УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА8-ма сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 2013


від 02/17/2022
Про затвердження Програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації “Станиця Львів Пласту – Національної скаутської організації України“ на 2022-2025 рокиКеруючись Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указом Президента України від 28.03.2008 № 279/2008 "Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні", наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2016 № 294 "Про деякі питання підтримки пластового (скаутського) руху в Україні", відповідно до листа Міністерства освіти і науки України та державної наукової установи "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" від 26.07.2013 № 14.1/110-2592 "Про співпрацю з національною організацією скаутів України" та інших нормативно-правових актів міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту –Національної скаутської організації України" на 2022-2025 роки (додається).
2. Вважати ухвалу міської ради від 08.11.2018 № 4139 "Про затвердження Програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту – Національної скаутської організації України" такою, що втратила чинність.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.Міський голова Андрій САДОВИЙДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від __________ №____
ПРОГРАМА
розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту – Національної скаутської організації України" на 2022-2025 роки
1. Загальні положення

1.1. Програма розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту – Національної скаутської організації України" на 2022-2025 роки (надалі – Програма) передбачає надання всебічної підтримки Львівській міській молодіжній громадській організації "Станиця Львів Пласту – Національної скаутської організації України" (надалі – Станиця Львів Пласту – НСОУ), щоб забезпечити ефективне, систематичне і методичне здійснення заходів патріотичного виховання дітей та молоді на основі пластової традиції виховання у взаємодії з органами місцевого самоврядування.
1.2. Розробка Програми зумовлена історичною передумовою існування пластових осередків у м. Львові у 1912-1939 роках, їх успішною виховною діяльністю впродовж 106 років, інтересом до ідейних засад діяльності Пласту молодого покоління та батьківської громадськості.
1.3. Програма ґрунтується на принципі розвитку рівноправного партнерства між пластовим рухом та органами місцевого самоврядування Львівської міської територіальної громади в умовах спільної діяльності.
1.4. Програма забезпечить ефективне здійснення заходів патріотичного виховання дітей і молоді та безперервність процесу виховання у дітей та молоді патріотизму, духовності, формування національної самосвідомості, високих моральних якостей, відродження історичних та культурних традицій українського народу через використання потенціалу виховної системи Станиці Львів Пласту – НСОУ у взаємодії з органами місцевого самоврядування, із залученням до цієї роботи засобів масової інформації.
1.5. У рамках виконання Програми відбудеться інституційна підтримка Станиці Львів Пласту – НСОУ – реалізація проєктів, спрямованих на досягнення пластової освітньої (навчально- виховної) програми як комплексу пластових заходів, що передбачають інформаційно просвітницьку, освітню, методичну, оздоровчу, діяльність за пластовим і скаутським методом.
2. Мета Програми

2.1. Сприяти розвитку пластового руху у межах території Львівської міської територіальної громади способом поліпшення умов для діяльності Станиці Львів Пласту – НСОУ для всебічного розвитку особистості, здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді на засадах християнської моралі та налагодження більш тісної співпраці цієї громадської молодіжної організації з органами влади, громадськістю, церквами та релігійними організаціями, закладами освіти, засобами масової інформації.
3. Основні завдання Програми

3.1. Сприяти інституційному та організаційному розвитку Пласту у межах території Львівської міської територіальної громади шляхом реалізації програм, проєктів, спрямованих на досягнення пластової освітньої програми.
3.2. Створити умови для ефективної діяльності виховників на основі пластової методики виховання.
3.3. Створити належні умови для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку пластового новацтва та юнацтва, вільного розвитку особистості.
3.4. Забезпечити проведення тренінгів виховників для роботи у пластових роях, гуртках та гніздах і куренях.
3.5. Забезпечити підтримку із залучення та підготовки пластових виховників.
3.6. Сприяти всебічному розгортанню та підтримці належної пластової інфраструктури у межах території Львівської міської територіальної громади через створення та підтримку молодіжних пластових центрів (домівок, роїв, куренів, гуртків, гнізд).

