УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА7-ма сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 1834


від 12/23/2021
Про затвердження Програми підтримки діяльності львівських теплопостачальних підприємств з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої водиКеруючись ст. cт. 20, 70, 71, 91 Бюджетного кодексу України, ст. ст. 17, 26, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 15 Закону України “Про ціни і ціноутворення, ст. 20 Закону України “Про теплопостачання“, беручи до уваги рішення виконавчого комітету від 01.11.2021 № 972 “Про встановлення ЛМКП “Львівтеплоенерго“ тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуг з постачання теплової енергії та гарячої води“, від 01.11.2021 № 973 “Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води для ЛКП “Залізничнетеплоенерго“, з метою забезпечення безперебійної діяльності львівських теплопостачальних підприємств та недопущення зростання для населення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, стабільного проходження опалювального періоду 2021/2022 років міська рада ухвалила:
1. Затвердити:
1.1. Програму підтримки діяльності львівських теплопостачальних підприємств з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (додаток 1).
1.2. Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на реалізацію Програми підтримки діяльності львівських теплопостачальних підприємств з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (додаток 2).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.


Міський голова Андрій САДОВИЙ


Додаток 1
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____
ПРОГРАМА
підтримки діяльності львівських теплопостачальних підприємств з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води
1. Паспорт Програми

Ініціатор ПрограмиДепартамент житлового господарства та інфраструктури
Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення ПрограмиРішення виконавчого комітету 01.11.2021 972 “Про встановлення ЛМКП “Львівтеплоенерго“ тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуг з постачання теплової енергії та гарячої води“, від 01.11.2021 № 973 “Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води для ЛКП “Залізничнетеплоенерго“
Розробник ПрограмиДепартамент житлового господарства та інфраструктури
Головний розпорядник коштівДепартамент житлового господарства та інфраструктури
Відповідальний виконавець ПрограмиДепартамент житлового господарства та інфраструктури
Одержувач бюджетних коштівЛМКП "Львівтеплоенерго", ЛКП "Залізничнетеплоенерго"
Учасники ПрограмиДепартамент житлового господарства та інфраструктури, ЛМКП "Львівтеплоенерго", ЛКП "Залізничнетеплоенерго"
Терміни реалізації Програми2022 рік
Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні ПрограмиБюджет Львівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України
Основні джерела фінансування ПрограмиБюджет Львівської міської територіальної громади

2. Підстави затвердження Програми

Другий рік поспіль Львівська міська територіальна громада, як і вся Україна, живе в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Запроваджувані урядом заходи з метою запобігання поширення на території України пандемії, негативно вплинули на розвиток економіки не тільки у Львівській міській територіальній громаді, а й в України загалом.
Через це, значна частина мешканців Львівської міської територіальної громади втратила дохід або роботу, що, відповідно, суттєво позначилося на їх платоспроможності. Зниження платоспроможності мешканців територіальної громади може негативно вплинути на стан їх розрахунків з теплопостачальними підприємствами за спожиті комунальні послуги, найбільшу частку у структурі яких, під час опалювального періоду, займають послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Неплатежі мешканців територіальної громади за послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води безпосередньо впливають на дохід теплопостачального підприємства та можливість виконання ним своїх зобов’язань у розрахунках з постачальниками природного газу за спожитий природний газ для виробництва тепла, з виплати заробітної плати працівникам, із сплати податків, зборів, обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів.
Виникнення та ріст заборгованості мешканців за спожиті послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води може поставити під загрозу стабільне проходження Львівською міською територіальною громадою опалювального періоду 2021/2022 років.
У ситуації, що склалася, Львівська міська рада потрапила у ситуацію, у якій повинна одночасно враховувати інтереси мешканців громади та львівських теплопостачальних підприємств, які забезпечують безперервне надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Для врахування інтересів мешканців Львівської міської територіальної громади, 01.11.2021, виконавчий комітет встановив ЛМКП “Львівтеплоенерго та ЛКП “Залізничнетеплоенерго тарифи на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для потреб населення, які забезпечують відшкодування підприємствам економічно обґрунтованих витрат для їх надання.
Разом з тим, у своїх рішеннях виконавчий комітет зобов’язав ЛМКП “Львівтеплоенерго та ЛКП “Залізничнетеплоенерго до завершення опалювального періоду 2021/2022 років здійснювати нарахування населенню плати за послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у розмірах, які діяли для такої категорії споживачів протягом опалювального періоду 2020/2021 років.
3. Мета Програми

Метою Програми підтримки діяльності львівських теплопостачальних підприємств з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (надалі – Програма) є забезпечення безперебійної діяльності львівських теплопостачальних підприємств та недопущенням зростання для населення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
4. Завдання Програми

4.1. Завданнями цієї Програми є:
4.1.1. Забезпечення надійного та сталого функціонування систем теплопостачання ЛМКП “Львівтеплоенерго та ЛКП “Залізничнетеплоенерго“.
4.1.2. Своєчасна підготовка теплових господарств ЛМКП “Львівтеплоенерго та ЛКП “Залізничнетеплоенерго до роботи у наступному опалювальному періоді.
4.1.3. Стабільне проходження ЛМКП “Львівтеплоенерго та ЛКП “Залізничнетеплоенерго опалювального періоду 2021/2022 років.
5. Напрями використання бюджетних коштів

