УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА18-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4798


від 04/04/2019
Про затвердження Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 6317-2020
згідно з ухвалою 6547-2020

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 04.04.2019 № 4798 “Про затвердж' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 04.04.2019 № 4798 “Про затвердж'
Остаточна редакція:
З метою створення сприятливих умов для розвитку спорту у м. Львові, а також підтримки та мотивації перспективних спортсменів – претендентів на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про фізичну культуру і спорт“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх (додаток 1).
2. Утворити комісію із затвердження списку перспективних спортсменів – претендентів на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх, яким надаватиметься фінансова підтримка з міського бюджету м. Львова (додаток 2).
3. Управлінню спорту департаменту гуманітарної політики, постійній комісії культури, молодіжної політики та спорту забезпечити реалізацію Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх.
Відповідальні: начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики, голова постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.


Міський голова А. Садовий


Додаток 1
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№___
ПРОГРАМА
надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх

1. Мета та завдання Програми

1.1. Метою Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх (надалі – Програма) є відзначення спортсменів, досягнення яких сприяють утвердженню міжнародного авторитету України, заохочення до успішних виступів на Олімпійських іграх.
1.2. Завданням Програми є підтримка перспективних спортсменів – претендентів на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх через надання їм щомісячних грошових виплат з травня 2019 року по липень 2021 року – у період безпосередньої підготовки до Олімпійських ігор.
1.3. Програма діє у 2019-2021 роках.

2. Загальні положення

2.1. На здобуття щомісячних грошових виплат можуть бути висунуті кандидатури спортсменів, які входять до складу національних збірних команд з олімпійських видів спорту, офіційно визнаних в Україні, та є у складі спортсменів – кандидатів для участі в іграх ХХХІІ Олімпіади 2020 року у м. Токіо (Японія), затвердженому наказом Міністерства молоді та спорту України від 28.12.2018 № 5828.
2.2. Кандидатури претендентів на участь у Програмі подає відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області до 30 квітня 2019 року (надалі – Заявник).
2.3. Учасниками Програми можуть бути спортсмени, які здобули 1 – 5 місце на Чемпіонатах світу, Чемпіонатах Європи та кваліфікаційних змаганнях на олімпійські ігри у 2016-2018 роках та проводять свої заняття на території м. Львова або представляють м. Львів на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
2.4. Кожен спортсмен, який стає переможцем цієї Програми, отримує щомісячну грошову виплату у розмірі, який визначається комісією за погодженням з постійною комісією культури, молодіжної політики та спорту.
2.5. Для участі у Програмі Заявник має подати такі документи:
2.5.1. Аплікаційну форму для участі у Програмі встановленого взірця (додаток 1 до цієї Програми).
2.5.2. Копію усіх заповнених сторінок паспорта громадянина України.
2.5.3. Копію ідентифікаційного коду.
2.5.4. Рекомендацію від Національної федерації з виду спорту.
2.6. Відповідальність за достовірність документів, які подані на розгляд, покладається на Заявника.
2.7. Невідповідність учасників вимогам Програми чи відсутність повного переліку документів є підставою для відмови у розгляді заяви на участь у Програмі.
3. Комісія із затвердження списку перспективних спортсменів – претендентів на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх, яким виплачуватимуться щомісячні грошові виплати

3.1. Формування списку перспективних спортсменів – претендентів на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх, яким виплачуватимуться щомісячні грошові виплати, здійснює комісія.
3.2. Робота комісії здійснюється у формі засідань, які є відкритими для громадськості (оголошення про засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному сайті Львівської міської ради не пізніше ніж за 3 дні до засідання комісії). Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь більше половини її членів.
3.3. До повноважень комісії належить:
3.3.1. Здійснення попереднього оцінювання документів, поданих Заявником для участі у Програмі.
3.3.2. Формування списку перспективних спортсменів – претендентів на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх, яким виплачуватимуться щомісячні грошові виплати за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
3.3.3. Встановлення розміру щомісячних грошових виплат за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
4. Порядок визначення перспективних спортсменів – претендентів на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх

4.1. Визначення перспективних спортсменів – претендентів на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх, яким комісія рекомендує надати щомісячну грошову виплату за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, здійснюється у два етапи:
4.1.1. 1-й етап – аналіз відповідності поданих документів вимогам Програми.
4.1.2. 2-й етап – розподіл коштів міського бюджету м. Львова, передбачених на надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх.
4.2. Аналіз відповідності поданих документів вимогам Програми, а також розподіл коштів міського бюджету м. Львова, передбачених на надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх, проводить комісія.
4.3. Бюджетні кошти, які передбачені у міському бюджеті м. Львова на надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх, розподіляються у розмірі, який визначається комісією за погодженням з постійною комісією культури, молодіжної політики та спорту.
4.4. Підставою для здійснення щомісячних грошових виплат є розпорядження Львівського міського голови про надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх згідно з цією Програмою.
4.5. Щомісячні грошові виплати надаються згідно з цією Програмою спортсменам та виплачуються у грошовій формі на їх особові рахунки, відкриті в установах уповноважених банків.
4.6. Виплату щомісячних грошових виплат здійснює управління спорту департаменту гуманітарної політики на підставі розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний рік.
4.7. Виплата щомісячних грошових виплат здійснюватиметься у три етапи:
4.7.1. 1-й етап – з травня по грудень 2019 року.
4.7.2. 2-й етап – з січня по липень 2020 року.
4.7.3. 3-й етап – з серпня 2020 року по липень 2021 року.

