УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА13-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3505


від 06/07/2018
Про затвердження Програми реалізації проекту “Електронна бібліотека“ на 2018-2020 рокиВідповідно до Законів України Про культуру“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні“, “Про бібліотеки та бібліотечну справу“, “Про інноваційну діяльність“, “Про пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні, постанови Верховної Ради України від 19.11.2013 № 695-VII Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні та ухвал міської ради від 17.03.2016 № 261 “Про затвердження Програми цифрового перетворення м. Львова на 2016-2020 роки, від 28.01.2010 3154 “Про затвердження Типового статуту централізованої бібліотечної системи, враховуючи здобуття м. Львовом титулу Місто літератури у мережі творчих міст ЮНЕСКО у 2015 році, з метою створення єдиної електронної системи та єдиного читацького квитка для всіх бібліотек м. Львова, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму реалізації проекту Електронна бібліотекана 2018-2020 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
реалізації проекту Електронна бібліотека
на 2018-2020 роки
1. Загальні положення

1.1. Програма реалізації проекту Електронна бібліотека на 2018-2020 роки (надалі – Програма) розроблена відповідно до Законів України Про культуру“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні“, “Про бібліотеки та бібліотечну справу“, “Про інноваційну діяльність“, “Про пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні, постанови Верховної Ради України від 19.11.2013 № 695-VII Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні та ухвал міської ради від 17.03.2016 № 261 Про затвердження Програми цифрового перетворення м. Львова на 2016-2020 роки, від 28.01.2010 № 3154 Про затвердження Типового статуту централізованої бібліотечної системи“.
1.2. Створення та прийняття Програми є необхідним у зв’язку із здобуттям м. Львовом титулу Місто літератури у мережі творчих міст ЮНЕСКО у 2015 році та невпинним розвитком інформаційних технологій у м. Львові. Згідно із дослідженням Кластеру IT Research, розміщеним на веб-сайті Львівського ІТ-кластеру (https://itcluster.lviv.ua/about-us/lviv/), до сектору інформаційних технологій залучено понад 15 тисяч працівників, і їхня кількість щорічно зростає. Відкриваються нові навчальні програми для підготовки фахівців, а також місто приймає фахівців зі Сходу та Центру України. Разом із ІТ-фахівцями до м. Львова приїжджає велика кількість дітей та молоді, для яких електронний доступ до бібліотек відкриє нові можливості у навчанні та особистісному розвиткові. Відповідно, прийняття комплексної програми забезпечить об’єднання усіх бібліотек міста як для дорослих, так і для дітей однією електронною системою, яка дозволить спростити процеси у бібліотеках та уможливить надання більшої кількості послуг читачам.
1.3. Програма є довготривалим спільним проектом Львівської міської ради, міських бібліотек, Центру Митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету та інших університетських бібліотек, а також громадського сектору, які мають на меті створення єдиного електронного сервісу та читацького квитка у м. Львові, що може стати платформою для розвитку всеукраїнської електронної бібліотечної системи.
1.4. Програма звернена на об’єднання усіх публічних бібліотек м. Львова єдиним електронним каталогом, системою електронного документообігу та єдиним читацьким квитком. Цифровий розвиток бібліотек є запорукою популяризації читання та утворення екосистеми користувачів розумних сервісів. Цілями програми є промоція та комп’ютеризація бібліотек, спрощення адміністративних процесів у бібліотеках, надання більшої кількості послуг читачам, а також навчання і підвищення кваліфікації бібліотекарів.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Головною метою реалізації Програми є:
2.1.1. Створення єдиної електронної системи для всіх бібліотек міста, що має стати поштовхом для взаємодії каталогів усіх бібліотек України.
2.1.2. Створення єдиного читацького квитка для мешканців міста.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Створення електронного каталогу та документообігу для бібліотек міста.
2.2.2. Забезпечення бібліотек електронними примірниками книг.
2.2.3. Надання читачам доступу до закордонних електронних бібліотек.
2.2.4. Комп’ютеризація бібліотек.
2.2.5. Оптимізація адміністративних процесів у бібліотеках.
2.2.6. Проведення навчання для працівників бібліотек міста.
2.2.7. Проведення заходів, спрямованих на популяризацію проекту Електронна бібліотека серед мешканців міста.
2.2.8. Створення умов для реалізації спільних проектів із закордонними партнерами, спрямованих на розвиток міських бібліотек.
3. Основні заходи з реалізації Програми на 2018 рік
Назва заходу
Короткий опис
Виконавці
1
2
3
4
1.Розробка технічного завданняРозробка технічного завдання для єдиного електронного каталогу та документообігу у Центральній бібліотечній системі для дітей спільно з Центром Митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університетуУправління культури департаменту розвитку,
управління інформаційних технологій департаменту розвитку,
Центр Митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету (за згодою)
1
2
3
4
2.Проведення закупівлі техніки для Центральної бібліотечної системи для дітей та підключення стабільного та швидкісного інтернетуПроведення оцінки стану наявної техніки та інтернет-підключення, створення технічного завдання для закупівлі нової техніки та підключення швидкісного інтернетуУправління культури департаменту розвитку,
управління інформаційних технологій департаменту розвитку,
Львівське комунальне підприємство Міський центр інформаційних технологій
3.Розробка програмного забезпеченняРозробка єдиного електронного каталогу та документообігу для Центральної бібліотечної системи для дітейУправління культури департаменту розвитку,
управління інформаційних технологій департаменту розвитку
4.Навчання для бібліотекарівПроведення навчання із використання електронної системиУправління культури департаменту розвитку,
управління інформаційних технологій департаменту розвитку
4. Основні заходи з реалізації Програми на 2019 - 2020 роки
Назва заходу
Короткий опис
Виконавці
1
2
3
4
1.Розробка технічного завданняРозробка технічного завдання для адаптації існуючого єдиного електронного каталогу та документообігу для використання у Центральній бібліотечній системі для дорослихУправління культури департаменту розвитку,
управління інформаційних технологій департаменту розвитку
1
2
3
4
2.Проведення закупівлі техніки для Центральної бібліотечної системи для дорослих та підключення стабільного та швидкісного інтернетуПроведення оцінки стану наявної техніки та інтернет-підключення, створення технічного завдання для закупівлі нової техніки та підключення швидкісного інтернетуУправління культури департаменту розвитку,
управління інформаційних технологій департаменту розвитку,
Львівське комунальне підприємство Міський центр інформаційних технологій
3.Адаптація програмного забезпеченняАдаптація єдиного електронного каталогу та документообігу для Центральної бібліотечної системи для дорослихУправління культури департаменту розвитку,
управління інформаційних технологій департаменту розвитку
4.Забезпечення бібліотек електронними примірниками книгЗакупівля електронних примірників книг, оформлення підписок на закордонні електронні бібліотекиУправління культури департаменту розвитку,
управління інформаційних технологій департаменту розвитку
5.Єдиний читацький квитокРозробка та запровадження єдиного читацького квиткаУправління культури департаменту розвитку,
управління інформаційних технологій департаменту розвитку
5. Фінансове забезпечення Програми

