УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА3-тя сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 394


від 04/21/2016
Про затвердження Програми розвитку Львівського центру надання послуг учасникам бойових дійКеруючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, беручи до уваги ухвалу міської ради від 14.01.2016 № 117 “Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій“ (зі змінами), міська рада ухвалила:
затвердити Програму розвитку Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій (додається).
Міський голова А. Садовий
Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
розвитку Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій


Вступ

Розроблення Програми розвитку Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій (надалі – Програма) пов’язане з проведенням антитерористичної операції (надалі - АТО) на сході України та мобілізацією до Збройних Сил України значної кількості львів’ян та мешканців Львівської області. Багато хто з них та членів їх родин стикається з певними проблемами, які є перешкодою у реалізації повною мірою своїх соціальних гарантій, пільг та послуг, передбачених діючим законодавством України. Така ситуація зумовила необхідність забезпечення на місцевому рівні соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, надання допомоги постраждалим, а також їх родинам.
Програма – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою юридичної, реабілітаційної, інформаційної та іншої соціальної підтримки та надання послуг учасникам бойових дій, членам їх сімей загиблих учасників, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та забезпечували її проведення (надалі - учасники), сприяння вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення; питань працевлаштування, професійної підготовки, підвищення кваліфікації; соціально-побутових питань осіб, які брали участь у проведенні АТО та членів їх родин.
1. Загальні положення

1.1. Програма покликана сприяти реалізації Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів України, у тому числі Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, членів їх родин, а також членів сімей загиблих під час здійснення АТО.
1.2. Програма забезпечує взаємодію з органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями ветеранів війни та учасників, волонтерськими й іншими громадськими організаціями, волонтерами, підприємствами, установами при вирішенні питань лікування, реабілітації, соціального захисту, земельних та житлових питань, юридичної підтримки та адаптації учасників АТО та членів їх родин.
Мета та основні завдання

2.1. Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників бойових дій, членів їх сімей, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами, створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до даної категорії громадян.
2.2. Основними завданнями Програми є надання учасникам бойових дій, членів їх сімей комплексних інформаційних, адміністративних, медичних, психологічних, юридичних та соціальних послуг.
3. Заходи реалізації Програми

3.1. Впровадження та забезпечення реалізації Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Львова.
3.2. Розробка проектів міських програм для вирішення потреб учасників бойових дій.
3.3. Залучення громадськості до проведення роботи з учасниками.
3.4. Надання необхідної допомоги у працевлаштуванні, сприяння у професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, залучення до участі у громадських роботах учасників бойових дій та членів їх родин.
3.5. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед громадськості щодо діяльності Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій.
3.6. Ведення реєстру учасників бойових дій, членів їх сімей.
3.7. Виявлення та облік членів родин загиблих учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов.
3.8. Сприяння у проведенні заходів соціальної адаптації учасників бойових дій та членів їх сімей.
4. Очікувані результати

4.1. Виконання визначених цією Програмою заходів:
4.1.1. Підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат у родинах загиблих (постраждалих) учасників бойових дій, а також дасть можливість учасникам бойових дій та їх родинам отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових, юридичних, медичних та інформаційних питань.
4.1.2. Сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління.


5. Джерела фінансування

5.1. Для реалізації завдань Програми надається фінансова підтримка установі Львівському центру надання послуг учасникам бойових дій за рахунок коштів, які заплановані у місцевому бюджеті м. Львова на відповідний бюджетний період, крім того, за рахунок коштів, які були отримані у вигляді міжнародної фінансової та технічної допомоги, міжнародних грантів, гуманітарної та іншої допомоги, яка не заборонена діючим законодавством України.Секретар ради А. Забарило


Віза:

Начальник адміністративно-
господарського управління В. Бартошик
Дата оприлюднення: 05/05/2016