УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА17-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 4132


від 12/18/2014
Про Програму поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2014-2018 рокиКеруючись Законом України "Про відходи" (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 265 "Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 22-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки", наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.08.2009 № 243 "Про затвердження Методичних рекомендацій про застосування Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів", відповідно до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 № 2 "Про затвердження Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами", з метою забезпечення комплексу взаємопов’язаних та узгоджених у часі технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних заходів, спрямованих на розв’язання проблем сфери поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові і зменшення їх утворення, збирання, транспортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2014-2018 роки (додається).
2. Видатки на виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2014-2018 роки проводити у межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний рік.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури.
Міський голова А. СадовийДодаток.doc