4.8. Перегляд списку спортсменів для розподілу щомісячних грошових виплат відбуватиметься у січні 2020 року.
4.9. Протягом періоду виплати щомісячних грошових виплат спортсмен зобов’язаний:
4.9.1. Брати участь у відбіркових турнірах на Олімпійські ігри.
4.9.2. Брати участь у навчально-тренувальних зборах національних збірних команд з видів спорту.
4.9.3. Представляти м. Львів на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
4.10. Позбавлення щомісячної грошової виплати може бути здійснено рішенням комісії у разі зниження спортсменом спортивних результатів, засудження за умисний злочин або дискваліфікації спортсмена Міжнародним олімпійським комітетом, міжнародною спортивною організацією, національною спортивною федерацією з виду спорту, відмова від участі спортсмена у змаганнях без поважних причин.
4.11. Про прийняте рішення управління спорту департаменту гуманітарної політики інформує спортсменів відповідно до затвердженого списку у письмовій формі.
4.12. Кошти відповідно до цієї Програми повинні бути виплачені до кінця бюджетного періоду.

5. Фінансове забезпечення виконання Програми

5.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова та інших коштів, незаборонених законодавством України.
6. Контроль за використанням бюджетних коштів

6.1. Контроль за використання бюджетних коштів, які надаються відповідно до цієї Програми, здійснює управління спорту департаменту гуманітарної політики та інші органи відповідно до законодавства України.
6.2. У разі виявлення фактів, зазначених у пункті 4.10 цієї Програми, рішенням комісії може бути припинено щомісячну грошову виплату спортсмену, про що управління спорту департаменту гуманітарної політики повідомляє заявника у письмовій формі.
7. Очікувані результати виконання Програми

7.1. Виконання Програми забезпечить:
7.1.1. Якісну підготовку спортсменів до Олімпійських ігор.
7.1.2. Мотивацію та стимул спортсменів представляти м. Львів на міжнародних змаганнях та Олімпійських іграх.
7.1.3. Досягнення високих спортивних результатів та збільшення кількості медалей на Олімпійських іграх.Секретар ради А. Забарило


Віза:


Начальник управління
спорту А. НікулінДодаток
до Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх

Начальнику управління
спорту департаменту
гуманітарної політики
___________________________
АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА
для участі у Програмі надання фінансової підтримки
перспективним спортсменам – претендентам на участь
у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх
Паралімпійських іграх
Інформація про спортсменів, яких відділення
Національного олімпійського комітету у Львівській області
рекомендує до участі у Програмі

з/п
Прізвище, ім’я, по батькові спортсмена
Вид спорту
Спортивна організація, спортсменом якої є кандидат
Зайняті місця на Чемпіонатах світу та Чемпіонатах Європи у 2016-2018 роках
Контактний номер телефону
1
2
3
4
5
1.
2.
3.

* Керівник відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області своїм підписом у цій аплікаційній формі підтверджує, що ознайомлений та погоджується з вимогами, які визначені у Програмі надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у ХХХІІ Літніх Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх.
** Заявник дає згоду на обробку персональних даних.

Дата ____________________ Підпис ______________
Додаток 2

Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
комісії із затвердження списку перспективних
спортсменів – претендентів на участь у ХХХІІ Літніх
Олімпійських іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських іграх,
яким надаватиметься фінансова підтримка
з міського бюджету м. Львова


А. Нікулін - начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики, голова комісії
О. Пилипів - заступник начальника управління – начальник відділу масового спорту управління спорту департаменту гуманітарної політики, секретар комісії
Члени комісії:

В. Свіщов - голова постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту
А. Тур - заступник начальника управління –
начальник відділу фізкультурно-масової та організаційної роботи управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації
Р. Сеник - начальник Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України
С. Родак - заступник голови відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області
П. Булава - начальник фізкультурно-спортивного відділу ЛОО ФСТ “Динамо“ України
П. Климчук - керівник Львівської обласної школи вищої спортивної майстерності
С. Шкільник - голова громадської ради при управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики
Секретар ради А. Забарило


Віза:


Начальник управління
спорту А. Нікулін
Дата оприлюднення: 04/08/2019