УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА19-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 4261


від 01/19/2015
Про міський бюджет м. Львова
на 2015 рікВідповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України Про Державний бюджет України на 2015 рік міська рада ухвалила:
1. Визначити на 2015 рік:
- доходи міського бюджету м. Львова у сумі 3811574,7 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету м. Львова 3675293,1 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету 136281,6 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 72200,0 тис. грн. згідно з додатком 1;
- видатки міського бюджету м. Львова за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів у сумі 3925589,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету м. Львова 2987998,5 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету 937590,9 тис. грн. згідно з додатком 2;
- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету м. Львова у сумі 437,7 тис. грн. (додаток 4);
- надання кредитів з міського бюджету м. Львова у сумі 5437,7 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету 5000,0 тис. грн. та надання кредитів зі спеціального фонду бюджету 437,7 тис. грн. (додаток 4);
- профіцит загального фонду міського бюджету м. Львова у сумі 682294,6 тис. грн. згідно з додатком 5;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету м. Львова у сумі 801309,3 тис. грн. згідно з додатком 5.
2. Затвердити розподіл видатків міського бюджету м. Львова на 2015 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3.
3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету м. Львова у сумі 7000,0 тис. грн.
4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 6.
5. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 7.
6. Затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету м. Львова у сумі 19000,0 тис. грн.
7. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету м. Львова на 2015 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування боргу міського бюджету м. Львова у частині виплати відсотків за зобов’язаннями та оплати послуг по них;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Затвердити у складі видатків міського бюджету м. Львова кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 8.
9. Затвердити на 2015 рік перелік закладів, установ та організацій, які передаються на фінансування з міського бюджету м. Львова згідно з додатком 9.
10. Визначити граничний розмір місцевого боргу міського бюджету м. Львова станом на 31.12.2015 у сумі 12600,0 тис. грн.
11. Установити на 2015 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 775000,0 тис. грн. Уповноважити директора департаменту фінансової політики (його заступника) надавати гарантії суб’єктам господарювання щодо виконання ними боргових зобов’язань.
12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право управлінню фінансів департаменту фінансової політики отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету м. Львова, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
13. При наявності тимчасово вільних коштів на рахунках міського бюджету м. Львова надати право управлінню фінансів департаменту фінансової політики проводити розміщення у 2015 році тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Львова на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків відповідно до законодавства України.
14. Головним розпорядникам коштів міського бюджету м. Львова забезпечити в першочерговому порядку потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
15. Установити, що джерелами формування власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, у тому числі виконавчих органів міської ради, є надходження, визначені відповідно до Бюджетного кодексу України, і надходження за надання послуг із забезпечення громадського порядку.
Одержані кошти спрямувати на видатки споживання, у тому числі на утримання персоналу, та видатки розвитку.
16. Виконавчому комітету подати до 01.03.2015 у встановленому порядку міській раді на затвердження:
16.1. Переліки об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок нерозподілених видатків та залишку коштів спеціального фонду міського бюджету м. Львова на 01.01.2015.
16.2. Проекти місцевих програм відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України.
17. Надати право виконавчому комітету Львівської міської ради:
17.1. Здійснювати перерозподіл видатків, що веде до зміни затверджених бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету м. Львова у межах загального та спеціального фондів, окрім власних надходжень бюджетних установ, на загальну суму до 300,0 тис. грн. за погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету.
17.2. Вносити зміни до переліку об’єктів, які фінансуються з бюджету розвитку міського бюджету м. Львова, на суму, що не перевищує 300,0 тис. грн., за погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету.
18. Встановити, що економія коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг на 2015 рік, яка складеться станом на 01.12.2015, залишається у розпорядженні головних розпорядників коштів та спрямовується за поданням головних розпорядників коштів для потреб установи, у будівлі якої зменшено енерговитрати, у сумі, що дорівнює різниці між затвердженим лімітом та фактичним споживанням у грошовому еквіваленті.
19. Департаменту фінансової політики врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації під час складання і виконання розпису міського бюджету м. Львова на 2015 рік.
20. Головним розпорядникам коштів міського бюджету м. Львова:
20.1. Договори підряду на виконання робіт укладати після узгодження з профільними постійними комісіями титульних списків і обсягів робіт.
20.2. Оплату виконаних робіт проводити лише після погодження з постійною комісією фінансів та планування бюджету.
21. Помісячний розподіл асигнувань на благоустрій здійснити пропорційно до уточненого помісячного розподілу на 2014 рік.
22. Внесення змін до помісячного розпису видатків загального фонду міського бюджету м. Львова на благоустрій у 2015 році здійснювати за погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету.
23. Департаменту житлового господарства та інфраструктури проводити розподіл видатків на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автотранспортом окремих категорій громадян за рахунок субвенції з Державного бюджету України між автотранспортними підприємствами після погодження з постійною комісією фінансів та планування бюджету і постійною комісією інженерного господарства, транспорту і зв’язку.
24. Районним адміністраціям м. Львова проводити поточний ремонт житлового фонду після погодження титульних списків з постійною комісією житлової політики.
25. Додатки 1-9 до цієї ухвали є її невід’ємною частиною.
26. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.
Міський голова А. Садовий


За наведену нижче інформацію відповідальність несе управління фінансів департаменту
фінансової політики (заступник начальника управління фінансів Л.Римар, тел.254-60-28)

Додатки 1-6, 8.xlsДодаток 7.xlsДодаток 9.xls