УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА3-тя сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 376


від 04/21/2011
Про Правила благоустрою м.Львова
Первинна редакція:

документ.doc додаток.doc Додаток 1 до правил.doc додаток 2 до правил.doc додаток 3 до правил.doc Додаток 4 до правил.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 1196-2012
у додаток згідно з ухвалою 2451-2013
згідно з ухвалою 2825-2013
згідно з ухвалою 3073-2014
згідно з ухвалою 1803-2017
у додаток згідно з ухвалою 2689-2017
у додаток згідно з ухвалою 4723-2019
у додаток згідно з ухвалою 752-2021

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про розгляд протесту прокурора м. Львова від 06.01.2012 № 61-63вих-12' Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 ' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про правила б' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Всі\ За номерами', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила б' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила б' Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила б'
Остаточна редакція:
З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення міста, утримання у належному стані будівель, споруд, інженерних споруд, території міста та її санітарного очищення, керуючись Конституцією України, Законами України Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, “Про рекламу“, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про відходи“, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“, “Про планування та забудову території“, “Про дорожній рух“, кодексами України, іншими нормативно-правовими актами і нормативними документами, що регулюють відносини у сфері благоустрою, відповідно до рекомендацій з розроблення правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 31.05.2007 № 32, беручи до уваги пункт 6 рішення виконавчого комітету від 31.07.2009 № 581 Про порядок видачі дозволів щодо виконання ремонтних робіт на території м.Львова та здійснення контролю за відновленням благоустрою“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Правила благоустрою м.Львова (додаються).
2. Вважати такими, що втратили чинність, ухвали міської ради:
2.1. Від 26.10.2000 № 816 Про Правила благоустрою і утримання території м.Львова“.
2.2. Від 10.04.2003 № 332 Про розгляд протесту прокурора м.Львова від 09.12.2002р. № 934 вих“.
2.3. Від 29.11.2007 № 1367 “Про внесення змін та доповнень у додаток до ухвали міської ради від 26.10.2000р. № 816 “Про Правила благоустрою і утримання території м.Львова“.
2.4. Від 10.07.2008 № 1938 Про внесення змін та доповнень у додаток до ухвали міської ради від 26.10.2000 № 816 “Про Правила благоустрою і утримання території м.Львова“.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.
Міський голова А.СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від __________№_____
Правила благоустрою м. Львова

ЗМІСТ

1.
Загальні положення
ст.2
2.
Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою
ст.7
3.
Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок
ст.9
4.
Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту території
ст.11
5.
Порядок утримання житлових будинків та прибудинкових територій
ст.14
6.
Освітлення територій і будівель
ст.15
7.
Вимоги до санітарного очищення території
ст.16
8.
Вимоги до утримання доріг та споруд на них
ст.21
9.
Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою загального користування (міських лісів, парків, скверів, бульварів, рекреаційних зон тощо)
ст.25
10.
Дотримання тиші у громадських місцях у м. Львові
ст.27
11.
Проведення загальноміських заходів
ст.27
12.
Розміщення та утримання малих архітектурних форм
ст.28
13.
Розміщення та утримання зовнішньої реклами, вивісок, інформаційних щитів
ст.29
14.
Порядок отримання дозволів на порушення благоустрою, їх призупинення, продовження і закриття
ст.31
15.
Порядок отримання дозволів на тимчасове порушення благоустрою при виконанні земляних робіт у разі виникнення аварії
ст.35
16.
Проведення робіт на підземних інженерних мережах, спорудах та надземному інженерному обладнанні та благоустрою на будівельних майданчиках
ст.39
17.
Порядок паркування автотранспортних засобів у м. Львові
ст.48
18.
Використання, розміщення та будівництво технічних засобів телекомунікацій у м. Львові
ст.48
19.
Здійснення контролю за виконанням Правил
ст.50
20.
Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення у сфері благоустрою території
ст.54
21.
Відшкодування шкоди, заподіяної об’єктам благоустрою
ст.58
22.
Заключні положення
ст.59
Додаток 1 до Правил
ст.61
Додаток 2 до Правил
ст.62
Додаток 3 до Правил
ст.63
Додаток 4 до Правил
ст.72

1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою м.Львова (надалі – Правила) є нормативно-правовим актом, який встановлює порядок благоустрою та утримання обєктів благоустрою м.Львова, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста, які спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.
1.2. Правила є обов’язковими для виконання на території м.Львова всіма органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, посадовими особами міської ради, об’єднаннями громадян, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства. 1.3. Об’єкти благоустрою м.Львова використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з врахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.
1.4. Організацію благоустрою м.Львова забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законодавством України. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку балансоутримувачами та власниками територій. 1.5. Повноваження Львівської міської ради, її виконавчих органів та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, “Про органи самоорганізації населення“, іншими нормативно-правовими актами.
1.6. Львівська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними. 1.7. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.
1.8. Правила розроблені згідно з чинними нормативно-правовивими актами і нормативними документами, що регулюють відносини у сфері благоустрою, вказаними у додатку № 4.
1.9. Правила містять загальнообовязкові на території м.Львова норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законодавством України. 1.10. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
автостоянка – обладнане місце для зберігання транспортних засобів, яке знаходиться поза межами червоних ліній та обладнане відповідно до вимог законодавства України;
балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством України, звітність; здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію відповідно до законодавства України; благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з поліпшення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також майдани, площі, місця паркування автомобілів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху; вуличне освітлення та зовнішні електромережі – електротехнічне обладнання, у тому числі лінії електропередач напругою до 1000 В, апаратура диспетчерського зв’язку, автоматика та телемеханіка;
відтворення будинків та споруд, їх фасадів – комплекс заходів з відбудови втрачених пам’яток архітектури та історії за достовірними науковими даними і первинними проектними матеріалами, розташованими у зазначених межах;
відкритий літній майданчик – стаціонарний або тимчасовий (щоденного демонтажу) пункт ресторанного господарства, який розташовується виключно біля стаціонарного закладу (ресторану, кафе, бару, їдальні) у теплий період року з 1 квітня по 1 листопада і не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей;
громадські інспектори особи, які здійснюють громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів згідно з положенням, яке затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;
гідротехнічні та протизсувні споруди – штучні та природні водойми, дамби, греблі, берегові укріплення, набережні та підпірні стінки, сходи, парапети, дренажі;
евакуатор – спеціально обладнаний автомобіль, який використовується для переміщення транспортних засобів;
заходи з благоустрою міста – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації впорядкування об’єктів благоустрою з врахуванням особливостей їх використання;
зупинка – місце припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин або більше, якщо це необхідно для посадки (висадки) пасажирів чи завантаження (розвантаження) вантажу, виконання вимог Правил дорожнього руху (надання переваг у русі, виконання вимог регулювання, сигналів світлофора);
користувачі дорожніх об’єктів – учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, що розташовані у межах червоних ліній міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм комерційного призначення, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд;
капітальний ремонт – роботи, спрямовані на підвищення експлуатаційних характеристик, зокрема на підвищення технічних нормативів, збільшення міцності та несучої здатності конструктивних елементів, а також збільшення габаритів об’єктів і окремих їх частин у межах норм, які відповідають технічній категорії, встановленій для даного об’єкта міського благоустрою;
контейнерний майданчик – це територія з твердим покриттям, з ухилом у бік проїжджої частини, має огорожу з трьох сторін висотою 1,2 – 1,5 м. а також зручний під’їзд для спецавтотранспорту.
Розміри майданчиків повинні бути розраховані на встановлення необхідної кількості контейнерів, виходячи з норм накопичення твердих побутових відходів;
лінії регулювання забудови (визначені у містобудівній документації) – межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;
мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності – невелика споруда для здійснення підприємницької діяльності торговельно-побутового призначення, що виконується з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без влаштування заглиблених у грунт фундаментів з розмірами, визначеними діючими нормативними документами; мала архітектурна форма – штучний архітектурно-об’ємний елемент (лави, урни, зупинки громадського транспорту, паркани, огорожі, альтанки, декоративні скульптури та композиції, пам’ятники, меморіальні дошки, обладнання дитячих та спортивних майданчиків, вази для квітів, фонтани та декоративні басейни, вуличні телефонні апарати, покажчики найменування вулиць, вуличні годинники, інформаційні колони тощо);
об’єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти, незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;
прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку;
присадибна земельна ділянка – земельна ділянка (обмежована, забезпечена виїздом на вулицю, провулок тощо), на якій розміщені житловий будинок, господарські будівлі та споруди, сад, город тощо. За правовим статусом відноситься до земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. Відповідно до чинного законодавства України надається безкоштовно у приватну власність. Розміри земельної ділянки, котра може бути передана безкоштовно у приватну власність визначаються відповідно до Земельного кодексу України; переміщення транспортних засобів – переміщення транспортних засобів за допомогою евакуаторів з проїжджої частини, вулиць, тротуарів та місць паркування на спеціально обладнаний майданчик;
поточний ремонт – роботи, пов’язані із запобіганням дрібним деформаціям та пошкодженням об’єктів міського благоустрою та з негайною їх ліквідацією;
право земельного сервітуту – це право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками); пам’ятка – об’єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
паспорт зовнішнього оздоблення фасаду – складова частина проектної документації, у якій визначається матеріал оздоблення, кольорові рішення фарбування фасадів та їх елементів, що окремо погоджують уповноважені виконавчі органи міської ради;
реконструкція будинків та споруд, їх фасадів – комплекс будівельних робіт, пов’язаних зі зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів;
роботи з утримання об’єктів благоустрою – регулярне проведення заходів щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення нормальних умов функціонування та утримання їх у чистоті і порядку;
рухомий (стільниковий) зв’язок – електрозв’язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного зі споживачів може вільно переміщатися у межах всіх пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер базової станції стільникового зв’язку;
середній ремонт – роботи, пов’язані з періодичним відновленням шару зносу дорожнього покриття, забезпеченням достатньої його жорсткості та рівності, поліпшенням експлуатаційних якостей елементів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд. При необхідності середній ремонт може містити у собі ліквідацію всіх дрібних пошкоджень покриття проїжджої частини вулично-дорожньої мережі та штучних споруд;
самочинне встановлення (малої архітектурної форми, відкритого літнього майданчика, засобу зовнішньої реклами) – це встановлення малої архітектурної форми, відкритого літнього майданчика, засобу зовнішньої реклами, дозвіл на встановлення яких не видавався або закінчився і не був продовжений у передбачені терміни або був скасований у встановленому порядку;
споруди санітарного очищення та прибирання міст – зливні станції, полігони для твердих побутових відходів, сміттєперевантажувальні станції, громадські туалети; споруди найпростішого водопостачання – насосні станції біля водойм для поливальних цілей, пожежні водойми, шахтні та механічні колодязі, пункти заправки водою поливально-миючих машин;
стоянка – місце припинення руху транспортного засобу на час, більший ніж 5 хвилин, з причин, не пов’язаних з необхідністю виконання вимог Правил дорожнього руху, посадкою (висадкою) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) вантажу; спеціально обладнаний штраф-майданчик – майданчик, призначений для забезпечення повного зберігання автотранспортних засобів, до яких застосовано примусове переміщення; територія сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту;
телекомунікаційні мережі – комплекс технічних засобів телекому-нікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якої природи по радіо, дротових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;
телемережі – телекомунікаційні мережі загального користування, що призначаються для передавання програм радіо та телебачення, а також інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг, і можуть інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування; телекомунікації (електрозв’язок) – передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якої природи по радіо, дротових, оптичних або інших електромагнітних системах; технічні засоби телекомунікацій – обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж;
утримання у належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;
червоні лінії – межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення;
Інші терміни у цих Правилах вживаються у значеннях, визначених Законами України Про благоустрій населених пунктів“, “Про місцеве самоврядування в України“, “Про рекламу“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про відходи“, “Про охорону атмосферного повітря“, “Про охорону культурної спадщини“, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“, “Про планування і забудову територій“, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“, “Про поховання та похоронну справу“, “Про дорожній рух“, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами.
1.11. Визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері:
1.11.1. Ці Правила регулюють права і обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті.
1.11.2. Учасниками правовідносин у сфері благоустрою міста згідно з цими Правилами є власники, керівники, уповноважені та інші посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, фізичні особи, а також посадові особи, які відповідно до вимог законодавства України уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою території міста.
1.12. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил:
1.12.1. Громадяни, громадські організації мають право приймати участь у виконанні Правил та контролювати їх виконання, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до цих Правил.
1.12.2. Співробітництво об’єднань громадян, професійних спілок, релігійних організацій тощо у сфері благоустрою міста полягає у спільній участі щодо запобігання порушень існуючого стану благоустрою міста, реагування на факти таких порушень, виявлення порушень стосовно вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою міста, організації надання з боку державних та міжнародних організацій та фондів технічної, фінансової, консультативної і гуманітарної допомоги населенню, внаслідок порушень існуючого стану благоустрою території міста.
1.13. При внесенні змін до цих Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.
Зміни до Правил затверджуються ухвалою міської ради.

2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій
обєктів благоустрою
2.1. Благоустрій території міста включає:
2.1.1. Проведення на визначеній території міста (мікрорайон, квартал, парк, вулиця, провулок тощо) робіт з влаштування (відновлення) твердого покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, розміщення малих архітектурних форм, садово-паркових меблів, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, комфортності проживання мешканцям та гостям м.Львова.
2.1.2. Проектування, будівництво, реконструкція та експлуатація об’єктів благоустрою міста здійснюється на основі відповідних програм, генерального плану розвитку міста, транспортних схем та схем організації дорожнього руху, детальних планів благоустрою територій міста та проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), планів червоних ліній з врахуванням природно-кліматичних умов і містобудівних особливостей міста, експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту.
2.1.3. Роботи з благоустрою території проводяться з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації інженерних мереж та технічних засобів телекомунікацій.
При капітальному ремонті чи заміні інженерних мереж та технічних засобів необхідно використовувати екологічні, енергоекономні, захищені від механічних та атмосферних впливів сучасні конструкції та матеріали. Опори повітряних мереж енергопостачання, вуличного освітлення, дротового радіомовлення та контактної мережі міського електротранспорту під час проведення ремонту заміняються на естетичні та сучасні конструкції з металу, що має захист від корозії.
2.1.4. Проектна документація на виконання робіт з благоустрою міста, прокладання телекомунікаційних мереж, підземних комунікацій та будівництва споруд інженерного захисту та територій розробляється згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням державних стандартів, норм і правил, договору на право земельного сервітуту, генерального плану забудови м.Львова та затверджується замовником у встановленому порядку. План благоустрою та озеленення земельної ділянки у місті виконується відповідно до вимог державних будівельних норм. Запроектовані та існуючі об’єкти благоустрою, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, малі архітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення відображаються на кресленні генерального плану ділянки.
2.1.5. Забороняється прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення благоустрою відповідної території.
Роботи щодо благоустрою об’єктів вважаються завершеними тільки після закриття дозволу (ордеру) на виконання робіт з благоустрою території.
2.1.6. При виникненні пошкоджень елементу благоустрою внаслідок діяльності або бездіяльності власника інженерних мереж та споруд такий власник несе відповідальність за можливі наслідки (аварійні ситуації).
2.2. До об’єктів благоустрою міста належать:
2.2.1. Території загального користування:
2.2.1.1. Парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, історичні національні, меморіальні парки, спортивні майданчики, дитячі майданчики), рекреаційні зони, сади та сквери.
2.2.1.2. Пам’ятки культурної та історичної спадщини.
2.2.1.3. Майдани, площі, бульвари, алеї, проспекти.
2.2.1.4. Вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки.
2.2.1.5. Пляжі, зони відпочинку біля води.
2.2.1.6. Кладовища.
2.2.1.7. Інші території загального користування.
2.2.2. Прибудинкові території.
2.2.3. Прилеглі території до будівель та споруд.
2.2.4. Охоронні зони інженерних мереж, технічні засоби телекомунікацій. 2.2.5. Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.
2.3. Елементами благоустрою є:
2.3.1. Покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів.
2.3.2. Зелені насадження (у тому числі сніго-, шумозахисні та протиерозійні) вздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях.
2.3.3. Будівлі та споруди збирання, накопичення та вивезення відходів.
2.3.4. Засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами. 2.3.5. Технічні засоби регулювання дорожнього руху.
2.3.6. Будівлі і споруди системи інженерного захисту територій.
2.3.7. Комплекси та об’єкти монументального мистецтва.
2.3.8. Обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торгівельних та інших майданчиків.
2.3.9. Малі архітектурні форми.
2.3.10. Громадські та пересувні вбиральні.
2.3.11. Телекомунікаційні мережі, телемережі та телекомунікації (електрозв’язок), антени рухомого (мобільного) зв’язку та супутникового зв’язку. 2.3.12. Інші елементи благоустрою, визначені відповідними нормативно-правовими актами.
2.4. Утримання територій об’єктів благоустрою:
2.4.1. До територій об’єктів благоустрою належать території житлової, виробничої, громадської та садибної забудови, земельні ділянки у межах міста, на яких розміщені об’єкти житлової забудови, виробничі, громадські будівлі та споруди, інші об’єкти загального користування. 2.4.2. Благоустрій об’єктів на територіях житлової, виробничої, громадської та садибної забудови здійснюється з врахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, генерального плану м.Львова, цих Правил, а також встановлених державних стандартів, норм і правил.
2.5. Заходи з реалізації благоустрою міста:
2.5.1. Проект благоустрою міста виконується на замовлення відповідного виконавчого органу міської ради та реалізується відповідно до заходів загальноміських галузевих програм.
3. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок

3.1. Загальні вимоги:
3.1.1. Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм відповідно до вимог законодавства України у власність, користування, оренду, а також прибирання прилеглих територій загального користування у межах, затверджених органами виконавчої влади: по всій довжині прилеглої земельної ділянки; в ширину – на визначену затверджену відстань, у випадку відсутності затвердження – до проїзної частини вулиці (площі, проїзду тощо), з врахуванням прибордюрної частини, розмір якої визначають відповідними нормативними документами органи житлово-комунального господарства.
Прибудинкова територія включає: відмостки навколо будинків, тротуари, пішохідні доріжки, газони та зелені насадження, внутрішні двори тощо.
Прибирання здійснюється власними силами або із залученням спеціалізованих підприємств, організацій на договірних умовах.“.
3.1.2. Власники, користувачі, орендарі; керівники, уповноважені та інші посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою міста, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну або здоров’ю осіб на відповідних, у тому числі на закріплених та підпорядкованих, територіях відповідно до вимог законодавства України.
У разі виконання самовільних робіт та незабезпечення відповідного благоустрою, відповідальність несе власник об’єкта благоустрою (балансоутримувач території) та виконавець робіт.
3.1.3. Утримання та благоустрій територій підприємств, установ, організацій та ділянок, що перебувають у приватній власності громадян, прибудинкових територій багатоквартирних та малоповерхових житлових будинків, належних до них будівель та споруд здійснює власник або балансоутримувач цього будинку, або підприємство, установа, організацієя, з якими балансоутримувач укладе відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.
Роботи, повязані з переплануванням території, посадкою або знесенням зелених насаджень тощо, проводяться відповідно до погоджених у встановленому порядку проектів.
3.1.4. Утримання та благоустрій земель запасу міста організовують органи місцевого самоврядування.
3.1.5. Благоустрій присадибної ділянки здійснює її власник або користувач.
3.1.6. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що у порядку, визначеному законодавством України, взяті на облік або передані у комунальну власність як безхазяйні, здійснює відповідний виконавчий орган міської ради.
3.2. Відповідальні посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, юридичні особи, що мають будинки і споруди на праві господарського відання чи в орендному користуванні зобов’язані:
3.2.1. Утримувати у належному стані території, надані їм у встановленому законодавством України порядку.
3.2.2. Утримувати у належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини).
3.2.3. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власні кошти та у встановлені терміни пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини, наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у встановленому порядку.
3.2.4. Проводити згідно з планами, затвердженими відповідними виконавчими органами міської ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин).
3.2.5. У процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо запобігання передчасного знесення об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у належному санітарно-технічному стані.
3.2.6. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства України у сфері благоустрою та охорони довкілля, у порядку та розмірах, встановлених законодавством України.
3.2.7. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу згідно з нормативними документами міської ради.
3.2.8. Проводити своєчасне фарбування і ремонт огорожі будинковолодінь, металевих частин фасаду будинків (пожежні сходи, водостічні труби, огорожі на даху, піддашки, накриття приямків тощо). Проводити миття фасадів і дахів, виконаних зі скла не менше одного разу на квартал, а вікон та вітражів не менше одного разу на місяць, окрім періоду, коли температура повітря становить 0 °С та нижче.
3.2.9. Розміщувати елементи благоустрою тільки на підставі проектно-дозвільної документації.
4. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту території

