УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА23-тя сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6314


від 02/20/2020
Про затвердження Програми “Майстерня підприємництва“ у закладах загальної середньої освіти м. ЛьвоваВідповідно до Законів України “Про освіту“, “Про загальну середню освіту“, ст. 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою популяризації підприємництва серед дітей шкільного віку для стимулювання ділової активності, формуванню бізнес-культури серед молоді м. Львова міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму “Майстерня підприємництва“ у закладах загальної середньої освіти м. Львова (додається).
2. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики забезпечити реалізацію Програми “Майстерня підприємництва“ у закладах загальної середньої освіти м. Львова.
Відповідальний: начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
“Майстерня підприємництва“ у закладах загальної
середньої освіти м. Львова

1. Загальні положення

1.1. Управління освіти департаменту гуманітарної політики та Навчально-методичний центр освіти м. Львова реалізовують засади побудови нової української школи, яка передбачає розвиток 10 основних компетентностей учня, зокрема ініціативності та підприємливості, уміння генерування та втілення ідей з метою підвищення власного добробуту, розвитку суспільства та держави.
1.2. Програма “Майстерня підприємництва“ (надалі – Програма) охоплює учнів 10 класів закладів загальної середньої освіти м. Львова для вивчення основ підприємництва. Відповідальними виконавцями програми є управління освіти департаменту гуманітарної політики, Навчально-методичний центр освіти м. Львова, комунальна установа Інституту міста.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є популяризація підприємництва серед дітей шкільного віку для стимулювання ділової активності у місті, формування бізнес-культури серед молоді м. Львова.
2.2. Завданням Програми є розвиток ключових компетентностей учнів у сфері економіки та підприємництва, що включає навики пошуку та критичного аналізу економічної інформації, генерування підприємницьких ідей, розробки бізнес-плану, комунікації та менеджменту.
3. Порядок реалізації Програми

3.1. Порядок реалізації Програми включає такі етапи:
3.1.1. Підготовка методичних матеріалів для вчителів та робочих зошитів для учнів.
3.1.2. Навчання педагогів основам викладання підприємництва у школі.
3.1.3. Вивчення основ підприємництва у закладах освіти у межах курсу “Громадянська освіта“.
3.1.4. Проведення щорічного фінального конкурсу серед учнів, які вивчали основи підприємництва.

4. Очікувані результати виконання Програми

4.1. Зростання компетенцій учнів у сфері підприємництва та бізнесу, зростання креативного потенціалу молоді м. Львова.
4.2. Підвищення фахового рівня вчителів.
4.3. Проведення уроків у межах предметів “Громадянська освіта“ з метою підвищення обізнаності та зацікавленості учнів у підприємництві.
5. Фінансове забезпечення виконання Програми

5.1. Фінансування Програми здійснюється у межах коштів, затверджених у міському бюджеті м. Львова на відповідний період на галузь “Освіта“.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
освіти З. Довганик
Дата оприлюднення: 02/21/2020