УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА13-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3603


від 06/21/2018
Про внесення змін до ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4604 “Про затвердження Програми “Почесні Амбасадори Львова“Відповідно до Програми розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2018-2020 роки, затвердженої ухвалою міської ради від 25.01.2018 № 2893, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою активної промоції міста Львова в Україні та за кордоном як місця для проведення заходів ділової гостинності міська рада ухвалила:
внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4604 “Про затвердження Програми “Почесні Амбасадори Львова“, виклавши його у новій редакції згідно з додатком до цієї ухвали.Міський голова А. Садовий


Додаток
до ухвали міської ради
від___________№________

Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від 23.04.2015 4604
ПРОГРАМА
“Почесні Амбасадори Львова“

Програма “Почесні Амбасадори Львова“ (надалі – Програма) розроблена на виконання Програми розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2018-2020 роки, затвердженої ухвалою міської ради від 25.01.2018 № 2893 та разом з Положенням про почесних амбасадорів Львова, що додається до цієї Програми, передбачає один із ефективних способів вітчизняної та міжнародної промоції м. Львова як осередку ділової гостинності в Україні.
1. Мета та завдання Програми

1.1. Метою Програми є виведення м. Львова на світовий ринок ділової гостинності через залучення впливових українців з почесним званням “Почесний Амбасадор Львова“, які готові використовувати свій авторитет та професійні знання задля промоції м. Львова як достойного місця для проведення заходів ділової гостинності (конференцій, форумів, семінарів, виставок, симпозіумів, самітів тощо).
1.2. Основні завдання Програми:
1.2.1. Об’єднання фахівців науки, політики, бізнесу, інформаційних технологій та культури задля розвитку сфери ділової гостинності.
1.2.2. Активне позиціонування м. Львова на світовому та вітчизняному ринку ділової гостинності.
1.2.3. Збільшення кількості міжнародних конференцій у м. Львові.
1.2.4. Налагодження співпраці з міжнародними професійними асоціаціями.
1.2.5. Сприяння економічному, соціальному та науковому розвитку м. Львова.
2. Заходи реалізації Програми

2.1. Для забезпечення досягнення мети та реалізації завдань Програми здійснюються такі заходи:
2.1.1. Формування та подання пропозицій про номінування кандидатів на здобуття почесного звання “Почесний Амбасадор Львова“.
2.1.2. Відбір кандидатів на здобуття почесного звання “Почесний Амбасадор Львова“.
2.1.3. Розробка символів Почесного Амбасадора Львова.
2.1.4. Урочисте нагородження почесним званням “Почесний Амбасадор Львова“.
2.1.5. Залучення Почесних Амбасадорів Львова до промоції м. Львова на світовому та вітчизняному ринку ділової гостинності через їхнє членство у міжнародних та національних професійних асоціаціях, участь в організації та проведенні заходів ділової гостинності у регіоні та популяризації ідеї проведення у м. Львові національних і міжнародних конференцій та інших ділових заходів.
2.1.6. Організаційна допомога Почесному Амбасадору Львова під час підготовки та проведення заходів ділової гостинності у м. Львові.
2.2. Заходи, передбачені у підпунктах 2.1.1, 2.1.2 та 2.1.3, здійснюються у порядку, встановленому Положенням про почесних Амбасадорів Львова, яке додається до цієї Програми.
3. Фінансове забезпечення

3.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний бюджетний рік, у межах, затверджених планом видатків Львівського комунального підприємства Львівське конференц-бюро на поточний бюджетний рік на розвиток індустрії ділової гостинності м. Львова.
3.2. Головним розпорядником коштів Програми є департамент розвитку, а виконавцем – Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“.
4. Очікувані результати

4.1. Виконання заходів Програми сприятиме:
4.1.1. Зростанню кількості міжнародних конференцій професійних асоціацій.
4.1.2. Поліпшенню якості проведення заходів ділової гостинності у м. Львові.
4.1.3. Створенню професійного обличчя м. Львова на національному та міжнародному ринку сфери ділової гостинності.
4.1.4. Об’єднанню фахівців та відомих людей навколо ідеї здобуття м. Львовом статусу столиці ділової гостинності України.
4.1.5. Довготривалому позитивному економічному та соціальному ефекту для територіальної громади м. Львова.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор департаменту
розвитку Н. Бунда

