УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА6-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 1203


від 02/16/2012
Про Програму ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості комунальної власності
м. Львова та ОСББ на період 2012-2020 роки
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 137-2016
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 16.02.2012 № 1203 “Про Програму'
Остаточна редакція:
З метою забезпечення проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, приведення до належного технічного стану протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості комунальної власності м. Львова та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, керуючись Законами України Про пожежну безпеку“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про житлово – комунальні послуги“, “Про правові засади цивільного захисту, Правилами технічного утримання установок пожежної автоматики, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29.07.2000 № 507, враховуючи рішення виконавчого комітету від 30.09.2011 № 872 “Про програму ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості комунальної власності м. Львова та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на період 2012 – 2016 років“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості комунальної власності м. Львова та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на період 2012-2020 роки (додається).
2. Департаменту житлового господарства та інфраструктури, районним адміністраціям, управлінню фінансів департаменту фінансової політики при формуванні міського бюджету м. Львова на 2012-2020 роки передбачити кошти на ремонт протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості комунальної власності м. Львова та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків відповідно до Програми ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості комунальної власності м. Львова та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на період 2012 – 2020 років у межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний рік.
Відповідальні: директор департаменту
житлового господарства та інфраструктури,
голови районних адміністрацій, директор
департаменту фінансової політики.
3. Клопотати перед Львівською обласною радою про передбачення у 2012-2020 роках у Львівському обласному бюджеті коштів на ремонт протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості комунальної власності м. Львова та обєднань співвласників багатоквартирних будинків відповідно до цієї Програми.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури.


Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від _________№ _____

ПРОГРАМА
ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення
житлових будинків підвищеної поверховості комунальної власності
м. Львова та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
на період 2012-2020 років
1. Вступ

У м. Львові знаходяться 52 житлових будинки підвищеної поверховості з протипожежними системами автоматики і димовидалення, у тому числі 47 житлових будинків комунальної власності, з них: Франківський район – 4 будинки, Залізничний район8 будинків, Шевченківський район – 11 будинків, Личаківський район – 4 будинки, Сихівський район – 20 будинків (додаток 1); 5 житлових будинків перебувають на балансі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (надалі ОСББ), з них: Франківський район – 2 будинки, Шевченківський район – 3 будинки.
Ухвалою міської ради від 11.10.2005 № 2584 була затверджена Програма ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості, що є у власності територіальної громади м. Львова, на період 2006-2010 років.
На виконання робіт з ремонту і реконструкції протипожежних систем автоматики і димовидалення у будинках підвищеної поверховості були укладені угоди з приватними підприємствамиКазбек та Кредострой“.
З бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на реконструкцію протипожежних систем автоматики і димовидалення у житлових будинках на 2008 рік були передбачені кошти в сумі 500,0 тис. грн.
Частково виконані роботи у будинках на вул. Дж. Вашингтона, 21 – 36,116 тис. грн., вул. Доробок, 48 – 126,818 тис. грн., вул. І. Виговського, 69 – 58,356 тис. грн., вул. В. Чукаріна, 6 – 159,537 тис. грн., всього на суму – 380,827 тис. грн.
У 2009-2010 роках кошти міського бюджету м. Львова на виконання робіт з ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення у житлових будинках підвищеної поверховості не виділялись.
Станом на сьогоднішній день тільки одна протипожежна система автоматики і димовидалення на вул. В. Чукаріна, 1-б (Сихівський район) знаходиться у робочому стані.
У результаті виконання Програми ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості комунальної власності м. Львова та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на період 2012-2020 років (надалі – Програма) значно покращиться пожежна та техногенна безпека на об’єктах міста, стан оперативного реагування на виникнення пожеж у житлових будинках підвищеної поверховості, скоротиться середній час ліквідації пожеж, зменшиться ризик загибелі людей та розмір матеріальних збитків.
Розвязання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному, поетапному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної безпеки через впровадження організаційних засад функціонування системи протипожежного захисту на всіх рівнях, підвищення ефективності управління з боку органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної безпеки, що сприятиме підвищенню рівня пожежної безпеки у населених пунктах та на обєктах.
Значну допомогу населенню в оволодінні навичками захисту від надзвичайних ситуацій техногенного характеру надає належним чином організована профілактична робота. Це розповсюдження інформації з питань пожежної та техногенної безпеки, а також про правила поведінки у надзвичайних ситуаціях, формування у населення знань та готовності до дій.
2. Мета та основні завдання Програми