4.1. Загальні вимоги:
4.1.1. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту територій є комплексом взаємопов’язаних організаційних і технічних заходів щодо технічного обслуговування, ремонту та реконструкції будівель і споруд, інженерних систем та обладнання, технічних засобів телекомунікацій.
4.1.2. Роботи з утримання, ремонту, реконструкції інженерного захисту територій виконуються планово або примусово за приписами відповідних контролюючих органів.
4.1.3. Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі; керівники підприємств, установ, організацій, а також юридичні та фізичні особи (далі – балансоутримувачі) відповідно до законодавства України.
4.2. Утримання і прибирання міських територій:
4.2.1. Території (земельні ділянки), що знаходяться у власності, постійному користуванні, оренді (суборенді) юридичних та фізичних осіб, та прилеглі до них території загального користування утримують і прибирають ці особи.
4.2.2. Об’єкти благоустрою міста, що визначені у пункті 2.2 цих Правил, та інші території міської територіальної громади утримують та прибирають на договірних засадах підприємства, установи, житлово-комунальні організації різних форм власності. Закріплення об’єктів благоустрою і територій для утримання і прибирання проводять відповідні районні адміністрації.
4.2.3. Залізничні колії, які пролягають на території міста у межах відчуження, схили, насипи, переїзди, переходи через колії прибирають організації, які експлуатують ці споруди, за власні кошти.
4.2.4. Прибирання територій, прилеглих до закладів торгівлі та громадського харчування, здійснюють власники або орендарі цих закладів.
Прибирання територій, прилеглих до кіосків, павільйонів – у радіусі 10 м, літніх майданчиків – у радіусі 1,5 м, пересувних елементів вуличної торгівлі – у радіусі 1,5 м здійснюють власники об’єктів вуличної торгівлі. Чистота на прилеглих до вказаних об’єктів територіях (крім проїжджої частини доріг) підтримується протягом всього робочого часу та після закінчення роботи. 4.2.5. Прибирання:
4.2.5.1. Відокремлених трамвайних колій і прилеглих до них територій, кінцевих зупинок здійснює Львівське комунальне підприємство “Львівелектротранс“. 4.2.5.2. Кінцевих зупинок міського автомобільного транспорту загального користування здійснюють організації-перевізники або приватні підприємці.
4.2.5.3. Територій зон паркування здійснюють оператори паркування.
4.2.5.4. Прилеглої території (пішохідних тротуарів та іншої території) до підприємств, організацій, установ, будівель та споруд всіх форм власності під час складних погодних умов: снігових заметів, буревіїв, злив та інших стихійних явищ, віднесених службами надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення до надзвичайних ситуацій, здійснюється силами цих підприємств, організацій, установ, власниками будівель та споруд всіх форм власності.
Прибирання вищевказаних територій здійснюється у разі настання надзвичайної ситуації, про яку відповідні служби Львівської міської ради повідомляють підприємства, організації, установи, власників будівель та споруд всіх форм власності у встановленому порядку.
4.2.6. Прибирання водовідвідних канав, труб, дренажів, очищення підключень дощової каналізації і дощоприймачів тощо, які призначені для відводу поверхневих і грунтових вод з вулиць і дворів, здійснюють львівські комунальні та інші підприємства, організації, орендарі, забудовники та власники будинків, у користуванні яких перебуває відповідна територія. 4.2.7. Стаціонарні урни (металеві або бетонні) для збирання дрібних відходів встановлюють організації і громадяни на закріплених за ними територіях:
4.2.7.1. Вулиці, парки – одна урна на 800 кв.м площі, відстань між урнами не більше 50 метрів.
4.2.7.2. Ринки – одна урна на 50 кв.м площі, відстань між урнами не більше 10 метрів. 4.2.7.3. Зупинки громадського транспорту – не менше двох урн.
4.2.7.4. Заклади торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, установи і організації – по одній урні біля кожного входу і виходу.
4.2.7.5. Стаціонарні об’єкти вуличної торгівлі одна урна.
4.2.7.6. Пересувні об’єкти вуличної торгівлі (не стаціонарні) – одна урна.
4.2.8. Очищення урн здійснюють власники у міру їх заповнення.
Вивезення твердих побутових відходів проводиться на підставі укладених договорів з перевізниками твердих побутових відходів або ЛКП за територіальністю.
4.2.9. Прибирання міських територій здійснюється:
Період
Ранкове прибирання
Денне прибирання
весняно-літній
до 7.00 год.
з 14.00 год. до 16.00 год.
осінньо-зимовий
до 8.00 год.
з 14.00 год. до 16.00 год.

Період весняно-літнього прибирання встановлюється з 15 квітня до 15 жовтня, осінньо-зимового – з 15 жовтня до 15 квітня. Залежно від погодніх умов ці періоди може змінити виконавчий комітет.
4.2.10. Миття вулиць і площ (по всій ширині проїжджої частини, включаючи трамвайні колії, технічні тротуари і бордюрні камені) у центральній частині міста здійснюється у період з 0.00 год. до 6.00 год., в інших районах міста – відповідно до затверджених графіків.
4.2.11. Поливання вулиць, площ і тротуарів здійснюється у спеку відповідно до потреби.
4.2.12. Для усунення снігових накатів з настанням снігопадів необхідно здійснювати прибирання снігу з підгортанням його у вали.
4.2.13. Підгортання снігу у вали дозволяється на всіх вулицях, площах, бульварах і скверах. Залежно від ширини вулиць і характеру руху на них вали можуть укладатися з однієї або з двох сторін проїжджої частини, вздовж тротуарів, не далі як 40 см від бордюру, залишаючи достатній прохід для пішоходів.
4.2.14. Забороняється утворення валів снігу у зоні:
4.2.14.1. Перехресть. 4.2.14.2. Вузьких тротуарів (менше 1,5 м).
4.2.14.3. Пішохідних переходів.
4.2.14.4. Трамвайних, тролейбусних і автобусних зупинок.
4.2.15. У разі укладання снігових валів необхідно залишати підходи до будівель і до ліхтарів вуличного освітлення, вільні проїзди і проходи для пішоходів, в’їзди на перехрестя вулиць, у подвір’я.
4.2.16. Укладання снігу, зрубів на тротуарах, доріжках скверів, у подвір’ях здійснюється у місцях, які забезпечують вільний прохід пішоходів і під’їзд механізмів та автотранспорту. 4.2.17. Власники підземних інженерних мереж зобов’язані до зимового періоду відремонтувати колодязі, люки котрих повинні бути на одному рівні з проїжджою частиною вулиці. 4.2.18. У період ожеледиці посипання піском тротуарів, пішохідних доріжок, проїжджої частини вулиць у зоні трамвайних, тролейбусних і автобусних зупинок та майданчиків для посадки і висадки пасажирів, шляхопроводів, мостів, підйомів і узвозів та інших небезпечних місць здійснюється регулярно на весь період ожеледиці.
4.2.19. Вивезення снігу і зрубів льоду дозволяється на місця, визначені розпорядженням міського голови.
Дозволяється використання каналізаційних колодязів для скидання снігу (згідно їх переліку, погодженого з Львівським міським комунальним підприємством “Львівводоканал“).
4.2.20. У центральній частині міста та на магістральних вулицях, де здійснюється механізоване прибирання, стоянку автомобілів заборонено.
4.2.21. Території дворів житлових і адміністративних будівель та внутрішньо-квартальні території повинні утримуватись у належному санітарному стані: щоденно здійснюватись прибирання, підмітання, а у літній період – і миття; підгортання і вивезення снігу, посипання піском – у зимовий період; очищення дворових дощеприймачів і дренажів.

Підпункт 4.2.22 скасовано згідно з ухвалою міської ради від 16.02.2012 № 1196

4.3. Збір, зберігання та вивезення твердих побутових відходів:
4.3.1. Схему збору, накопичення і вивезення твердих побутових відходів визначають органи місцевого самоврядування.
4.3.2. Тверді побутові відходи, вуличне і дворове сміття повинні збиратися і утримуватися у спеціальних закритих контейнерах з розділенням твердих побутових відходів на категорії. 4.3.3. Контейнерні майданчики повинні бути обладнані відповідно до діючих санітарних норм. Місце розташування контейнерного майданчика визначає міжвідомча комісія при районній адміністрації за попереднім погодженням з районною санітарно-епідеміологічною станцією. 4.3.4. Збір та вивезення твердих побутових відходів і нечистот з будинковолодінь, які знаходяться у приватній власності громадян, здійснюється згідно з санітарно-гігієнічними вимогами відповідно до укладених договорів з організацією-перевізником, спеціалізованими організаціями або комунальними підприємствами.
Укладання договорів власниками приватних будинковолодінь на вивезення твердих побутових відходів є обов’язковим.
Відповідна районна адміністрація ініціює укладання договорів з власниками приватних будинковолодінь щодо вивезення твердих побутових відходів.
5. Порядок утримання житлових будинків та прибудинкових територій

5.1. Утримання житлових будинків та прибудинкових територій регламентуються чинними нормативно-правовими документами у цій сфері, вказаними у додатку № 4.
5.2. Прибирання прибудинкової території багатоквартирних житлових будинків комунальної власності здійснюється Львівським комунальним підприємством та іншими балансоутримувачами житлово-експлуатаційного підприємства у таких межах (затверджених рішенням виконавчого комітету): в довжину – по периметру будинку (при суцільній забудові – по довжині фасаду будинку); в ширину – від стіни будинку до проїзної частини вулиці (або внутрішньо квартального проїзду), з врахуванням прибордюрної частини, розмір якої визначають відповідними нормативними документами органи житлово-комунального господарства.
Прибудинкова територія включає: відмостки навколо будинків, тротуари, пішохідні доріжки, газони та зелені насадження, внутрішні двори тощо.
5.3. Обов’язки власників (користувачів, балансоутримувачів) житлових будинків та прибудинкових територій:
5.3.1. Організація технічного обслуговування житлових будинків, їх обладнання та прибудинкової території.
5.3.2. Забезпечення виконання вимог “Технологічної карти організації праці двірника ЖЕП, ТзОВ, ЛКП по обслуговуванню житлового фонду“.
5.3.3. Постійне утримування у належному стані оздоблення фасадів житлових будинків, вуличних та будинкових вказівників встановленого зразка, прапоротримачів та іншого обладнання на прибудинкових територіях. 5.3.4. Дотримання вимог системи весняного і осіннього оглядів житлових будинків та прибудинкових територій і засвідчення проведених обстежень актами не менше двох разів на рік. 5.3.5. Проведення обстеження балконів, лоджій, піддашків, карнизів та поясів з обов’язковими механічними випробуваннями щодо надійності кріплення їх елементів, а на будівлях-пам’ятках історії та архітектури – із залученням відповідних фахівців. 5.3.6. Здійснення негайного огородження небезпечної території на місцях виконання робіт на житлових будинках та прибудинкових територіях, забороняти вихід мешканців на небезпечні балкони.
5.3.7. Проведення ремонту житлових будинків, своєчасного фарбування та утримання їх у належному стані згідно з паспортами оздоблення фасадів, з обов’язковим отриманням дозволів (ордерами) на тимчасове порушення благоустрою території. 5.3.8. Своєчасне усунення недоліків в освітленні прибудинкових територій, входів до під’їздів, сходових кліток, вуличних та будинкових вказівників житлових будинків.
5.3.9. Здійснення заходів щодо безпечного утримання житлових будинків, які виведені з експлуатації, аварійних будинків та довгобудів, на прибудинкових територіях (надійне закриття входів, вікон, приямків та інших отворів, огородження будівель і споруд, встановлення попереджувальних написів тощо).
6. Освітлення територій і будівель

6.1. Утримання засобів та обладнання зовнішнього вуличного освітлення балансоутримувачами здійснюється відповідно до нормативно-правових документів, вказаних у додатку № 4.
6.2. Основні вимоги до зовнішнього освітлення:
6.2.1. Освітлення вулиць, доріг, площ і внутрішньоквартальних проїздів здійснюється згідно з нормативними документами у цій сфері, вказаними у додатку № 4. Середня яскравість освітлення тротуарів, які примикають до проїжджої частини вулиць, доріг і площ, повинна бути не менше половини середньої яскравості покриття проїжджої частини цих вулиць, доріг і площ. Проекти (паспорти) художнього освітлення фасадів будинків і споруд є невід’ємною частиною архітектурно-технічного паспорта об’єкта архітектури, формою затвердженою чинними нормативно-правовими документами, вказаними у додатку № 4 або окремим документом для існуючих будівель і споруд, на які відсутня первісна проектна документація.
6.2.2. Над кожним входом у будинок або поряд з ним повинні бути встановлені світильники, які забезпечують освітлення на майданчику основного входу, на запасному або технічному вході та пішохідній доріжці завдовжки 4 м біля основного входу у будинок. 6.2.3. На територіях парків і скверів повинні бути встановлені ліхтарі освітлення вздовж доріжок та на майданчиках. Кількість світлоточок визначається згідно з технічними умовами та нормами.
6.2.4. Увімкнення та вимкнення зовнішнього освітлення вулиць, доріг, площ та територій мікрорайонів виконується згідно з графіком, затвердженим балансоутримувачем об’єктів зовнішнього освітлення, з врахуванням зниження рівня природного освітлення до 20 лк або його підвищення до 10 лк, а також відповідно до вимог державних стандартів, технічних умов та норм, затверджених у встановленому порядку (наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 09.11.2007 № 178 “Про затвердження Технічних правил утримання об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів“).
6.2.5. Відсоток непрацюючих світлоточок на головних магістралях міста не повинен перевищувати – 5, на інших територіях – 10.
6.2.6. Опори зовнішнього освітлення (ліхтарі), кронштейни, арматура та інші пристрої зовнішнього освітлення повинні утримуватись у задовільному технічному та санітарному стані. Балансоутримувач забезпечує своєчасне фарбування опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та кронштейнів кріплення світильників, перевірку розташування та розфазування світильників, профілактику телемеханічних пристроїв та шаф управління мережами зовнішнього освітлення. 6.2.7. Вивезення пошкоджених опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та усунення можливих пошкоджень мереж, що можуть призвести до травмування людей, балансоутримувач проводить негайно.
Роботи з усунення пошкоджень мереж зовнішнього освітлення проводяться з огородженням місць проведення робіт.
6.2.8. Зовнішнє архітектурне освітлення повинно забезпечувати у вечірній час добру видимість і виразність найбільш важливих об’єктів благоустрою і підвищувати комфортність світлового середовища міста. Установки архітектурно-декоративного освітлення не повинні засліплювати водіїв транспорту і пішоходів. Освітлення пам’яток історії та архітектури узгоджується з управлінням охорони історичного середовища та управлінням архітектури департаменту містобудування.
6.2.9. Для забезпечення безаварійної роботи обладнання зовнішнього освітлення щомісячно проводяться профілактичні огляди мереж.
Усунення можливих пошкоджень мереж зовнішнього освітлення, що не загрожує безпеці мешканців, проводиться впродовж не більше трьох діб.
6.2.10. З метою одержання додаткової економії електроенергії у вечірній та ранковий темний час доби допускається зниження рівня освітленості згідно з підпунктом 4.44 ДБН В.2.5-28-2006, відповідно до затвердженого графіка переключень.
7. Вимоги до санітарного очищення території

7.1. Загальні вимоги:
7.1.1. Збирання і вивезення відходів, прибирання території міста регулюється чинними нормативно-правовими документами, вказаними у додатку № 4.
7.1.2. Санітарне прибирання включає у себе збирання відходів під час прибирання територій, складання їх у сміттєзбірники (урни, контейнери відповідної ємності) та своєчасне подальше вивезення.
7.1.3. Фізичні особи зобовязані виконувати вимоги законодавства України у сфері поводження з відходами:
7.1.3.1. У встановленому порядку укладати угоди, проводити оплату за користування послугами підприємств та організацій, які здійснюють збирання, зберігання, перевезення, утилізацію, оброблення та захоронення відходів.
7.1.3.2. Забезпечувати чистоту земельних ділянок, які знаходяться у власності або користуванні, оренді (суборенді), а також інших територій (у тому числі – прилеглих), закріплених згідно з договором.
7.1.4. Юридичні особи зобовязані виконувати вимоги законодавства України у сфері поводження з відходами, зокрема:
7.1.4.1. У встановленому порядку укладати угоди, проводити оплату за користування послугами підприємств та організацій, які здійснюють операції збирання, зберігання, перевезення, утилізації, оброблення та захоронення відходів.
7.1.4.2. Підприємства та організації, які надають послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, житлово-будівельні кооперативи, молодіжно-житлові комплекси, а також об’єднання співвласників багатоквартирних будинків зобов’язані:
1) своєчасно укладати зі спеціалізованими підприємствами і організаціями договори на перевезення, оброблення та захоронення твердих побутових відходів; 2) проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо виконання ними зобов’язань стосовно дотримання санітарних норм і правил утримання прибудинкових територій та сортування твердих побутових відходів за фракціями;
3) обладнати майданчики водонепроникним покриттям та встановити необхідну кількість контейнерів для збирання твердих побутових відходів, враховуючи сортування за фракціями;
4) організовувати та забезпечувати регулярне миття і дезинфекцію сміттєприймальних камер, контейнерних ємностей, майданчиків і ніш, у яких встановлені сміттєві накопичувачі. 7.1.4.3. Юридичні та фізичні особи, які є власниками вбудованих або прибудованих приміщень чи здійснюють господарчу діяльність у вбудованих або прибудованих приміщеннях житлових будинків укладають договори на збирання та вивезення побутових відходів із організацією, яка надає послуги із збирання та вивезення відходів на даній території.
7.1.4.4. Підприємства та організації, які надають послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, повинні сприяти у впровадженні роздільного збирання, системи сортування твердих побутових відходів відповідно до затвердженого у встановленому порядку механізму.
7.1.4.5. Підприємства зі збирання та перевезення твердих побутових відходів зобовязані: 1) вчасно здійснювати (згідно з договорами) вивезення твердих побутових відходів з територій житлових будинків, підприємств, організацій та установ у спеціально відведені місця;
2) складати на кожну спецмашину маршрутні графіки зі схемами руху і забезпечувати їх виконання;