Додаток
до Програми “Почесні
Амбасадори Львова

ПОЛОЖЕННЯ
про почесних Амбасадорів Львова

1. Загальні положення

1.1. Почесні Амбасадори Львова (надалі – Амбасадори) є особами, які, використовуючи свій авторитет і професійні знання, сприяють національній та міжнародній промоції м. Львова як достойного місця для проведення заходів ділової гостинності (конференцій, форумів, семінарів, виставок, симпозіумів, самітів тощо).
1.2. Амбасадори є самостійними та незалежними при здійсненні своїх завдань.
1.3. Здійснення завдань Амбасадора не передбачає жодних фінансових зобов’язань між ним та суб’єктами, які беруть участь у процесі його відбору відповідно до цього Положення.
2. Завдання Амбасадорів

2.1. Основними завданнями Амбасадорів є:
2.1.1. Позиціонування м. Львова як достойного місця для проведення заходів ділової гостинності національного та міжнародного рівнів.
2.1.2. Сприяння промоції м. Львова як прекрасного туристичного та ділового центру Східної Європи.
2.1.3. Участь в організації заходів ділової гостинності у м. Львові.
2.1.4. Співпраця з Львівським комунальним підприємством “Львівське конференц-бюро“ у галузі стратегічного довготермінового планування розвитку індустрії ділової гостинності.
2.1.5. Участь у промо-кампаніях Львівського комунального підприємства “Львівське конференц-бюро“ з популяризації ідеї проведення конференцій та інших ділових заходів у м. Львові та поширення бренду міста.
2.1.6. Подання Львівському комунальному підприємству “Львівське конференц-бюро“ інформації про проведені та заплановані міжнародні конгреси, конференції чи будь-які інші заходи, які можна запросити до м. Львова.
2.1.7. Ініціювання нових конгресів та конференцій, які можна провести у м. Львові.
3. Критерії відбору Амбасадорів

3.1. Відбір Амбасадорів здійснюється у порядку, встановленому у розділі 4 цього Положення, на основі таких критеріїв:

3.1.1. Сфери діяльності потенційних Амбасадорів: наука, політика, бізнес, інформаційні технології або культура.
3.1.2. Тісний зв'язок з м. Львовом: народження, проживання, навчання чи праця у місті, підтримка збереження історичної спадщини міста, прихильник міста, що дієво сприяє розвитку та промоції міста.
3.1.3. Особисті та професійні якості потенційних Амбасадорів: природжений комунікатор, присутність у ділових колах, лідерські здібності чи впливова особа, авторитетність на вітчизняній та міжнародній арені, впізнаваність у сфері своєї професійної чи громадської діяльності, хороша репутація та моральність.
3.1.4. Належність до наукових, суспільних та інших міжнародних чи національних професійних асоціацій.
3.1.5. Особиста участь Амбасадорів в організації, проведенні престижних міжнародних, національних заходів та заходів ділової гостинності.
3.1.6. Наявність як мінімум двох потенційних міжнародних заходів ділової гостинності, проведення яких у м. Львові кандидат може особисто ініціювати.
3.1.7. Розширення членства у професійних міжнародних асоціаціях, або заснуванні у м. Львові їхніх відділів.
3.1.8. Близькість сфери діяльності потенційного Амбасадора з реалізацією заходів ділової гостинності.
4. Порядок відбору Амбасадорів

