УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА18-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4927


від 04/25/2019
Про затвердження Програми запобігання та протидії домашньому насильству
Первинна редакція:

документ.doc Додатки.doc


Зміни
згідно з ухвалою 6311-220
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 25.04.2019 № 4927 “Про затвердж'
Остаточна редакція:
Керуючись Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, на виконання Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству“, постанов Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі“, від 22.08.2018 № 655 “Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі“, з метою забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів, запобігання та протидії домашньому насильству, залучення громадських та/або благодійних організацій до надання соціальних послуг постраждалим особам, міська рада ухвалила:
1. Затвердити:
1.1. Програму запобігання та протидії домашньому насильству (додаток 1).
1.2. Заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству на 2019-2020 роки (додаток 2).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток 1
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
запобігання та протидії домашньому насильству

1. Загальні положення

1.1. Сім’я це показник суспільного розвитку, який відображає моральний стан суспільства, і є могутнім фактором формування демографічного потенціалу. Є потреба у фізично й морально здоровій сім’ї, яка здатна реалізувати свій соціальний потенціал та відтворювальну функцію, забезпечити не лише власне виживання, а й розвиток. Ефективна державна політика у сфері підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству – один з найважливіших інструментів розвитку країни, росту добробуту її громадян і вдосконалення суспільних відносин.
1.2. Програма запобігання та протидії домашньому насильству (надалі – Програма) покликана вирішувати питання взаємодії суб’єктів у сфері запобігання, протидії насильству, забезпечення спеціалізованої служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства через надання тимчасового житла у притулку, у тому числі надання соціально-психологічної допомоги особам, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги.
1.3. Ця Програма є інструментом реалізації політики Львівської міської ради щодо запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі надання допомоги особам, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги.
1.4. Програма визначає напрями вирішення у м. Львові проблеми домашнього насильства та осіб, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги.
1.5. Програма забезпечить якісну взаємодію суб’єктів у сфері запобігання та протидії насильству, надання допомоги особам, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі із залученням приватного партнерства та утворення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства.
2. Мета Програми

2.1. Програма спрямована на проведення інформаційно-просвітницьких заходів з метою підвищення рівня обізнаності громадян щодо проблематики домашнього насильства.
2.2. Розвиток партнерства між Львівською міською радою та благодійною організацією “Фонд Горіховий дім“ (іншими громадськими/благодійними організаціями) у частині спеціалізованої підтримки постраждалих осіб.
2.3. Забезпечення надання допомоги жертвам домашнього насильства, особам, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги.
2.4. Зміна насильницької поведінки кривдника, формування у нього нової, неагресивної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального ставлення до власних вчинків та їхніх наслідків, до виконання батьківських обов’язків, викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків.
3. Основні завдання Програми

3.1. Виконання заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству на 2019-2020 роки (додаток 2).
3.2. Утворення дорадчого органу Координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі з метою ефективної взаємодії суб’єктів у сфері запобігання насильству із залученням до її складу уповноважених представників місцевих органів виконавчої влади, прокуратури, громадських/благодійних організацій.
3.3. Утворення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.
3.4. Створення належних умов для забезпечення діяльності спеціалізованої служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства – притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства.
3.5. Впровадження механізму соціального замовлення послуг, які надаються недержавними та/або некомунальними суб’єктами, постраждалим від домашнього насильства та кривдникам, які допоможуть у подоланні складних життєвих обставин або інших факторів, які підвищують ризик вчинення особою насильницьких дій.
4. Порядок реалізації Програми

4.1. Виконання заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству на 2019-2020 роки (додаток 2).
4.2. Забезпечення ефективної взаємодії суб’єктів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.
Відповідальний: голова Координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.
4.3. Забезпечення діяльності мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.
Відповідальний: директор Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
4.4. Проведення реконструкції приміщення на вул. Личаківській, 90 для соціального центру благодійної організації “Фонд Горіховий дім“ на загальну суму 2 млн. грн.
Відповідальний: директор ЛКП “Агенція ресурсів Львівської міської ради“.
5. Джерела фінансування Програми

5.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, передбачених на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
6. Очікувані результати від реалізації Програми

6.1. Забезпечення ефективної взаємодії усіх суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству.
6.2. Підвищення рівня обізнаності громадян у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.
6.3. Руйнація негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин.
6.4. Створення дієвих механізмів допомоги та захисту осіб, які постраждали від домашнього насильства.
6.5. Підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
соціального захисту І. Кобрин


Додаток 2
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ЗАХОДИ
щодо запобігання та протидії домашньому насильству
на 2019-2020 роки
№ з/п
Заходи
Виконавці
Термін
1.
Забезпечення діяльності Координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі
Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
Протягом 2019-2020 років
2.
Визначення потреби у створенні притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі
Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики; Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Протягом 2019-2020 років
3.
Визначення потреби у створенні мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі постраждалих від домашнього насильства
Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Протягом 2019-2020 років
4.
Забезпечення діяльності мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Протягом 2019-2020 років

5.
Забезпечення діяльності зелених кімнат для проведення корекційних робіт
Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Протягом 2019-2020 років
6.
Створення належних умов для забезпечення діяльності соціального центру благодійної організації “Фонд Горіховий дім“ на вул. Личаківській, 90
ЛКП Агенція ресурсів Львівської міської ради“; благодійна організація “Фонд Горіховий дім“
Протягом
2019-2020 років
7.
Впровадження механізму соціального замовлення послуг, які надаються недержавними та/або некомунальними суб’єктами постраждалим від домашнього насильства, (корекційно-реабілітаційні програми для жертв насильства) та кривдникам, які допоможуть у подоланні складних життєвих обставин або інших факторів, які підвищують ризик вчинення особою насильницьких дій (корекційні програми для кривдників)
Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; голови громадських та благодійних організації (за згодою)
Протягом 2019-2020 років
8.
Організація та проведення інформаційно-просвітницьких заходів з метою підвищення рівня обізнаності громадян у сфері запобігання та протидії домашньому насильству
Департамент “Адміністрація міського голови“; управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики; Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; управління освіти департаменту гуманітарної політики; управління “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики
Протягом 2019-2020 років9.
Організація та проведення за участю дітей, учнів, їх батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних сімей) профілактичних і просвітницьких заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству
Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; управління освіти департаменту гуманітарної політики; управління “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики; громадські та благодійні організації (за згодою)
Протягом 2019-2020 років
10.
Організація, проведення, участь у семінарах, круглих столах, тренінгах, інших заходах з питань запобігання та протидії домашньому насильству
Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики; Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; управління освіти департаменту гуманітарної політики; управління “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики; громадські та благодійні організації (за згодою)
Протягом 2019-2020 років11.
Проведення інформаційно-просвітницьких акцій та долучення до загальнодержавних заходів з питань запобігання та протидії домашньому насильству і можливостей отримання жертвами комплексної допомоги
Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики; Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; управління освіти департаменту гуманітарної політики; управління “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики; громадські та благодійні організації (за згодою)
Протягом 2019-2020 років
12.
Забезпечення надання допомоги жертвам домашнього насильства
Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики; Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; управління освіти департаменту гуманітарної політики; управління “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики; громадські та благодійні організації (за згодою)
Протягом 2019-2020 років
13.
Проведення моніторингу діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи із запобігання та протидії домашньому насильству
Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
Протягом 2019-2020 років
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
соціального захисту І. Кобрин
Дата оприлюднення: 05/08/2019