території міста, які знаходяться у державній власності.
  92. Проведення роботи з надання адресної соціальної допомоги і підтримки малозабезпечених громадян, у тому числі інвалідів, здійснення контролю за правильністю і своєчасністю призначення та виплати соціальних виплат і допомог, проведенням інших заходів соціального захисту населення; здійснення керівництва і контроль за роботою відповідних підрозділів з призначення, нарахування та виплати соціальних виплат, пільг і допомог.
  93. Організація, координації та контроль за наданням населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу.
  94. Вирішення у встановленому законодавством порядку питань про надання пільг і допомог, пов'язаних з охороною материнства і дитинства, компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
  95. Забезпечення надання одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха.
  96. Вирішення питання про подання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва.
  97. Організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування.
  98. Сприяння інтеграції інвалідів у суспільство, полегшенню їх доступу до об'єктів соціальної інфраструктури, розвитку системи професійної та соціальної реабілітації інвалідів, їх працевлаштуванню; направлення інвалідів до навчальних закладів системи соціального захисту населення для професійно-технічного навчання і перекваліфікації, перевірка роботи установ та організацій з цих питань.
  99. Участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом та реконструкцією об'єктів у частині доступності для інвалідів.
  100. Вивчення стану матеріально-побутового забезпечення та потреби соціально незахищених громадян, у тому числі інвалідів, вжиття заходів для створення спеціалізованих служб з надання соціальних та інших послуг цим громадянам, внесення пропозицій на розгляд виконавчого комітету і ради щодо створення, реорганізації та ліквідації реабілітаційних центрів, спеціальних підприємств торгівлі, побуту, громадського харчування, медичних закладів, соціальних центрів та установ, комунальних підприємств для соціального обслуговування цих категорій громадян.
  101. Організація та контроль роботи соціальних інспекторів.
  102. Участь у забезпеченні відповідно до законодавства у розвитку усіх видів соціального захисту, розвитку та вдосконалення мережі установ соціального захисту усіх форм власності, підготовка пропозицій відносно визначення потреб та формування замовлення на кадри для цих установ, укладання угод на підготовку фахівців, участь в організації роботи з вдосконалення кваліфікації кадрів.
  103. Здійснення обліку розташованих на території м.Львова установ соціальної сфери незалежно від форм власності та місцевих доброчинних організацій і фондів, інших неприбуткових організацій, які діють у соціальній сфері.
  104. Сприяння роботі наукових установ, організацій, об'єднань, асоціацій, інших неприбуткових організацій, які діють у сфері соціального захисту.
  105. Сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам установ та організацій соціальної сфери, які знаходяться на території м.Львова, незалежно від форм власності.
  106. Підготовка пропозицій стосовно укладання угод з іноземними партнерами на виконання робіт та надання послуг у соціальній сфері.
  107. Сприяння покращанню матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку.
  108. Сприяння реінтеграції бездомних громадян.
  109. Надання у встановленому порядку дозволів на прописку (перепрописку) громадян та погодження питань постійного проживання у місті іноземних громадян.
  110. Забезпечення надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством.
  111. Координація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи щодо запобігання бездоглядності і правопорушенням серед них.
  112. Контроль та координація діяльності відділів у справах неповнолітніх районних адміністрацій, надання їм практичної і методичної допомоги, узагальнення та поширення практичного досвіду їх роботи, сприяння підвищенню кваліфікації працівників цих служб.
  113. Розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими організаціями заходів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання вчиненню ними правопорушень, контроль за виконанням цих заходів.
  114. Забезпення соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових прав та інтересів дітей; вжиття заходів до притягнення до відповідальності осіб, які порушують права дитини.
  115. Укладання договорів про передачу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання та проживання у прийомні сім'ї.
  116. Подання заяв, клопотань, позовів про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
  117. Здійснення моніторингу діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, діяльності відділів у справах неповнолітніх районних адміністрацій, пов'язаної із захистом прав, свобод та інтересів дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування.
  118. Вирішення питань про повне державне утримання дітей-сиріт, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних закладах освіти та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися у масових навчальних закладах, спеціальних навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з продовженим днем).
  119. Взаємодія з органами місцевого самоврядування у сфері забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх та запобігання вчиненню ними правопорушень, розроблення і реалізація програм з цих питань, внесення пропозицій щодо їх фінансування.
