УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА16-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4260


від 11/29/2018
Про затвердження Програми “Освіта у галузі менеджменту культури“ на 2019-2021 рокиВідповідно до Законів України Про культуру“, “Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи ухвалу міської ради від 08.06.2018 № 2047 Про затвердження Стратегії розвитку культури м. Львова до 2025 року та здобуття м. Львовом титулу Місто літератури у мережі творчих міст ЮНЕСКО у 2015 році, з метою створення належних правових та організаційних умов, які сприятимуть розвитку культурної сфери у м. Львові, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму Освіта у галузі менеджменту культурина 2019-2021 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
Освіта у галузі менеджменту культури на 2019-2021 роки
1. Загальні положення

1.1. Програма Освіта для сфери менеджменту культури на 2019-2021 роки (надалі ­– Програма) розроблена відповідно до Законів України Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про культуру, ухвали міської ради від 08.06.2018 № 2047 Про затвердження Стратегії розвитку культури м. Львова до 2025 року“.
1.2. Створення та прийняття Програми є необхідним у зв’язку із довгостроковими цілями, окресленими у Стратегії розвитку культури м. Львова до 2025 року, затвердженої ухвалою міської ради від 08.06.2018 № 2047: децентралізація культури, інноваційна міждисциплінарна культурна освіта, а саме розвиток компетенцій працівників культури, підсилення освітніх програм у закладах культури, налагодження співпраці між закладами освіти і культури, реформування системи управління закладами культури.
1.3. Програма є довготривалим спільним проектом Львівської міської ради, громадського сектору та зацікавлених міжнародних інституцій, який має на меті сприяти формуванню та розвитку нового покоління менеджерів культурних проектів та інституцій нового покоління.
1.4. Програма звернена на об’єднання зусиль усіх зацікавлених сторін та підвищення ефективності функціонування сфери культурних та креативних індустрій міста та країни. Пропозиція освітніх програм у галузі менеджменту культури об’єднає довкола м. Львова середовище професіоналів відповідного сектору.
2. Мета і завдання програми

2.1. Головною метою реалізації Програми є:
2.1.1. Втілення стратегічних проектів, скерованих на розвиток культури м. Львова.
2.1.2. Сприяння розвитку у м. Львові динамічного та функціонального культурного процесу, під час якого м. Львів стає центром у сфері освіти для менеджменту культури та проходження практик, здобування практичного досвіду студентами та практикуючими професіоналами на базі міських установ культури, комунальних підприємств міста, громадських та інших організацій та інституцій, які пропонують можливість проходження стажувань та практик у своїх проектах.
2.1.3. Підготовка кадрів з компетенціями для управління інституціями культури, стратегічного планування діяльності інституцій тощо.
2.1.4. Розвиток культурних та креативних індустрій у м. Львові.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Закріплення репутації м. Львова як культурної столиці України та за кордоном.
2.2.2. Покращення якості культурного продукту та стандартів функціонування культурних інституцій та установ міста через підвищення кваліфікації працівників та незалежних менеджерів.
2.2.3. Оцінка ефективності діяльності та аналіз існуючої ситуації проблем та потенціалу культурних проектів та інституцій, які функціонують у м. Львові.
2.2.4. Сприяння у розвитку мережі закордонного партнерства культурних інституцій та проектів, представлення українського культурного продукту на міжнародних ярмарках та фестивалях, створення нових можливостей освіти та професійного розвитку тощо.
3. Основні заходи з реалізації Програми

3.1. Заходи щодо реалізації Програми відбуватимуться відповідно до положень про проведення навчання, затверджених виконавчим комітетом міської ради.
3.2. Навчання у рамках Програми відбуватиметься у форматі довгострокових модульних шкіл, тренінгів, лекторіїв, воркшопів, курсів із залученням українських та закордонних експертів, лекторів, координаторів успішних проектів, а також практичних стажувань в інституціях культури.
4. Очікувані результати виконання Програми

4.1. Результатами виконання Програми будуть:
4.1.1. Створення сприятливих умов для професійного зростання та підвищення компетенцій менеджерів культури з м. Львова та інших українських міст.
4.1.2. Закріплення за Львовом образу творчого міста як в Україні, так і за кордоном.
4.1.3. Підвищення свідомості компетенцій діячів культури у творчому та адміністративному секторі.
4.1.4. Підняття рівня престижу праці організаторів, директорів, координаторів, менеджерів у сфері культури.
4.1.5. Збільшення грантової підтримки для міських інституцій культури та громадських організацій.
4.1.6. Налагодження міжінституційної співпраці між середовищем культури м. Львова та інших українських та закордонних міст.
5. Фінансове забезпечення програми

5.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється:
5.1.1. За рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний бюджетний період.
5.1.2. За рахунок коштів інвесторів, спонсорської допомоги, організаційних внесків, донорських коштів та грантів, у тому числі міжнародних, а також з усіх джерел фінансування, які не суперечать законодавству України.
6. Організація та контроль за виконанням програми

6.1. Виконавцями і розпорядниками Програми є управління культури департаменту розвитку та комунальна установа Інститут стратегії культури“.
6.2. Виконавці та розпорядники Програми:
6.2.1. Контролюють та координують хід реалізації Програми, узагальнюють надану виконавцями статистичну та аналітичну інформацію.
6.2.2. Забезпечують використання бюджетних коштів за призначенням.
6.2.3. Сприяють співпраці міських інституцій культури у рамках Програми.
6.2.4. Приймають та вносять пропозиції щодо змін або продовження терміну виконання заходів, вирішують проблемні питання, які виникають у процесі реалізації Програми.
Секретар ради А. Забарило


Віза:


В. о. начальника управління
культури Н. Бунда

Дата оприлюднення: 12/12/2018