УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 354


від 03/25/2021
Про затвердження Програми відзначення 130-річчя з дня народження Євгена КоновальцяВідповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про освіту", з метою організації заходів у контексті належного вшанування постаті ідеолога українського націоналістичного руху міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму відзначення 130-річчя з дня народження Євгена Коновальця (додається).
2. Визначити розпорядниками коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у рамках виконання Програми відзначення 130-річчя з дня народження Євгена Коновальця департамент “Адміністрація міського голови“, управління культури департаменту розвитку, управління молодіжної політики департаменту розвитку, управління освіти департаменту гуманітарної політики, управління спорту департаменту гуманітарної політики, управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування, районні адміністрації.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____
ПРОГРАМА
відзначення 130-річчя з дня народження Євгена Коновальця

Вступ

14 червня 2021 року виповнюється 130 років від дня народження Євгена Коновальця – військового і політичного діяча, полковника Армії Української Народної Республіки, командира Січових Стрільців, члена Стрілецької Ради, коменданта Української Військової Організації, голови Проводу українських націоналістів.
Життя і діяльність Євгена Коновальця символізує цілу епоху боротьби України за власну незалежну соборну державу. Поразка національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. та чотиристороння окупація України спонукали Євгена Коновальця до пошуку нових методів боротьби за незалежність України проти окупаційних режимів.
Наприкінці 1920-x – на початку 1930-х рр. Євген Коновалець встановив контакти з політичними колами Німеччини, Великої Британії, Литви, Іспанії, Італії та організував українські політично-інформаційні служби у багатьох політичних центрах Європи. Євген Коновалець намагався якнайповніше задіяти дипломатичні та парламентські засоби для утвердження української політичної позиції, навіть стримуючи у певний час радикальні дії і заклики до зброї. Очоливши ж підготовку до майбутньої збройної боротьби за незалежність України, він сформував військовий штаб та укомплектував школи з підготовки старшинських кадрів для української армії у Польщі, Чехословаччині, Австрії. Активна діяльність Євгена Коновальця, намагання поставити українське питання у Лізі Націй, постійні заходи з налагодження націоналістичного підпілля в УРСР викликали занепокоєння у більшовицького керівництва у Москві. За його безпосередньої участі утворено Українську Військову Організацію (УВО).
В історичній пам’яті українського народу постать Євгена Коновальця займає особливе місце. Відтак, є необхідним організація належного вшанування його постаті.
1. Загальні положення

1.1. Програма відзначення 130-річчя з дня народження Євгена Коновальця (надалі – Програма) розроблена з метою організації заходів у контексті належного вшанування постаті ідеолога українського націоналістичного руху.
1.2. Ця Програма розрахована на 2021 рік, визначає стратегію проведення заходів на території Львівської міської територіальної громади, благоустрою пам’ятних місць та будівель, популяризації інформації пов’язаної із постаттю Євгена Коновальця тощо.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є привернення уваги до одного з творців новітньої української державності через належне вшанування 130-річчя від дня його народження.
2.2. Завданнями Програми є:
2.2.1. Формування навчальних програм у закладах освіти.
2.2.2.Популяризація інформації про Євгена Коновальця.
2.2.3. Організація та проведення загальноміських заходів.
2.2.4. Вшанування місць пам'яті, благоустрій територій та приміщень, пов’язаних із постаттю Євгена Коновальця.
3. Способи реалізації та терміни виконання Програми

3.1. Реалізація програми здійснюватиметься через:
3.1.1. Освітньо-промоційний блок:
3.1.1.1. Проведення уроків та лекцій у навчальних закладах (школах, університетах, бібліотеках, музеях).
3.1.1.2. Залучення українських дослідників та провідних науковців, які досліджують період початку ХХ століття на території західної України та постать Євгена Коновальця, для популяризації інформації про видатного українського ідеолога.
3.1.1.3. Організація міжнародних "круглих столів" та офіційних зустрічей для залучення громадськості до обговорення питань відзначення постаті Євгена Коновальця.
3.1.1.4. Проведення міжнародних наукових та науково-практичних конференцій присвячених Євгену Коновальцю.
3.1.1.5. Налагодження діалогу із різними громадськими організаціями для спільної організації освітніх проектів.
3.1.1.6. Видання друкованих матеріалів різнотематичних форматів. Наприклад: комікс, альбом, брошури, листівки, календарі для популяризації інформації про Євгена Коновальця.
3.1.1.7. Активна робота у інтернет-просторі щодо висвітлення тем, пов’язаних з Євгеном Коновальцем.
3.1.2. Інфраструктура:
3.1.2.1.Благоустрій публічних просторів (об’єктів), пов’язаних із постаттю Євгена Коновальця.
3.1.2.2. Встановлення пам’ятної таблиці, присвяченої Євгену Коновальцю.
3.1.3. Культурні заходи та події:
3.1.3.1. Організація загальноміських заходів із залученням міжнародних дослідників та істориків.
3.1.3.2. Спільні заходи з Посольствами України в Королівстві Нідерланди та Італії із вшанування постаті Євгена Коновальця.
3.1.3.3. Проведення у музеях міста, наукових установах, культурних центрах виставкових проектів, супроводжених лекційною програмою.
3.1.3.4. Організація урочистих заходів у селах і містах Львівської міської територіальної громади, присвячених Євгену Коновальцю.
3.1.4. Премії та конкурси:
3.1.4.1. Проведення Всеукраїнського конкурсу досліджень та проєктів, пов’язаних із діяльністю Євгена Коновальця.
3.1.4.2. Започаткування стипендії імені Євгена Коновальця для науковців і курсантів.
3.2. Заходи з реалізації та терміни виконання Програми, наведені у додатку до цієї Програми.
4. Основні напрями реалізації Програми