  120. Здійснення заходів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх; здійснення у межах своєї компетенції контролю за умовами утримання і виховання неповнолітніх у спеціальних установах для неповнолітніх, організація виховної роботи у навчальних закладах і за місцем проживання, а також за виконанням законодавства щодо соціального захисту неповнолітніх, запобігання вчиненню ними правопорушень, дотримання законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, в установах, організація усіх форм власності.
  121. Організація виховної роботи у навчальних закладах і за місцем проживання неповнолітніх, зокрема у запобіганні вчинення ними правопорушень.
  122. Подання пропозицій про створення спеціальних установ для неповнолітніх; здійснення оперативного контролю за функціонуванням існуючої мережі установ для неповнолітніх.
  123. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту і профілактики правопорушень серед неповнолітніх.
  124. Визначення потреби у створенні та функціонуванні спеціальних установ для неповнолітніх на відповідній території та подання у встановленому порядку пропозицій щодо їх утворення.
  125. Участь у розгляді судами справ щодо неповнолітніх і захисту їх прав та інтересів.
  126. Укладення у встановленому порядку угод про співпрацю з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об‘єднаннями громадян і благодійними організаціями.

  127. Забезпечення ведення обліку дітей відділами у справах неповнолітніх.
  128. Здійснення заходів щодо запровадження сімейних форм опіки через створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; ведення банку даних.
  129. Вжиття заходів щодо своєчасного виявлення дітей, над якими вчинено насильство у сім'ї або існує загроза його вчинення.
  130. Ведення загального обліку дітей, стосовно яких вчинено насильство у сім'ї або існує реальна загроза його вчинення, та сімей, в яких діти зазнали насильства.
  131. Надання необхідної допомоги дитині, яка зазнала насильства у сім'ї, а у разі загрози його вчинення вжиття заходів щодо попередження насильства у відношенні до дитини.
  132. Вжиття невідкладних заходів щодо ліквідації наслідків і загрози неправомірних дій у відношенні до дитини.
  133. Розгляд заяв (повідомлень) про випадки вчинення у сім'ї насильства, жорстокого поводження стосовно неповнолітнього відповідно до Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення, затвердженого спільним наказом Держкомсім'ямолоді, МВС, МОН, МОЗ від 16.01.2004р. N 5/34/24/11, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.01.2004р. за N 99/8698, та в межах компетенції вжиття заходів щодо захисту прав дитини.
  134. Порушення питань перед відповідними органами про притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх; представлення інтересів неповнолітніх у суді.
  135. Повідомлення про випадки вчинення насильства у сім'ї управління молоді, сім’ї та спорту, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, органів внутрішніх справ у термін не більше трьох днів з часу отримання такої інформації.
  136. Ведення державної статистики щодо неповнолітніх відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів, подання статистичної та іншої звітності у встановлених чинним законодавством формах та порядку.
  137. Забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції, врахування позитивних пропозицій, вжиття заходів до усунення недоліків у роботі.
  138. Планування та організація роботи щодо покращання основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у гуманітарній сфері, а саме:
  138.1 суми коштів, виділених на одну особу віком до 18 років;
  138.2 кількості молодих людей (віком до 35 років), що залишають м.Львів;
  138.3 суми коштів, виділених на одну людину похилого віку та соціально незахищених осіб;
  138.4 якості медичного забезпечення громадян.


  РОЗДІЛ X. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
  МІСТОБУДУВАННЯ

  1. Повідомлення через засоби масової інформації про початок розроблення відповідної містобудівної документації, а також про форми, місце і строк подання фізичними та юридичними особами пропозицій щодо цієї документації.
  2. Повідомлення через засоби масової інформації про місце розгляду відповідної містобудівної документації, місцевих правил забудови, форми і строк подання пропозицій (зауважень), порядок їх обговорення.
  3. Оприлюднення через засоби масової інформації рішення про затвердження містобудівної документації, місцевих правил забудови та змін до них, а також роз'яснення їх змісту.
  4. Інформування про правові, економічні та екологічні наслідки планування території, а також про порядок врахування законних інтересів і вимог власників або користувачів земельних ділянок, будівель та споруд, що оточують місце будівництва.
  5. Забезпечення у встановленому законодавством порядку розробки і подання на затвердження генерального плану міста.
  6. Забезпечення розробки та подання на затвердження місцевих правил забудови м.Львова, детальних планів, планів червоних ліній, проекту розподілу територій м.Львова і містобудівних програм (на основі затвердженого генерального плану).
  7. Визначення організації-експерта та організація проведення експертизи детального плану, плану червоних ліній, проекту розподілу територій м.Львова.
