УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА6-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1492


від 02/09/2017
Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2017-2020 рокиСкасовано
згідно з ухвалою 6318-2020
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським'
З метою створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій спортивного профілю, надання їм матеріально-фінансової підтримки на забезпечення спортсменів та тренерів спортивною формою та спортивним інвентарем міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2017-2020 роки (додається).
2. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету:
2.1. Від 08.11.2013 № 872 “Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, які підпорядковані громадським організаціям“.
2.2. Від 20.12.2013 № 967 “Про затвердження методики розподілу коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних заходів громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, які підпорядковані громадським організаціям“.
3. Встановити, що пункт 2 цієї ухвали набирає чинності з 15.02.2017.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
до ухвали міської ради
від___________№____
ПРОГРАМА
надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю
спортивної форми та спортивного інвентарю на 2017-2020 роки

1. Загальні положення

1.1. Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2017-2020 роки (надалі – Програма) визначає мету, завдання, очікувані результати і механізм використання коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова для надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю (надалі – громадським організаціям) за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“.
1.2. Бюджетні кошти згідно з цією Програмою скеровуються виключно на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю, що безпосередньо необхідне для організації та проведення спортивних змагань, участі у них та забезпеченні тренувального процесу. Спортивна форма та спортивний інвентар відрізняється залежно від особливостей виду спорту.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є залучення людських і матеріальних ресурсів громадських організацій та головного розпорядника бюджетних коштів для забезпечення спортсменів та тренерів спортивною формою та спортивним інвентарем з метою подальшого розвитку спорту.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Організація і проведення конкурсу для визначення громадських організацій, які отримуватимуть фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м. Львова на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю.
2.2.2. Надання фінансової підтримки громадським організаціям з міського бюджету м. Львова на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю.
2.2.3. Аналіз і моніторинг закупівель спортивної форми та спортивного інвентарю громадськими організаціями з метою ефективного планування та використання у майбутньому коштів міського бюджету м. Львова.
2.3. Реалізація завдань Програми покладається на управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
3. Конкурсна комісія

3.1. Визначення громадських організацій, яким буде надаватись фінансова підтримка на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, здійснюється на конкурсній основі за рішенням конкурсної комісії (надалі – комісія).
3.2. До складу комісії включаються начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, начальник відділу фізичної культури та спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, провідного спеціаліста відділу фізичної культури та спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, представник постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту (за згодою).
3.3. Комісію очолює голова комісії – начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики. Заступником голови комісії та секретарем комісії є відповідно начальник відділу фізичної культури та спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики і провідного спеціаліста відділу фізичної культури та спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
3.4. Робота комісії здійснюється у формі засідань. Засідання комісії є правочинним якщо у ньому бере участь більше половини її членів.
3.5. Перед погодженням результатів конкурсу надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю комісія презентує перелік претендентів на участь у конкурсі спортивній громадськості м. Львова.
3.6. До повноважень комісії належить:
3.6.1. Здійснення попереднього оцінювання документів, поданих громадськими організаціями для участі у конкурсі.
3.6.2. Формування переліку громадських організацій із зазначенням суми коштів на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю, яким рекомендується надати фінансову підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
4. Терміни проведення конкурсу

4.1. Прийом заявок на конкурс надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2017 рік проводитиметься у період з 15 лютого по 15 березня 2017 року. У наступні роки конкурс проводитиметься щорічно у період з 1 по 30 листопада року, що передує.
4.2. Інформацію про початок конкурсного відбору готує і оприлюднює управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики через розміщення на офіційній сторінці Львівської міської ради.
4.3. Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики згідно з наказом начальника управління має право продовжувати термін подання заявок на участь у конкурсі надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю.
5. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