5.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний бюджетний період за кодами економічної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів за загальним фондом, та за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету м. Львова.
6. Очікувані результати виконання Програми

6.1. Результатами виконання Програми будуть:
6.1.1. Створення електронного каталогу та документообігу для усіх бібліотек міста.
6.1.2. Комп’ютеризація усіх бібліотек міста.
6.1.3. Запровадження єдиного читацького квитка.
6.1.4. Створення умов для реалізації спільних проектів із закордонними партнерами, спрямованих на розвиток міських бібліотек.
6.1.5. Популяризація бібліотек серед мешканців м. Львова.
6.1.6. Забезпечення бібліотек електронними примірниками книг.
6.1.7. Об’єднання електронного каталогу бібліотек міста з науковими та університетськими бібліотеками.
7. Організація та контроль за виконанням Програми

7.1. Основним виконавцем Програми є управління культури департаменту розвитку.
7.2. Координатором Програми є управління інформаційних технологій департаменту розвитку.
7.3. Іншими виконавцями та координаторами окремих заходів Програми є Львівське комунальне підприємство Міський центр інформаційних технологій, Центр Митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету (за згодою).
7.4. Основний виконавець Програми спільно з іншими виконавцями та координаторами:
7.4.1. Контролює хід реалізації Програми, узагальнює надану виконавцями статистичну та аналітичну інформацію.
7.4.2. Забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням.
Секретар ради А. Забарило


Візи:


В.о. начальника управління
культури Н. Бунда


Начальник управління
інформаційних технологій М. Романяк
Дата оприлюднення: 06/13/2018