УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА16-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4263


від 11/29/2018
Про затвердження Програми підтримки діяльності Народного (зразкового) ансамблю пісні і танцю “Лемковина“Відповідно до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, з метою забезпечення належної діяльності Народного (зразкового) ансамблю пісні і танцю Лемковина міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму підтримки діяльності Народного (зразкового) ансамблю пісні і танцю Лемковина (додається).
2. Управлінню культури департаменту розвитку забезпечити виконання Програми підтримки діяльності Народного (зразкового) ансамблю пісні і танцю Лемковина“.
Відповідальний: начальник управління
культури департаменту розвитку.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____


ПРОГРАМА
підтримки діяльності Народного (зразкового) ансамблю пісні і танцю
Лемковина
1. Загальні положення

1.1. Програма підтримки діяльності Народного (зразкового) ансамблю пісні і танцю Лемковина(надалі – Програма) розроблена відповідно до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні та передбачає комплекс заходів, скерованих на розвиток та забезпечення діяльності Народного (зразкового) ансамблю пісні і танцю Лемковина, а також відзначення 50-річчя з дня його заснування.
1.2. Метою діяльності Народного (зразкового) ансамблю пісні і танцю Лемковина(надалі – ансамбль) є популяризація історії лемків, їх традицій, звичаїв, духовності та культури через музичну та хореографічну майстерність.
2. Мета Програми

2.1. Підтримка творчої діяльності ансамблю з метою проведення культурно-освітніх заходів на високому мистецькому рівні.
2.2. Проведення подій та заходів за участю ансамблю, що сприятиме поширенню лемківської музично-пісенної творчості та народного танцю.
2.3. Популяризація історії, традицій та культури лемків як частини української культури як в Україні, так і за її межами.
3. Очікувані результати

3.1. Забезпечення костюмів для учасників ансамблю.
3.2. Популяризація діяльності ансамблю, який діє при комунальній установі “Народний дім смт. Рудне Залізничного району м. Львова“.
3.3. Збільшення кількості культурно-освітніх заходів за участі ансамблю.
3.4. Створення сприятливих умов для популяризації національно-культурних надбань в Україні та за її межами.
4. Джерела фінансування Програми

4.1. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, а також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

4.2. Обсяги фінансування, визначені у міському бюджеті м. Львова, можуть змінюватись під час бюджетного періоду за погодженням з профільними постійними комісіями і постійною комісією фінансів та планування бюджету на підставі ухвал міської ради про внесення змін до міського бюджету м. Львова.
4.3. Головним розпорядником коштів визначено управління культури департаменту розвитку.
5. Контроль за виконанням Програми

5.1. Загальний контроль за виконанням Програми здійснює заступник міського голови з питань розвитку.
5.2. Організацію виконання Програми здійснюють виконавчі органи міської ради.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

В. о. начальника управління
культури Н. Бунда

Дата оприлюднення: 12/12/2018