4. Порядок реалізації Програми

4.1. Фінансова підтримка заходів для дітей та молоді Станиці Львів Пласту – НСОУ.
Відповідальний: начальник управління молодіжної політики департаменту розвитку, голова Станиці Львів Пласту – НСОУ.
4.2. Придбання туристично-спортивних та матеріально-технічних засобів для якісного проведення заходів для дітей та молоді Станиці Львів Пласту – НСОУ.
Відповідальний: начальник управління молодіжної політики департаменту розвитку, голова Станиці Львів Пласту – НСОУ.
4.3. Виділення приміщень у районах Львівської міської територіальної громади, придатних для занять з дітьми, для розвитку мережі пластових домівок.
Відповідальний: начальник управління комунальної власності департаменту економічного розвитку, голова Станиці Львів Пласту – НСОУ.
4.4. Сприяння у наданні приміщень загальноосвітніх шкіл міста (спортивних та актових залів) для проведення роботи з дітьми та проведення заходів.
Відповідальний: начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики, голова Станиці Львів Пласту – НСОУ.
4.5. Ремонт приміщень, які задіяні для діяльності пластових куренів, гнізд, роїв та гуртків.
Відповідальний: голови районних адміністрації м. Львова, голова Станиці Львів Пласту – НСОУ.
4.6. Висвітлення у засобах масової інформації подій Станиці Львів Пласту – НСОУ.
Відповідальний: начальник управління зовнішніх зв’язків і промоції департаменту "Адміністрація міського голови", голова Станиці Львів Пласту – НСОУ.
5. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Виконання Програми забезпечить:
5.1.1. Створення умов для поліпшення пластової методики виховання та подальшого розвитку пластового руху у межах території Львівської міської територіальної громади.
5.1.2. Збільшення кількості пластових приміщень (домівок) на території Львівської міської територіальної громади.
5.1.3. Збільшення кількості дітей, включених до Пласту на території Львівської міської територіальної громади.
5.1.4. Збільшення впізнаваності та довіри до Пласту на території Львівської міської територіальної громади серед українського суспільства і зокрема серед молоді.
5.1.5. Забезпечення поінформованості жителів Львівської міської територіальної громади про пластовий рух, його історію та виховання дітей і молоді на основі пластової методики виховання, з метою протидії негативному впливу інформаційної пропаганди іноземних та вітчизняних засобів масової інформації, що здійснюють психологічний тиск на українське суспільство, з метою поширення неправдивих відомостей про сучасні події та історичне минули українського народу.
5.1.6. Підвищення обізнаності серед молоді про пластову освітню програму і пластовий метод.
5.1.7. Збільшення кількості волонтерів Пласту у межах Львівської міської територіальної громади.
5.1.8. Рівномірна присутність у всіх районах Львівської міської територіальної громади дорослих волонтерів, залучених до пластового руху, готових до ведення виховної праці з дітьми і молоддю на основі пластової методики.
5.1.9. Реалізація заходів для дітей та молоді Станиці Львів Пласту НСОУ.
5.1.10. Проведення комплексних навчань за пластовою методикою.
5.1.11. Створення нових структурних одиниць (куренів та гнізд).
5.1.12. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази домівок станиці у межах території Львівської міської територіальної громади.
5.1.13. Підвищення кваліфікації волонтерів-виховників Станиці Львів Пласту – НСОУ.
5.1.14. Утвердження патріотичних цінностей, переконань і поваги до духовного та історичного минулого України завдяки Пластовій виховній системі.
5.1.15. Сприяння всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді на засадах християнської моралі.
5.1.16. Створення комфортних умов для вихованців і впровадження нових європейських підходів до матеріального оснащення приміщень Станиці Львів Пласту – НСОУ.
5.1.17. Запровадження доступних, якісних та різноманітних форм освітньо-виховних, спортивних, краєзнавчо-туристичних, народознавчих та оздоровчих послуг для дітей та молоді.
6. Фінансове забезпечення виконання Програми

6.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на відповідний рік, і визначається щороку, виходячи з реальних можливостей бюджету Львівської міської територіальної громади.
6.2. Для отримання коштів на відповідний рік Станиця Львів Пласту – НСОУ подає до управління молодіжної політики департаменту розвитку письмове звернення з пропозиціями щодо фінансування.
6.3. Розподіл коштів здійснюється згідно з такими статтями витрат:
6.3.1. Видатки на проведення заходів, затверджених Станицею Львів Пласту – НСОУ у Календарному плані заходів молодіжної політики Станиці Львів Пласту – НСОУ і погоджених управлінням молодіжної політики департаменту розвитку та постійною комісією культури, молоді, спорту та зовнішніх зв’язків із необхідними розрахунками, які подає Станиця Львів Пласту – НСОУ на відповідний рік.
6.3.2. Видатки Станиці Львів Пласту – НСОУ на закупівлю туристично-спортивного інвентарю та матеріально-технічних засобів згідно з переліком, наведеним у зверненні, поданому відповідно до пункту 6.2 цієї Програми, на відповідний рік з метою використання для проведення пластових заходів.
6.3.3. Видатки Станиці Львів Пласту – НСОУ на придбання меблів для укомплектування пластових домівок у межах території Львівської міської територіальної громади згідно з переліком, наведеним у зверненні, поданому відповідно до пункту 6.2 цієї Програми, на відповідний рік.
6.3.4. Видатки на ремонт приміщень та будівель, які задіяні для діяльності пластових куренів, гнізд, роїв та гуртків у межах території Львівської міської територіальної громади згідно з переліком, наведеним у зверненні, поданому відповідно до пункту 6.2 цієї Програми, на відповідний рік, за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади.
7. Процедура отримання коштів