4.1. Для втілення Програми працює робоча група з відзначення 130-річчя з дня народження Євгена Коновальця, утворена відповідно до розпорядження Львівського міського голови від 22.02.2021 № 49.
4.2. Реалізацію Програми покладено на управління культури департаменту розвитку, яке визначає виконавців окремих завдань Програми, забезпечує контроль за їх реалізацією.
4.3. Замовником робіт, які пов’язані з реалізацією завдань Програми, є управління культури департаменту розвитку та інші виконавчі органи Львівської міської ради.
4.4. До основних повноважень управління культури департаменту розвитку як замовника робіт з виконання завдань Програми належать:
4.4.1. Організація заходів та подій.
4.4.2. Контроль за виконанням робіт, у тому числі із залученням сторонніх фахівців.
4.4.3. Подання пропозицій щодо внесення змін до Програми.
4.4.4. Організація оцінки пропозицій щодо проведення заходів.
4.4.5. Внесення пропозицій щодо фінансування, обсягу робіт, виконавців цих робіт на наступний бюджетний період.
5. Фінансове забезпечення Програми

5.1. Фінансування Програми здійснюється за кошти бюджету Львівської міської територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
6. Очікувані результати виконання Програми

6.1. Підвищення рівня обізнаності мешканців міста із постаттю Євгена Коновальця та виховання почуття патріотизму у молоді.
6.2. Відродження історичної спадщини новітньої історії міст і сіл Львівської міської територіальної громади.
6.3. Заохочення молоді до поглибленого вивчення історії рідного краю.
6.4. Популяризація історичної спадщини новітньої історії міст і сіл Львівської міської територіальної громади.
6.5. Поширення інформації про діяльність Євгена Коновальця.
6.6. Стимулювання громадської активності щодо історичної спадщини.
6.7. Популяризація іміджу міст і сіл Львівської міської територіальної громади через дослідження історії.
Секретар ради М. Лопачак

Віза:

В. о. начальника управління
культури Н. Бунда


Член редакційної комісії
Додаток до Програми
Заходи з реалізації та терміни виконання Програми

з/п
Захід/подія
Термін
1. Освітньо-промоційний блок
1.1.
Освітні заходи до 130-річчя з дня народження Є. Коновальця у музеях, бібліотеках, школах
Протягом 2021 року
1.2.
Наукова конференція за участі литовців та Інституту українознавства
ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України
2021 рік
1.3.
"Мобільний лекторій" – "Життя і подвиг Євгена Коновальця" – для сіл та містечок Львівської області за участю науковців, публіцистів, мистців та ветеранів російсько-української війни
2021 рік
1.4.
Соціальна реклама на території Львівської міської територіальної громади
Протягом 2021 року
1.5.
Виготовлення відзнак, шевронів, значків, плакатів та календарів, флаєрів на відзначення 130-річчя з дня народження Євгена Коновальця
Протягом 2021 року
2. Інфраструктура
2.1.
Благоустрій території біля Історико-меморіального музею Є. Коновальця у Зашкові
2021 рік
2.2.
Оновлення експозиції в Історико-меморіальному музеї Є. Коновальця;
встановлення мультимедійного пристрою для демонстрації відеоматеріалів та фільмів в Історико-меморіальному музеї Є. Коновальця;
поповнення фондів музею (за співпраці з Архівом ОУН та Фундацією імені Олега Ольжича)
Протягом 2021 року
2.3.
Встановлення додаткових інформаційних щитів про маршрут до Історико-меморіального музею Є. Коновальця
Протягом 2021 року
2.4.
Благоустрій місць поховання родини
Є. Коновальця та пам’ятного знаку Борцям за волю України на місцевому цвинтарі у с. Зашків
2021 рік
2.5.
Впорядкування центру с. Зашків – створення Історико-культурного комплексу "Батьківщина Євгена Коновальця"
Протягом 2021 року
2.6.
Встановлення пам’ятної таблиці на будівлі Академічної гімназії та будівлі Львівського національного університету імені Івана Франка
2021 рік
2.7.
Створення муралу
Протягом 2021 року
2.8.
Визначення та затвердження місця для пам’ятника, оформлення документів, оголошення конкурсу, підготовка ПКД і початок будівництва
Протягом 2021 року
3. Культурні заходи та події
3.1.
Спільні заходи з Посольством України у Королівстві Нідерланди (урочисте покладання квітів до могили
Є. Коновальця у Роттердамі)
Протягом 2021 року
3.2.
Спільні заходи з Посольством України в Італії (Рим) із вшанування постаті
Є. Коновальця
Протягом 2021 року
3.3.
Виставка мистецьких творів, присвячених Є. Коновальцю у Національному музеї ім. А. Шептицького та Палаці Мистецтв (Львівська обласна державна адміністрація)
2021 рік
3.4.
Відзначення Днів пам’яті Є. Коновальця
10 травня – 14 червня 2021 року
3.5.
Відзначення Дня Героїв
2021 рік
3.6.
Урочисті заходи у селах і містах Львівської області, Молодіжний фестиваль у с. Зашків, Урочиста академія у м. Львові
14 червня 2021 року
3.7.
День пам’яті полковника Є. Коновальця
23 травня 2021 року
3.8.
Свято вулиці Євгена Коновальця у
м. Львові
2021 рік
4. Премії та конкурси
4.1.
Всеукраїнський конкурс досліджень та проєктів, пов’язаних із діяльністю
Є. Коновальця
Протягом 2021 року
4.2.
Стипендія імені Євгена Коновальця для науковців, курсантів у 2021 році
Протягом 2021 року

В. о. начальника управління
культури Н. Бунда

Член редакційної комісії
Дата оприлюднення: 03/31/2021