УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 328


від 03/25/2021
Про затвердження Програми забезпечення функціонування Львівського комунального підприємства “Центр підтримки підприємництва Львівської міської ради“Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні“, відповідно до Бюджетного кодексу України міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму забезпечення функціонування Львівського комунального підприємства “Центр підтримки підприємництва Львівської міської ради“ згідно з додатком 1.
2. Затвердити Заходи Програми забезпечення функціонування Львівського комунального підприємства “Центр підтримки підприємництва Львівської міської ради“ згідно з додатком 2.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію підприємництва, інвестицій, цифрової трансформації та спадщини.
Міський голова А. Садовий


Додаток 1
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
забезпечення функціонування Львівського комунального підприємства “Центр підтримки підприємництва Львівської міської ради“

1. Загальна частина

1.1. Програма забезпечення функціонування Львівського комунального підприємства “Центр підтримки підприємництва Львівської міської ради“ (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи підтримки, розвитку та функціонування Львівського комунального підприємства “Центр підтримки підприємництва Львівської міської ради“ (надалі – ЦПП), створеного Львівською міською радою на підставі ухвали міської ради від 26.12.2019 № 6106 Про перейменування ЛКП Львівський молодіжний інформаційно-навчальний центр Сучасник у ЛКП “Центр підтримки підприємництва Львівської міської ради як неприбуткового комунального підприємства, заснованого на комунальній власності і підпорядкованого департаменту економічного розвитку Львівської міської ради, а також регулює відносини щодо співпраці органів місцевого самоврядування Львівської міської територіальної громади з ЦПП.
1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, законодавства України, нормативних актів міської ради, виконавчого комітету та Статуту Львівського комунального підприємства “Центр підтримки підприємництва Львівської міської ради“.
1.3. Програма реалізується у синергії з Комплексною стратегією розвитку Львова 2012-2025 року, затвердженою ухвалою міської ради від 20.10.2011 № 861, Програмою сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2020-2022 роки, затвердженою ухвалою міської ради від 12.12.2019 № 5993 та іншими документами.
1.4. Програма поширює свою дію на діяльність ЦПП, яка стосується організації підтримки та реалізації підприємницьких ініціатив і підготовки проектів розвитку підприємництва Львівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.
2. Мета і цілі Програми

2.1. Метою Програми є забезпечення діяльності ЦПП, що є майданчиком для виконання заходів щодо сприяння розвитку підприємництва, організації підтримки та реалізації підприємницьких ініціатив задля створення комфортного середовища для активізації підприємництва та стимулювання економічного розвитку Львівської міської територіальної громади.
2.2. Основні цілі Програми:
2.2.1. Забезпечення можливості для мешканців Львівської міської територіальної громади отримати навчальну, консультаційну, менторську підтримку з питань створення, ведення та розвитку власного бізнесу.
2.2.2. Координація діяльності та сприяння асоціативним підприємницьким структурам Львівської міської територіальної громади у реалізації проектів та ініціатив, спрямованих на підтримку розвитку підприємницької громади.
2.3. Основними засадними компонентами реалізації Програми є стимулювання розвитку малих і середніх підприємств та формування умов для започаткування нового бізнесу способом інтенсивного використання знань і впровадження інновацій, підготовка проектів розвитку підприємництва через написання, консультування та реалізацію проектів міжнародної технічної допомоги.
3. Завдання Програми

3.1. Основними завданнями Програми є:
3.1.1. Надання організаційної підтримки і координація зусиль всіх цільових груп, спрямованих на спільну реалізацію заходів Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2020-2022 роки, затвердженої ухвалою міської ради від 12.12.2019 № 5993, Плану економічного розвитку Львівської міської територіальної громади, інших програм та заходів щодо підтримки розвитку бізнес середовища.
3.1.2. Надання консультативно-інформаційних послуг, пов’язаних з особливостями ведення бізнесу, отриманням дозвільно-погоджувальних документів, які видаються органами місцевого самоврядування, забезпечення діяльності інформаційно-консультативної служби – гарячого столу, гарячої лінії для підприємців “Швидка допомога бізнесу – 103“.
3.1.3. Розробка та реалізація комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру задля розвитку інноваційного підприємництва.
3.1.4. Популяризація кращих практик впровадження інновацій на підприємствах.
3.1.5. Організація та проведення навчально-тренінгових курсів з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності, менторства, конкурсів підприємницьких ініціатив тощо.
3.1.6. Підтримка діяльності соціальних підприємств.
3.1.7. Налагодження взаємодії з суб’єктами підприємницької інфраструктури Львівської міської територіальної громади та інших регіонів, обмін досвідом у сфері підтримки підприємництва.
3.1.8. Супровід інвестиційний проектів.
3.1.9. Підготовка проектних заявок для участі у грантових програмах підтримки конкурентоспроможності підприємств малого та середнього бізнесу.
3.1.10. Реалізація міжнародних програм і проектів, спрямованих на налагодження співпраці, розвиток та інтеграцію бізнесу.3. Фінансове забезпечення виконання Програми

