УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1455


від 12/26/2016
Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і технічних документацій із землеустрою та передачу громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельних ділянок
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 1708-2017
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення з■
Остаточна редакція:
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст. 144 Конституції України, пп. 34 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, п. 5 ст. 15 Закону України “Про оренду землі“, ст. ст. 12, 35, 40, 93, 120, 118, 121, 124 Земельного кодексу України, міська рада ухвалила:
1. Затвердити громадянам:
1.1. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передати громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельні ділянки, які є у фактичному користуванні громадян, для обслуговування індивідуальних житлових будинків, гаражів та ведення садівництва згідно з додатком 1, встановивши обмеження через заборону зміни цільового використання земельних ділянок.
1.2. Технічні документації із землеустрою і передати громадянам у власність, спільну сумісну власність та оренду земельні ділянки, які є у фактичному користуванні громадян, для обслуговування індивідуальних житлових будинків, гаражів та ведення садівництва згідно з додатком 2, встановивши обмеження через заборону зміни цільового використання земельних ділянок.
2. Вилучити за згодою з користування громадянина Юськіва Романа Володимировича земельні ділянки на вул. Стрілецькій, 1:
2.1. Площею 0,0301 га (кадастровий номер 4610137200:06:005:0059).
2.2. Площею 0,0043 га (кадастровий номер 4610137200:06:005:0060).
3. Припинити дію договорів оренди землі, укладених між Львівською міською радою та:
3.1. Громадянином Юськівим Романом Володимировичем, зареєстрованих у Львівській міській раді 08.08.2012 за №№ Л-1616 та Л-1617 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Л-2).
3.2. Громадянами Ямпольським Сергієм Володимировичем, Ямпольською Оленою Вікторівною, Ямпольською Вікторією Сергіївною, Ямпольською Надією Сергіївною, Тузінським Юрієм Леонідовичем, Тузінською Валентиною Степанівною, Черненко Юлією Юріївною, Мамченком Едуардом Вікторовичем та Винарчик Наталією Василівною зареєстрованого у Львівській міській раді 15.12.2015 за № Л-2405 (книга записів реєстрації Договорів оренди Л-2) та у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 22.04.2016, номер запису про право власності 14424355, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 916939646101, номер запису про інше речове право 14424583).
4. Землевласникам та орендарям забезпечити:
4.1. Виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки та зареєструвати їх у встановленому порядку.
4.2. Цілодобовий доступ до існуючих на території ділянок інженерних мереж для їх ремонту та обслуговування, дотримуватись правил використання земель в охоронній зоні згідно з вимогами інженерних служб міста і не чинити перешкод при будівництві нових інженерних мереж.
5. Департаменту містобудування забезпечити внесення відповідних змін у земельно-кадастрові дані.
Відповідальний: директор департаменту
містобудування.
6. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
Міський голова А. Садовий

Додаток 1
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПЕРЕЛІК ГРОМАДЯН,
яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок і передаються у власність, спільну
сумісну власність та оренду земельні ділянки, які є у фактичному користуванні громадян, для обслуговування
індивідуальних житлових будинків, гаражів та ведення садівництва