3) корегувати маршрутні графіки відповідно до змінених експлуатаційних умов; 4) у районах, де будинки належать громадянам на праві приватної власності (приватний житловий сектор), здійснювати планово-регулярне очищення від твердих побутових відходів згідно з окремими договорами зі збирачами відходів; 7.1.5. Збір та тимчасове розміщення відходів промислових підприємств, які виникають внаслідок їх виробничої діяльності, проводиться цими ж підприємствами на спеціально влаштовані для цього майданчики, місце яких, обсяг відходів та час їх зберігання погоджується у встановленому порядку.
7.1.6. Контейнери для збирання сміття та відходів, як вторинної сировини, повинні встановлюватись на майданчику з твердим покриттям з П- чи Г-подібними огорожами та закриватись щільно кришками. Відповідальність за своєчасне вивезення відходів несе власник контейнерного майданчика.
7.1.7. Контейнерні майданчики влаштовують на відстані не менше 20 м від вікон та дверей житлових будинків, дитячих закладів, спортивних та дитячих майданчиків, а також місць відпочинку населення, але не більше 100 м від входів до під’їздів житлових будинків.
7.1.8. У разі неможливості дотримання зазначених вимог контейнери для твердих побутових відходів встановлюються на відстані, яка визначається міжвідомчою комісією (за участю районного архітектора, уповноважених представників санітарно-епідеміологічних служб та управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, громадських та житлово-експлуатаційних організацій).
7.1.9. Зберігання твердих побутових відходів у контейнерах відповідно до чинних нормативно-правових документів, вказаних у додатку № 4:
7.1.9.1. При температурі повітря -5°С і нижче – не більше 3-х діб.
7.1.9.2. При температурі повітря від -5°С до +5°С – не більше 2-х діб.
7.1.9.3. При температурі повітря +С і вище – не більше 1-ї доби (щоденний вивіз).
7.1.10. Якщо на прибудинкову територію немає в’їздів для сміттєвозів (внаслідок ремонту тощо), для збору відходів необхідно тимчасово використовувати переносні контейнери, які слід вивозити до місць завантаження одночасно з прибуттям сміттєвозів та після звільнення їх негайно прибирати до місць зберігання.
7.1.11. Великогабаритні відходи (старі меблі, побутова техніка, металобрухт тощо) повинні збиратися на спеціально відведених майданчиках (на контейнерних майданчиках або поруч з ними), у бункер-накопичувачах та у великогабаритних контейнерах і вивозитися спеціальними сміттєвозами або звичайним вантажним транспортом у міру накопичення.
До громіздких відходів не відносяться предмети, які утворюються в наслідок проведення ремонтно-будівельних робіт: каміння, цегла, двері, дерев’яні балки, вікна зі склом чи без нього тощо. Залишки будівельних відходів від поточного ремонту квартир вивозять квартиронаймачі (власники квартир).
7.1.12. Спалювання всіх видів відходів та вторинної сировини на території міста і в сміттєзбірниках забороняється.
7.1.13. Урни для сміття встановлюються на вокзалах, ринках, в аеропорту, парках, скверах, садах, зонах відпочинку, біля установ культури, освіти, медицини, біля торговельних об’єктів, на зупинках громадського транспорту та в інших місцях масового перебування громадян.
7.1.14. Вигулювання домашніх тварин повинно проводитися відповідно до правил, затверджених Львівською міською радою, а дресирування собак повинно проводитись на спеціально відведених майданчиках.
7.1.15. Місця відпочинку та масового зібрання людей (парки, сквери, ринки, аеропорт, вокзали, автостанції, транспортні вузли тощо) для зручності та поінформованості відвідувачів і пасажирів повинні бути забезпечені графічною інформацією щодо розташування на їх території громадських туалетів.
7.2. Прибирання території міста:
7.2.1. Роботи з прибирання території міста проводяться відповідно до цих Правил, інших нормативно-правових актів, технологічних рекомендацій відповідних галузей міського господарства.
7.2.2. Межі прибирання територій між підприємствами, установами, організаціями та присадибними ділянками громадян визначають виконавчі органи міської ради з врахуванням задокументованих правових підстав на землю та прилеглих територій зі складанням погоджених з ними схем прибирання.
7.2.3. Прибирання території міста проводиться двічі на добу відповідно до п.4.2.10 цих Правил.
Період весняно-літнього та осінньо-зимового прибирання території міста встановлюється розпорядчим документом Львівської міської ради. На головних магістралях та вулицях з інтенсивним рухом транспорту роботи з прибирання територій виконуються у нічний час з 23-00 год. до 6-00 год.
Прибирання прибудинкових територій, місць масового перебування людей (підходи до вокзалів, ринків, сезонних торговельних майданчиків) під час проведення масових зібрань та заходів тощо виконується протягом всього робочого дня. Прибирання територій кладовищ, меморіалів, місць масових поховань тощо проводиться із залученням громадськості, підприємств, установ, організацій на умовах договору та відповідно до встановленого порядку.
7.2.4. Роботи з прибирання території дитячих, спортивних, господарських майданчиків, садів, дворів, доріг, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів здійснюються спеціалізованою малогабаритною (самохідною або ручною) прибиральною технікою з робочою шириною охоплення до 1,5 м. Тротуари шириною понад 3,5 м, а також внутрішньоквартальні проїзди і двори, слід прибирати машинами, призначеними для прибирання проїжджої частини вулиць (при задовільній несучій спроможності покриттів). Місця, які недоступні для прибиральної техніки, прибираються вручну до початку роботи прибиральної техніки на вулицях міста.
7.2.5. Профілактичний огляд колодязів-решіток дощовідведення та їх очищення проводиться балансоутримувачами, не менше одного разу на квартал, а біля інженерних будівель або споруд, розміщених на понижених місцях, не менше одного разу на місяць. З метою попередження засмічення зливної каналізації забороняється викидати зметене та побутове сміття у колодязі-решітки дощовідведення.
7.2.6. Після формування крон дерев або зрізання дерев на магістральних та радіальних вулицях вивезення гілля та деревини проводиться протягом робочого дня; з вулиць другорядного значення та прибудинкових територій протягом двох діб. Після зрізання дерев пеньки повинні бути видалені протягом доби на магістралях і головних вулицях та протягом трьох діб на вулицях другорядного значення і прибудинкових територіях. Повалені дерева вивозить власник (користувач, балансоутримувач): з проїжджої частини доріг, тротуарів, від повітряних електромереж, які знаходяться під напругою, фасадів житлових будинків та виробничих будівель – негайно, а з інших територій – протягом доби з часу виявлення.
7.2.7. Вивезення зрізаного асфальту при проведенні ремонтних робіт на проїжджій частині вулиць та прибудинкових територіях здійснює виконавець робіт: на головних магістралях міста – негайно (під час роботи), а на інших вулицях та прибудинкових територіях – протягом доби.
7.2.8. В літній період прибирання, підмітання, миття та поливання території проводиться вручну (зі спеціальних водогінних систем) чи за допомогою спецмашини у ранкові або пізні вечірні години.
Після закінчення миття та поливання проїжджої частини здійснюється миття тротуарів. Час прибирання повинен бути узгоджений з графіком роботи поливально-мийних машин.
7.2.9. Осад, зібраний з оглядових колодязів, каналізаційних систем та мереж дощовідведення, вивозиться з місця проведення профілактичних робіт протягом двох діб.
7.3. Особливості прибирання міських територій у зимовий період:
7.3.1. Проведення зимових прибиральних робіт з очищення тротуарів під час снігопаду (зсування і підмітання снігу) здійснюється з періодичністю та за технологією, встановленими відповідними галузевими нормами та правилами.
Забороняється скидати сніг з тротуарів на проїжджу частину вулиці після завершення робіт з механізованого прибирання.
Не допускається викидання соляних сумішей на території зелених насаджень під час прибирання вулиць, внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок.
7.3.2. Підгортання (збирання на купи) снігу повинно здійснюватись циклами технологічних етапів, а вивезення його з головних магістралей повинно бути завершене не пізніше двох діб після закінчення снігопаду. Вивозити сніг необхідно у місця, визначені розпорядженням міського голови.
7.3.3. Очищення дахів та дашків від снігу та бурульок проводиться негайно з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо. Необхідно огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, виставляти вартових. Сніг та бурульки, що зняті з дахів та дашків, необхідно збирати на купи і протягом доби вивозити.
7.4. Транспортування відходів (крім токсичних та особливо небезпечних):
7.4.1. Транспортування відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) здійснюється при обов’язковому оформленні талону-перепустки для автотранспорту, отриманні дозволу на право вивезення відходів (крім токсичних та особливо небезпечних), який видається спеціалізованим комунальним підприємством, маршрутних записів, тентуванні автомобіля та інших умов, передбачених вимогами законодавства України.
7.4.2. Контроль за транспортуванням відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) здійснює відділ Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території м.Львова та автомобільно-технічної інспекції ГУ МВС України у Львівській області, який щотижня передає до районних адміністрацій інформацію стосовно правопорушників з метою вжиття заходів адміністративного впливу за порушення вимог цих Правил.
7.4.3. При виконанні будь-яких ремонтно-будівельних та інших робіт на території м.Львова, повязаних з великою кількістю будівельних відходів, дозвіл на виконання ремонтних робіт видається відповідною районною адміністрацією тільки за умови попереднього погодження замовником з департаментом житлового господарства та інфраструктури місць складування будівельних відходів.
7.4.4. Департамент житлового господарства та інфраструктури погоджує тарифи на послуги з вивезення побутових відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) на підставі висновків, наданих Державною інспекцією з контролю за цінами у Львівській області.
8. Вимоги до утримання доріг та споруд на них

8.1. Загальні положення:
8.1.1. Ремонт і утримання доріг та споруд на них повинні виконуватися відповідно до вимог Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених нормативно-правовими документами, вказаними у додатку № 4.
8.1.2. Експлуатаційне утримання – комплекс заходів щодо технічного нагляду за утриманням міських вулиць, доріг та споруд на них.
8.1.3. Види робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання, терміни їх виконання, склад і обсяги по кожній вулиці, дорозі та окремій дорожній споруді встановлюються відповідно до класифікації робіт з ремонту і утримання та з врахуванням результатів обстежень і оцінки їхнього фактичного стану.
8.1.4. Роботи з експлуатаційного утримання вулиць, доріг і дорожніх споруд включають технічний нагляд за ними для своєчасного виявлення та усунення дефектів, забезпечення роботи елементів вулиць і споруд в різні періоди року, утримання їх в експлуатаційному стані згідно з Державним стандартом України (ДСТУ 3587-97) та технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг (КТМ 204 України 01-94).
8.1.5. Якість дорожнього покриття повинна відповідати вимогам Державних будівельних норм (ДБН В.2.3-5-2001 “Вулиці та дороги населених пунктів“).
8.1.6. Аварійні роботи на інженерних мережах повинні виконуватись тільки при наявності дозволу щодо тимчасового порушення благоустрою території у зв’язку з виконанням відповідних робіт, який видають районні адміністрації, та відповідно до вимог Державних будівельних норм. Після завершення таких робіт здійснюється ущільнення грунту та відновлення дорожніх покриттів.
8.1.7. Районні адміністрації, ЛКП “Львівелектротранс“ забезпечують належне санітарне і технічне утримання зупинок міського пасажирського транспорту.
8.2. Порядок прибирання доріг та споруд на них:
8.2.1. Режим (періодичність) літнього прибирання міських вулиць та доріг встановлюється відповідно до норм гранично допустимого засмічення покриття.
8.2.2. При інтенсивності руху може бути визначена така періодичність прибирання твердого покриття вулиць та площ:
8.2.2.1. До 1 тис. автомобілів за добу – 1 раз на тиждень.
8.2.2.2. До 1-2 тис. автомобілів за добу – 2 рази на тиждень.
8.2.2.3. До 2-4 тис. автомобілів за добу – 1 раз на дві доби.
8.2.2.4. До 4-8 тис. автомобілів за добу – 1 раз на добу.
8.2.2.5. До 8-12 тис. автомобілів за добу – 2 рази на добу.
8.2.2.6. До 12-16 тис. автомобілів за добу – 3 рази на добу.
8.2.3. Періодичність прибирання твердого покриття внутрішньоквартальних проїздів, що ведуть до:
8.2.3.1. Технологічних та будівельних майданчиків 2 рази на добу.
8.2.3.2. Комунально побутових об’єктів 1 раз на дві доби.
8.2.3.3. Житлових та громадських будинків 1 раз на добу.
8.2.4. Основною операцією під час літнього прибирання є підмітання з подальшим вивезенням вуличного змету та відходів.
8.2.5. Миття магістральних вулиць необхідно проводити вночі з 23.00 год. до 6.00 год., а вдень – виконувати тільки миття лотків проїжджої частини.
Миття немагістральних вулиць внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів може виконуватись як вдень, так і вночі.
8.2.6. Не рекомендується мити тротуари та внутрішньоквартальні проїзди, які не обладнані поребриком або бордюром, а також покриття тротуарів з плит без заповнених з’єднань. 8.2.7. Забороняється мити дорожнє покриття, якщо температура повітря становить 0°С і нижче.
8.3. Зимове утримання доріг та споруд на них:
8.3.1. Зимове утримання передбачає виконання робіт, що поділяються на три групи: снігоочищення, видалення снігу та сколення криги, ліквідація ожеледиці та ковзання. 8.3.2. Залежно від температури повітря щільність посипання дорожнього покриття під час оброблення технологічними матеріалами повинна відповідати встановленим нормам. 8.3.3. Сніг та сколотий лід підгортають або укладають у вал для того, щоб потім навантажити до самоскидів і вивезти на місця, визначені розпорядженням міського голови.
8.3.4. Покриття доріг обробляють піскосоляною сумішшю за нормою 200-300 г/м2. На ухилах, зупинках громадського транспорту, перехрестях та інших місцях, де може виникати необхідність екстреного гальмування, норма оброблення може бути доведена до 500 г/м2. Оброблення необхідно повторювати через 2-3 години, якщо зберігається льодова плівка.
8.3.5. Обледеніння, що утворились внаслідок аварійних або планових робіт на інженерних мережах, ліквідовує власник мереж.
8.3.6. Сніг з тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів слід прибирати механізовано або вручну без застосування хімічних реагентів.
Забороняється скидати сніг з тротуарів на проїжджу частину після завершення робіт із механізованого прибирання проїжджої частини.
8.3.7. Боротьбу з ожеледицею та ковзанням на тротуарах і внутрішньоквартальних проїздах слід проводити фракційним способом, використовуючи пісок без домішок солі.
8.3.8. Тротуари та внутрішньоквартальні проїзди необхідно обробляти піском за нормою 200-300 г/м2. На зупинках громадського транспорту, ділянках з ухилами та сходинками норму посипання необхідно збільшувати до 400-500 г/м2. Посипання має бути закінчене протягом 1-1,5 год. після початку утворення плівки ковзання.
8.3.9. Взимку, у суху погоду, коли на дорожніх покриттях відсутні снігово-льодові відкладення, можливе їх підмітання.
8.4. Технічні засоби регулювання дорожнього руху (знаки дорожні та загальні технічні умови): 8.4.1. Правила застосування та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Державного стандарту України та іншим нормативно-правовим документам, вказаним у додатку № 4.
8.4.2. Технічні засоби регулювання дорожнього руху, що не внесені до загальноміської дислокації, підлягають демонтажу з подальшим їх збереженням виконавцями демонтажу до прийняття остаточного рішення щодо власності відповідно до законодавства України.
8.4.3. Балансоутримувачі технічних засобів регулювання дорожнього руху та металоконструкцій на автостоянках, автозаправних станціях та інших місцях, пов’язаних з паркуванням транспортних засобів, несуть відповідальність за належний технічний стан технічнічних засобів регулювання дорожнього руху (очищення, фарбування металоконструкцій та заміну пошкоджених дорожніх знаків).
8.4.4. Забороняється встановлення дорожніх знаків, розміщення рекламних інформаційних носіїв та іншої сторонньої інформації на конструкціях технічних засобів регулювання дорожнього руху без погодження з балансоутримувачем, відділом Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території м.Львова та автомобільно-технічної інспекції ГУ МВС України у Львівській області та без внесення до загальноміської дислокації.
8.4.5. Балансоутримувач забезпечує своєчасне технічне обслуговування і утримання у належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху, при цьому металоконструкції та кріплення технічнічних засобів регулювання дорожнього руху виготовляються з матеріалів, захищених від корозії.
8.4.6. У разі пошкодження технічних засобів регулювання дорожнім рухом внаслідок дорожньо-транспортної пригоди для забезпечення подальшої організації та безпеки дорожнього руху відновлення зруйнованого засобу здійснюється за кошти власника транспортного засобу, з вини якого скоєно наїзд.
8.4.7. Роботи із усунення пошкоджених технічних засобів регулювання дорожнього руху проводяться з огородженням місць проведення робіт, облаштованих відповідними дорожніми знаками та освітленням у нічний час доби.
8.4.8. Балансоутримувач здійснює профілактичні заходи із обслуговування технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожніх знаків, світлофорних обєктів, знаків індивідуального проектування, табло зі змінною інформацією, керованих дорожніх знаків та камер відеоспостереження за дорожнім рухом) відповідно до затвердженого графіка.
8.4.9. Балансоутримувач виконує будівельні, ремонтні, аварійні, монтажні роботи, пов’язані з утриманням технічних засобів регулювання дорожнього руху на вулично-шляховій мережі міста:
8.4.9.1. Встановлення консолей та стійок, розтяжок.
8.4.9.2. Прокладання та підключення до електропостачання кабельних мереж.
8.4.9.3. Монтаж та демонтаж світлофорів і дорожніх знаків.
8.4.9.4. Будівництво пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки.
8.4.9.5. Встановлення дорожніх знаків індивідуального проектування, табло зі змінною інформацією, керованих дорожніх знаків та камер відеоспостереження за дорожнім рухом без ордеру на виконання робіт.
8.4.10. Балансоутримувач утримує консолі, стояки, розтяжки, кронштейни у задовільному технічному та санітарному стані.
8.4.11. Вивезення пошкоджених консолей, стояків, інших металоконструкцій та пристроїв примусового зниження швидкості, що можуть призвести до травмування людей, балансоутримувач проводить негайно.
8.4.12. Елементи примусового зниження швидкості повинні бути виготовлені з активного, нетоксичного, нерадіоактивного, негорючого, пружного матеріалу з підвищеними фізико-механічними властивостями, що забезпечують цілісність конструкції під час наїзду на них вантажного автомобіля.
8.4.13. Елементи примусового зниження швидкості повинні бути стійкі до корозії, паливно-мастильних матеріалів, вологостійкі і витримувати температурні коливання від -40°С до +50°С.
8.4.14. При проведенні дорожніх робіт у місцях встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (ППЗШ) необхідно завчасно письмово повідомляти балансоутримувача.
8.5. Дорожні огородження. При виконанні на дорогах робіт, пов’язаних з розриттям, огородження ділянки повинно відповідати вимогам Державного стандарту України, вказаному у додатку № 4.
9. Вимоги до утримання зелених насаджень на обєктах благоустрою загального використання (міських лісів, парків, скверів, бульварів, рекреаційних зон тощо)