2.1. Програма розроблена з метою забезпечення належного протипожежного захисту житлових будинків висотою 10 поверхів і більше.
2.2. Метою Програми є впровадження комплексу організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки житлових будинків підвищеної поверховості на території міста Львова для своєчасної протидії пожежам та зменшення негативних наслідків від них, створення безпечних умов проживання громадян у житлових будинках підвищеної поверховості.
2.3. Основними завданнями Програми є:
2.3.1. Дотримання Правил технічного утримання установок пожежної автоматики у житлових будинках підвищеної поверховості.
2.3.2. Ліквідація незадовільного технічного стану протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості комунальної власності м. Львова та ОСББ.
2.3.3. Дотримання технічних умов при капітальному та поточному ремонті протипожежних систем автоматики і димовидалення.
2.3.4. Створення умов для безпечного проживання мешканців у житлових будинках підвищеної поверховості.
2.3.5. Впровадження різних типів установок пожежної автоматики зі складовими технічними засобами як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва, автоматичних установок пожежної сигналізації, автоматичних установок пожежегасіння, систем оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією, систем протидимного захисту (підпору повітря, димовидалення), систем централізованого спостереження за протипожежним станом об’єктів та технічним станом установок пожежної автоматики.
2.3.6. Забезпечення умов для стабільного та ритмічного фінансування робіт, обумовлених Програмою, за рахунок міського бюджету м. Львова та інших джерел фінансування.
2.3.7. Зменшення вірогідності виникнення надзвичайних ситуацій.
3. Реалізація та фінансове забезпечення Програми

Згідно з цією Програмою до 2020 року заплановано капітально відремонтувати протипожежні системи автоматики і димовидалення у 51 житловому будинку підвищеної поверховості на загальну суму 21615 тис. грн. (додатки 1, 2).
4. Прогнозовані результати від реалізації Програми

Реалізація Програми дасть змогу:
4.1. Забезпечити належну експлуатацію протипожежних систем автоматики і димовидалення у житлових будинках підвищеної поверховості.
4.2. Утримання у належному технічному стані протипожежних систем автоматики і димовидалення.
4.3. Забезпечити умови безпечного проживання мешканців у житлових будинках підвищеної поверховості.
4.4. Зменшити кількість звернень мешканців про незадовільний технічний стан протипожежних систем автоматики і димовидалення у житлових будинках підвищеної поверховості.
4.5. Знизити ризик виникнення пожеж та загроз, повязаних з пожежами, створити сприятливі соціальні умови життєдіяльності населення, зменшити вплив небезпечних факторів пожеж на довкілля.
4.6. Зменшити кількість пожеж, загиблих і травмованих та матеріальних збитків.
4.7. Своєчасно виявляти осередки загорянь, оповіщувати населення та підрозділи пожежної охорони, видаляти продукти горіння з застосуванням систем протипожежного захисту.
4.8. Забезпечити мінімальний час прибуття підрозділів пожежної охорони до місця пожежі через оптимальне їх розміщення.


Секретар ради В. Павлюк

Віза:

Начальник управління
житлового господарства Ю. Голець


Додаток 1
до Програми ремонту протипожежних
систем автоматики і димовидалення
житлових будинків підвищеної
поверховості комунальної власності
м. Львова та об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків на період
2012-2020 років

ПЕРЕЛІК
житлових будинків підвищеної поверховості комунальної
власності м. Львова та ОСББ, у яких необхідно провести
ремонт протипожежних систем автоматики і димовидалення