4.1. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період.
4. Механізм реалізації Програми

5.1. Реалізацію завдань Програми здійснює Львівське комунального підприємства “Центр підтримки підприємництва Львівської міської ради“, а контроль покладається на департамент економічного розвитку, який виступає головним розпорядником коштів.
5.2. Діяльність ЦПП спрямована на організаційно-технічне та консультаційне забезпечення реалізації заходів програм та проектів Львівської міської територіальної громади, зокрема щодо:
5.2.1. Підтримки розвитку стартап-культури (підприємництва).
5.2.2. Сприяння розвитку львівських товаровиробників.
5.2.3. Перспективного розвитку промислових зон м. Львова.
5.2.4. Формування податкової культури у м. Львові.
5.2.5. Відшкодування суб'єктам господарювання з міського бюджету Львівської міської територіальної громади частини відсотків за кредитами.
5.2.6. Надання маркетингових ваучерів - часткового відшкодування витрат львівським товаровиробникам на участь у виставково-ярмаркових заходах.
5. Очікувані результати виконання Програми

6.1 У результаті виконання Програми очікується:
6.1.1 Реалізація заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2020-2022 роки, затвердженої ухвалою міської ради від 12.12.2019 № 5993.
6.1.2. Написання та реалізація проектів для підтримки підприємницьких ініціатив.
6.1.3. Підготовка пропозицій для впровадження кращих практик розвитку підприємництва.
6.1.4. Збільшення фінансування проектів розвитку підприємництва міської територіальної громади за рахунок грантових коштів.
6.1.5. Залучення до реалізації спільних проектів діючих організацій підтримки підприємництва Львівської міської територіальної громади.
6.1.6. Збільшення кількості учасників навчальних та тренінгових курсів.
6.1.7. Збільшення кількості суб’єктів господарювання на території Львівської міської територіальної громади.
6. Прикінцеві положення

7.1. Звіт про виконання заходів програми готується та оприлюднюється щопівроку на офіційному сайті Львівської міської ради.
7.2. Контроль за виконанням Програми здійснює перший заступник міського голови заступник міського голови з економічного розвитку та постійна комісія підприємництва, інвестицій, цифрової трансформації та спадщини.
Секретар ради М. Лопачак


Віза:

Директор департаменту
економічного розвитку І. КулиничДодаток 2
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ЗАХОДИ
Програми забезпечення функціонування Львівського комунального підприємства “Центр підтримки підприємництва Львівської міської ради“
№ з/п
Зміст заходів
Організатор виконання
1
2
3
1.
Витрати на статутну діяльність
1.1.
Організація та проведення навчальних курсів тренінгів, семінарів, навчань щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності для жінок, молоді, початківців, інвалідів, соціально незахищених верств населення
ЛКП “Центр підтримки підприємництва Львівської міської ради“
(надалі ЦПП),
департамент економічного розвитку (надалі ДЕР), навчальні заклади (ВНЗ, ПТНЗ)
1.2.
Організаційно - технічне забезпечення навчальних заходів та консультацій, гаряча лінія
ЦПП, ДЕР
1.3.
Організаційно - технічне забезпечення та супровід Проекту “Ділові ігри“
ЦПП, ДЕР
1.4.
Сесії стратегічного планування для 3 кластерів, які перебувають в процесі реєстрації та соціальних підприємств
ЦПП, ДЕР, кластери
1.5.
Співфінансування грантових проектів
ЦПП, ДЕР, громадські організації
1.6.
Замовлення та виготовлення інформаційної та промоційної продукції (відеороликів тощо)
ЦПП, ДЕР
1.7.
Crossbooking
ЦПП
1.8.
Промоція Проекту “Виробники Львів“ (SMM просувань)
ЦПП, ДЕР
1.9.
Організаційно-технічне забезпечення та супровід спільних заходів: засідання кластерів, асоціацій, спілок, успішних історій, тощо
ЦПП, ДЕР, кластери, асоціативні підприємницькі структури

1
2
3
1.10.
Просування подій центру у соціальних мережах
ЦПП, ДЕР
Секретар ради М. Лопачак


Віза:


Директор департаменту
економічного розвитку І. Кулинич
Дата оприлюднення: 03/29/2021