9.1. Охорона зелених насаджень м.Львова - це система адміністративно-правових, організаційно-господарських, архітектурно-планувальних і агротехнічних заходів, спрямованих на збереження, відновлення або поліпшення виконання зеленими насадженнями відповідних функцій. 9.2. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з чинними нормативно-правовими документами, вказаними у додатку № 4.
9.3. Утримання об’єктів зеленого господарства містить: догляд за деревами і чагарниками, за газонами, квітниками, садовими доріжками, за садовим обладнанням; інвентаризацію зелених насаджень; охорону зелених насаджень від шкідників та хворіб; охорону природної фауни.
9.4. Під час здійснення будь-якої діяльності охороні та відновленню підлягають всі зелені насадження у межах міста, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, мостів і шляхопроводів. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою (парки м.Львова зазначені у додатку 1 до цих Правил), а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України або міського бюджету м.Львова (залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою), а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду – за рахунок коштів їх власників або орендарів.
9.5. Інвентаризація та облік зелених насаджень здійснюються відповідно до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селах міського типу України, затвердженої уповноваженим органом. Складається їх реєстр за видовим складом та віком.
9.6. Місця висадки зелених насаджень визначаються за погодженням з уповноваженими органами.
9.7. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишились зелені насадження, необхідно огороджувати дерева на території будівництва, копати канави глибші 1 м для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів, на відстані не менше 2 м від дерева та 1,5 м від чагарника; не допускати засипання грунтом чагарників та стовбурів дерев; зберігати верхній родючий шар грунту на всій території забудови, організовувати його зняття, складування та подальше використання під час висадження зелених насаджень.
9.8. У разі неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник після завершення робіт зобов’язаний висадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт з пересаджування і догляду за зеленими насадженнями до повного їх приживання, та у будь-якому разі компенсувати у встановленому порядку вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню.
9.9. Розміщення тимчасових малих архітектурних форм: сезонних торговельних лотків, павільйонів, кіосків тощо, а також конструкцій тимчасових споруд до різних святкувань та масових заходів, майданчиків розміщення (пропонованого руху) покупців або відвідувачів заходів проводиться на дерев’яних помостах, щитах тощо.
9.10. Видалення (знесення), висадка, пересадження дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється у встановленому порядку відповідно до чинних нормативно-правових документів, вказаних у додатку № 4.
9.11. На території з зеленими насадженнями забороняється:
9.11.1. Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого у встановленому порядку.
9.11.2. Самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони.
9.11.3. Вивозити і звалювати відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо. 9.11.4. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання.
9.11.5. Самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо.
9.11.6. Влаштовувати стоянки автомашин, зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах.
9.11.7. Влаштовувати ігри, розміщувати атракціони на газонах.
9.11.8. Спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки.
9.11.9. Підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи тощо, якщо вони можуть пошкодити дерево. 9.11.10. Добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження.
9.11.11. Зривати квіти, ламати гілки дерев.
9.11.12. Винищувати мурашники, ловити птахів і звірів.
9.11.13. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях.
9.11.14. Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів.
9.12. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є: 9.12.1. На об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутримувачі цих об’єктів.
9.12.2. На територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях ці установи, організації, підприємства.
9.12.3. На територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво – забудовники чи власники цих територій.
9.12.4. На безхазяйних територіях, пустирях – відповідні районні адміністрації.
9.12.5. На приватних садибах і прилеглих ділянках їх власники або користувачі.
9.13. Особи, винні у знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення м.Львова, притягаються до відповідальності згідно зі ст. ст. 152, 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення та відшкодовують шкоду у порядку, передбаченому чинними нормативно-правовими документами, вказаними у додатку № 4.

10. Дотримання тиші у громадських місцях у м.Львові

10.1. Ці Правила враховують вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму, вказаних у додатку № 4.
10.2. Вимоги, зазначені у пункті 10.1, обов’язкові для дотримання керівниками, уповноваженими посадовими особами підприємств, установ, організацій, а також громадянами на території міста. За порушення цих вимог передбачено відповідальність згідно зі ст.182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
11. Проведення загальноміських заходів

Порядок проведення державних та недержавних загальноміських заходів:
11.1. Для проведення масових заходів державного значення відповідні виконавчі органи міської ради готують проект розпорядження міського голови.
11.2. Для проведення масових заходів місцевого значення їх організатори подають письмове повідомлення на імя міського голови через відділ Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління. У повідомленні зазначається мета, форма, місце проведення заходу, маршрут проходження, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім’я, по батькові організаторів, місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури та відповідальні за дотримання громадського порядку.
11.3. До проведення масових заходів Правила зобов’язують організаторів укладати угоду з комунальними підприємствами відповідної районної адміністрації м.Львова щодо забезпечення прибирання місця його проведення та вивезення сміття, забезпечення допоміжними засобами (збірно-розбірні подіуми, настили тощо) для збереження зелених насаджень (у тому числі газонів, квітників) від витоптування та пошкодження (крім малолюдних, короткочасних масових заходів, проведення яких гарантує Конституція України та інші чинні нормативно-правові документи, вказані у додатку № 4.
11.4. Організатори заходів відповідають за дотримання учасниками масових заходів цих Правил, збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентаря та іншого майна у місцях проведення масових заходів.
11.5. За організацію підготовки до проведення масових заходів відповідає заявлений представник організатора, його присутність на місці проведення заходів є обов’язковою під час підготовки та їх проведення.
Представники організатора масових заходів повинні мати відповідні посвідчення, завірені печаткою.
11.6. Масові заходи необхідно завершувати до 22.00 год.
11.7. На місцях проведення масових заходів забороняється самочинне встановлення малих архітектурних форм (кіосків, лотків, навісів, палаток та засобів зовнішньої реклами рекламних тумб, будь-яких стендів, щитів, панно, екранів, наклейок тощо).
11.8. Контроль за дотриманням організаторами та учасниками загальноміських заходів вимог цих Правил здійснюють визначені виконавчі органи Львівської міської ради (департаменти, управління, районні адміністрації згідно з повноваженнями).
11.9. У випадку якщо масові заходи проводяться на площі Ринок за ініціативи, організатором чи співорганізатором яких є Львівська міська рада, її виконавчі органи, міський голова, можливе підключення апаратури та іншого обладнання до мереж електро-, водопостачання, водовідведення адміністративного будинку міської ради та безоплатне використання енергоносіїв. Підключення проводиться на підставі розпорядження міського голови або резолюції одного із заступників міського голови чи керуючого справами виконавчого комітету.
12. Розміщення та утримання малих архітектурних форм

12.1. Правовою підставою для встановлення малих архітектурних форм (надалі МАФ) для провадження підприємницької діяльності є нормативно-правові документи, вказані у додатку № 4.
12.2. Порядок розміщення та утримання МАФ для здійснення підприємницької та господарської діяльності:
12.2.1. Тимчасове розміщення та утримання МАФ для здійснення підприємницької діяльності у місцях, визначених для проведення загальноміських заходів, проводиться відповідно до нормативно-розпорядчих документів міської ради, в яких обов’язково передбачаються заходи щодо запобігання пошкодження об’єктів благоустрою, укладання угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття, належного утримання громадських вбиралень (біотуалетів).
12.2.2. Розміщення та утримання МАФ для здійснення підприємницької діяльності на прилеглій до підземних переходів території та у переходах вулиць і транспортних пересадочних вузлів допускається у встановленому порядку за умови виконання окремого проекту здійснення цих робіт.
12.2.3. Біля кожної МАФ повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також безпосередньо біля неї покриття вдосконаленого типу завширшки:
12.2.3.1. На всю довжину фасаду (незалежно від конструкції споруди) – 2 м.
12.2.3.2. З боку вітрини і службового входу – 1 м.
12.2.3.3. З боку входу для покупців – 1,5 м.
У разі розміщення МАФ на відстані більш ніж 2 метри від тротуару до неї з тротуару повинна бути влаштована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра.
12.2.4. Біля стаціонарних МАФ (павільйонів, кіосків) власник повинен встановити урну для збирання твердих побутових відходів, а також забезпечити прибирання прилеглої території у межах 10 м.
12.2.5. Власники (балансоутримувачі) зобов’язані проводити (при необхідності, але не менше одного разу на рік) відновлення зовнішнього вигляду МАФ згідно з паспортом, затвердженим департаментом містобудування.
Нагляд за дотриманням вимог нормативно-правових документів здійснюють посадові особи, визначені у переліку, наведеному у додатку 3 до цих Правил.
12.2.6. Самочинно встановлені МАФи підлягають демонтажу без попереднього судового розгляду.
Демонтаж, перевезення та зберігання самочинно збудованих МАФ здійснює особа, яка самочинно встановила МАФ, за власні кошти або відповідна районна адміністрація з подальшим відшкодуванням власниками витрат на демонтаж перевезення та зберігання самочинно збудованих МАФ їх власниками.
Якщо у процесі демонтажу не звернулися зацікавлені особи і не надали документи, що засвідчують право власності на МАФ, то МАФ демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання і знаходиться там до прийняття остаточного рішення відповідно до законодавства України.
12.2.7. Забороняється розміщення МАФ в охоронних зонах інженерних мереж та на зелених насадженнях, у тому числі на газонах, квітниках тощо.
13. Розміщення та утримання засобів зовнішньої реклами, вивісок, інформаційних щитів

13.1. Загальні положення:
13.1.1. Розміщення та утримання зовнішньої реклами у м.Львові повинно відповідати чинним нормативно-правовим документам, вказаним у додатку № 4, а також чинному порядку, що затверджується розпорядчими документами Львівської міської ради. Рекламні засоби розміщуються відповідно до дозволу, який видається на підставі рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.
13.1.2. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення конструкцій зовнішньої реклами та видачі уповноваженим органом (відділом комунального господарства районної адміністрації) ордера/дозволу на виконання робіт, пов’язаних з благоустроєм місця (розриттям грунту) при встановленні наземних рекламних засобів. Ордери/дозволи видаються особою, призначеною відповідною районної адміністрації, згідно з укладеним договором між виконавцем робіт та комунальним підприємством, якому делеговано повноваження щодо здійснення контролю за виконанням ремонтних робіт з відновлення благоустрою. Плата за видачу ордера не справляється. Власники (балансоутримувачі) визначених місць розміщення зовнішньої реклами зобов’язані видати ордери на проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів, у триденний термін з дати звернення заявників при наявності дозволів на встановлення рекламних засобів.
13.2. Розміщення окремо стоячої конструкції зовнішньої реклами, розміщення реклами на опорах вуличного освітлення або контактної мережі міського електротранспорту необхідно обов’язково погоджувати з власниками інженерних мереж.
13.3. Самочинно встановлені рекламні засоби, вивіски демонтує комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління у порядку, встановленому виконавчим комітетом Львівської міської ради.
13.4. Витрати з проведення демонтажу самовільно встановлених рекламних конструкцій, вивісок, їх транспортування та зберігання відшкодовують їх власники:
13.4.1. За демонтаж та транспортування спеціальної конструкції – у розмірі фактичних витрат.
13.4.2. За зберігання спеціальної конструкції – у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну добу зберігання.
13.5. Повернення рекламних конструкцій власникам здійснюється після оплати витрат з проведення демонтажу, транспортування та зберігання цих конструкцій.
13.6. На території районів міста повинні бути встановлені інформаційні щити, стенди, дошки тощо (у кількості не менше 50 одиниць на кожен район) у визначених районних адміністраціями місцях для безкоштовного розміщення оголошень, плакатів, афіш, газет тощо, які можна розклеювати виключно на цих щитах.
Утримання інформаційних щитів, стендів, дошок у належному технічному та естетичному стані здійснюють відповідні комунальні підприємства, які обслуговують житловий фонд за місцем знаходження таких конструкцій.
Контроль за дотриманням вимог щодо встановлення інформаційних щитів, стендів, дошок, їх утриманням здійснює комунальне підприємствоАдміністративно-технічне управління“.
13.7. Суб’єкту господарювання дозволяється на фасаді будівлі, споруди, у якій він здійснює підприємницьку діяльність, розмістити вивіску з найменуванням суб’єкта господарювання, виду його діяльності, часу роботи. Зміст інформації, розміщеної на вивісці, не може виходити за межі інформації, що може розміщуватись на вивісці у визначенні ч.6 ст.9 Закону УкраїниПро рекламу “.
Розміщення вивіски здійснюється з дотриманням вимог Порядку розміщення вивісок у м.Львові, затвердженого відповідним рішенням виконавчого комітету, на договірних засадах з власником будівлі, споруди, на якій розміщується вивіска.
Відповідно до ст.37 Закону УкраїниПро мови в Українській РСР розміщення інформації на вивісці здійснюється українською мовою. Написання іншомовних текстів на вивісках і у вітринах здійснюється українською мовою за винятком власних товарних знаків, знаків обслуговування, логотипів, якщо вони зареєстровані власником вивіски у встановленому порядку Держпатентом України.
13.8. При необхідності використання іноземної мови інформація розміщується у такому порядку:
13.8.1. Зліва від входу – українською мовою, справа – дрібнішим шрифтом можливий переклад іншою мовою.
13.8.2. Згори – українською мовою, нижче – дрібнішим шрифтом може бути переклад іншою мовою.
13.9. Світлові реклами і світлові вивіски повинні вмикатися з настанням темряви одночасно з вуличним освітленням.
14. Порядок отримання дозволів на порушення благоустрою, їх призупинення, продовження і закриття

Порядок отримання дозволів на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на територіях, що перебувають у міській комунальній власності:
14.1. Дозвіл на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт видає відповідна районна адміністрація на підставі письмової заяви за формою згідно з додатком 2 до цих Правил та основних матеріалів дозвільної та проектної документації відповідно до пункту 14.2 цих Правил.
14.2. Залежно від виду об’єктів, місця виконання робіт до письмової заяви замовника або виконавця робіт додаються основні матеріали дозвільної та проектної документації: 14.2.1. Для влаштування будівельного майданчика (при новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті, знесенні будинків і споруд, інженерній підготовці території тощо): 14.2.1.1. Документ на право власності або оренди будинку, споруди, земельної ділянки;
14.2.1.2. Дозвіл Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю.
14.2.1.3. Будівельний генеральний план, погоджений у встановленому порядку. 14.2.1.4. Генеральний план благоустрою.
14.2.2. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при встановленні риштувань під час виконання робіт з ремонту фасадів будівель та споруд:
14.2.2.1. Паспорт опорядження фасадів.
14.2.2.2. Затверджений проект виконання робіт з ремонту фасадів будівель та споруд (при необхідності). При виконанні поточного ремонту фасаду надається фотофіксація об’єкта та перелік робіт.
14.2.3. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт з прокладання, реконструкції та планового ремонту інженерних мереж:
14.2.3.1. Ліцензія на право провадження будівельної діяльності.
14.2.3.2. Договір замовника з підрядною організацією.
14.2.3.3. Погоджена та затверджена у встановленому порядку проектно-кошторисна документація.
14.2.3.4. Договір з балансоутримувачем про виконання робіт з відновлення об’єктів благоустрою.
14.2.3.5. Графік виконання робіт.
14.2.3.6. Наказ департаменту житлового господарства та інфраструктури про перекриття чи обмеження руху транспорту (під час виконання робіт на проїжджій частині вулиць) зі схемою організації руху транспорту, погодженою з Державною автомобільною інспекцією МВС України. 14.2.4. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт зі встановлення МАФ:
14.2.4.1. Договір на право тимчасового користування земельною ділянкою.
14.2.4.2. Розпорядчий документ Львівської міської ради на встановлення МАФ. 14.2.4.3. Погоджений проект МАФ, затверджений управлінням архітектури департаменту містобудування.
14.2.4.4. Погодження інженерних служб.
14.2.5. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт зі встановлення (монтажу) об’єктів наземної зовнішньої реклами:
14.2.5.1. Дозвіл на розміщення рекламного засобу.
14.2.6. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт зі встановлення тимчасових огорож (для утримання земельної ділянки у належному санітарному стані та її охорони):
14.2.6.1. Документ на право землекористування.
14.2.6.2. Топографічний план у масштабі М 1:500 (при наявності).
14.2.6.3. Акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
14.2.7. Для отримання дозволу на виконання археологічних досліджень:
14.2.7.1. Розпорядчий документ Львівської міської ради про надання земельної ділянки або погодження з управлінням охорони історичного середовища щодо виконання археологічних досліджень.
14.2.7.2. Документ на право землекористування.
14.2.7.3. Історико-містобудівне обгрунтування на проведення археологічних вишукувань (за вимогою).
14.2.7.4. Топографічний план у масштабі М 1:500.
14.2.7.5. Кваліфікаційний документ виданий Інститутом археології НАН України.
14.2.8. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на влаштування декоративних огорож (висотою до 1,0 м ):
14.2.8.1. Відповідне розпорядження голови районної адміністрації.
14.2.8.2. Викопіювання з Генерального плану м.Львова у масштабі М 1:500, погоджене у встановленому порядку, у тому числі з департаментом містобудування.
14.2.9. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на влаштування блокуючих пристроїв, шлагбаумів, штучних перешкод:
14.2.9.1. Викопіювання з Генерального плану м.Львова у масштабі М 1:500, погоджене:
1) з районною адміністрацією.
2) з Державною автомобільною інспекцією МВС України.
14.2.10. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт зі встановлення технічних пристроїв та засобів: кондиціонерів, супутникових антен, витяжок, тощо:
14.2.10.1. Відповідне розпорядження голови районної адміністрації.
14.2.10.2. Державний акт на право власності на земельну ділянку або договір оренди землі.
14.2.10.3. Згода власника(ів) квартир, приміщень (при необхідності).
14.2.10.4. Узгоджена проектна документація.
14.2.11. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт з влаштування автостоянок, майданчиків тимчасового паркування автотранспорту:
14.2.11.1. Документ на право землекористування.
14.2.11.2. Розпорядчий документ Львівської міської ради щодо тимчасового порушення благоустрою при виконанні робіт з влаштування автостоянок, майданчиків тимчасового паркування автотранспорту.
14.2.11.3. Проектна документація, погоджена з департаментом містобудування. При наявності у проектній документації споруд, для яких необхідно влаштування фундаментів (контрольно пропускні пункти, автомийки, станції технічного обслуговування автомобілів тощо), додатково надається дозвіл Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю.
14.2.12. Для дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на перепланування приміщень з влаштуванням окремого входу з вулиці (як реконструкція):
14.2.12.1. Державний акт на право власності на земельну ділянку або договір оренди землі.
14.2.12.2. Згода власника на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на перепланування приміщень з влаштуванням окремого входу з вулиці (при необхідності). 14.2.12.3. Узгоджена проектна документація.
14.2.12.4. Відповідний розпорядчий документ Львівської міської ради щодо тимчасового порушення благоустрою при виконанні робіт на перепланування приміщень з влаштуванням окремого входу з вулиці.
14.2.12.5. Дозвіл Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю.
14.2.13. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на складування будівельних матеріалів (конструкції, пісок, земля тощо):
14.2.13.1. Перелік будівельних матеріалів.
14.2.13.2. Схема складування будівельних матеріалів.
14.2.13.3. Погодження львівського комунального підприємства з обслуговування житлового фонду за територіальністю.
14.2.14. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на відновлення просілого або влаштування нового мощення навколо будівлі, ремонт гідроізоляції фундаментів:
14.2.14.1. Державний акт на право власності на земельну ділянку або договір оренди землі.
14.2.14.2. Погодження власника на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на відновлення просілого або влаштування нового мощення навколо будівлі, ремонт гідроізоляції фундаментів (при необхідності).
14.2.14.3. Топографічний план у масштабі М 1:500 або схема з нанесенням меж виконання робіт.
14.2.14.4. Перелік виконуваних робіт.
14.2.15. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт з влаштування дитячих та спортивних майданчиків, майданчиків відпочинку: 14.2.15.1. Погодження балансоутримувача (користувача) території та відповідної районної адміністрації.
14.2.15.2. Проектна документація, узгоджена у встановленому порядку.
14.2.16. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт зі встановлення пересувних атракціонів:
14.2.16.1. Відповідне розпорядження голови районної адміністрації.
14.2.16.2. Погодження Львівської державної інспекції з охорони праці у будівництві і підйомних спорудах.
14.2.16.3. Погодження департаменту містобудування, Львівського комунального підприємстваЗелений Львів“ та балансоутримувачів.
14.2.16.4. Погодження Територіального управління Держгірпромнагляду у Львівській області
14.2.16.5. Погодження виконавчого органу міської ради, який здійснює видачу дозволи на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт зі встановлення пересувних атракціонів (у частині нагляду).
14.2.16.6. Погодження департаменту гуманітарної політики.
14.2.16.7. Схема розміщення атракціонів.
14.2.17. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на розміщення автомобільного газозаправного пункту:
14.2.17.1. Відповідний розпорядчий документ Львівської міської ради щодо отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на розміщення автомобільного газозаправного пункту.
14.2.17.2. Договір оренди земельної ділянки.
14.2.17.3. Висновки санітарно-епідеміологічної станції, Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області, Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій.
14.2.17.4. Дозвіл Територіального управління Держгірпромнагляду у Львівській області. 14.2.17.5. Генеральний план м.Львова або схема розміщення автомобільного газозаправного пункту.
14.2.17.6. Ліцензія підрядної організації.
14.2.18. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на встановлення постійних огорож:
14.2.18.1. Погоджений проект.
14.2.18.2. Документ на право землекористування або договір оренди із зазначенням меж земельної ділянки.
14.2.19. Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на встановлення тимчасових огорож:
14.2.19.1. Дозвіл Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю.
14.2.19.2. Будівельний генеральний план, погоджений у встановленому порядку. 14.3. Інформацію (назва організації, адреса місця виконання робіт, термін дії дозволу і його номер) про видані дозволи на планові роботи районна адміністрація передає комунальному підприємству “Адміністративно-технічне управління“ тричі на місяць.
Після закінчення робіт організація (замовник або підрядник), яка виконувала роботи, повинна закрити дозвіл у районній адміністрації протягом 3-х днів. Закриття дозволу проводиться за погодженням з комунальним підприємством “Адміністративно-технічне управління“ після перевірки на місці якості та обсягів відновлення благоустрою.
14.4. Дозвіл надається окремо на кожен об’єкт за умови відповідності наданої дозвільної та проектної документації законодавчим і нормативним вимогам.
14.5. Дозвіл видається на термін, передбачений угодою (контрактом) підряду, з врахуванням нормативної тривалості виконання робіт, визначеної на підставі БНіП 1.04.03.85 “Норми тривалості будівництва і заділів в будівництві підприємств, будинків і споруду межах терміну дії дозволу Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю, а також умов організацій, інтереси яких можуть зачіпатись під час виконання робіт.
14.6. При прокладанні інженерних мереж поза будівельним майданчиком видаються дозволи на тимчасове порушення благоустрою на кожну мережу, за винятком випадків, коли їх прокладання передбачено в одному технічному коридорі.
15. Порядок отримання дозволів на тимчасове порушення благоустрою при виконанні земельних робіт у разі виникнення аварії