4.1. На основі критеріїв, визначених у розділі 3 цього Положення, кандидатів на отримання почесного звання “Почесний амбасадор Львова“ номінують:
4.1.1. Заклади вищої освіти.
4.1.2. Суб’єкти туристичної діяльності.
4.1.3. Об’єднання громадян – громадські організації, спілки, асоціації.
4.1.4. Інші особи, які задіяні у сфері науки, політики, бізнесу, інформаційних технологій і культури, а також органи місцевого самоврядування.
4.2. Щороку до 1 вересня Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“ публічно звертається через засоби масової інформації до громадськості, а також із ініціативними листами до установ, організацій та інших суб’єктів, перерахованих у підпунктах 4.1.1–4.1.4 цього Положення, з пропозиціями номінувати кандидатів на здобуття звання “Почесний амбасадор Львова“.
4.3. Протягом двох місяців з моменту публічного повідомлення чи отримання ініціативних листів з пропозиціями установи, організації та інші суб’єкти, перелічені у підпунктах 4.1.1-4.1.4 цього Положення, надсилають заповнену анкету кандидата, яка є частиною пропозицій, на адресу Львівського комунального підприємства “Львівське конференц-бюро“.
4.4. Список номінованих кандидатів формує Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“.
4.5. Спеціально утворена комісія (надалі – Комісія) здійснює відбір номінантів на основі сформованого списку.
4.6. Засідання комісії відбувається протягом одного місяця з моменту завершення строку подання інформації про номінантів.
4.7. До складу Комісії входять:
4.7.1. Заступник міського голови з питань розвитку.
4.7.2. Директор департаменту розвитку.
4.7.3. Директор Львівського комунального підприємства “Львівське конференц-бюро“ та керівник Програми.
4.7.4. Два колишні почесні Амбасадори.
4.7.5. Чотири представники індустрії ділової гостинності Львова.
4.8. Суб’єкти, визначені у пунктах 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4 цього Положення, делегують своїх представників до Комісії самостійно. Головою Комісії є директор Львівського комунального підприємства “Львівське конференц-бюро“. Члени Комісії зі свого складу обирають секретаря.
4.9. Після вивчення списку номінованих кандидатів та анкет Комісія способом відкритого голосування простою більшістю голосів обирає до 12 (дванадцять) Амбасадорів. За результатами голосування секретар Комісії складає протокол, який підписують усі члени Комісії, після чого він подається на погодження Львівському міському голові. У разі відмови Львівського міського голови погодити протокол Комісії голосування за Амбасадорів відбувається повторно з врахуванням зауважень і пропозицій Львівського міського голови.
4.10. Відбір Амбасадорів здійснюється з розрахунку: 40 відсотків – науковці, 60 відсотків – інші сфери діяльності, визначені у підпункті 3.1.1 цього Положення.
4.11. Пропозиції отримати почесне звання “Почесний амбасадор Львова“ надсилаються обраним кандидатам у письмовій формі за підписом Львівського міського голови.
4.12. Після прийняття пропозиції обраний кандидат отримує почесне звання “Почесний амбасадор Львова“.
4.13. Урочисте нагородження почесним званням “Почесний амбасадор Львова“ відбувається на офіційному прийомі у Львівського міського голови, або іншому публічному заході протягом трьох місяців з моменту погодження протоколу Комісії Львівським міським головою.
4.14. Почесне звання “Почесний амбасадор Львова“ надається на два роки.
4.15. Амбасадор може бути позбавлений свого звання Комісією у разі вчинення:
4.15.1. Дій, що паплюжать його звання чи дискредитують його статус.
4.15.2. Протиправних дій, що підтверджено рішенням суду.
4.16. Про наявність обставин для позбавлення почесного звання “Почесний амбасадор Львова“ вирішує Комісія на підставі інформації, отриманої із законних джерел. Позбавлення звання здійснює Комісія способом відкритого голосування простою більшістю голосів зі складенням протоколу у порядку, встановленому у пункті 4.9 цього Положення.
4.17. Амбасадор може бути позбавлений свого звання з власної ініціативи, про що письмово повідомляє Львівського міського голову чи безпосередньо Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“.

5. Переваги статусу Амбасадора

5.1. Здобуття почесного звання “Почесний амбасадор Львова“ надає Амбасадору такі переваги:
5.1.1. Зміцнення власного авторитету на вітчизняній та міжнародній арені як учасника прогресивних ділових подій.
5.1.2. Створення можливостей отримати світове визнання для своєї професійної сфери та місцевого ділового ринку.
5.1.3. Підвищення рейтингу м. Львова як потужного наукового, культурного, туристичного та бізнес осередку та поліпшення економічної ситуації у регіоні через залучення до участі у місцевих подіях своїх вітчизняних та закордонних колег.
5.1.4. Генерування залучення потенційних інвестицій у розвиток галузі, якою займається Амбасадор, та дотичних галузей на місцевому рівні.
5.1.5. Привілейована участь у заходах, які організовує Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“.
5.1.6. Можливість розширення професійного кола знайомств, у тому числі зі світовими експертами своєї галузі.
5.1.7. Закріплення своїх професійних позицій в Україні та у світі.
5.1.8. Організаційна допомога від Львівського комунального підприємства “Львівське конференц-бюро“ та підтримка на рівні Львівської міської ради під час підготовки та проведення заходів ділової гостинності у м. Львові.
5.1.9. Допомога у підготовці заявок та їх презентація для проведення заходів ділової гостинності у м. Львові.
Директор департаменту
розвитку Н. Бунда
Дата оприлюднення: 07/05/2018