5.1. Учасниками конкурсу можуть бути громадські організації спортивного профілю, які не мають статусу всеукраїнських і зареєстровані у м. Львові та відповідають вимогам законодавства України.
5.2. Учасники конкурсу не можуть мати непогашену заборгованість з надання фінансових чи інших документів відповідно до раніше укладених договорів з виконавчими органами міської ради.
5.3. Учасники конкурсу, які не виконали основних вимог конкурсу у попередні роки або порушили умови договору з головним розпорядником коштів, не можуть бути учасниками конкурсу у наступному році.
5.4. Для участі у конкурсі надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю громадські організації протягом терміну, вказаного в оголошенні про конкурс, подають на ім’я начальника управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики через Центр надання адміністративних послуг наступний перелік документів:
5.4.1. Заповнену аплікаційну форму, де зазначено кошторис витрат на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю (додаток 1 до цієї Програми).
5.4.2. Копію установчого документа громадської організації, завірену печаткою та підписом керівника організації на кожній сторінці.
5.4.3. Копію витягу з ЄДРПОУ.
5.5. Відповідальність за достовірність документів, які подані на розгляд, покладається на керівника громадської організації.
5.6. Невідповідність учасника кваліфікаційним вимогам конкурсу, складання аплікаційної форми для участі у конкурсі пізніше зазначеного в умовах конкурсу терміну є підставою для відмови у розгляді заяви на участь у конкурсі.
5.7. Обов’язковою умовою надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю згідно з конкурсом є нанесення на спортивну форму та спортивний інвентар офіційної символіки м. Львова, яка затверджена рішенням виконавчого комітету від 15.07.2011 № 691 “Про правила оформлення офіційної та промоційної продукції м. Львова. Перелік спортивної форми та спортивного інвентарю для нанесення на них символіки міста в обов’язковому порядку погоджує управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
6. Порядок визначення переможців конкурсу

6.1. Визначення переліку громадських організацій, які отримають фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м. Львова на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю, проводиться у два етапи:
6.1.1. 1-й етап аналіз відповідності поданих документів вимогам конкурсу.
6.1.2. 2-й етап – розподіл коштів міського бюджету м. Львова, передбачених на надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю, згідно з критеріями, зазначеними у додатку 2 до цієї Програми.
6.2. Аналіз відповідності поданих документів вимогам конкурсу, а також розподіл коштів міського бюджету м. Львова, передбачених на надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю, згідно з критеріями проводить конкурсна комісія.
6.3. Бюджетні кошти, які передбачені у міському бюджеті м. Львова за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“, розподіляються між заявниками у відсотковому співвідношенні від загальної суми коштів міського бюджету м. Львова, передбачених на надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю:
6.3.1. 36 відсотків розподіляються порівну між заявниками, які представляють спорт вищих досягнень. Під спортом вищих досягнень розуміється участь дорослих клубних команд у офіційних Чемпіонатах України з видів спорту, які визначені Єдиним Календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на рік оголошення конкурсу.
6.3.2. 10 відсотків розподіляються для збірних студентських спортивних команд, які представляють Львів на універсіадах, студентських Чемпіонатах України з офіційно визнаних видів спорту.
6.3.3. 27 відсотків розподіляються порівну між усіма заявниками.
6.3.4. 27 відсотків розподіляються пропорційно згідно з критеріями, зазначеними у додатку 2 до цієї Програми, за таким принципом:
а) сума коштів, яка припадає на кожен з критеріїв, визначається за такою формулою:
х X % , де:
сума коштів, яка передбачена для розподілу згідно з критеріями, зазначеними у додатку 2 до цієї Програми.
Х %кількість балів, яким дорівнює 1 критерій*.
б) визначення кількості заявників, які відповідають кожному з критеріїв.
в) визначення суми коштів, яка припадає на одного заявника відповідно до одного з критеріїв, за такою формулою:
Z / k, де:
Z – загальна сума коштів, яка припадає на один критерій.
k – кількість заявників, які відповідають одному критерію.
г) визначення загальної суми коштів, яка припадає на одного заявника**, за такою формулою:
P1 + P2 + P3 + Р4, де:
Р1 – пропорційна сума від 30 відсотків.
Р2 пропорційна сума від 10 відсотків.
Р3 – пропорційна сума від 30 відсотків.
Р4 – сума коштів, яка припадає на одного заявника відповідно до критеріїв.
6.4. Заявники, які представляють спорт вищих досягнень, беруть участь у розподілі лише тієї частини коштів, яка передбачена на спорт вищих досягнень.
6.5. Заявники, які представляють збірні студентські спортивні команди, беруть участь у розподілі лише тієї частини коштів, яка передбачена для збірних студентських спортивних команд.
6.6. У разі якщо сума коштів, яку просить заявник на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю, є меншою ніж сума коштів, на яку претендує заявник відповідно до критеріїв, зазначених у додатку 2 до цієї Програми, то заявник отримує ту суму коштів, яка зазначена у заяві, а відповідна різниця розподіляється між іншими заявниками відповідно до критеріїв.
6.7. У разі якщо на момент завершення конкурсу не прийнятий міський бюджет м. Львова на відповідний рік, комісія приймає рішення про перенесення дати розгляду поданих документів та формування Календарного плану фінансової підтримки спортивних клубів та організацій.
6.8. За результатами оцінки поданих документів та сформованих зауважень і рекомендацій управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики у тридцятиденний термін після закінчення прийому заяв для участі у конкурсі подає на розгляд та погодження профільної комісії та директора департаменту гуманітарної політики Календарний план фінансової підтримки спортивних клубів та організацій із зазначенням сум фінансової підтримки кожної громадської організації.
6.9. Про результати розгляду заяв громадських організацій управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики повідомляє заявників у місячний термін з моменту надходження звернення за допомогою засобів електронного зв’язку чи за допомогою телефонного дзвінка.
6.10. У разі невідповідності заявника критеріям визначення одержувача бюджетних коштів, зазначених у цій Програмі, такий заявник не може бути визначений одержувачем бюджетних коштів та не допускається до відбору заходів одержувачів бюджетних коштів, про що управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики повідомляє заявника у письмовій формі.