15.1. Загальні положення:
15.1.1. У разі виникнення аварій на інженерних мережах чи спорудах власник або їх балансоутримувач зобов’язаний оформити акт про аварію та схему розриття і у цей же день поінформувати районну адміністрацію (телефонограмою), комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“, центральну міську диспетчерську службу, відділ Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території м.Львова та автомобільно-технічної інспекції ГУ МВСУ у Львівській області та балансоутримувача території, на якій відбулася аварія, і негайно вжити заходів щодо її ліквідації. На місце аварії обовязково запрошуються представники організації, які мають суміжні з місцем аварії комунікації (явка безоплатна).
15.1.2. Нормативний термін ліквідації пошкоджень інженерних мереж становить:
15.1.2.1. Для Львівського міського комунального підприємстваЛьвівводоканал“ – 1 доба.
15.1.2.2. Для відкритого акціонерного товаристваЛьвівгаз“ – 1 доба.
15.1.2.3. Для Львівських міських електричних мереж відкритого акціонерного товаристваЛьвівобленерго“ – 1 доба.
15.1.2.4. Для Львівського міського комунального підприємства “Львівтеплоенерго“1 доба.
15.1.2.5. Львівського комунального підприємстваЗалізничнетеплоенерго“ – 1 доба.
15.1.2.6. Для відкритого акціонерного товаристваУкртелеком“ – 1 доба.
15.1.2.7. В особливо складних випадках термін виконання робіт може бути продовжений до 3-ох діб за погодженням керівника уповноваженого управління.
15.1.3. Після визначення обсягу пошкодження елементів благоустрою при ліквідації аварії виконавець робіт зобов’язаний надати балансоутримувачу копію договору з підрядною організацією або гарантійного листа на відновлення благоустрою у терміни:
15.1.3.1. На магістральних вулицях – до 1 доби.
15.1.3.2. В інших місцях до 10 діб.
15.1.4. Якщо відновлення благоустрою здійснюється більше 10 днів, до власника мережі застосовуються штрафні санкції згідно з вимогами п.13 ст.10 та п.4 ст.42 Закону України “Про благоустрій населених пунктів“.
15.1.5. Дозвіл на виконання аварійних робіт переводиться у плановий з визначеним терміном виконання робіт.
15.1.6. У разі проведення робіт, пов’язаних з розриттям проїжджих частин, закриттям або частковим закриттям проїжджих частин, в обов’язковому порядку відділ Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території м.Львова та автомобільно-технічної інспекції ГУ МВСУ у Львівській області готує схему тимчасової організації дорожнього руху.
15.1.7. У разі невідновлення благоустрою у нормативний термін, передбачений цими Правилами, виконавець робіт притягується до адміністративної відповідальності, сплачує штраф у визначеному порядку, а аварійний дозвіл районної адміністрації переводиться у плановий дозвіл на виконання робіт з новими термінами відновлення благоустрою (платний), про що інформується виконавця робіт.
15.1.8. Термін закриття дозволу на виконання аварійних робіт встановлюється до 3-х діб після закінчення робіт з ліквідації аварії з обов’язковим його поверненням у службу видачі дозволів. При цьому відповідальність за якість виконаних робіт та відновлення порушеного благоустрою протягом 2 років покладається на організацію – виконавця робіт.
15.1.9. Перед початком робіт власники інженерних мереж спільно з представниками житлово-комунальних та виконавчих служб району складають акт обстеження території з метою визначення стану елементів благоустрою.
15.1.10. Всі елементи благоустрою, які знаходяться у межах охоронних зон інженерних мереж та заважають їх експлуатації, підлягають знесенню на вимогу відповідних експлуатуючих організацій за кошти підприємств або громадян, які їх самовільно встановили.
15.1.11. Після ліквідації аварії місце розриття передається організацією, яка проводила роботи з усунення пошкоджень, відповідному структурному підрозділу підприємства/власника мереж або іншому підприємству (організації), яке гарантує відновлення покриття.
15.1.12. При переведенні дозволу на аварійні роботи у дозвіл на планові роботи у зв’язку з виявленням значних обсягів пошкоджень інженерних мереж плановий дозвіл видається після надання проекту ремонтних робіт.
15.1.13. Дозвіл дійсний на вказані в ньому види робіт, об’єм і місце (адреса) виконання робіт. Роботи можуть виконуватись тільки організацією, на яку оформлено дозвіл.
У разі зміни або ліквідації (призупинення діяльності) підрядної організації замовник зобов’язаний переоформити дозвіл на нового виконавця робіт.
15.1.14. Якщо роботи призупинені у зв’язку з відсутністю фінансування, дозвіл за згодою замовника (забудовника) і підрядної організації переоформлюється (без права виконання робіт) на замовника (забудовника) для утримання території будівельного майданчика, тимчасової огорожі та прилеглої території у задовільному санітарно-технічному стані.
У разі невизначеного терміну відновлення фінансування об’єкт може бути законсервовано, а після подання до уповноваженого комунального підприємства затвердженого акта про консервацію об’єкта дозвіл підлягає закриттю. Відповідальність за санітарно-технічний стан об’єкта покладається на його власника.
15.1.15. При коригуванні проектних рішень (у бік зменшення обсягів робіт) вносяться відповідні зміни у виданий дозвіл за письмовим зверненням замовника (забудовника). При збільшенні обсягів робіт видається новий дозвіл.
15.1.16. Виконання робіт вважається самовільним, якщо дозвіл на виконання робіт не було завчасно продовжено.
15.2. Призупинення, погодження і закриття дозволів:
15.2.1. Дія дозволу може бути призупинена при:
15.2.1.1. Виконанні робіт з порушенням вимог затвердженої проектної документації, містобудівних, будівельних, санітарних норм і правил.
15.2.1.2. Виявленні фальсифікованих документів.
15.2.1.3. Виникненні під час виконання робіт загрози населенню та території.
15.2.1.4. Порушенні прав суміжних землекористувачів, а також захищених законодавством України інтересів фізичних та юридичних осіб.
15.2.1.5. Невиконанні термінів, зазначених у дозволі, відповідних приписів уповноважених органів та підпорядкованих їм структурних підрозділів.
15.2.2. У дозвіл, у разі його призупинення, вноситься відповідна відмітка про дату та причини призупинення.
Відновлення дії дозволу здійснюється на підставі письмового звернення підрядної організації до уповноваженого комунального підприємства з підтвердженням усунення порушень та гарантією дотримання порядку виконання робіт, встановленого цими Правилами.
Тимчасове призупинення дії дозволу (ордера) не є підставою до продовження (перенесення) терміну його дії.
15.2.3. Припинення (анулювання) дії дозволів застосовується у разі:
15.2.3.1. Виникнення непереборних при продовженні робіт загроз безпеці населенню та території.
15.2.3.2. Значних порушень затвердженої проектної документації, містобудівних, будівельних і санітарних норм та правил у частині забезпечення безпеки населення і територій, недотримання режиму охорони об’єктів культурної спадщини тощо.
15.2.3.3. Невиконання або несвоєчасного виконання приписів на усунення виявлених порушень під час призупинення дії дозволу.
15.2.3.4. Невиконання замовником (забудовником) обов’язків відповідно до угоди (контракту) на будівництво або рішень громадських слухань.
15.2.3.5. Виявлення порушень встановленого порядку оформлення дозволів, закінчення терміну дії дозвільної документації, на підставі якої видано дозвіл.
15.2.3.6. Значних порушеннях благоустрою під час будівництва, які створюють загрозу безпеки населення і території, порушують режим безперервного інженерного забезпечення, транспортного і комунально-побутового забезпечення населення та прилеглих територій.
15.2.3.7. Звернення департаменту економічної політики про відсутність сплати пайової участі або неналежне виконання зобов’язань згідно з договором пайової участі на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.
15.2.4. У разі зупинення (анулювання) дії дозволу власник повертає його до уповноваженого комунального підприємства. Рішення про скасування або призупинення дії дозволу приймає уповноважене комунальне підприємство, про що повідомляє у письмовій формі замовника (підрядника) та зацікавлені організації.
15.2.5. Відповідальність за відновлення благоустрою та за утримання будівельного майданчика після зупинення (анулювання) дії дозволу покладається на замовника (забудовника).
Замовник (забудовник) зобов’язаний вжити заходів для усунення причин, на підставі яких було призупинено дію дозволу. Для відновлення робіт необхідно оформити у встановленому порядку новий дозвіл.
15.2.6. Дозвіл після закінчення терміну його дії, повинен бути:
15.2.6.1. Продовжений у разі необхідності подальшого виконання робіт на обєкті після перевірки того, з яких причин неможливо було виконати роботи у зазначений термін.
15.2.6.2. Закритий у разі закінчення робіт на обєкті, у тому числі з благоустрою, або коли роботи не розпочинались у зазначені терміни.
15.2.7. При закритті дозволу складається акт виконання робіт за участю зацікавлених сторін. 15.2.8. Відповідальність за руйнування елементів благоустрою внаслідок неякісного відновлення (просідання грунту) протягом 2-х років покладається на виконавця робіт.
16. Проведення робіт на підземних інженерних мережах, спорудах і надземному інженерному обладнанні та з благоустрою на будівельних майданчиках