з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Адреса земельної
ділянки
Кадастровий номер земельної ділянки
Форма власності, користування, площа, кв. м
Власність
Спільна сумісна
власність
Оренда
для обслу-
гову- вання житло-
вого
будин-ку
у тому числі у
межах чер-воних ліній
для
обслуго-вування
жит-лового будинку
у тому числі у ме-жах
чер-воних
ліній
для
обслуго-вування
житлово-го будинку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Букіта Юрій Юрійович
вул. Господарська, 21-г
4610137500:05:001:0097
584
-
-
-
-
2.
Гірняк Зіновія Йосипівна
Гірняк Володимир Йосифович
вул. Старознесенська, 140-а
4610137200:08:015:0049
-
-
1000
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.
Луценко Валентина Людвиківна
Луценко Володимир Сергійович
Луценко Анастасія Сергіївна
вул. Зелена, 198-а
4610136800:02:003:0050
4610136800:02:003:0051
-
-
-
-
588
-
-
-
-
354/5р. у межах червоних ліній
4.
Кобаренко Роман Володимирович
вул. Бережанська, 107-а
4610136800:03:006:0132
4610136800:03:006:01334610136800:03:006:0134
4610136800:03:006:0135
-
-1000
-
-
--
-
-
--
-
-
--
-
327/5р. (у тому числі у 12 межах червоних ліній)
511/5р. у межах червоних ліній
-
514/10р.
5.
Кіт-Садова Катерина Орестівна
вул. Стрілецька, 1
4610137200:06:005:0059
4610137200:06:005:0060
301
-
-
-
-
-
-
-
-
43/5р. у межах червоних ліній
6.
Чорній Лариса Богданівна
вул. Т. Шевченка, 242
4610137500:11:002:0262
681
10
-
-
-
7.
Поручник Анна Миронівна
вул. Підміська, 12
4610136300:04:002:0071
373
-
-
-
-
8.
Король
Леся
Йосипівна
вул. Тракт Глинянський, 41
4610137200:07:008:0078
421
5
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.
Карпин Юлія Олександрівна
вул. О. Петрусенко, 22
4610137200:08:009:0236
305
-
-
-
-
10.
Жук Марія Теодорівна
вул. М. Кордуби, 2-а
4610137200:08:003:0016
524
-
-
-
-
11.
Удалов
Володимир Васильович
Агапєєва
Олена
Федорівна
Удалова
Віра
Іванівна
Удалов
Сергій Володимирович
вул. Я. Музики, 46
4610136900:07:007:0144
-
-
640
-
-
12.
Яблонський
Василь
Дмитрович
вул. Ю. Яновського, 25-а
4610137500:11:011:0224
450
-
-
-
-
13.
Креховець Людмила Михайлівна
вул. Ковалика, 9
4610137500:11:005:0038
4610137500:11:005:0039
1000
-
-
-
-
-
-
-
-
184/5р
14.
Багнюк Ольга Миколаївна
вул. Т. Шевченка, 233
4610137500:11:001:0032
1000
-
-
-
-
15.
Панчишин Остап Остапович
Панчишин Катерина Остапівна
вул. С. Боткіна, 61
4610136900:07:007:0145
-
-
498
-
-
16.
Ясниський Богдан Григорович
вул. І. Лукасевича, 24
4610137500:11:008:0320
660
-
-
-
-


* - для обслуговування гаража
** - для ведення садівництва
*** - продовження договору оренди
Секретар ради А. Забарило

Віза:

В.о. начальника управління природних ресурсів та
регулювання земельних відносин Е. Колос
Додаток 2
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПЕРЕЛІК ГРОМАДЯН,
яким затверджуються технічні документації із землеустрою і передаються у власність, спільну сумісну власність та
оренду земельні ділянки, які є у фактичному користуванні громадян, для обслуговування індивідуальних житлових
будинків, гаражів та ведення садівництва


з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Адреса земельної
ділянки
Кадастровий номер земельної ділянки
Форма власності, користування, площа, кв. м
Власність
Спільна сумісна
власність
Оренда
для обслу-
говува-ння житло-
вого
будин-ку
у тому числі у
межах чер-воних ліній
для
обслуго-вування
жит-лового будинку
у тому числі у ме-жах
чер-воних
ліній
для
обслуговування
житлового будинку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Невідомська Ірина Борисівна
Корніліч Сергій Миколайович
Собенко
Уляна Богданівна
вул. Окружна, 81
4610136900:04:005:0096
-
-
719
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.
Сидоренко Олександр Григорович
вул. Селянська, 20
4610137500:06:001:0058
430
-
-
-
-
3.
Куцела
Богдан Федорович
Андрухів Рома Федорівна
вул. Листова, 12
4610136300:04:005:0050
-
-
642
-
-
4.
Ямпольський Сергій Володимирович Ямпольська Олена Вікторівна Ямпольська Надія Сергіївна Тузінський Юрій Леонідович Тузінська Валентина Степанівна Черненко Юлія Юріївна Мамченко Едуард Вікторович Винарчик Наталія Василівна
вул. Личаківська, 146
4610137200:05:003:0038
-
-
-
-
134/5р.****
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5.
Громяк Ганна Миронівна
вул. Лікувальна, 10
4610136300:04:008:0053
377
-
-
-
-


* - для обслуговування гаража
** - для ведення садівництва
*** - продовження договору оренди
****- зміна користувачаСекретар ради А. Забарило

Віза:

В.о. начальника управління природних
ресурсів та регулювання земельних відносин Е. Колос

Дата оприлюднення: 01/04/2017