УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА16-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4259


від 11/29/2018
Про затвердження Програми підтримки комплексу заходів, скерованих на створення музею Митрополита Андрея ШептицькогоКеруючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про культуру“, з метою вшанування величі Митрополита Андрея Шептицького, вагомості його вкладу в духовне, суспільне і культурне життя в Галичині та в Україні, збереження культурної спадщини, розвитку музейної справи у м. Львові, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму підтримки комплексу заходів, скерованих на створення музею Митрополита Андрея Шептицького (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
підтримки комплексу заходів, скерованих на створення музею Митрополита Андрея Шептицького

1. Загальні положення

Велич особи Митрополита Андрея Шептицького, його вагомий вклад у духовне, суспільне і культурне життя у Галичині та Україні є загальновідомими. Потреба створити у м. Львові музей Митрополита Андрея Шептицького (надалі – Музей) постала давно.
У лютому 2017 року такий Музей було зареєстровано як юридичну особу. Засновники Музею Курія Львівської Архиєпархії Української греко-католицької Церкви та о. - др. Севастіян (Степан Дмитрух)директор Музею.
Твори сакрального мистецтва о. Севастіян Дмитрух збирав протягом трьох десятиліть за дорученням і благословенням митрополита Володимира Стернюка, передусім на території Львівської Архиєпархії, а також на території Франції, Німеччини, США, Канади та інших країн. Це найбільша збірка особистих речей Великого Митрополита Андрея, Церква і о. – др. Севастіян також утримує і постійно розширює іншу унікальну колекцію старовинних раритетів українського сакрального мистецтваСтудіон, яку ще у 1909 році започаткував Митрополит Андрей. Зараз це понад 6000 предметів, датованих від XІV століття. “Студіонє однією з найбільших у світі та найцінніших збірок українського сакрального мистецтва. Засновники безкоштовно передають ці безцінні збірки Музеєві.
Виконання Програми підтримки комплексу заходів, скерованих на створення музею Митрополита Андрея Шептицького (надалі – Програма) буде здійснюватися керівництвом Музею та управлінням культури департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
2. Мета Програми

2.1. Метою Програми є підтримка Музею на базі збірки творів сакрального мистецтва Студіон та інших. Музей зареєстровано у будівлях первинного сакрального призначення з XIX ст. колишнього монастиря чернечого ордену Реформатів та костелу св. Казимира (зараз церква блаженного отця Климентія Шептицького), які становлять єдиний комплекс на вул. М. Кривоноса, 1.
2.2. Музей створюється для просвітницької діяльності, донесення до львів’ян та гостей м. Львова інформації про духовний, меценатський вклад Великого Митрополита у суспільне життя та національну свідомість, а також для експонування раритетів сакрального мистецтва, їх реставрації та зберігання.
2.3. Монастир і церква мають статус пам’яток історії та перебувають під охороною ЮНЕСКО. Цей комплекс на сьогодні належить до державної власності з правом оперативного управління Львівським державним університетом внутрішніх справ МВС.
3. Основні завдання Програми

3.1. Для досягнення мети Програми необхідно виконати такі основні завдання:
3.1.1 Приведення приміщень Музею у належний стан.
3.1.2. Завершення ремонту приміщень 1-го поверху.
3.1.3. Завершення передачі решти приміщень (2-й та 3-й поверхи) у відання Музею від МВС.
3.1.4. Забезпечення збереження артефактів.
3.1.5. Організація роботи Музею.
3.1.6. Організація фондосховищ Музею та виставкових площ.
4. Шляхи реалізації Програми

4.1. Програма реалізовується через співробітництво Львівської курії УГКЦ, Музею та Львівської міської ради. Для реалізації Програми необхідно:
4.1.1. Розробити концепцію діяльності Музею.
4.1.2. Сформувати календарний план та дорожню карту проведення ремонтно-реставраційних робіт.
4.1.3. Здійснити проведення ремонтно-реставраційних робіт.
4.1.4. Здійснити пошуки джерел фінансування реставраційних робіт та операційних витрат.
4.1.5. Розробити нові творчі проекти для реалізації культурної політики з метою популяризації даної тематики серед населення та гостей м. Львова.
5. Фінансове забезпечення виконання Програми

5.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок донорських коштів, які залучатиме керівництво Музею та коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова.
6. Очікувані результати виконання Програми

6.1. Виконання Програми дасть змогу:
6.1.1. Представити життя і діяльність Митрополита Андрея Шептицького.
6.1.2. Сформувати церковно-музейний комплекс на вул. М. Кривоноса, 1.
6.1.3. Забезпечити зберігання та експозицію колекції творів сакрального мистецтва.
6.1.4. Популяризувати культурну та духовну спадщину українського народу.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

В. о. начальника управління
культури Н. Бунда

Дата оприлюднення: 12/12/2018