16.1. Порядок виконання робіт:
16.1.1. Прокладання інженерних мереж і будівництво підземних споруд може здійснюватись відкритим та закритим способом.
Доцільність того чи іншого способу визначається у кожному окремому випадку у проектно-кошторисній документації з врахуванням місцевих умов за погодженням з зацікавленими організаціями відповідно до встановлених виконавчим органом міської ради вимог.
Прокладання підземних комунікацій і будівництво підземних споруд у центральній частині міста, на вулицях і площах з вдосконаленим дорожнім покриттям та інтенсивним рухом транспорту здійснюється, як правило, закритим способом.
У разі технічної неможливості прокладання інженерних мереж закритим способом порядок і терміни виконання робіт у межах тротуарів та проїжджої частин, які не потребують перекриття руху транспорту, визначають відділ Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території м.Львова та автомобільно-технічної інспекції ГУ МВСУ у Львівській області та районна адміністрація.
Схему організації руху транспорту під час робіт на проїжджій частині вулиці з її закриттям (частково або повністю) визначають відділ Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території м.Львова та автомобільно-технічної інспекції ГУ МВСУ у Львівській області та власник доріг і затверджує департамент житлового господарства та інфраструктури. 16.1.2. Виконання будівельних робіт дозволяється після проведення підготовчих робіт із забезпечення максимального збереження існуючого інженерного обладнання, споруд, покриття доріг та тротуарів, зелених насаджень на підставі затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації.
Реконструкція діючих та прокладання нових підземних комунікацій, як правило, проводяться одночасно з реконструкцією шляхово-транспортних та гідротехнічних споруд, а також при інших роботах з благоустрою міських територій.
Комплексний благоустрій територій виконується тільки після завершення підземних робіт.
16.1.3. Організації, що виконують будівництво та експлуатацію інженерних мереж і підземних споруд під проїздами та тротуарами, в обовязковому порядку забезпечують розміщення новозбудованих оглядових колодязів і ківерів на одному рівні з дорожнім покриттям.
Недопустимі перекоси, просідання новозбудованих люків оглядових колодязів і ківерів більше 1 см. Люки встановлюються тільки із запірними пристроями.
16.1.4. Пустоти, які виникають після ліквідації підземних споруд під проїжджою частиною вулиць, проїздів і тротуарів з вдосконаленим покриттям, необхідно заповнювати сумішами, зазначеними у проекті. При недоцільності або технічній неможливості видалення підземних споруд, вони можуть бути залишені у землі при умові звільнення їх від продуктів, що транспортувались, демонтажу колодязів на глибину не менше 1,5 м та ретельного заповнення всіх пустот. Кінці кабельних ліній при ліквідації повинні бути закупорені, газопроводипродуті повітрям, нафтопроводи, мазутопроводи пропарені, а їх кінці заварені.
16.1.5. Планові роботи з реконструкції діючих теплових мереж та підключення до існуючих теплових мереж, що повязані з припиненням теплопостачання, у міжопалювальний період.
В опалювальний сезон ці роботи можуть виконуватись тільки на підставі дозволу департаменту житлового господарства та інфраструктури і за погодженням з районними адміністраціями з організацією виконання робіт у три зміни.
16.1.6. До виконання робіт з прокладання мереж у зоні існуючого благоустрою можуть бути допущені будівельні організації, які спроможні виконати відновлювальні роботи, мають відповідний досвід та ліцензію на виконання відповідних відновлювальних робіт.
16.1.7. Забороняється підключення до інженерних мереж будь-яких об’єктів будівництва (реконструкції) без затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації та без дозволу щодо виконання ремонтних робіт та відновлення благоустрою у зв’язку з виконанням земляних робіт.
16.1.8. Власники або організації, які експлуатують інженерні мережі та шляхово-транспортні споруди, при погодженні проектно-кошторисної документації на прокладання інженерних мереж в обов’язковому порядку зазначають перелік підприємств, установ та організацій, які отримали технічні умови на проектування на даній ділянці вулиці, площі тощо та не виконали роботи, з метою організації одночасного їх прокладання та відновлення благоустрою.
16.1.9. Після проведення будівництва, реконструкції або капітального ремонту шляхового покриття забороняється будь-яке (крім аварійного) розриття проїжджої частини протягом 10-и років, а тротуарів протягом 3-х років. 16.1.10. З метою зменшення розриття проїжджих частин вулиць, магістралей тощо при проектуванні, реконструкції, будівництві нових вулиць, магістралей, площ необхідно передбачати відповідно до розрахункових схем підземних інженерних мереж, споруд за погодженням з відповідними експлуатаційними організаціями закладання на перетині вулиць (проїздів) необхідної кількості каналів і футлярів з камерами для прокладання вказаних підземних мереж або передбачати їх прокладання у місцях, які виключають розриття проїжджих частин та влаштування на тротуарах біля бортових каменів маячкових бетонних плит на кінцях резервних каналів або передбачати прокладання інженерних мереж у прохідних колекторах.
16.1.11. Прокладання та перекладання підземних споруд мають виконуватись до початку робіт з будівництва доріг, проведення благоустрою та озеленення.
16.1.12. Забороняється виконувати капітальний ремонт шляхів до прокладання, перекладання та ремонту підземних споруд, якщо виконання останніх передбачено проектом.
16.1.13. Організації, що виконують роботи з поточного і капітального ремонту шляхів, повязані із змінами відміток проїжджої частини, зобовязані під наглядом представників відповідних експлуатаційних служб встановлювати люки камер та колодязів підземних споруд і ківерів на одному рівні з проїжджою частиною.
16.1.14. Будівельна чи ремонтна організації повинні не пізніше як за 5 діб до початку робіт сповістити замовника і відповідні експлуатаційні підрозділи про:
16.1.14.1. Термін виконання робіт з ремонту шляхів, прокладанню підземних споруд, розриття шурфів та їх засипки.
16.1.14.2. Необхідність прийняття закінчених робіт.
16.1.14.3. Готовність проведення технічних випробувань та прийняття споруд в експлуатацію.
16.1.15. Перенесення в натуру осей будівель, підземних споруд, археологічних розрить за домовленістю із замовником виконуються проектно-пошуковими організаціями та геодезичними службами, які мають на це право. Перенесення в натуру проектних осей оформляється актом, який підписують представники замовника, підрядника, проектної організації, що виконувала розбивку.
16.1.16. Кожне місце розриття на проїжджій частині відповідно до проекту виконання робіт, узгодженого із зацікавленими організаціями і відділом Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території м.Львова та автомобільно-технічної інспекції ГУ МВСУ у Львівській області, огороджується тимчасовим щитовим огорожами висотою 1,2 м, встановлюються тимчасові дорожні знаки відповідно до вимог Державного стандарту України узгодженої схеми та червоні ліхтарі у темний час доби.
В умовах інтенсивного руху міського транспорту і пішоходів до виконання робіт дозволяється приступати лише після встановлення огорожі, обладнання місць проведення робіт засобами застереження, тимчасовими знаками з визначенням напрямків обїзду перешкод відповідно до РСТУ 1966-86.
Розкопування траншей і котлованів у такому разі виконуються, як правило, з вертикальними стінками, їх кріпленням, що мінімально обмежує рух транспорту, пішоходів і забезпечує збереження розміщених безпосередньо поблизу будівель і споруд.
На побутових приміщеннях, щитах огорож, механізмах, кабельних котушках тощо мають бути позначки організацій, яким вони належать, та номери їх контактних телефонів.
Забороняється складування будівельних матеріалів та грунту, а також розвантаження та завантаження їх, на проїжджих частинах за межами будівельного майданчика.
У місцях виконання робіт встановлюються інформаційні щити із зазначенням: виду робіт; організації, що виконує роботи; терміну виконання; прізвища, ім’я по батькові відповідальної особи із зазначенням контактного телефону.
Грунт, будівельні матеріали та конструкції допускається складувати у межах огородженої території або у місцях, передбачених проектом виконання робіт. Складування громіздких, великогабаритних конструкцій та деталей за межами будівельних майданчиків має виконуватися у місцях, передбачених проектом виконання робіт, як правило, не раніше, ніж за 24 години до початку їх монтування. Завезення їх раніше зазначеного терміну може здійснюватися після узгодження з відповідними районними адміністраціями.
16.1.17. Розібране асфальтобетонне покриття має бути вивезене, а бруківка, бортовий камінь, щебінь складуватися окремо (у межах огородженої території), не змішуючись з грунтом, та зберігатись до закінчення робіт з метою використання при відновленні покриття.
16.1.18. На земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, забороняється:
16.1.18.1. Проводити будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію чи знесення будівель та споруд.
16.1.18.2. Виконувати земляні роботи, планування поверхні грунту, насадження дерев, декоративних зелених насаджень, розбивку клумб.
16.1.18.3. Виконувати вантажно-розвантажувальні роботи, а також роботи, пов’язані з розкриванням дорожнього покриття і грунту.
16.1.18.4. Споруджувати переїзди і переходи через трубопроводи теплових мереж зовнішнього прокладання.
16.1.18.5. Споруджувати житлові, громадські та дачні будинки, розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції, склади паливно-мастильних матеріалів.
16.1.18.6. Будувати гаражі та автостоянки, садові та садово-дачні споруди, автомобільні дороги V категорії та залізниці.
16.1.18.7. Влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що спричиняють корозію.
16.1.18.8. Розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати заходи, пов’язані з масовим зібранням людей.
16.1.18.9. Будувати огорожі для відокремлення приватних земельних ділянок.
16.1.19. Засипати грунтом кришки люків, колодязів і камер, решітки зливоприймальних колодязів, лотки шляхових покриттів, зелені насадження.
16.1.20. Виконувати складування матеріалів і конструкцій на газонах, на мережах діючих підземних комунікацій, в охоронних зонах газопроводів, водопроводів, каналізацій, ліній електропередач, теплових мереж та ліній звязку.
16.1.21. Встановлювати дорожні знаки, порушуючи вимоги Державного стандарту України. 16.1.22. Відкачувати воду у зимовий період на проїжджу частину.
При наявності на будівельних майданчиках зайвого грунту, проектом виконання робіт має бути передбачено використання його на інших будівельних обєктах, а при необхідності вивезення у місця, визначені проектом організації будівництва.
16.1.23. Категорично забороняється відкривати кришки люків, камер і колодязів на підземних та наземних спорудах і спускатися до них без дозволу відповідних експлуатаційних організацій, а також без розроблених заходів техніки безпеки. Всі особи, що працюють у місцях можливого виникнення шкідливого газу (колодязі, камери, колектори, траншеї, шурфи тощо) мають бути забезпечені індивідуальними засобами захисту: протигазами, кисневими приладами або шланговими протигазами, а також приладами для виявлення газу, переносними газоаналізаторами в іскронебезпечному виконанні, індикаторами та шахтарськими ліхтарями, обовязково дотримуючись вимог відповідних Правил виконання робіт.
16.1.24. Для вжиття необхідних заходів щодо безпеки будівельні організації зобовязані не пізніше як за добу до початку проведення земляних робіт викликати на місце представників організацій, зазначених у дозволі і на узгодженнях викопіювання з Генерального плану м.Львова.
16.1.25. Виконання земляних та монтажних робіт у зоні знаходження підземних (наземних) комунікацій (електрокабелів, кабелів зв’язку, газопроводів тощо) допускається лише з письмового дозволу організацій, відповідальних за експлуатацію цих комунікацій. До дозволу має бути доданий план (схема) з нанесенням розміщених комунікацій, складений на підставі виконавчих креслень. 16.1.26. Під час розкопування траншей і котлованів у межах охоронних зон трубопроводів будівельна організація проводить захист трубопроводів від пошкоджень з виконанням таких вимог: 16.1.26.1. Вживаються заходи для запобігання руйнування трубопроводу теплових мереж, якщо копання траншеї або котловану проводиться нижче рівня його залягання або поблизу нього.
16.1.26.2. У разі виконання робіт з розриттям існуючого трубопроводу, його захист повинен передбачатися проектом виконання робіт.
16.1.26.3. Забороняється засипати траншеї інженерних мереж будівельним сміттям. 16.1.26.4. Роботи у місцях перетину з діючими трубопроводами теплових мереж необхідно виконувати у стислі терміни, не допускаючи тривалих перерв. В іншому випадку вживаються додаткові заходи для збереження відкритих трубопроводів і забезпечується щоденний нагляд за ними. Зазначені заходи погоджують з теплопостачальним підприємством. У випадку неможливості вжити необхідних заходів слід засипати теплову мережу і розрівняти грунт у межах охоронної зони теплових мереж.
16.1.27. Інженерно-технічний працівник, відповідальний за виконання земляних, будівельних (ремонтних) робіт, зобовязаний під час проведення робіт знаходитись на місці будівництва і мати при собі робочі креслення, дозвіл, виданий районною адміністрацією, проект виконання робіт, особисте посвідчення.
Інженерно-технічний працівник зобовязаний зробити запис у журналі про види виконуваних робіт, вручити водію землерийної техніки схему виконання робіт механізованим способом або технологічну карту, показати на місці межі знаходження діючих підземних споруд для їх збереження і ознайомити його з проектом виконання робіт.
16.1.28. Відповідальність за пошкодження існуючих підземних споруд та комунікацій несуть організації, що проводять земляні, будівельно-монтажні роботи, а також посадові особи, відповідальні за виконання цих робіт на обєкті відповідно до законодавства України. Будівельні (ремонтні) організації зобовязані своєчасно, не пізніше ніж за добу, повідомити служби експлуатації про термін засипання траншей та котлованів.
У разі невідповідності діючих інженерних комунікацій визначеним проектом представники і служби експлуатації призупиняють роботи і викликають представників проектної організації, замовника і експлуатаційних служб для прийняття узгодженого рішення щодо продовження робіт та встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, згідно з постійною схемою міської дислокації.
16.1.29. Роботи із відновлення шляхового покриття при поперечному розкопуванні виконуються без затримок після засипання траншей і котлованів і мають завершуватись на вулицях, площах, тротуарах, скверах, бульварах, у парках та місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів в одноденний термін, в інших місцях – у межах двох діб, що передбачається у проекті виконання робіт після отримання відповідних висновків лабораторних іспитів на відповідність нормативним вимогам коефіцієнту ущільнення грунту у траншеї.
Відновлення шляхового покриття та благоустрою має виконуватись при наявності тимчасового огородження.
Відновлений благоустрій територій приймають від будівель­них (ремонтних) організацій згідно з актом представники відповідних служб експлуатації та контролю за благоустроєм.
16.1.30. Організації, що виконують роботи з прокладання, реконструкції інженерних комунікацій і підземних споруд, несуть відповідальність за якість засипання траншей піском, влаштування основи проїжджих частин, тротуарів, відновлення зелених зон. У випадку їх просідання протягом одного року зобов’язані ліквідувати недоліки на першу вимогу балансоутримувачів.
Фактичний обсяг робіт та витрат з ліквідації недоліків визначається на підставі тристороннього акта, одним з учасників підписання якого має бути уповноважена особа відповідного комунального підприємства, котрому делеговано повноваження щодо здійснення контролю за виконанням ремонтних робіт і відновленням благоустрою на території району.
Неучасть у комісійному обстеженні або не підписання акта не звільняє від відповідальності організацію, на яку був оформлений ордер.
16.1.31. Керівники організацій та посадові особи, відповідальні за виконання робіт з прокладання та реконструкції підземних споруд зобов’язані:
16.1.31.1. Систематично проводити огляд стану огорожі будівельного майданчика на відповідність до проекту, укріплення траншей, сходин та інших елементів, своєчасно вживати заходи із вивезення грунту, розібраних асфальтобетонних покриттів, прибирання сміття та невикористаних матеріалів, які повинні бути вивезені у дводенний термін після закінчення робіт. 16.1.31.2. Вживати заходи щодо унеможливлення винесення автотранспортними засобами сипучих матеріалів і розчинів з території будівництва або виконання робіт на впорядкованій території, засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами.
16.1.31.3. Забезпечувати поверхневе водовідведення із території будівельного майданчика.
16.1.32. Замовник при здійсненні технічного нагляду за будівництвом підземних споруд повинен:
16.1.32.1. Періодично виконувати контрольно-геодезичне знімання відпо­відності проекту обєктів, що будуються.
16.1.32.2. Перевіряти відповідність до виконавчих креслень проекту та брати участь у проведенні технічних іспитів і прийому виконаних прихованих робіт.
16.1.33. Виконавчі топографічні зйомки і оформлені виконавчі креслення на збудовані підземні споруди повинні відповідати державним будівельним нормам.
16.1.34. Виконавчі креслення для підземних споруд виконують будівельні організації у необхідній кількості у процесі будівництва. У виконавчих кресленнях повинні бути відображені всі роботи, виконані при прокладанні нових та ліквідації виведених з роботи підземних споруд.
До оформлення акта після закінчення будівництва один примірник виконавчих креслень здається в управління архітектури департаменту містобудування, один примірник надається замовнику, інші примірники відповідним експлуатаційним організаціям.
На виконавчих кресленнях повинні бути підписи відповідальної особи будівельної організації і замовника, вказані номер і дата узгодження проекту управлінням архітектури департаменту містобудування, узгодження змін, якщо вони були внесені до проекту, номер ордера та дата закриття.
16.2. Вимоги щодо облаштування та утримання будівельних майданчиків і місць проведення робіт:
16.2.1. Не пізніше ніж за сім днів до початку робіт із підготовки ділянки будівництва та прилеглої до неї території забудовник (замовник) зобов’язаний встановити на межі ділянки будівництва стенд, доступний для огляду, з інформацією про проект будівництва, реконструкції, про заходи для благоустрою і обслуговування прилеглої території на час будівництва, про дозвіл на будівництво, про замовника та виконавця (підрядника) робіт, про початок та закінчення робіт, про уповноважені органи, до котрих необхідно звертатися з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту тощо.
16.2.2. До початку проведення основних робіт необхідно облаштувати будівельний майданчик відповідно до проектів організації будівництва та виконання робіт:
16.2.2.1. Встановити огородження згідно з будівельним генеральним планом у межах відведеної земельної ділянки.
16.2.2.2. Обладнати і позначити вказівниками та знаками шляхи об’їзду транспорту і проходу пішоходів (пішохідні галереї, настили, поручні, містки, обладнані об’їзди, дорожні знаки тощо).
16.2.2.3. До початку виконання робіт, які мають безпосередній вплив на довкілля (знесення зелених насаджень, шумові, вібраційні, електромагнітні, органолептичні навантаження тощо), у місцевих засобах інформації та на щитах навколо будівельного майданчика розміщується інформація про запланований вид робіт, терміни проведення робіт, графічне зображення об’єкта, кількість запланованих до знесення або пересадження зелених насаджень, проект (план) благоустрою та озеленення території, а також про показники впливу (шуми, викиди забруднюючих речовин, зміни гідрогеологічних умов тощо), плани щодо вжиття природоохоронних заходів щодо зменшення шкідливих впливів на довкілля.
16.2.2.4. Обладнати виїзди з будівельних майданчиків пунктами очищення коліс автотранспорту.
16.2.2.5. Закрити фасади будівель та споруд, які виходять на магістралі та вулиці, площі, навісними декоративно-сітчастими огородженнями.
16.2.3. Тимчасові огорожі будівельних майданчиків та місць розкопок повинні відповідати вимогам до матеріалів та конструкцій, мати охайний зовнішній вигляд (вичищені від сміття, промиті, не мати отворів, пошкоджених ділянок, відхилень від вертикалі, сторонніх написів наклейок, оголошень).
Огорожі та їх конструкції повинні бути пофарбовані стійкими до несприятливих погодних умов фарбами, а при повторному використанні – відремонтовані та пофарбовані заново.
16.2.4. При проведенні робіт на проїжджій частині магістралей та вулиць як можливу огорожу використовуються дорожні блоки з полімерних матеріалів.
Організації, які виконують роботи на проїжджій частині магістралей та вулиць, повинні укомплектувати місця проведення робіт необхідними технічними засобами безпеки дорожнього руху (дорожніми знаками з поліпшеними світлотехнічними характеристиками, імпульсними сигнальними стрілками, ліхтарями, спеціальною уніформою зі світловідбиваючими вставками для дорожніх робітників та маячками помаранчевого кольору для дорожньої техніки).
Забороняється робота людей на проїжджій частині без наявності вказаних засобів. Номенклатуру, кількість та місце розташування дорожніх знаків визначають виходячи з характеру робіт, які виконуються і повинні відповідати затвердженим схемам, які необхідно погоджувати з відділом Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території м.Львова та автомобільно-технічної інспекції ГУ МВС України у Львівській області. Імпульсні вказівники стрілки повинні бути ввімкнутими незалежно від часу доби.
16.2.5. З метою забезпечення безпеки пішоходів у місцях близького розміщення об’єктів, на яких виконуються роботи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту тощо, з боку пішохідної зони над огорожею встановлюються захисні дашки, а на тротуарі – настил для пішоходів, облаштований перилами з боку, де рухаються автотранспортні засоби.
16.2.6. Навісні декоративно-сітчасті огорожі для фасадів будівель та споруд виконуються з сіток, які спеціально передбачені для цих цілей, а також інших видів сіток, придатних за своїми декоративними, пожежобезпечними якостями та міцністю, які зберігають свої якості не менше одного року. Рекомендовані кольори сітчастої огорожі: зелений, голубий, світло-жовтий або світло-сірий.
16.2.7. Огорожі з сіток навішуються на спеціально виготовлені для цього кріплення на фасаді будівель або на конструкцію монтажних риштувань при їх наявності. Сітка натягується та закріплюється на всій поверхні для придання їй стійкості. Не допускається наявність значних скривлень та провисань, які надають поверхні огородження неохайний вигляд.
16.2.8. На огородженнях будівельних майданчиків або навісних декоративно-сітчастих огородженнях, на фасаді будівель можливе розміщення реклами, соціальних плакатів, художнього оформлення або іншої інформації. При цьому розміщення комерційної реклами та інформації проводиться при наявності оформленого у встановленому порядку дозволу.
16.3. Керівники, уповноважені посадові особи будівельних організацій зобов’язані:
16.3.1. Забезпечувати очищення транспортних засобів, не допускати винесення грунту та бруду на дороги, прибудинкові території, тротуари для чого обладнати виїзди з будівельних майданчиків твердим покриттям. Організовувати механічне або ручне очищення та миття транспортних засобів при виїзді. При винесенні з території об’єкта бруду, грунту терміново його прибирати.
16.3.2. Вживати заходи щодо неможливості винесення автотранспортними засобами на вулично-шляхову мережу сипучих матеріалів та розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, руху з незакріпленим вантажем.
16.3.3. Не допускати накопичення будівельних відходів на будівельних, ремонтно-будівельних майданчиках та прилеглих територіях, забезпечувати виконання заходів щодо недопущення утворення пороху на територіях об’єктів.
16.3.4. Не загромаджувати пожежні проїзди, пішохідні доріжки, не знищувати зелені насадження, не затемнювати вікна житлових приміщень будівельними матеріалами.
16.3.5. Вивозити будівельне сміття з будівельних майданчиків не менше одного разу на тиждень.
16.4. Прийняття в експлуатацію закінчених робіт на інженерних мережах і спорудах:
16.4.1. Прийняття в експлуатацію інженерних мереж і споруд після завершення робіт виконується відповідно до чинних нормативних документів.
16.4.2. Матеріальні збитки, повязані з руйнуванням незареєстрованих мереж і споруд при будівництві, відшкодовуються за кошти власника. 16.5. Організаціям, які експлуатують інженерні мережі і споруди, забороняється введення у дію об’єктів з завершеним будівництвом, які не прийняті в експлуатацію.
17. Порядок паркування автотранспортних засобів у м.Львові

Правила паркування транспортних засобів у м.Львові (надалі – Правила паркування) визначають єдиний порядок організації та функціонування зон паркування транспортних засобів на території м.Львова згідно з чинними нормативно-правовими документами, вказаними у додатку № 4 з метою:
17.1. Забезпечення належного благоустрою, у тому числі і благоустрою автомобільних доріг. 17.2. Посилення контролю та притягнення до адміністративної відповідальності власників транспортних засобів, які порушують вимоги Правил паркування.
17.3. Підвищення культури паркування.
17.4. Підвищення дисципліни сплати збору та послуг за паркування, збільшення фінансових надходжень до міського бюджету м.Львова.
18. Використання, розміщення та будівництво технічних засобів телекомунікацій у м.Львові

18.1. Загальні положення:
18.1.1. Ці Правила визначають єдиний порядок використання, розміщення та будівництва технічних засобів телекомунікацій у м.Львові.
18.1.2. Правила використання, розміщення та будівництва технічних засобів телекомунікацій у м.Львові є складовою цих Правил, розроблені відповідно до законодавства України і визначають комплекс заходів з організації робіт на проектування, будівництво, реконструкцію та технічне обслуговування телекомунікаційних мереж, телемереж, телекомунікацій електрозвязку, рухомого (стільникового) зв’язку.
18.1.3. Роботи з проектування, будівництва та реконструкції технічних засобів телекомунікацій та телекомунікаційних мереж повинні здійснюватися як комплекс заходів з реалізації створення загальноміської телекомунікаційної мережі на засадах єдиної технічної політики.
18.1.4. Для здійснення проектування та будівництва телекомунікаційних мереж, телемереж, базових станцій рухомого (стільникового) зв’язку у м.Львові оператори/провайдери телекомунікацій звертаються до Львівської міської ради щодо надання відповідного дозволу.
18.1.5. До запиту додаються правовстановлюючі документи:
18.1.5.1. Копія повідомлення Львівська філія Українського державного центру радіочастот про включення оператора/провайдера до реєстру суб’єктів господарювання у сфері телекомунікацій.
18.1.5.2. Копія договору про надання телекомунікаційних послуг на об’єктах, щодо яких надано запит.
18.1.6. Управління транспорту і зв’язку департаменту житлового господарства та інфраструктури протягом 14 робочих днів з дня отримання запиту здійснює перевірку наявності та правильності оформлення документів, доданих до запиту, без стягнення за це оплати та у разі позитивного результату звертається до управління архітектури департаменту містобудування з пропозицією про підготовку комплексного висновку щодо підготовки проекту відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.
18.1.7. У разі виконання земляних і монтажних робіт, пов’язаних з прокладанням, перекладанням, ремонтом, у тому числі ліквідації аварій на технічних засобах телекомунікацій, дозвіл на виконання робіт видає відповідна районна адміністрація. 18.1.8. Залежно від виду об’єктів, місця виконання робіт до запиту на адресу управління транспорту і зв’язку департаменту житлового господарства та інфраструктури додаються основні матеріали дозвільної та проектної документації:
18.1.8.1. Для прокладання, реконструкції та ремонту телекомутаційних мереж:
1) план зовнішніх інженерних мереж, зареєстрований в управлінні інженерного господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури та управлінні архітектури департаменту містобудування;
2) дозвіл відповідної районної адміністрації на виконання робіт на проїжджій частині вулиць (при необхідності);
3) графік виконання робіт.
18.1.8.2. Для встановлення телекомутаційного обладнання рухомого (стільникового) зв’язку: 1) рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 75 “Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету від 31.08.2007 № 675“;
2) документ на право власності або оренди земельної ділянки чи приміщення, на якій/якому розміщується базова станція;
3) висновок санітарно-епідеміологічної експертизи щодо розміщення радіотехнічного об’єкта;
4) висновок, виданий Львівською обласною санітарно-епідеміологічною станцією на проект будівництва;
5) графік виконання робіт.
18.2. Організація отримання вихідних даних для створення технічних засобів телекомунікацій та телекомунікаційних мереж у м.Львові.
Надання вихідних даних (архітектурно-планувального завдання та технічних умов) оператору/провайдеру телекомунікацій здійснюється відповідно до діючих нормативно-правових документів, вказаних у додатку № 4.

