УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА22-га сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6107


від 12/26/2019
Про здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах на території м. ЛьвоваСкасовано
Визнати протиправними та нечинними підпункт 5.2 пункту 5 в частині "Рекомендувати не здійснювати реалізацію алкогольних та слабоалкогольних напоїв у тимчасових спорудах..." , "....Виявлення тимчасових споруд, основною діяльністю яких є торгівля алкогольними напоями .....є підставою для підготовки управлінням архітектури та урбаністики департаменту містобудування проекту ухвали про вилучення таких тимчасових споруд з Комплексної схеми" та підпункт 7.8 пункту 7 згідно з рішеннями Львівського окружного адміністративного суду від 30.11.2020 (справа № 380/2335/20) та від 24.11.2020 (справа
№ 380/2125/20)
Ці рішення залишені без змін згідно з постановами Восьмого апеляційного адміністративного суду від 24.06.2021 (справа № 380/2335/20) та від 19.05.2021 (справа № 380/2125/20)

документ:
Керуючись Законами України “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198 “Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони“, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності“, з метою впорядкування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м. Львові міська рада ухвалила:
1. Затвердити перелік тимчасових споруд, що входять до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м. Львові (далі – Комплексна схема) згідно з додатком.
2. Управлінню архітектури та урбаністики департаменту містобудування:
2.1. У разі відсутності змін щодо площі, конфігурації, адреси або власника тимчасової споруди скерувати управлінню комунальної власності департаменту економічного розвитку листи про можливість подальшого розміщення тимчасової споруди для укладення договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою.
Термін: до 01.06.2020.
2.2. Забезпечити виготовлення QR – кодів для ідентифікації тимчасових споруд, включених до Комплексної схеми.
Термін: до 31.12.2020.
2.3. Оприлюднити цифровий вигляд Комплексної схеми способом опублікування на порталі відкритих даних Львівської міської ради переліку тимчасових споруд, що входять до неї.
Термін: до 31.12.2020.
Відповідальний: начальник управління
архітектури та урбаністики департаменту
містобудування.
3. Управлінню комунальної власності департаменту економічного розвитку:
3.1. Укласти договори на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою для розміщення тимчасових споруд згідно з додатком до цієї ухвали терміном на три роки до 31.12.2022.
3.2. Здійснювати з 01.01.2020 нарахування орендної плати для суб’єктів підприємницької діяльності відповідно до додатка до цієї ухвали за укладеними договорами на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою для розміщення тимчасових споруд.
3.3. Укладати договори з суб’єктами підприємницької діяльності за умови відсутності заборгованості з орендної плати за попередніми договорами станом на дату укладення договорів.
Відповідальний: начальник управління
комунальної власності департаменту
економічного розвитку.
4. Вважати такими, що втратили чинність, договори оренди конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд за адресами, не зазначеними у додатку до цієї ухвали.
5. Суб’єктам підприємницької діяльності:
5.1. До 01.06.2020 укласти договори на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою для розміщення тимчасових споруд, зазначених у додатку до цієї ухвали, привести всю необхідну документацію на розміщення тимчасових споруд відповідно до законодавства України та отримати паспорти прив’язки тимчасових споруд. За наявності обгрунтованих підстав даний термін може бути продовжено управлінням архітектури та урбаністики департаменту містобудування, але не пізніше 31.12.2020.
5.2. Рекомендувати не здійснювати реалізацію алкогольних та слабоалкогольних напоїв у тимчасових спорудах, а також розміщувати у тимчасових спорудах заклади для проведення лотерей та заклади, що надають ломбардні послуги. Виявлення тимчасових споруд, основною діяльністю яких є торгівля алкогольними напоями, проведення лотерей або надання ломбардних послуг, є підставою для підготовки управлінням архітектури та урбаністики департаменту містобудування проекту ухвали про вилучення таких тимчасових споруд з Комплексної схеми.
6. Суб’єктам підприємницької діяльності, тимчасові споруди яких не увійшли до Комплексної схеми, до 01.02.2020 подати звернення з обгрунтуванням необхідності включення у Комплексну схему на розгляд робочої групи, створеної розпорядженням Львівського міського голови від 20.11.2019 611. За наявності обгрунтованих висновків робочої групи за результатами розгляду звернень управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування здійснює підготовку відповідного проекту ухвали до 31.03.2020.
7. Внести зміни у додаток 1 до ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4526 “Про затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м. Львові та Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м. Львові“:
7.1. Замінити у тексті слова “управління регулювання забудови“ словами “управління архітектури та урбаністики“ у відповідних відмінках.
7.2. Викласти пункт 2.14 у новій редакції:
“2.14. У разі коли тимчасова споруда перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж, вулиці, дороги, будинків і споруд, тимчасова споруда переноситься в інше місце без припинення рішення про її розміщення або, за відсутності погодженого нового місця встановлення, демонтується на час реконструкції (ремонту). Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування надсилає не пізніше ніж за 1 місяць до запланованого перенесення (демонтажу) тимчасової споруди повідомлення з визначенням її нового місця або з інформацією про відсутність можливості перенести тимчасову споруду. Таке повідомлення є підставою для перенесення або демонтажу суб’єктом господарювання тимчасової споруди у зв’язку із проведенням реконструкції або ремонту“.
7.3. Замінити у підпункті 3.7.2.2 та підпункті 3.9.2 слова “у масштабі М1:50 словами “у масштабі М1:200“.
7.4. Доповнити пункт 3.7 підпунктами 3.7.5, 3.7.6 у такій редакції:
“3.7.5. Попередній паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, термін дії якого закінчився.
3.7.6. Заява про виконання вимог попереднього виданого паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності“.
7.5. Доповнити пункт 3.9 підпунктом 3.9.4 у такій редакції:
“3.9.4. Схему обмежень для розміщення тимчасових споруд“.
7.6. Доповнити підпункт 5.6.1 після слів незалежно від факту встановлення ТСсловами “крім періоду демонтажу ТС у зв’язку з проведенням реконструкції або ремонту відповідно до пункту 2.14 цього Положення“.
7.7. Доповнити пунктом 5.11. у такій редакції:
“5.11. Зміна прізвища (у зв’язку з одруженням або розлученням) суб’єктом підприємницької діяльності, який користується окремими конструктивними елементами благоустрою для розміщення ТС, є підставою для внесення змін у Договір оренди окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд способом укладення відповідної додаткової угоди. Для укладення додаткової угоди суб’єкт підприємницької діяльності подає у Центр надання адміністративних послуг м. Львова відповідну заяву та копію документу, що підтверджує зміну прізвища (свідоцтво про шлюб, про розірвання шлюбу)“.
7.8. Замінити пункти 7.3 – 7.8 пунктами 7.3 – 7.7 та викласти їх у такій редакції:
“7.3. При виявленні ТС, зазначених у підпунктах 7.1.17.1.4, уповноважена особа районної адміністрації, на території якої розташована ТС, за участю представників комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“, власника ТС, у разі наявності відомостей щодо такої особи, складають акт про дотримання вимог законодавства при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності (надалі – акт про дотримання вимог) у чотирьох примірниках та протокол про адміністративне правопорушення.
Уповноважена особа районної адміністрації на підставі оформленого акта про дотримання вимог надає особисто (або надсилає цінним листом) власнику (користувачу) ТС, у разі наявності відомостей щодо такої особи, вимогу про демонтаж незаконно встановленої ТС у 10-денний термін разом з примірником акта про дотримання вимог.
Один примірник акта та вимоги про демонтаж із зазначенням наслідків її невиконання наклеюється на ТС та здійснюється фотофіксація ТС. На фотографії має бути чітко і розбірливо видно інформацію про номер і дату складання вимоги про демонтаж та акта про дотримання вимог.
Вимога про демонтаж та матеріали фотофіксації оприлюднюються на сайті Львівської міської ради.
7.4. Якщо власника не встановлено, або якщо власник (користувач) відмовився добровільно демонтувати ТС, районна адміністрація скеровує примірник акта, вимоги про демонтаж, матеріали фотофіксації в управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування для підготовки рішення виконавчого комітету про демонтаж.
7.5. У рішенні виконавчого комітету визначається:
7.5.1. Уповноважена особа на виконання демонтажу ТС.
7.5.2. Терміни демонтажу ТС та місце зберігання демонтованої ТС.
7.5.3. Призначення відповідальних осіб за відновлення благоустрою з визначенням термінів виконання робіт з відновлення благоустрою.
7.6. Проведення робіт з демонтажу ТС здійснюється у такому порядку:
7.6.1. До початку здійснення робіт з демонтажу уповноважена особа для відключення ТС від інженерних мереж доводить до відома відповідні експлуатуючі організації вищезазначене рішення виконавчого комітету про демонтаж.
7.6.2. Демонтаж ТС уповноважена особа здійснює у присутності представників районної адміністрації. У разі необхідності уповноважена особа залучає представників державних органів, міських служб та організацій, Львівського комунального підприємства Львівсвітло“, Львівського комунального підприємства Муніципальна варта, правоохоронних органів тощо.
7.6.3. Під час демонтажу ТС складаються такі документи:
7.6.3.1. Акт проведення демонтажу, де зазначаються дата, час, підстава демонтажу, присутні під час демонтажу особи, відмітка про присутність власника/користувача ТС під час процедури демонтажу, а також опис ТС, що демонтується (зноситься): геометричні розміри, матеріал, наявність підключення до мереж електро- та водопостачання і перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень.
7.6.3.2. Фото місця розташування ТС до та після проведення демонтажу з прив’язкою до місцевості.
7.6.3.3. Акт опису майна, що знаходиться у ТС на момент демонтажу або акт про відсутність такого майна.
Акт проведення демонтажу та акт опису майна складається у 3-х примірниках та підписується особами, які брали участь у демонтажу.
7.6.4. Якщо розмір, вага, конфігурація тощо тимчасових споруд не дозволяє провести демонтаж та евакуацію у цілісному стані, уповноважена на виконання демонтажу особа проводить розділення тимчасової споруди на конструктивні елементи, про що зазначається в акті проведення демонтажу.
7.6.5. Один примірник акта проведення демонтажу залишається в уповноваженої особи, другий примірник уповноважена особа надсилає в управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування. Третій примірник вручається власнику ТС (у разі його встановлення) або надсилається йому поштою цінним листом.
7.6.6. Після складання акта проведення демонтажу, ТС демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання та передається відповідальній особі під розписку.
7.7. Власник ТС має право повернути ТС та майно, що знаходилось в ній на момент демонтажу. Для цього він повинен надати такі документи:
7.7.1. Заяву про повернення ТС з описом майна, що було в ній на момент демонтажу.
7.7.2. Квитанцію про сплату вартості проведених робіт з демонтажу, витрат, пов’язаних зі зберіганням ТС та майна, що перебувало в ній на момент демонтажу, а також витрат з відновлення об'єкта благоустрою“.
8. Встановити мораторій терміном до 31.12.2024 на доповнення до переліку тимчасових споруд, що входять до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м. Львові, затвердженого цією ухвалою, новими тимчасовими спорудами.
9. Вважати такими, що втратили чинність:
9.1. Підпункт 1.2 ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4526 “Про затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м. Львові та Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м. Львові“.
9.2. Ухвалу міської ради від 02.03.2017 № 1568 “Про продовження терміну здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах на території м. Львова“.
9.3. Ухвалу міської ради від 27.04.2017 № 1888 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 02.03.2017 № 1568 “Про продовження терміну здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах на території м. Львова“.
9.4. Ухвалу міської ради від 08.06.2017 № 2122 “Про внесення змін до ухвали від 02.03.2017 № 1568 “Про продовження терміну здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах на території м. Львова“
9.5. Ухвалу міської ради від 08.06.2017 № 2123 “Про внесення змін до ухвали від 02.03.2017 № 1568 “Про продовження терміну здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах на території м. Львова“.
9.6. Ухвалу міської ради від 29.06.2017 № 2257 “Про внесення змін до ухвали від 02.03.2017 № 1568 “Про продовження терміну здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах на території м. Львова“.
9.7. Ухвалу міської ради від 14.09.2017 № 2371 “Про внесення змін до ухвали від 02.03.2017 № 1568 “Про продовження терміну здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах на території м. Львова“.
9.8. Ухвалу міської ради від 26.10.2017 № 2526 “Про внесення змін до ухвал міської ради від 02.03.2017 № 1568, від 27.04.2017 № 1888 та від 29.06.2017 № 2257“.
9.9. Ухвалу міської ради від 17.05.2018 № 3417 “Про внесення змін до ухвал міської ради від 02.03.2017 № 1568, від 27.04.2017 № 1888 та від 26.10.2017 № 2526“.
9.10. Ухвалу міської ради від 20.12.2018 № 4442 “Про внесення змін до ухвали від 02.03.2017 № 1568 “Про продовження терміну здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах на території м. Львова“.
9.11. Ухвалу міської ради від 04.04.2019 № 4839 “Про внесення змін до ухвал міської ради від 02.03.2017 № 1568, від 27.04.2017 № 1888, від 08.06.2017 № 2123, від 29.06.2017 № 2257, від 26.10.2017 № 2526 та від 17.05.2018 № 3417“.
9.12. Ухвалу міської ради від 11.07.2019 № 5328 “Про внесення змін до ухвал міської ради від 02.03.2017 № 1568, від 27.04.2017 № 1888“.
9.13. Ухвалу міської ради від 20.03.2014 № 3190 “Про затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд та Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м. Львові“.
10. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з містобудування.
Міський голова А. Садовий


Додаток.doc


У провадженні Львівського окружного адміністративного суду знаходиться справа № 380/5973/20 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю “Західуніверсал плюс” до Львівської міської ради про визнання протиправною та скасування ухвали міської ради № 6107 від 26.12.2019 у частині її пунктів 1-6 та 9. Підготовче засідання проводитиметься 09.09.2020 о 14.00 год. (м. Львів, вул. Чоловського, 2, зал судових засідань № 12)

Дата оприлюднення: 01/09/2020