  8. В межах своїх повноважень на основі затвердженої радою містобудівної документації встановлення режиму забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, а також здійснення контролю за використанням і забудовою зазначених територій.
  9. На основі затвердженої радою містобудівної документації підготовка висновків і пропозицій щодо визначення територій, вирішення питань вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб.
  10. На основі затвердженої радою містобудівної документації підготовка обгрунтованих пропозицій щодо встановлення та зміни меж міста.
  11. Відповідно до планів червоних ліній визначення технічних умов для розміщення та утримання інженерно-транспортної інфраструктури.
  12. Підготовка пропозицій та висновків до програм будівництва і реконструкції об'єктів на території міста, у тому числі інвестиційних.
  13. Підготовка висновків щодо необхідності проектування та спорудження магістральних мереж, тунелів, прохідних і напівпрохідних колекторів, транспортних розв’язок, шляхопроводів, віадуків, трансформаторних підстанцій, газорозподільчих пунктів, котелень, автономного опалення, мереж зв'язку та телекомунікацій тощо.
  14. Підготовка документів на розгляд виконавчого комітету про надання дозволів на будівництво, розширення, реконструкцію об'єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, реставрацію архітектурних пам'яток тощо.
  15. Видача забудовникам технічних умов інженерного забезпечення, архітектурно-планувальних завдань на проектування, будівництво, реконструкцію, реставрацію будинків і споруд.
  16. Забезпечення дотримання встановленого порядку проведення державної експертизи проектів будівництва, реставрації та реконструкції об'єктів архітектури.
  17. Розгляд та погодження проектів будівництва і реконструкції конкретних об'єктів (житлово-цивільних, виробничих тощо), підготовка висновків щодо їх затвердження.
  18. Надання дозволів на будівництво, реконструкцію, переобладнання, надбудови і прибудови житлових будинків та нежитлових приміщень, влаштування елементів благоустрою і озеленення у випадках та порядку, встановлених виконавчим комітетом.
  19. Призначення державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів.
  20. Прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів та затвердження актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів - для фізичних осіб; підготовка проектів рішень виконавчого комітету про прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів та затвердження актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів - для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
  21. Розгляд та вирішення питань самовільного будівництва.
  22. Здійснення контролю за дотриманням законодавства і положень про геодезичний нагляд і геодезичну службу в межах міста.
  23. Надання дозволів на виконання топографо-геодезичних робіт, інженерно-геологічних та інших видів розвідувань в межах міста.
  24. Здійснення спостережень за реалізацією відповідної містобудівної документації та зміною об'єктів містобудування, організація створення, реєстрації, збереження, систематизації і оновлення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних матеріалів, призначених для складання містобудівної документації, а також вирішення інших інженерних питань, проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок в натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг.
  25. Організація ведення містобудівного кадастру міста, створення та ведення архіву містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру.
  26. Організація та проведення у встановленому порядку архітектурних і містобудівних конкурсів.
  27. Здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності експлуатації будинків і споруд незалежно від форм власності у місцях, що зазнають впливу небезпечних природних та техногенних явищ і процесів.
  28. Сприяння впровадженню у проектування та будівництво прогресивних планувальних і технічних рішень.
  29. Координація у межах своєї компетенції діяльності підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури.
  30. Координація виконання науково-дослідних і вишукувальних робіт у сфері містобудування.
  31. Розробка та впровадження за погодженням з департаментом економічної політики тарифів для оплати послуг, що надаються підпорядкованими підприємствами, здійснення контролю за їх дотриманням.
  32. Координація діяльності місцевих органів управління, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, у галузі охорони навколишнього природного середовища незалежно від форм власності і підпорядкування.
  33. Організація розробки місцевих екологічних програм та подання їх у встановленому порядку на розгляд і затвердження.
  34. Участь в організації виконання екологічних програм.
  35. Формування пакету пропозицій щодо розподілу використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища ради.
  36. Здійснення збору та аналізу інформації щодо фактичного використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища ради.
  37. Погодження питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення.
  38. Надання дозволів на знесення зелених насаджень, крім тих, що розміщені на заповідних територіях та на землях державного лісового фонду, відповідно до актів обстеження з нарахуванням комплексної плати за знищення та пошкодження зелених насаджень згідно з тарифом.
  39. Здійснення контролю за дотриманням порядку збирання, зберігання, перевезення, утилізації і захоронення відходів на території міста.