19. Здійснення контролю за виконанням цих Правил

19.1. Загальні вимоги:
19.1.1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів, у тому числі збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів (надалі – ТПВ), спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог діючих нормативно-правових документів, вказаних у додатку № 4.
Державний і самоврядний контроль та нагляд за дотриманням законодавства у сфері благоустрою, у тому числі збирання, перевезення, перероблення та утилізації ТПВ, здійснюють департамент житлового господарства та інфраструктури, житлово-комунальні підприємства м.Львова, Львівська міська санітарно-епідеміологічною станція, комунальне підприємствоАдміністративно-технічне управління“, Державна екологічна інспекція у Львівській області, відділ Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території м.Львова та автомобільно-технічної інспекції ГУ МВСУ у Львівській області, управління з контролю за використанням та охороною земель у Львівській області.
19.1.2. За порушення вимог законодавства у сфері благоустрою, збирання, перевезення, перероблення та утилізації ТПВ і цих Правил складаються документи, які зобов’язують усунути порушення (припис, вимога тощо), та протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до власних повноважень:
19.1.2.1. У частині порушення правил збирання, тимчасового зберігання та завантаження ТПВ для перевезення на визначене місце (сміттєзвалище, сміттєпереробне підприємство тощо) з території загального користування, прибудинкових територій, підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій, об’єктів, розташованих на вищевказаних територіях відповідно до ст.82 Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі – КУпАП) посадовими особами (у межах наданих повноважень):
1) відповідних львівських комунальних підприємств житлового господарства чи об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
2) комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“;
3) Державної екологічної інспекції у Львівській області;
4) громадськими інспекторами з охорони довкілля.
19.1.2.2. У частині порушення правил транспортування ТПВ щодо відсутності або невідповідності документів на вантаж відповідно до ст.126 КУпАП – відділом Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території м.Львова та автомобільно-технічної інспекції ГУ МВС України у Львівській області. 19.1.2.3. У частині псування та забруднення земель ТПВ відповідно до ст.52 КУпАП: 1) Управлінням з контролю за використанням та охороною земель у Львівській області; 2) Державною екологічною інспекцією у Львівській області.
19.1.2.4. У частині порушення санітарно-гігієнічних норм при поводженні з ТПВ відповідно до ст.42 КУпАП – Львівською міською санітарно-епідеміологічною станцією.
19.1.2.5. У частині порушення цих Правил, недотримання чистоти і порядку внаслідок поводження з ТПВ відповідно до ст.152 КУпАП:
1) керівниками районних відділів комунального господарства;
2) керівниками та майстрами львівських комунальних підприємств з утримання житлового фонду чи обєднань співвласників багатоквартирних будинків;
3) Львівською міською санітарно-епідеміологічною станцією;
4) комунальним підприємством “Адміністративно-технічне управління“.
19.1.2.6. У частині охорони довкілля та дотримання вимог природоохоронного законодавства відповідно до ст.ст.78-84, 153 КУпАПкомунальним підприємством “Адміністративно-технічне управління“.
19.1.2.7. У частині порушення правил користування житловими приміщеннями, санітарного утримання місць загального користування, сходових кліток, ліфтів, під’їздів, порушення правил експлуатації житлових будинків, житлових приміщень та інженерного обладнання, псування житлових будинків, житлових приміщень, їх обладнання та елементів благоустрою внаслідок поводження з ТПВ відповідно до ст.150 КУпАП:
1) керівниками та майстрами львівських комунальних підприємств з утримання житлового фонду чи об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
19.1.2.8. У частині порушення дотримання тиші у громадських місцях на території міста відповідно до ст.182 КУпАП:
1) Управлінням муніципальної дружини ЛКП Муніципальна дружина“;
2) ГУ МВС України у Львівській області.
19.1.3. Самоврядний контроль у сфері збирання, перевезення, перероблення та утилізації ТПВ здійснюється через:
19.1.3.1. Проведення перевірок території.
19.1.3.2. Розгляд звернень підприємств, установ, організацій та громадян.
19.1.3.3. Участь в обговоренні проектів збирання, перевезення, перероблення та утилізації ТПВ, іншої технічної документації з вищевказаних питань, внесення відповідних пропозицій на розгляд Львівської міської ради, виконавчого комітету, департаменту житлового господарства та інфраструктури, підприємств, установ, організацій.
19.1.3.4. Подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства з питань збирання, перевезення, перероблення та утилізації ТПВ та вимог цих Правил.
19.1.4. Посадові особи підприємств, установ, організацій, а також громадяни несуть відповідальність за порушення цих Правил.
19.1.5. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою, у тому числі збирання, перевезення, перероблення та утилізації ТПВ, до відповідальності, передбаченої законодавством України, не звільняє їх від обов’язків відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства України.
19.1.6. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою, у тому числі збирання, перевезення, перероблення та утилізації ТПВ, підлягає компенсації у повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення довкілля та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами згідно з п.13 ст.10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів“.
19.1.7. Відповідно до п.2 ст.17 Закону України Про благоустрій населених пунктів громадяни у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані: 19.1.7.1. Утримувати у належному стані закріплені у встановленому порядку за ними території.
19.1.7.2. Дотримуватися правил благоустрою території населеного пункту.
19.1.7.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою населених пунктів.
19.1.7.4. Відшкодовувати у встановленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.
Збитки, завдані об’єкту благоустрою у результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню у встановленому порядку. У разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою, визначених у п.2. ч.2 ст.19 Закону України Про благоустрій населених пунктів, винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем, перераховуючи на його рахунок суму відновної вартості. У разі відмови від добровільного здійснення відшкодування стягнення за завдану шкоду з винних осіб здійснюється у судовому порядку.
Порядок визначення відновної вартості благоустрою затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 826 Порядок визначення відновної вартості об’єктів благоустрою“.
Розмір відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за Методикою визначення відновної вартості об’єкта благоустрою, затвердженою наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03.11.2008 № 325.
19.2. Повноваження посадових осіб контролюючого (наглядового) органу, перелічених у додатку 3 до цих Правил:
19.2.1. Посадові особи мають право:
19.2.1.1. Нагляду (контролю) за дотриманням юридичними та фізичними особами: вимог цих Правил; вимог природоохоронного законодавства України; виконання ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань екології, розміщення зовнішньої реклами та благоустрою міста.
19.2.1.2. Складати протоколи про адміністративне правопорушення.
19.2.2. Якщо під час перевірки виявлено порушення вимог цих Правил, посадова особа наглядового (контролюючого) органу у межах наданих повноважень, з врахування пункту 19.3 цих Правил, зобов’язана скласти: документи реагування на усунення порушення (припис, вимога тощо) та є обов’язковими для виконання у визначений термін особами, відповідальними за утримання об’єктів благоустрою; протокол про адміністративне правопорушення.
19.2.3. Протокол про адміністративне правопорушення складає посадова особа контролюючого (наглядового) органу при вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого відповідною статтею КУпАП та розділом 20 цих Правил.
19.2.3.1 При вчиненні однією посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних правопорушень протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.
19.2.3.2. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються відомості про особу, яка здійснила порушення. Протокол підписують особа, яка його склала, і особа, яка вчинила адміністративне правопорушення. При наявності свідків і потерпілих протокол можуть підписувати також і ці особи.
19.2.3.3. У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, у ньому робиться відповідний запис. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. При складанні протоколу особі, яка здійснила правопорушення, роз’яснюються її права і обов’язки, передбачені ст.268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.
19.2.3.4. У п’ятиденний термін після складення протокол надсилається на розгляд до адміністративних комісій при відповідних районних адміністраціях за місцем проживання порушника.
19.2.3.5. Справу про адміністративне правопорушення розглядає адміністративна комісія у п’ятнадцятиденний термін з дня отримання протоколу. На засідання адміністративної комісії при відповідній районній адміністрації запрошуються особи, відносно яких складено протокол про адміністративне правопорушення.
19.2.3.6. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення адміністративна комісія при відповідній районній адміністрації виносить постанову у справі. Постанова повинна містити:
1) найменування органу, який виніс постанову, дату розгляду справи;
2) відомості про особу, щодо якої розглядається справа;
3) викладення обставин, встановлених при розгляді справи;
4) зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;
5) прийняте у справі рішення.
19.2.4. Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення здійснюється у порядку, визначеному законодавством України та розділом 21 цих Правил.
19.3. Посадові особи контролюючого (наглядового) органу відповідно до наданих повноважень мають такі обов’язки:
19.3.1. Інспекція Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України у Львівській області відповідно до ст.97 КУпАП виявляє та вживає заходи щодо самовільного будівництва будинків або споруд, а також самовільної зміни архітектурного вигляду будинків чи споруд під час їх експлуатації та складає протоколи про адміністративні правопорушення. 19.3.2. Підприємство (оператор), визначене відповідним виконавчим органом міської ради, здійснює організацію і експлуатацію місць платного паркування автотранспортних засобів, несе відповідальність за дотриманням санітарного стану на паркувальних майданчиках.
19.3.3. Уповноважені працівники комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“ у частині нагляду за станом благоустрою малих архітектурних форм комерційного призначення, відкритих літніх майданчиків:
19.3.3.1. Відслідковують відповідність місць розміщення МАФ Перспективній схемі, відповідність МАФ та відкритих літніх майданчиків погодженим проектам (паспортам), наявність дозволів на встановлення МАФ та відкритих літніх майданчиків.
19.3.3.2. Забезпечують нагляд за підтриманням належного стану благоустрою відповідно до додатку 3 до цих Правил.
19.3.3.3. Складають протоколи про адміністративні правопорушення.
19.3.4. Уповноважені працівники комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“ у частині нагляду за станом зовнішньої реклами:
19.3.4.1. Забезпечують контроль за дотриманням встановленого нормативними актами утримання рекламних засобів підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм їх власності.
19.3.4.2. Вимагають від юридичних і фізичних осіб усунення виявлених порушень та складають протоколи про адміністративні правопорушення.
19.3.4.3. Проводять демонтаж самовільно встановлених рекламних конструкцій за наказами відповідного виконавчого органу міської ради (робочого органу з врегулювання розміщення зовнішньої реклами).
19.3.5. Районні адміністрації забезпечують демонтаж самовільно встановлених МАФ, торговельного, холодильного та іншого обладнання, парканів, тимчасових споруд, обмежувальних паркувальних пристроїв, які перешкоджають під’їзду автомобілів швидкої медичної допомоги, міліції, пожежної, рятувальної, аварійно-відновлювальної техніки до житлових будинків, обмежувачів швидкості руху автотранспорту тощо та інших визначених споруд у м.Львові.

20. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення у сфері благоустрою території

20.1. Відповідно до п.44 ст.26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні накладаються стягнення, передбачені ст.ст.82, 152 КУпАП за порушення вимог цих Правил, а саме за:
20.1.1. Самовільне скидання всіх видів відходів, грунту тощо у невідведених для цього місцях.
До відповідальності притягуються посадові особи та громадяни, що допустили порушення, а у разі неможливості їх виявлення – посадові особи підприємств, за якими закріплені ці території, після закінчення терміну припису про усунення виявлених порушень.
20.1.2. Завантаження контейнерів для ТПВ будівельними відходами, металобрухтом. 20.1.3. Несвоєчасне прибирання території, у тому числі прилеглої та закріпленої відповідно до розпорядження міського голови або голови відповідної районної адміністрації. 20.1.4. Забруднення впорядкованої території при перевезенні відходів, сипучих матеріалів автотранспортом та внаслідок виносу болота за колесами автомобілів. 20.1.5. Несвоєчасне вивезення твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків. 20.1.6. Несвоєчасне вивезення будівельних відходів з будівельних майданчиків.
20.1.7. Засмічення місць загального користування.
20.1.8. Витоки води, фекалій та стоків на впорядковані території.
20.1.9. Несвоєчасне прибирання снігу з тротуарів, пішохідних доріжок, доріг, несвоєчасне посипання їх піском, скидання снігу на проїжджу частину вулиць. 20.1.10. Посипання тротуарів хімічними речовинами.
20.1.11. Миття, заправку, ремонт транспортних засобів на проїжджій частині вулиць, тротуарах, у житлових мікрорайонах та у необладнаних для цього місцях.
20.1.12. Несвоєчасне прибирання місця зберігання автомобіля (на вулицях, прибудинкових територіях).
20.1.13. Складування грунту, будівельних матеріалів поза межами будівельного майданчика без дозволу.
20.1.14. Складування тари, конструкцій, виробів на вулицях, площах, зелених зонах, прибудинкових територіях тощо без дозволу.
20.1.15. Відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів і теплових камер. 20.1.16. Наїзди на зелені насадження, газони, тротуари, декоративні огорожі; зупинку та стоянку автотранспортних засобів, яка ускладнює або унеможливлює утримання об’єктів міського благоустрою тощо.
20.1.17. Забруднення території, вулиці тощо, викликане виконанням будівельних робіт понад нормативні терміни, вказані у дозволі.
20.1.18. Відсутність освітлення розкопаного місця.
20.1.19. Відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, перехідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікацій.
20.1.20. Відновлення благоустрою об’єкта після виконання планових та аварійних робіт з недотриманням вимог проектно-кошторисної документації або проекту виконання робіт. 20.1.21. Відсутність урн для сміття на об’єктах, вказаних у п.4.2.9 цих Правил. 20.1.22. Забруднення території внаслідок пошкодження об’єктів благоустрою. 20.1.23. Забруднення територій, вулиць тощо, викликане самовільним виконанням будівельних, ремонтно-будівельних робіт (без отримання дозволу районної адміністрації). 20.1.24. Самочинне встановлення літніх майданчиків, відгороджень, постійних і тимчасових огорож, риштувань, дорожніх знаків, кіосків, яток стаціонарних, спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та несвоєчасна їх перереєстрація, самовільне паркування автомобілів у межах зони паркування.
20.1.25. Розвішування рекламних оголошень, афіш, агітаційних плакатів на фасадах будинків, споруд, парканах, деревах, стовпах тощо та несвоєчасне зняття агітаційних плакатів. 20.1.26. Незадовільне забезпечення технічної справності:
20.1.26.1. Доріг, вулиць, тротуарів, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, підземних переходів, пішохідних доріжок.
20.1.26.2. Колодязів водопровідних, каналізаційних, зв’язку тощо, дощоприймачів, дренажів, колекторів дощової каналізації, теплових камер.
20.1.27. Незадовільне утримання прибудинкових територій, територій підприємств і організацій.
20.1.28. Незадовільний зовнішній вигляд та технічну несправність, невідповідність їх затвердженим паспортам, проектам, вимогам:
20.1.28.1. Постійних і тимчасових огорож, парканів, газонних огорож, ліхтарів вуличного освітлення, домових ліхтарів, стовпів, урн та контейнерів для відходів.
20.1.28.2. Кіосків, літніх торговельних майданчиків, яток стаціонарних, трансформаторних будок, телефонних і електричних шаф, навісів та павільйонів зупинок транспорту. 20.1.28.3. Спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин, пам’ятних дошок. 20.1.29. Висаджування зелених насаджень, влаштування городів без погодження з житлово-комунальними службами.
20.1.30. Спалювання на території міста опалого листя, сухої рослинності, будь-яких промислових, будівельних та побутових відходів.
До відповідальності притягуються посадові особи та громадяни, що допустили порушення, а у разі неможливості їх виявлення – посадові особи юридичних осіб, за якими закріплені ці території.
20.1.31. Самовільне захоплення території (частини території) об’єкта благоустрою м.Львова.
20.1.32. Відсутність у підприємств, установ, організацій, ОСББ, ЖБК, громадян, які користуються чи володіють житловими та нежитловими приміщеннями (будівлями, спорудами) договорів на вивіз побутових відходів із спеціалізованими організаціями.
20.1.33. Неприбирання господарями – власниками тварин або особами, які здійснюють вигул собак, – екскрементів за останніми на будь-якій території, включаючи територію під’їздів, сходових кліток, ліфтів, а також доріжок, тротуарів, газонів, тобто у місцях загального користування.
20.2. Стягнення, передбачені ст.150 КУпАП накладаються за порушення правил експлуатації житлових будинків, житлових приміщень та інженерного обладнання, псування житлових будинків, житлових приміщень, їх обладнання та елементів благоустрою внаслідок поводження з ТПВ, а саме:
20.2.1. Незадовільний стан санітарного утримання та ремонту сходових кліток, ліфтів і під’їздів.
20.2.2. Самовільне переобладнання та перепланування житлових будинків, житлових приміщень, балконів і лоджій, використання їх не за призначенням. 20.2.3. Незадовільний стан утримання та ремонту фасадів, цоколів, будинкових вказівників та вказівників вулиць.
20.2.4. Незадовільний стан утримання та ремонту покрівель.
20.2.5. Незадовільний стан освітлення входів та місць загального користування житлових будинків та прибудинкових територій.
20.2.6. Незадовільний стан утримання та ремонту вхідних брам.
20.2.7. Незадовільний стан утримання та ремонту твердого покриття прибудинкових територій.
20.2.8. Незадовільний стан утримання та ремонту садово-паркових лав та куточків відпочинку.
20.2.9. Незадовільний стан утримання та ремонту контейнерів для збору відходів, урн тощо та контейнерних майданчиків.
20.2.10. Незадовільний стан утримання та ремонту зливостоків і дренажів. 20.2.11. Незадовільний стан утримання та ремонту дитячих, спортивних і господарчих майданчиків.
20.2.12. Незадовільний стан утримання та ремонту пандусів та спеціальних місць для паркування автомобілів, які перевозять інвалідів.
20.2.13. Незадовільний стан утримання та ремонту ліфтів.
20.2.14. Розміщення та утримання вивісок з порушенням порядку їх розміщення, затвердженого виконавчим комітетом Львівської міської ради.
20.3. Стягнення, передбачені ст.153 КУпАП, накладаються за знищення чи пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення населених пунктів, а саме за: 20.3.1. Порушення в утриманні зелених насаджень на прибудинкових територіях; 20.3.2. Оголення коренів дерев та руйнування схилів і підпірних стінок.
20.4. Відповідальність за порушення цих Правил, скоєні неповнолітніми, визначається відповідно до ст.13 КУпАП.
20.5. Протокол, що підтверджує факт порушення цих Правил, мають право складати і надавати (скеровувати) порушнику посадові особи, перелічені у додатку 3 до цих Правил, а саме, у межах своєї компетенції:
20.5.1. Посадові особи органів санітарного нагляду – за порушення санітарних норм.
20.5.2. Посадові особи житлово-комунального господарства.
20.5.3. Посадові особи комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“.
20.5.4. Посадові особи органів Міністерства внутрішніх справ України та управління муніципальної дружини м.Львова.
20.5.5. Посадові особи селищних рад та рад самоврядування територій.
20.5.6. Посадові особи регіонального ландшафтного парку Знесіння за порушення у межах цього парку та його охоронної зони.
20.5.7. Посадові особи операторів паркування за самовільне паркування у межах зони паркування.
20.6. Накладання штрафів на посадових осіб та громадян провадиться адміністративними комісіями при районних адміністраціях за протоколами, складеними посадовими особами, переліченими у пункті 20.5 цих Правил.
20.7. Всі штрафи підлягають сплаті посадовими особами та громадянами у термін, передбачений ст.307 КУпАП. Примусове виконання постанов адміністративних комісій проводиться згідно зі ст.308 КУпАП.
20.8. Кошти, отримані від накладених штрафів на фізичних осіб за постановами адміністративних комісій, скеровуються до міського бюджету м.Львова на потреби відповідних районних адміністрацій.
20.9. Контроль за виконанням постанов адміністративних комісій здійснює відповідальний секретар адміністративної комісії з подальшим інформуванням про результати організацій, які склали протокол про адміністративне порушення.
20.10. Громадські інспектори благоустрою міста:
20.10.1. Беруть участь спільно з працівниками органів державного контролю у проведенні рейдів та перевірок дотримання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою міста. 20.10.2. Проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності.
20.10.3. Надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою міста, уповноваженим управлінням з питань благоустрою міста Львівської міської ради у діяльності із запобігання порушень законодавства про благоустрій населених пунктів, а щодо запобігання порушень природоохоронного законодавства – Державній екологічній інспекції в Львівській області, Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Львівській області.
21. Відшкодування шкоди, заподіяної об’єктам благоустрою