з/п
Адреса будинку
Рік забу-дови
Кіль-кість повер-хів
Кіль-кість під’їз-дів
Кіль-кість квар-тир
Орієн-товна вартість робіт (тис. грн.)
1
2
3
4
5
6
7
Залізничний район
1.
Вул. С. Петлюри, 34
1985
14
1
82
350
2.
Вул. І. Виговського, 67
1983
14
1
81
355
3.
Вул. І. Виговського, 69
1980
14
1
84
355
4.
Вул. Широка, 68
1979
14
1
84
370
5.
Вул. Широка, 70
1980
14
1
84
370
6.
Вул. Широка, 72
1981
14
1
84
370
7.
Вул. Планерна, 12
1979
14
1
84
350
8.
Вул. Доробок, 48
1979
14
1
83
355
Разом:
-
-
-
-
2875
Личаківський район
1.
Вул. Дж. Вашингтона, 5
1987
14
1
82
350
2.
Вул. Дж. Вашингтона, 21
1989
14
1
84
350
3.
Вул. Пасічна, 102
1987
14
1
84
350
4.
Вул. Пасічна, 104
1989
16
1
96
400
Разом:
-
-
-
-
1450
Сихівський район
1.
Вул. Листопадна, 16
1988
14
2
81
730
2.
Вул. Зубрівська, 27
1989
10/15
2
105
750
3.
Вул. П. Полуботка, 2
1991
14
1
84
360
4.
Вул. П. Полуботка, 21
1987
14
1
84
360
5.
Вул. Сихівська, 8
1989
10/15
2
102
750
6.
Вул. Сихівська, 12
1987
14
1
80
350
7.
Вул. О. Довженка, 16
1986
15
1
72
370
8.
Вул. Зубрівська, 34
1985
15
1
69
370
9.
Вул. А. Кос-Анатольського, 18
1996
15
1
85
370
10.
Вул. Коломийська, 9
1999
5/10/15
3
122
720
11.
Просп. Червоної Калини, 40
1990
15
1
70
380
12.
Просп. Червоної Калини, 61
1986
15
1
70
380
13.
Просп. Червоної Калини, 76
1993
15
1
79
380
14.
Просп. Червоної Калини, 93
1992
15
1
83
380
15.
Вул. Стрийська, 77
1983
14
1
94
370
16.
Вул. Стрийська, 81
1984
14
1
94
370
17.
Вул. Стрийська, 107
1985
14
1
94
370
18.
Вул. Липова Алея, 1
1974
12
2
96
760
19.
Вул. В. Чукаріна, 6
1991
15
1
69
360
20.
Вул. В. Чукаріна, 1-б
1990
15
1
72
працює
20-1
вул. Стрийська, 47
1978
14
1
97
750,0
20-2
вул. Стрийська, 53
1979
14
1
84
750,0
20-3
вул. Стрийська, 55
1980
14
1
84
750,0
20-4
вул. Стрийська, 59
1974
14
2
194
750,0
20-5
вул. Стрийська, 63
1980
14
1
94
750,0
20-6
вул. Стрийська, 65
1974
14
1
94
750,0
20-7
вул. Стрийська, 69
1982
14
1
94
750,0
20-8
вул. Стрийська, 71
1982
14
1
94
750,0
Франківський район
1.
Вул. Кульпарківська, 125
1982
14
1
83
380
2.
Вул. Кульпарківська, 129
1982
14
1
83
380
3.
Вул. В. Симоненка, 22
1987
14
1
83
365
4.
Вул. Наукова, 29
1983
14
1
80
370
5.
Вул. Наукова, 43
1982
14
1
81
370
6.
Вул. Наукова, 49
1985
14
1
82
370
6-1
вул. В. Симоненка, 10
1985
14
1
82
500,0
Шевченківський район
1.
Вул. Т. Масарика, 6
1982
14
1
84
355
2.
Вул. Т. Масарика, 12
1980
14
1
84
355
3.
Вул. Т. Масарика, 16
1982
14
1
84
355
4.
Вул. Б. Грінченка, 4-б
1977
12
1
96
330
5.
Вул. Б. Грінченка, 6-б
1977
12
1
96
330
6.
Вул. Б. Хмельницького, 233
1994
14
2
78
700
7.
Вул. Гетьмана І. Мазепи, 3
1982
14
2
84
750
8.
Вул. Гетьмана І. Мазепи, 5
1982
14
2
84
750
9.
Вул. Гетьмана І. Мазепи, 7
1982
14
2
84
750
10.
Вул. Гетьмана І. Мазепи, 13
1981
14
2
81
750
11.
Просп. В. Чорновола, 99
1992
16
1
94
300
12.
Просп. В. Чорновола, 103
2002
16
1
95
250
13.
Вул. П. Панча, 18-б
2010
16
1
171
100
14.
Вул. П. Панча, 18-в
2009
17
1
185
100
14-1
вул. І. Миколайчука, 12
1982
14
1
84
1500,0
14-2
вул. І. Миколайчука, 14
1983
14
1
84
1500,0

Начальник управління
житлового господарства Ю. Голець


Додаток 2
до Програми ремонту протипожежних
систем автоматики і димовидалення
житлових будинків підвищеної
поверховості комунальної власності
м. Львова та об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків на період
2012-2020 роки

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ
необхідних коштів для фінансування робіт з ремонту
протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових
будинків підвищеної поверховості комунальної власності
м. Львова та ОСББ на період 2012-2020 роки

№ з/п
Загальна потреба
у коштах (тис. грн.)
У тому числі по роках
(тис. грн.)
2012
рік
2013
рік
2014
рік
2015
рік
2016
рік
2017
рік
2018
рік
2019
рік
2020
рік
1
21615
1500
1750
1800
2200
2400
2700
3000
3100
3165
Начальник управління
житлового господарства Ю. Голець