УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1179


від 11/10/2016
Про міський бюджет м. Львова на 2017 рік
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 2041-2017
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2017 рік'
Остаточна редакція:
Відповідно до Бюджетного кодексу України міська рада ухвалила:
1. Визначити на 2017 рік:
- доходи міського бюджету м. Львова у сумі 5400529,4 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету м. Львова 5125603,7 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету 274925,7 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 153000,0 тис. грн. згідно з додатком 1;
- видатки міського бюджету м. Львова у сумі 5392529,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету м. Львова 3884403,7 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету 1508125,7 тис. грн.;
- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету м. Львова у сумі 17710,274 тис. грн. згідно з додатком 4;
- надання кредитів з міського бюджету м. Львова у сумі 23710,274 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету 6000,0 тис. грн. згідно з додатком 4;
- профіцит загального фонду міського бюджету м. Львова у сумі 1235200,0 тис. грн. згідно з додатком 2;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету м. Львова у сумі 1233200,0 тис. грн. згідно з додатком 2.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету м. Львова на 2017 рік згідно з додатком 3.
3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету м. Львова у сумі 10000,0 тис. грн.
4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5.
5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6.
6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету м. Львова у сумі 30000,0 тис. грн.
7. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету м. Львова на 2017 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування боргу міського бюджету м. Львова у частині виплати відсотків за зобов’язаннями та оплати послуг по них;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Затвердити у складі видатків міського бюджету м. Львова кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 7.
9. Визначити станом на 31.12.2017 граничний розмір місцевого боргу міського бюджету м. Львова у сумі 7500,0 тис. грн. та граничний обсяг гарантованого містом боргу в сумі 2200000,0 тис. грн.
10. Установити, що у 2017 році можуть надаватись місцеві гарантії в обсязі 336000,0 тис. грн.
11. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право департаменту фінансової політики та управлінню фінансів департаменту фінансової політики отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду, у виняткових випадках за рішенням Кабінету Міністрів України - у межах поточного бюджетного періоду.
12. При наявності тимчасово вільних коштів на рахунках міського бюджету м. Львова надати право департаменту фінансової політики та управлінню фінансів департаменту фінансової політики проводити розміщення у 2017 році тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Львова на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків з рахунків міського бюджету, відкритих в органах Державної казначейської служби України та з рахунку бюджету розвитку міського бюджету, відкритого в установі банку державного сектору.
13. Головним розпорядникам коштів міського бюджету м. Львова забезпечити в першочерговому порядку потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживають бюджетні установи.
14. Установити, що джерелами формування власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, у тому числі виконавчих органів міської ради, є надходження, визначені відповідно до Бюджетного кодексу України, і надходження за надання послуг із забезпечення громадського порядку.
Одержані кошти спрямувати на видатки споживання, у тому числі на утримання персоналу, та видатки розвитку.
15. Виконавчому комітету подати до 01.03.2017 у встановленому порядку міській раді на затвердження:
15.1. Переліки об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок нерозподілених видатків та залишку коштів спеціального фонду міського бюджету м. Львова на 01.01.2017.
15.2. Проекти місцевих програм відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України.
16. Надати право виконавчому комітету Львівської міської ради здійснювати перерозподіл видатків, що веде до збільшення затверджених бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету м. Львова у межах загального та спеціального фондів, окрім власних надходжень бюджетних установ, на загальну суму до 500,0 тис. грн. за погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету.
17. Департаменту фінансової політики врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації під час складання і виконання розпису міського бюджету м. Львова на 2017 рік.
18. Додатки 1-7 до цієї ухвали є її невід’ємною частиною.
19. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.
Міський голова А. Садовий


За наведену нижче інформацію відповідальність несе управління фінансів департаменту
фінансової політики (заступник начальника управління фінансів Л.Римар, тел.254-60-28)

Додатки.xlsx

Дата оприлюднення: 11/24/2016