21.1. Загальні положення:
21.1.1. У разі заподіяння фізичною чи юридичною особою майнової шкоди об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.152 КУпАП, посадова особа, яка виявила порушення, складає протокол про вчинення особою адміністративного правопорушення та повідомляє відповідну районну адміністрацію (балансоутримувача) про виявлене порушення.
21.2. Реагування:
21.2.1. Для реагування на заподіяну об’єкту благоустрою майнову шкоду балансоутримувач створює постійно діючу комісію. До складу комісії включаються представники балансоутримувача, фахівці відділів житлового та комунального господарства відповідної районної адміністрації, відповідного виконавчого органу Львівської міської ради тощо. Головою комісії призначається представник балансоутримувача об’єкта благоустрою.
21.2.2. Комісія проводить обстеження об’єкта благоустрою, встановлює ступінь його пошкодження чи знищення, визначає відновну вартість робіт з його відновлення (відбудови) і складає відповідний акт.
Відновна вартість об’єктів благоустрою визначається порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 826 “Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою“, та згідно з Методикою визначення відновної вартості об’єкта благоустрою, затвердженої наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 26.10.2006 № 356. 21.2.3. Балансоутримувач зобов’язаний у термін до 10 календарних днів з дня вчинення (виявлення) правопорушення направити акт разом з копією протоколу про адміністративне правопорушення відповідно до вимог законодавства України.
21.2.4. Згідно з вимогами ст.40 КУпАП відповідна районна адміністративна комісія вирішує питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо розмір майнової шкоди перевищує рівень двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, то питання вирішується у судовому порядку. Позовна заява подається до суду власником або балансоутримувачем об’єкту благоустрою. 21.2.5. Якщо адміністративна комісія прийняла рішення про відшкодування порушником матеріальної шкоди балансоутримувачу об’єкта благоустрою, визначила розмір, порядок і терміни її відшкодування, то порушник зобов’язаний виконати вимоги постанови у 15-ти денний термін з дня вручення адміністративною комісією чи уповноваженою посадовою особою копії постанови.
21.2.6. Якщо порушником подано на постанову адміністративної комісії скаргу до цієї комісії чи органу, який її створив, і скарга залишилася без задоволення, то порушник зобов’язаний відшкодувати збитки не пізніше, як через 15 календарних днів з дня його повідомлення про залишення скарги без задоволення.
21.2.7. У разі невиконання винною особою вимог постанови адміністративної комісії щодо відшкодування майнової шкоди у встановлений 15-ти денний термін, зазначена постанова надсилається до державної виконавчої служби за місцезнаходженням юридичної особи, проживанням чи місцем роботи фізичної особи для стягнення збитків у порядку виконавчого провадження.
21.2.8. Контроль за дотриманням порядку відшкодування майнової шкоди, заподіяної при проведенні на об’єктах благоустрою самовільних робіт, здійснюють балансоутримувачі об’єктів благоустрою.
22. Заключні положення

22.1. Власник (балансоутримувач) відповідає за технічний та санітарний стан територій, будівель і приміщень, наданих в оренду, якщо інше не передбачено угодою з орендарем. 22.2. Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою у м.Львові, передбачений цими Правилами, складати протоколи про адміністративні правопорушення, що підтверджують факти порушень цих Правил, визначається законодавством України та цими Правилами.
Секретар ради В.Павлюк


Віза:


В.о.начальника управління
екології та благоустрою О.ВійтикДодаток 1.doc

Додаток 2 до Правил

ПЕРЕЛІК
уповноважених комунальних підприємств


Уповноваженими комунальними підприємствами, яким делегуються повноваження щодо опрацювання документації з виконання ремонтних робіт на території м.Львова, здійснення контролю за дотриманням порядку проведення робіт є:

1. ЛКП Шляхово-ремонтне підприємство Галицького району “ – у Галицькому районі м.Львова
2. ЛКП Шляхово-ремонтне підприємство Залізничного району – у Залізничному районі м.Львова.
3. МП Стихія – у Личаківському районі м.Львова.
4. ЛКП Хуторівка – у Сихівському районі м.Львова.
5. ЛКП Новатор-Ремпроект“ – у Франківському районі м.Львова.
6. ЛКП Трап“ – у Шевченківському районі м.Львова.


В.о.начальника управління
екології та благоустрою О.ВійтикДодаток 3 до Правил

ПЕРЕЛІК
посадових осіб, яким надається право складати протоколи, що підтверджують факти порушень цих Правил

№ з/п
Розділ і пункти правил
Посадові особи
Органів санітарного нагляду
органів житлово-комунального господарства (керівники і майстри ЛКП з утримання житлового фонду, ТзОВ ЖЕП Стимул-Сихів“, ОСББ, керівники комунального господарства)
комуналь-ного підприєм-ства Адміністра-тивно-технічне управління
управлін-ня муніци-пальної дружини м.Львова, Львівсько-го кому-нального підприєм-ства Муніци-пальна дружина
Селищ-них рад та самовря-дування території
регіональ-ного ландшафт-ного парку Знесіння за порушення у межах парку та його охоронної зони
Головне Управління Міністер-ства внутріш-ніх справ України у Львівсь-кій області
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Розділ 20
1.
20.1.1. Самовільне скидання всіх видів відходів, грунту тощо у не відведених для цього місцях

х
х
х
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.
20.1.2. Завантаження контейнерів для ТПВ будівельними відхода-ми, металобрухтом
х
х
х
3.
20.1.3. Несвоєчасне прибирання території, у тому числі прилеглої та закріпленої розпоряд-женням міського голо-ви або голови районної адміністрації
х
х
х
х
х
х
4.
20.1.4. Забруднення впорядкованої території при перевезенні від-ходів, сипучих матеріа-лів автотранспортом та внаслідок виносу болота за колесами автомобілів
х
х
х
х
х
х
х
5.
20.1.5. Несвоєчасне вивезення твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків.
х
х
х
х
х
х
6.
20.1.6. Несвоєчасний вивезення будівельних відходів з будівельних майданчиків
х
х
х
х
х
7.
20.1.7. Засмічення місць загального користування
х
х
х
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8.
20.1.8. Витоки води, фекалій та стоків на впорядковані території
х
х
х
х
х
9.
20.1.9. Несвоєчасне прибирання снігу з тротуарів, пішохідних доріжок, доріг, несвоє-часне посипання їх піском, скидання снігу на проїжджу частину вулиць.
х
х
х
х
х
х
10.20.1.10. Посипання тротуарів хімічними речовинами
х
х
х
х
х
11.20.1.11. Миття, заправ-ка, ремонт транспорт-них засобів на проїжд-жій частині вулиць, тротуарах, у житлових мікрорайонах та у необладнаних для цього місцях
х
х
х
х
х
12.20.1.12. Несвоєчасне прибирання місця збе-рігання автомобіля (на вулицях, прибудинкових територіях)
х
х
х
х
х
13.20.1.13. Складування без дозволу грунту, будівельних матеріалів поза межами будівель-ного майданчика
х
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14.20.1.14. Складування без дозволу тари, конструкцій, виробів на вулицях, площах, зелених зонах, прибудинкових терто-ріях тощо
х
х
х
х
х
15.20.1.15. Відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів і теплових камер
х
х
х
х
х
16.20.1.16. Наїзди на зеле-ні насадження, газони, тротуари, декоративні огорожі, зупинка та стоянка автотранспорт-них засобів, яка усклад-нює або унеможливлює утримання об’єктів міського благоустрою тощо
х
х
х
х
х
х
17.20.1.17. Забруднення території, вулиці тощо, викликане виконанням будівельних робіт понад нормативні терміни, вказані у дозволі
х
х
18.20.1.18. Відсутність освітлення розкопаного місця
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19.20.1.19. Відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, перехідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікацій
х
х
х
20.20.1.20. Відновлення благоустрою об’єкта після виконання плано-вих та аварійних робіт з недотриманням вимог проектно-кошторисної документації або про-ектту виконання робіт
х
х
21.20.1.21. Відсутність урн для сміття на об’єктах, вказаних у п.4.2.9 цих Правил
х
х
х
х
х
х
х
22.20.1.22. Забруднення території внаслідок пошкодження об’єктів благоустрою
х
х
х
х
х
х
23.20.1.23. Забруднення територій, вулиць тощо, викликане самовільним виконанням будівельних, ремонтно-будівельних робіт (без отримання дозволу районної
адміністрації)
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24.20.1.24. Самочинне встановлення літніх майданчиків, відгород-жень, постійних і тим-часових огорож, ришту-вань, дорожніх знаків, кіосків, яток стаціонар-них, спеціальних кон-струкцій зовнішньої реклами та несвоєчасна їх перереєстрація, самовільне паркування автомобілів у межах зони паркування
х
х
х
х
х
25.20.1.25. Розвішування рекламних оголошень, афіш, агітаційних пла-катів на фасадах будин-ків, споруд, парканах, деревах, стовпах тощо та несвоєчасне зняття агітаційних плакатів
х
х
х
х
х
х
26.20.1.26. Незадовільне забезпечення технічної справності:
20.1.26.1. Доріг, вулиць, тротуарів, пішохідних переходів, мостів, шля-хопроводів, підземних переходів, пішохідних доріжок.
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20.1.26.2. Колодязів водопровідних, каналі-заційних, зв’язку тощо, дощоприймачів, дре-нажів, колекторів дощо-вої каналізації, тепло-вих камер.
27.20.1.27. Незадовільне утримання прибудин-кових територій, терито-рій підприємств і організацій
х
х
х
х
х
28.20.1.28. Незадовільний зовнішній вигляд та технічна несправність, невідповідність їх затвердженим паспор-там, проектам, вимогам:
20.1.28.1. Постійних і тимчасових огорож, парканів, газонних огорож, ліхтарів вулич-ного освітлення, домо-вих ліхтарів, стовпів, урн та контейнерів для відходів.


х
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20.1.28.2. Кіосків, літніх торговельних майдан-чиків, яток стаціонар-них, трансформаторних будок, телефонних і електричних шаф, навісів та павільйонів зупинок транспорту.
20.1.28.3. Спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин, пам’ятних дошок
29.20.1.29. Посадка зелених насаджень, влаштування городів без погодження з житлово-комунальними службами
х
х
х
х
х
х
30.20.1.30. Спалювання на території міста опалого листя, сухої рослин-ності, будь-яких про-мислових, будівельних та побутових відходів
х
х
х
х
х
х
х
31.20.1.31. Самовільне зайняття території (частини території) об’єкта благоустрою м.Львова
х
х
х
х
х
х


Примітки: (Х) - посадові особи, яким надається право складати протоколи, що підтверджують факти порушень цих Правил
(–) - посадові особи, які не мають права складати протоколи, що підтверджують факти порушень цих Правил

В.о.начальника управління
екології та благоустрою О.ВійтикДодаток 4 до Правил

Нормативно-правові документи,
якими керувались при розробці Правил
благоустрою м. Львова


1. Конституція України, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, “Про рекламу“, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про відходи“, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“, “Про планування та забудову території“, “Про дорожній рух“, кодекси України.
2. Закони України Про благоустрій населених пунктів“, “Про місцеве самоврядування в України“, “Про рекламу“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про відходи“, “Про охорону атмосферного повітря“, “Про охорону культурної спадщини“, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“, “Про планування і забудову територій“, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“, “Про поховання та похоронну справу“, “Про дорожній рух“, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення“.
3. “Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій“, затверджені наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 (вжиті у пункті 5.1).
4. Державні будівельні норми України (ДБН В.2.5-28-2006) “Природне і штучне освітлення“, галузеві комунальні норми України “Виробничі показники часу з поточного ремонту та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення“ (ГКН 02.08-0082002), наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 “Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій“ (вжиті у пункті 6.1).
5. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 09.09.1999 № 220 “Про затвердження Положення про архітектурно-технічний паспорт об’єкта та його форму“ (вжиті у пункті 6.2.2).
6. ДБН В.2.-28-2006, пункти 4.28-4.66, таблиці № 13-16, 18-22 (вжиті у пункті 6.2.2).
7. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 09.11.2007 № 178 “Про затвердження Технічних правил утримання об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів“ (вжиті у пункті 6.2.4).
8. Закон України “Про відходи“, Санітарні правила утримання територій населених міст (СанПиН 42-128-4690-88), рішення виконавчого комітету від 17.10.2003 № 890 “Про затвердження правил збирання, зберігання, перевезення, утилізації та захоронення відходів у м. Львові“.
9. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21.03.2006 № 54 “Про затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів“ (вжиті у пункті 7.1.9).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198, а також технічні правила ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування та технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг (КТМ 204 України 010-94), затверджені Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства та погоджені з Головним управлінням Державтоінспекції МВС України (вжиті у пункті 8.1.1).
11. Державний стандарт України (ДСТУ 3587-97) та технічні правила ремонту і утримання міських вулиць і доріг (КТМ 204 України 01-94) (вжиті у пункті 8.1.4).
12. ДБН В.2.3-5-2001 “Вулиці та дороги населених пунктів“ (вжиті у пункті 8.1.5).
13. ДСТУ 4100-2002; світлофори дорожні та загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки повинні відповідати вимогам Державного стандарту України (ДСТУ 4092-2002); пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах повинен відповідати вимогам Державного стандарту України (ДСТУ 4123-2006) та вимогам “Правил дорожнього руху“ (вжиті у пункті 8.4.1).
14. ДСТУ 2735-94 “Огородження дорожні“ (вжиті у пункті 8.5).
15. “Правила утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 105 від 10.04.2006 року (вжиті у пункті 9.2).
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 “Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах“ (вжиті у пункті 9.10).
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1999 № 559 “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів“ (вжиті у пункті 9.13).
18. Закони України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму“, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“ та “Правила дотримання тиші у громадських місцях на території м.Львова“, затверджені ухвалою міської ради від 28.01.2010 № 3166Про затвердження Правил дотримання тиші у громадських місцях на території м.Львова(вжиті у пункті 10.1).
19. Стаття 39 (збори, мітинги, походи і демонстрації) та рішення виконкому від 16.04.2004 № 367 (зі змінами і доповненнями) (вжиті у пункті 11.3).
20. “Порядок розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності“, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 № 982, та ухвала міської ради від 18.12.2008 № 2311 “Про затвердження Перспективної схеми розміщення малих архітектурних форм як частини Програми комплексного благоустрою території міста“ (зі змінами) (вжиті у пункті 12.1).
21. Закон України “Про рекламу“, Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 (вжиті у пункті 13.1.1).
22. БНіП 1.04.03.85 “Норми тривалості будівництва і заділів в будівництві підприємств, будинків і споруд“ (вжиті у пункті 14.5).
23. п.13 ст.10 та п.4 ст.42 Закону України “Про благоустрій населених пунктів“ (вжиті у пункті 15.1.4).
24. РСТУ 1966-86 (вжиті у пункті 16.1.16).
25. Постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 115 “Про затвердження Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках“ та від 03.12.2009 № 1342 “Про затвердження Правил паркування транспортних засобів“ (вжиті у розділі 17).
26. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 489 “Про Порядок надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування“ і визначена управлінням архітектури департаменту містобудування плата за їх видачу (вжиті у пункті 18.2).
27. Закони України “Про благоустрій населених пунктів“, “Про відходи“ (вжиті у пункті 19.1.1). 28. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 826 “Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою“, та Методика визначення відновної вартості об’єкта благоустрою, затверджена наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 26.10.2006 № 356 (вжиті у пункті 21.2.2).В.о.начальника управління
екології та благоустрою О. Війтик
Додаток 5 до Правил


________________________________________________
(найменування органу, якому надсилається заява)
Заявник ________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
________________________________________________
місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;
________________________________________________
найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону)
Заява

Відповідно до ст. 26-1 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" прошу _________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_
(видати, переоформити, видати дублікат, анулювати (необхідне зазначити)
дозвіл на порушення об’єкта благоустрою.
________________________________________________________________,
(найменування об’єкта благоустрою)
Місцезнаходження (адреса) об’єкта ________________________________,
вид робіт ________________________________________________________
(згідно із переліком земляних та/або ремонтних робіт)
________________________________________________________________,
Дозвіл від ___ ____________ 20___ р. № ______ (зазначається у разі переоформлення)
виданий ________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія та номер паспорта,
________________________________________________________________
місце проживання, номер телефону/телефаксу або повне найменування

юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження,

номер телефону/телефаксу)

Додатки:
- схема проведення земляних та/або ремонтних робіт на _____ арк.
- копія договору з уповноваженим комунальним підприємством про здійснення контролю за відновленням благоустрою після виконання земляних та/або ремонтних робіт.
- дозвіл або його дублікат (у разі анулювання дозволу);
- копія довідки про державну реєстрацію (для юридичних осіб);
- копія довідки про код платника податків згідно ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
- копія довідки про код виду діяльності згідно з КВЕД (для юридичних осіб);
- копія сторінок паспорту із зазначенням місця проживання, серії і номеру паспорта.

З метою забезпечення ведення обліку дозволів на виконання земляних та/або ремонтних робіт та відмов у їх видачі і відповідно до Закону України “Про захист персональних даних я, ________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.Заявник ____________________ ___________________
(підпис) (ініціали та прізвище)


М.П.
Примітка. Кожну сторінку цієї заяви підписує заявник та засвідчує своєю печаткою (за наявності)“.

Секретар ради В. Павлюк

Віза:

Начальник юридичного
управління Г. Пайонкевич