7.1. Фінансування заходів здійснюється на підставі наказу начальника управління молодіжної політики департаменту розвитку відповідно до Календарного плану заходів.
7.2. Договори про надання послуг чи закупівлю товарів укладає Станиця Львів Пласту - НСОУ безпосередньо з їх надавачами, а договори про оренду приміщень, оренду (експлуатацію) обладнання та оргтехніки – безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).
7.3. Договори, накладні, акти виконаних робіт чи наданих послуг, а також інші документи необхідно зареєструвати в органах Державної казначейської служби України не пізніше 7 робочих днів з дати укладання таких договорів, накладних, актів виконаних робіт чи наданих послуг тощо.
7.4. Для отримання фінансування заходів Станиця Львів Пласту – НСОУ подає до управління молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради такі документи:
7.4.1. Лист на фінансування.
7.4.2. План використання бюджетних коштів (або довідка змін до плану використання бюджетних коштів, якщо в бюджетному році вже виділялись асигнування) Станиці Львів Пласт – НСОУ, погоджених з головним розпорядником бюджетних коштів, відповідно до Календарного плану заходів.
7.4.3. Договір, укладений між Станицею Львів Пласту – НСОУ та управлінням молодіжної політики департаменту розвитку.
7.4.4. Копії підтверджуючих документів, завірені належним чином: договорів, укладених між Станицею Львів Пласту – НСОУ та постачальниками товарів/послуг, актів, накладних, відомостей про вручення призів, актів списання товарно-матеріальних цінностей, документів про підтвердження витрат на проїзд та проживання тощо.
7.4.5. Фактичні списки учасників заходу, затверджені керівником Станиці Львів Пласту – НСОУ.
7.4.6. Фото звіти заходів подає Станиця Львів Пласту - НСОУ до управління молодіжної політики департаменту розвитку протягом 14 днів з моменту завершення реалізації заходу.
7.5. У разі правильності та повноти оформлення пакету документів для отримання коштів, передбачених планом використання бюджетних коштів (довідкою змін до плану використання бюджетних коштів), головний розпорядник бюджетних коштів здійснює платежі у межах бюджетних асигнувань на рахунок громадської організації, відкритий в органах Державної казначейської служби України. Копію повідомлення про відкриття рахунку та лист на фінансування необхідно подати до управління молодіжної політики департаменту розвитку.
7.6. Видатки на закупівлю туристично-спортивного інвентарю та матеріально-технічних засобів, придбання меблів для укомплектування пластових домівок, фінансова підтримка на ремонт приміщень та будівель, які задіяні для діяльності пластових куренів, гнізд, роїв та гуртків у межах території Львівської міської територіальної громади здійснюється згідно з переліком, який Станиця Львів Пласту - НСОУ подає до 01 липня на наступний бюджетний рік, який передує, щоб включити необхідні потреби до бюджетних запитів.
7.7. Для отримання фінансування на закупівлю туристично-спортивного інвентарю та матеріально-технічних засобів згідно з переліком відповідно до п. 7.6 цієї Програми Станиця Львів Пласту – НСОУ подає до управління молодіжної політики департаменту розвитку такі документи:
7.7.1. Лист на фінансування.
7.7.2. Завірені копії бюджетних та фінансових зобов’язань, зареєстровані в органах Державної казначейської служби України.
7.7.3. Завірені копії договорів, укладених між Станицею Львів Пласту – НСОУ та підрядними організаціями, копії актів виконаних робіт, рахунків, накладних.
7.8. Для отримання фінансування на ремонт приміщень та будівель, які задіяні для діяльності пластових куренів, гнізд, роїв та гуртків у межах території Львівської міської територіальної громади згідно з переліком відповідно до п. 7.6 цієї Програми Станиця Львів Пласту – НСОУ подає до управління молодіжної політики департаменту розвитку такі документи:
7.8.1. Лист на фінансування.
7.8.2. Завірені копії бюджетних та фінансових зобов’язань, зареєстровані в органах Державної казначейської служби України.
7.8.3. Завірені копії договорів, укладених між Станицею Львів Пласту – НСОУ та підрядними організаціями, копії актів виконаних робіт, рахунків, накладних.
8. Бухгалтерський облік та звітність
про використання бюджетних коштів, контроль за їх використанням

8.1. Одержання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку і фінансової звітності Станиці Львів Пласту НСОУ у встановленому законодавством України порядку.
8.2. Станиця Львів Пласту - НСОУ подає фінансову та бюджетну звітність (щомісячну, щоквартальну) у строки та у порядку, встановлені законодавством України.
8.3. Відповідальність за цільове та раціональне використання бюджетних коштів несе Станиця Львів Пласту – НСОУ.
8.4. Контроль за цільовим та раціональним використанням бюджетних коштів, які надані відповідно до цієї Програми, здійснює управління молодіжної політики департаменту розвитку та інші органи відповідно до законодавства України.
8.5. Управління молодіжної політики департаменту розвитку має право здійснювати перевірку відповідності використання коштів.
8.6. У разі, якщо буде встановлено факт не цільового використання коштів, управління молодіжної політики департаменту розвитку складає акт про виявлення порушення істотних умов договору на реалізацію заходу, чи не правильного використання коштів і приймає рішення про не фінансування тих чи інших видатків.Секретар ради Маркіян ЛОПАЧАК


Віза:

Начальник управління
молодіжної політики
Дата оприлюднення: 02/28/2022