  40. Здійснення контролю екологічного стану річок, водних об'єктів, природних джерел, заповідних територій та інших природних об'єктів на території міста.
  41. Підготовка необхідних документів, оформлення та видача дозволів на експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами на території міста.
  42. Подання пропозицій щодо ресурсозбереження, використання відходів і вторинної сировини.
  43. Подання пропозицій та висновків раді стосовно проведення екологічної експертизи щодо об'єктів чи виду діяльності, організація проведення екологічної експертизи на підставі відповідного рішення ради.
  44. Подання пропозицій та висновків раді щодо проведення екологічного аудиту, на підставі рішення ради укладення договорів на проведення екологічного аудиту.
  45. Погодження поточних та перспективних планів роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.
  46. Забезпечення систематичного та оперативного інформування населення, підприємств, установ, організацій і громадян про стан навколишнього природного середовища, захворюваності населення.
  47. Організація екологічної освіти та екологічного виховання громадян.
  48. Подання пропозицій щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
  49. Підготовка та подання в межах своєї компетенції пропозицій щодо розроблення схеми санітарного очищення міста.
  50. Розробка та подання на затвердження радою Правил благоустрою м.Львова.
  51. Забезпечення реалізації програм та заходів благоустрою на території м.Львова.
  52. Організація розробки та подання на затвердження виконавчим комітетом локальних схем розміщення об'єктів благоустрою, у тому числі малих архітектурних форм, для здійснення підприємницької діяльності; розгляд відповідних пропозицій юридичних і фізичних осіб.
  53. Погодження проектів розміщення та архітектурних рішень об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами у межах своєї компетенції.
  54. Погодження у встановленому порядку паспортів оформлення фасадів та освітлення об'єктів архітектури.
  55. Погодження проектів палацово-паркових, паркових та інших ландшафтних перетворень.
  56. Визначення графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, терміну проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою.
  57. Визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об'єктів благоустрою.
  58. Залучення на договірних засадах коштів та матеріально-технічних ресурсів юридичних і фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.
  59. Здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд і об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо.
  60. Формування єдиної політики щодо естетичного вигляду об'єктів архітектури у системі існуючої забудови, внесення раді та виконавчому органу пропозицій з питань покращання дизайну міського середовища.
  61. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.
  62. Подання пропозицій щодо визначення у встановленому порядку розміру відшкодувань юридичними і фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою і охорони навколишнього природного середовища.
  63. Підготовка матеріалів та внесення на розгляд ради пропозицій щодо справляння плати за землю, викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади, організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель, вирішення інших питань відповідно до законодавства.
  64. Створення умов для раціонального та економічно обгрунтованого використання земель міста, здійснення заходів щодо розвитку ринку земель міста.
  65. Проведення інвентаризації земель міста та виявлення площ, що використовуються нераціонально або за нецільовим призначенням.
  66. Забезпечення через укладення договорів проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель і земельних ділянок.
  67. Видача юридичним та фізичним особам довідок про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.
  68. Підготовка проектів рішень ради щодо передачі у приватну власність земельних ділянок, надання у користування земельних ділянок, погодження місця розташування та надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельних ділянок, затвердження проекту відведення земельних ділянок, надання дозволу на зміну цільового призначення земельних ділянок.
  69. Участь в організації та проведенні земельних аукціонів і конкурсів.
  70. Подання пропозицій щодо визначення стартової ціни земельної ділянки комунальної власності, що призначається для продажу на аукціоні.
  71. На підставі рішення ради укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, договорів оренди.
  72. Організація виконання землевпорядних робіт, розроблення та реалізація плану земельно-господарського устрою.
  73. Здійснення відповідно до законодавства моніторингу земель, організація виконання заходів щодо відтворення та підвищення родючості грунтів.
  74. Участь у виборі земельних ділянок під розміщення об'єктів будівництва та внесення пропозицій на розгляд ради щодо погодження місця їх розташування, викупу і вилучення земель, передачі земельних ділянок у власність та надання у користування, у тому числі на умовах оренди.
  75. Внесення пропозицій щодо розроблення і здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, підвищення родючості грунтів і продуктивності земель, забезпечення додержання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.
  76. Внесення пропозицій щодо розроблення землевпорядної документації, ціноутворення у сфері проектування, будівництва, експлуатації об'єктів і споруд.

  РОЗДІЛ XІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

  1. Участь у формуванні та реалізації єдиної політики міської ради та її виконавчих органів, міського голови у житлово-комунальному господарстві міста і розробка механізмів реалізації прийнятих ними рішень.
