УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА16-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4254


від 11/29/2018
Про затвердження Програми сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Української академії лідерства у м. Львові на 2018 – 2020 роки
Первинна редакція:

документ.doc додаток.docx


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 6380-2020
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 29.11.2018 № 4254 “Про затвердж'
Остаточна редакція:
Керуючись Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою створення умов для виховання та різностороннього розвитку молодих лідерів, які здатні спричинити зміни у сучасних реаліях, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Української академії лідерства у м. Львові на 2018 – 2020 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Української академії лідерства у м. Львові на 2018 – 2020 роки

1. Загальні положення

1.1. Програма сприятливих умов розвитку молодих лідерів та підтримки Української академії лідерства у м. Львові на 2018 – 2020 роки (надалі – Програма) передбачає надання всебічної підтримки Української академії лідерства з метою забезпечення ефективного здійснення заходів виховання лідерських якостей у дітей та молоді.
1.2. Розробка Програми зумовлена активним розвитком Львівського осередку Української академії лідерства, а також впровадженням засад стратегії креативного міста.
1.3. Прийняття Програми зумовлене необхідністю реалізації сучасної молодіжної політики і стратегії розвитку держави і міста відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та інших нормативно-правових актів.
1.4. Програма забезпечить ефективне здійснення заходів лідерського виховання дітей і молоді.
2. Мета Програми

2.1. Сприяти вихованню нового покоління молодих лідерів в Україні –справжніх патріотів з глибоким розумінням власної ідентичності, відчуттям відповідальності перед великими прагненнями наших предків та чітким баченням майбутнього незалежної демократичної України – та підтримці Української академії лідерства у м. Львові.
3. Основні завдання Програми

3.1. Розвиток лідерства в Україні, створення умов для виховання й різнобічного розвитку молодих лідерів, які здатні спричинити зміни у сучасних реаліях.
3.2. Розвиток неформальної освіти в Україні, у тому числі через розробку та впровадження програм неформальної освіти.
3.3. Створення умов для залучення до програм Української академії лідерства представників громади м. Львова з метою їх фізичного, інтелектуального та духовного розвитку.
3.4. Організація та проведення інформаційних та комунікаційних кампаній, проектів та публічних заходів, скерованих на формування ціннісних орієнтирів українців та популяризацію відповідального лідерства.
3.5. Організація та проведення освітньо-виховних та культурно-мистецьких заходів: форумів, конференцій, семінарів, літніх шкіл, фестивалів, акцій, експозицій, флешмобів, скерованих на формування ціннісних орієнтирів, національної ідентичності та відповідального лідерства молоді.
3.6. Організація та проведення міжнародних заходів, у тому числі заходів з елементами культурної дипломатії, скерованих на покращення міжнародного іміджу України.
3.7. Сприяння підвищенню освітнього та професійного рівня, наукової діяльності спеціалістів економічної, фінансової, юридичної, виробничої та інших сфер.
3.8. Сприяння соціальній трансформації в українському суспільстві через формування майбутніх лідерів, вмотивованих до відкриття особистого потенціалу та творення майбутнього України на основі української ідентичності, інтелектуальної глибини та моральної відваги.
4. Порядок реалізації Програми

4.1. Сприяння у проведенні заходів, котрі сприятимуть різнобічному розвитку молодих лідерів, які здатні спричинити зміни у сучасних реаліях.
4.2. Створення умов для ефективного функціонування Львівського осередку Української академії лідерства.
5. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Виконання Програми забезпечить:
5.1.1. Створення умов для поліпшення виховання лідерський якостей у молоді та розвитку неформальної освіти у м. Львові.
5.1.2. Створення умов для ефективного функціонування Львівського осередку Української академії лідерства.
5.1.3. Зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази Львівського осередку Української академії лідерства.
5.1.4. Розвиток лідерства в Україні, створення умов для виховання й різнобічному розвитку молодих лідерів, які здатні спричинити зміни у сучасних реаліях.
6. Організація і контроль за виконанням Програми

6.1. Координацію діяльності виконавчих органів міської ради, пов’язаних з виконанням цієї Програми, здійснює управління молодіжної політики департаменту гуманітарної політики.
7. Фінансове забезпечення виконання Програми

7.1. Фінансування цієї Програми здійснюється за рахунок видатків міського бюджету м. Львова та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
7.2. Розподіл коштів здійснюється згідно з такими статтями витрат:
7.2.1. Видатки на проведення заходів, затверджених у Календарному плані на 2020 рік заходів молодіжної політики.
7.2.2. Видатки на компенсування орендної плати за використання приміщень реколекційно-оздоровчого центру УГКЦ “Світлиця“ за адресою: смт. Брюховичі, вул. Широка, 4.
7.2.3. Видатки на організацію харчування для студентів Української академії лідерства під час навчального року.
7.2.4. Видатки на ремонт приміщень та будівель, для влаштування освітнього закладу Українська академія лідерства за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова.
7.2.5. Видатки на закупівлю меблів, обладнання та спортивного інвентарю, необхідних для облаштування освітнього закладу Українська академія лідерства.
Секретар ради А. Забарило


Віза:

Начальник управління освіти З. Довганик
Дата оприлюднення: 12/13/2018