Примітки:
* Кожен з критеріїв, зазначений у додатку 2 до цієї Програми, вимірюється певною кількістю балів (1 бал прирівнюється до 1 відсотка). У підсумку сума усіх балів становить 100 відсотків від загальної суми, яка розподіляється згідно з критеріями.
** Заявники, які вперше подали документ на отримання фінансової підтримки, отримують лише ту частину коштів, яка розподіляється порівну між усіма заявниками.
7. Процедура підготовки до закупівель спортивної форми та спортивного інвентарю, передбачених Календарним планом фінансової підтримки спортивних клубів та організацій

7.1. Для закупівлі спортивної форми та спортивного інвентарю громадська організація переможець відбору у термін не пізніше як за місяць до місяця, на який передбачено бюджетні асигнування, подає в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики через Центр надання адміністративних послуг лист про прийняття пакету документів на закупівлю (додаток 3 до цієї Програми), 3 примірники кошторису (додаток 4 до цієї Програми), а також 4 примірники плану використання бюджетних коштів (затверджується Наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57).
7.2. Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики перевіряє поданий пакет документів на відповідність вимогам конкурсу та, у разі, правильності заповнених даних такий пакет документів підписується, завіряється печаткою головного розпорядника бюджетних коштів та реєструється в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики. Після чого один примірник документів залишається у бухгалтерії головного розпорядника бюджетних коштів, один примірник залишається у відділі фізичної культури та спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, а один примірник повертається громадській організації. Про підписання пакету документів управління молоді та спорту повідомляє заявника за допомогою засобів електронного зв’язку чи за допомогою телефонного дзвінка.
7.3. У разі якщо поданий пакет документів не відповідає вимогам конкурсу, містить помилки чи недостовірну інформацію управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики протягом 7 днів з дати його отримання повертає цей пакет документів наручно офіційним листом заявнику із зазначенням причини повернення та помилок для виправлення.
7.4. Громадська організація у термін до 3 робочих днів виправляє зазначені неточності та подає наручно в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики виправлений пакет документів. У разі якщо за 15 днів до місяця, на який передбачено бюджетні асигнування, громадська організація не надає в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики пакет документів із врахуванням зауважень, це є підставою у відмові фінансування цієї громадської організації.
7.5. Поданий пакет документів повинен бути заповнений виключно за допомогою машинопису (не вручну).
8. Процедура отримання коштів