  2. Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету і затвердження радою програм комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста.
  3. Координація діяльності підприємств усіх форм власності, що обслуговують житловий фонд у місті, і міських комунальних підприємств, що перебувають у підпорядкуванні департаменту, та заслуховування звітів їх керівників.
  4. Планування та організація роботи щодо покращання основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури, зокрема:
  4.1 рівня доступності придбання житла;
  4.2 рівня якості надання житлово-комунальних послуг;
  4.3 рівня транспортного забезпечення;
  4.4 стану доріг;
  4.5 стану благоустрою;
  4.6 стану зовнішнього освітлення.
  5. Погодження щорічних фінансових планів комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту, контроль за їх виконанням, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств житлового господарства і підприємств, підпорядкованих департаменту, та визначення подальшої стратегії їх розвитку.
  6. Координація проведення заходів з цивільної оборони, здійснення контролю за дотриманням вимог щодо охорони праці, протипожежної безпеки і газобезпечного користування у підпорядкованих підприємствах та організаціях.
  7. Сприяння створенню та функціонуванню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті, проведення часткового фінансування виконаних робіт з придбання і встановлення приладів обліку теплової енергії та повернення витрат об'єднань співвласників багатоквартирних будинків за реєстрацію та виготовлення технічної документації.
  8. Залучення на конкурсних засадах підприємств та організацій незалежно від форм власності до утримання і обслуговування міського житлового фонду.
  9. Затвердження актів приймання-передачі майна загального користування у спільну власність власникам квартир та нежитлових приміщень.
  10. Погодження тарифів на послуги, які надаються підприємствами житлового господарства, мешканцям міста, контроль за їх дотриманням.
  11. Забезпечення роботи міжвідомчої комісії виконавчого комітету, організація роботи громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті.
  12. Прийняття рішень про зміну функціонального призначення приміщень (переведення у нежитловий фонд або переведення у житловий фонд); надання статусу службового для житлових приміщень, надання дозволу громадянам на використання власних квартир як нежитлових.
  13. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання (квартирний та кооперативний обліки); затвердження спільних рішень адміністрацій і профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій про зарахування їх працівників на квартирний (кооперативний) облік; здійснення контролю за станом такого обліку на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності.
  14. Ведення переліку підприємств, установ, організацій, яким дозволено вести квартирний облік, прийняття рішень про включення та виключення того чи іншого підприємства, установи, організації з цього переліку.
  15. Прийняття рішення про зарахування і зняття з квартирного обліку, у тому числі кооперативного.
  16. Подання на затвердження виконавчого комітету річного плану прогнозу розподілу вивільненого житла.
  17. Подання на розгляд виконавчого комітету проектів рішень щодо надання житла черговикам за місцем проживання відповідно до чинного законодавства; про надання житла громадянам у зв’язку з відселенням з аварійного або непридатного для проживання житла, з будинків, що підлягають знесенню у зв’язку з вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб, та ін.; про надання житла черговикам підприємств.
  18. Оформлення та видача ордерів на жилі приміщення.
  19. Прийняття рішень щодо закріплення службового житла, виведення службових приміщень з обліку службових.
  20. Укладення на підставі рішень виконавчого комітету договорів про пайову участь у будівництві, купівлі-продажу житла, міни житла.
  21. Обмін та бронювання житла громадян, укладення договорів міни житла на підставі рішень виконавчого комітету.
  22. Організація створення житлово-будівельних кооперативів та контроль за їх діяльністю.
  23. Затвердження розрахунків розподілу квартир у житлових будинках, замовниками яких виступають підприємства, установи, організації та управління капітального будівництва.
  24. Погодження передачі житла між підприємствами, установами, організаціями при підтвердженні правових та фінансових підстав, оформлення актів приймання-передачі житла.
  25. Зміна статусу об'єктів (приміщень) житлового фонду.
  26. Організація підготовки житлового господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період.
  27. Залучення проектних організацій до виконання протиаварійних непередбачуваних ремонтних робіт у житловому фонді міста.
  28. Проведення загальної політики міста з питань збирання, траспортування, утилізації твердих побутових відходів; розробка пропозицій та подання на затвердження у встановленому порядку норми їх накопичення; здійснення оперативного контролю за роботою підприємств, що надають послуги з вивезення твердих побутових відходів.