5.1. Виділені з бюджету Львівської міської територіальної громади кошти використовуються ЛМКП “Львівтеплоенерго та ЛКП “Залізничнетеплоенерго на покриття витрат підприємств, пов’язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, зокрема на:
5.1.1. Оплату вартості газу.
5.1.2. Оплату вартості електричної енергії.
5.1.3. Оплату послуг з транспортування та розподілу газу та електричної енергії.
5.1.4. Оплату вартості холодної води для технологічних потреб та для гарячого водопостачання.
5.1.5. Виплату заробітної плати та нарахувань на неї.
5.1.6. Сплату податків, зборів та обов’язкових платежів.
5.2. Використання бюджетних коштів здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади для реалізації цієї Програми.
6. Відповідальні виконавці Програми

6.1. Відповідальним виконавцем цієї Програми є департамент житлового господарства та інфраструктури.
6.2. Відповідальний виконавець Програми у процесі її виконання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації цієї Програми у межах визначених бюджетних призначень.
7. Результативні показники Програми

7.1. Результативні показники Програми використовуються для оцінки її ефективності за напрямами використання бюджетних коштів.
7.2. Результативні показники містять:
7.2.1. Показники продукту: кількість теплопостачальних підприємств, яким планується надання відшкодування, од.
7.2.2. Показники ефективності: сума коштів на одне підприємство, тис. грн.
7.2.3. Показники якості: відсоток перерахування коштів відповідно до суми бюджетних призначень, %.
8. Джерела фінансування Програми

8.1. Джерелами фінансування Програми є кошти загального фонду бюджету Львівської міської територіальної громади.
9. Очікувані результати

9.1. Реалізація Програми забезпечить:
9.1.1. Надійне та стале функціонування систем теплопостачання ЛМКП “Львівтеплоенерго та ЛКП “Залізничнетеплоенерго“.
9.1.2. Своєчасну підготовку теплових господарств ЛМКП “Львівтеплоенерго та ЛКП “Залізничнетеплоенерго до роботи у наступному опалювальному періоді.
9.1.3. Стабільне проходження ЛМКП “Львівтеплоенерго та ЛКП “Залізничнетеплоенерго опалювального періоду 2021/2022 років.
Секретар ради Маркіян ЛОПАЧАК

Віза:

Директор департаменту житлового
господарства та інфраструктури Олександр ОДИНЕЦЬДодаток 2
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на реалізацію Програми підтримки діяльності львівських теплопостачальних підприємств з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води

1. Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на реалізацію Програми підтримки діяльності львівських теплопостачальних підприємств з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (надалі – Порядок) визначає механізм використання ЛМКП “Львівтеплоенерго та ЛКП “Залізничнетеплоенерго коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на реалізацію Програми підтримки діяльності львівських теплопостачальних підприємств з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (надалі - Програма).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є департамент житлового господарства та інфраструктури. Одержувачами бюджетних коштів є ЛМКП “Львівтеплоенерго та ЛКП “Залізничнетеплоенерго“.
3. Виділення з бюджету Львівської міської територіальної громади коштів здійснюється на безповоротній основі.
4. Передбачені у бюджеті Львівської міської територіальної громади кошти виділяються для забезпечення безперебійної діяльності ЛМКП “Львівтеплоенерго та ЛКП “Залізничнетеплоенерго та використовуються підприємствами на покриття витрат, пов’язаних з постачанням теплової енергії та постачанням гарячої води, зокрема на:
4.1. Оплату вартості газу.
4.2. Оплату вартості електричної енергії.
4.3. Оплату послуг з транспортування та розподілу газу та електричної енергії.
4.4. Оплату вартості холодної води для технологічних потреб та для гарячого водопостачання.
4.5. Виплату заробітної плати та нарахувань на неї.
4.6. Сплату податків, зборів та обов’язкових платежів.
5. Для здійснення операцій з бюджетними коштами, головний розпорядник та одержувачі бюджетних коштів, у встановленому законодавством порядку, відкривають відповідні рахунки в органах державної казначейської служби.
6. Взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів проводиться тільки у межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом розпорядника бюджетних коштів та планом використання бюджетних коштів одержувача бюджетних коштів.
7. Реєстрація та облік бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов’язань здійснюється у встановленому законодавством України порядку.
8. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого у встановленому законодавством України порядку.
9. Для підготовки розподілу про перерахування бюджетних коштів одержувачі бюджетних коштів подають головному розпоряднику бюджетних коштів звернення з переліком зареєстрованих ними фінансових зобов'язань.
10. Закупівля одержувачами бюджетних коштів товарів, робіт і послуг здійснюється у встановленому законом України порядку.
11. Відображення за даними бухгалтерського обліку головного розпорядника та одержувачів бюджетних коштів операцій проводиться відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регулюють ці питання.
12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюються у встановленому законодавством України порядку.Секретар ради Маркіян ЛОПАЧАК

Віза:

Директор департаменту житлового
господарства та інфраструктури Олександр ОДИНЕЦЬ
Дата оприлюднення: 01/05/2022