8.1. Надання коштів з міського бюджету м. Львова на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю здійснюється згідно з планом використання бюджетних коштів (довідкою змін до плану використання бюджетних коштів) громадської організації, погодженим з головним розпорядником бюджетних коштів, відповідно до календарного плану на відповідний рік, згідно з листом громадської організації на фінансування (додаток 5 до цієї Програми) та з копіями підтверджуючих документів належним чином завірених (печатка та підпис керівника громадської організації).
8.2. Договори про закупівлю укладаються громадськими організаціями безпосередньо з тими організаціями, які мають право здійснювати реалізацію спортивної форми та спортивного інвентарю.
8.3. Для отримання коштів з міського бюджету м. Львова на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування, копію договору з підприємством, в якого громадська організація здійснювала закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, копію рахунку, копію витягу з ЄДРПОУ підприємства, в якого громадська організація здійснювала закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю, копії зареєстрованих бюджетних та фінансових зобов’язань.
8.4. Дата укладання всіх договорів з підприємствами, дата виписки рахунку, дата накладних повинна бути не раніше дати реєстрації головним розпорядником бюджетних коштів плану використання бюджетних коштів (довідки змін до плану використання бюджетних коштів).
8.5. У разі правильності оформлення пакету документів для отримання коштів, передбачених планом використання бюджетних коштів (довідкою змін до плану використання бюджетних коштів), головний розпорядник бюджетних коштів здійснює платежі у межах бюджетних асигнувань.
9. Бухгалтерський облік та звітність про використаннябюджетних коштів, контроль за їх використанням
9.1. Одержання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку і фінансової звітності громадських організацій у встановленому законодавством України порядку.
9.2. Громадські організації подають в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики фінансову звітність (щомісячну, щоквартальну) у строки і у порядку, встановленому законодавством України.
9.3. У разі невиконання (неналежного виконання) громадською організацією умов конкурсу така громадська організація позбавляється права отримання коштів на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю у наступному календарному році. Документи, які подано такою громадською організацією, не допускаються до відбору у наступному календарному році.
9.4. Контроль за цільовим та раціональним використання бюджетних коштів, які надаються відповідно до цієї Програми, здійснює управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики та інші органи відповідно до законодавства України. З цією метою управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики має право одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію.
9.5. Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики має право здійснювати перевірку закупівель відповідно до затвердженого кошторису.
9.6. Громадська організація зобовязана поставити придбані за кошти міського бюджету м. Львова спортивну форму та спортивний інвентар на свій баланс з присвоєнням облікового номеру.
10. Розподіл невикористаних чи нерозподілених коштів згідно з Календарним планом фінансової підтримки спортивних клубів та організацій

10.1. Щороку 1 жовтня управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики здійснює аналіз використання бюджетних коштів згідно з Календарним планом фінансової підтримки спортивних клубів та організацій і, у разі, якщо буде виявлено, що частина громадських організацій не проінформувала управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики про перенесення дати отримання фінансової підтримки або відмовилась від фінансування, а також, якщо є залишок коштів, то ці кошти можуть бути використані на дофінансування громадських організацій, які включені у Календарний план фінансової підтримки спортивних клубів та організацій.
10.2. Для отримання невикористаних або нерозподілених коштів громадська організація подає через Центр надання адміністративних послуг лист на начальника управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики із зазначенням переліку спортивних товарів, які необхідні, та сумою коштів на них, а також із зазначенням того, що фінансування здійснюється за рахунок невикористаних або нерозподілених коштів згідно з Календарним планом фінансової підтримки спортивних клубів та організацій.
10.3. Розподіл невикористаних або нерозподілених коштів здійснює управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики виключно серед поданих пропозицій заявників за погодженням з профільною депутатською комісією.
10.4. Внесення змін до Календарного плану фінансової підтримки спортивних клубів та організацій здійснюється за погодженням з профільною депутатською комісією.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
молоді та спорту В. ШнайдерДодаток 1.docДодаток 2.docДодаток 3.docДодаток 4.docДодаток 5.doc
Дата оприлюднення: 02/21/2017