  29. Підготовка та подання на затвердження радою титульного списку об'єктів капітального ремонту житлового фонду.
  30. Формування та контроль за використанням відселенчого фонду, здійснення відселення мешканців у квартири відселенчого фонду на час капітального ремонту будинків.
  31. Укладення угод та організація виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду, що є у комунальній власності міста; видача замовлення на виготовлення технічної документації на капітальний ремонт житлового фонду.
  32. Здійснення технічного нагляду за проведенням робіт з капітального ремонту та реконструкції житлового фонду.
  33. Здійснення погодження проектно-технічної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів, прокладку і заміну інженерних мереж.
  34. Участь у роботі державних комісій з приймання в експлуатацію новозбудованих житлових будинків та організація їх заселення.
  35. Забезпечення належного ветеринарно-санітарного стану у місті.
  36. Вирішення питань, пов'язаних з утриманням тварин, знешкодженням та захороненням їх трупів.
  37. Забезпечення матеріально-технічного утримання утильцеху ветеринарного відділу.
  38. Здійснення управління міськими підприємствами інженерного господарства, що перебувають у комунальній власності міста, для забезпечення належного утримання та ефективної їх експлуатації з метою забезпечення відповідного рівня і якісного надання населенню послуг.
  39. Підготовка програм та заходів щодо покращання водопостачання, водовідведення, очищення стічних вод, здійснення контролю за якістю питної води.
  40. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у будівництві, реконструкції об'єктів інженерного забезпечення.
  41. Підготовка розрахунків і матеріалів на розгляд виконавчого комітету для встановлення норм втрат води у системах подачі та її розподілу і встановлення лімітів споживання води для всіх груп споживачів.
  42. Видача дозволів на закриття вулиць для проведення ремонтних робіт.
  43. Організація та проведення робіт з будівництва, реконструкції об'єктів інженерного забезпечення за рахунок бюджетних коштів і на пайових засадах.
  44. Організація та здійснення контролю за виконанням робіт з експлуатації світлофорних об'єктів та плоских дорожніх знаків у м.Львові.
  45. Погодження технічних умов на розвиток інженерного господарства міста, проектно-технічної документації на будівництво і капітальний ремонт об'єктів та інженерних мереж.
  46. Створення сприятливих умов для закупівлі, реконструкції і ремонту об'єктів транспортних підприємств, що знаходяться у комунальній власності.
  47. Залучення на договірних основах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у розвитку і реконструкції об'єктів транспортного обслуговування інфраструктури міста.
  48. Організація управління об'єктами транспорту та зв'язку, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста, забезпечення їх належного стану та ефективної експлуатації.
  49. Надання пропозицій щодо реорганізації та вдосконалення транспортної інфраструктури, мереж транспорту і зв'язку міста.
  50. Організація конкурсів на здійснення перевезень на автобусних маршрутах загального користування у порядку, передбаченому законодавством.
  51. Видача дозволів на міські пасажирські перевезення.
  52. Затвердження маршрутів і графіків руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту.
  53. Погодженя дозволів на облаштування зупинок міського пасажирського транспорту, організація мережі таксомоторних стоянок.
  54. Укладення договорів із суб'єктами підприємницької діяльності з надання послуг населенню на міських маршрутах загального користування у порядку, передбаченому законодавством.
  55. Реалізація політики органів місцевого самоврядування у сфері зв'язку та телекомунікацій.
  56. Підготовка та подання на розгляд виконавчого комітету проектів рішень про створення локальних мереж передачі даних і доступу до Інтернету, створення та модернізацію мереж кабельного телебачення.
  57. Розгляд та погодження робочих проектів будівництва мереж стільникового зв'язку.
  58. Внесення пропозицій щодо поточних і перспективних програм капітального будівництва, складання переліків проектів будов, титульних списків будов та проектно-розвідувальних робіт і подання їх на затвердження у встановленому порядку.
  59. Виконання на підставі рішень виконавчого комітету функцій замовника будівництва, ремонту і реконструкції житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового та іншого призначення.
  60. Забезпечення будівництва (ремонту і реконструкції) шляхом розміщення замовлень чи делегування відповідних повноважень підрядникам технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких згідно з договором покладено на замовника.
  61. Здійснення технічного нагляду за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам.
  62. Робота зі зверненнями громадян, установ підприємств та організацій з питань інфрастуктури та житлового господарства.
  63. Погодження призначення керівників відповідних відділів районних адміністрацій та керівників підпорядкованих підприємств.  Секретар ради В.Квурт