УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА2-га сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 120


від 01/14/2016
Про затвердження Програми з організації зовнішніх зв’язків Львівської міської ради у 2016 році
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 910-2016
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 14.01.2016 № 120 “Про затвердж■
Остаточна редакція:
Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про Державний бюджет України на 2016 рік“, відповідно до Бюджетного кодексу України, беручи до уваги ухвалу міської ради від 24.12.2015 № 33 “Про міський бюджет м. Львова на 2016 рік“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму з організації зовнішніх зв’язків Львівської міської ради у 2016 році (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на секретаря ради.
Міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від _____________ №_____
ПРОГРАМА
з організації зовнішніх зв’язків Львівської міської ради у 2016 році
1. Загальна частина

1.1. Програма з організації зовнішніх зв’язків Львівської міської ради у 2016 році (надалі – Програма) визначає організаційні і фінансові основи діяльності міської ради у сфері зовнішніх зв’язків.
1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Положення про департамент Адміністрація міського голови“, Положення про управління “Секретаріат ради“ Львівської міської ради, затвердженого ухвалою міської ради від 07.09.2006 № 130 (зі змінами).
2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є забезпечення розвитку та підтримання партнерських зв’язків з іншими містами України та зарубіжних країн з метою підвищення ефективності співпраці, взаємного обміну делегаціями та вивчення досвіду в сфері місцевого самоврядування.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Організація співпраці з органами місцевого самоврядування, Львівським міським головою та депутатським корпусом міст-партнерів м. Львова, інших міст в Україні та поза її межами.
2.2.2. Здійснення організаційного та протокольного забезпечення зовнішніх зв’язків міської ради, Львівського міського голови, депутатського корпусу, координація роботи з іноземними представниками і делегаціями.
2.2.3. Організація офіційних візитів Львівського міського голови, депутатів Львівської міської ради, представників постійних депутатських комісій, фракцій за кордон.
2.2.4. Підготовка та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів (фестивалів, семінарів, конференцій, “круглих столів“ тощо).
2.2.5. Забезпечення взаємодії з міжнародними організаціями (урядовими та неурядовими), дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, організаціями української діаспори за кордоном.
3. Механізм реалізації Програми

3.1. Реалізація завдань Програми покладається на управління “Секретаріат ради“ та департамент Адміністрація міського голови“, які виступають головними розпорядниками коштів.
3.2. Здійснення Програми забезпечується такими заходами:
3.2.1. Обслуговування ділових зустрічей (харчування) представників офіційних делегацій у м. Львові.
3.2.2. Проживання представників офіційних делегацій у м. Львові.
3.2.3. Організація транспортного забезпечення (транспортні послуги).
3.2.4. Придбання сувенірів та подарунків.
3.2.5. Інші заходи, пов’язані з реалізацією завдань Програми (послуги туристичних гідів, послуги щодо письмового та усного перекладів тощо).
3.3. Оплата заходів Програми здійснюватиметься на підставі:
3.3.1. Наказу начальника управління “Секретаріат ради“ та поданих для фінансування документів щодо заходів, пов’язаних з діяльністю депутатського корпусу.
3.3.2. Наказу директора департаменту Адміністрація міського головита поданих для фінансування документів щодо заходів, пов’язаних з діяльністю Львівського міського голови.
4. Фінансове забезпечення Програми

4.1. Програма розроблена і фінансується за рахунок коштів, запланованих у міському бюджеті м. Львова на 2016 рік на організацію зовнішніх зв’язків Львівської міської ради у 2016 році.
5. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:
5.1. Підтримання зв’язків та формування нових моделей співпраці з містами-партнерами м. Львова.
5.2. Встановлення нових ділових контактів із містами європейських країн, які зацікавлені у співпраці із м. Львовом.
5.3. Забезпечення розвитку зв’язків із закордонними українцями та їхніми громадськими організаціями.
5.4. Участь м. Львова у міжнародних проектах і програмах (у тому числі спільно з містами-партнерами), спрямованих на культурний, соціальний та економічний розвиток.
5.5. Створення позитивного іміджу м. Львова на міжнародній арені.
5.6. Виконання головних напрямків державної політики інтеграції України до Європейського Союзу на місцевому рівні.
Секретар ради А. Забарило


Візи:

В. о. начальника управління
“Секретаріат ради“ Ю. Лукашевський