УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА8-ма сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 1579


від 02/28/2008
Про затвердження Положення про почесні відзнаки територіальної громади м.Львова
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 2332-2013
згідно з ухвалою 1954-2017

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 28.02.2008 № 1579' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради від 28.02.2008 № 1579 та від 19.06.2014 № 3'
Остаточна редакція:
З метою впорядкування нагородження почесними відзнаками територіальної громади м.Львова, за погодженням з постійною комісією молодіжної політики, спорту та оздоровлення, постійною комісією медицини, освіти, науки і соціального захисту та постійною комісією культури, дозвілля, промоцій, засобів масової інформації та туризму, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Положення про почесні відзнаки територіальної громади м.Львова (додається).
2. Вважати такою, що втратила чинність, ухвалу міської ради від 15.11.1998 № 86 “Про затвердження Положення про відзнаки громади та міського голови Львова“.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А.Садовий
Додаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від __________№_____

ПОЛОЖЕННЯ
про почесні відзнаки територіальної громади м.Львова
1. Загальні положення

1.1. Положення про почесні відзнаки територіальної громади м.Львова визначає підстави для нагородження, регламентує діяльність комісії міської ради у справах відзнак, встановлює порядок нагородження, вручення нагороди та інші правила.
1.2. До почесних відзнак територіальної громади м.Львова належать:
1.2.1. Звання “Почесний громадянин міста Львова“ з врученням диплома, нагрудного знака, посвідчення та занесенням до Книги пошани міста Львова.
Звання “Почесний громадянин міста Львова“ є свідченням офіційного визнання заслуг перед містом, львівською громадою та видатного внеску у розвиток економіки, науки, культури, соціальної сфери, а також у підвищенні авторитету м.Львова на державному і міжнародному рівнях.
Звання надається за тривалі зусилля, що увінчалися вагомим успіхом на користь міста і його мешканців, сприяли підняттю престижу м.Львова. Званням можуть бути нагороджені громадяни України та іноземці з метою морального стимулювання їх діяльності і засвідчення видатних особистих досягнень.
1.2.2. Звання “Львів’янин року“ з врученням диплома, нагрудного знака “За заслуги перед громадою м.Львова“ та занесенням до Книги пошани міста Львова.
Звання “Львів’янин року“ є свідченням офіційного визнання заслуг перед містом, львівською громадою та видатного внеску у розвиток економіки, науки, культури, соціальної сфери, а також у підвищенні авторитету м.Львова на державному і міжнародному рівнях.
Звання надається за тривалі зусилля, що увінчалися певним успіхом на користь міста і його мешканців або за разовий вчинок, який сприяв підняттю престижу м.Львова. Званням можуть бути нагороджені громадяни України та іноземці з метою морального стимулювання їх діяльності і засвідчення видатних особистих досягнень.
Як правило, званням “Львів’янин року“ нагороджуються мешканці м.Львова.
1.2.3. Звання “Шляхетна львівська родина“ з врученням диплома і цінного подарунка та занесенням до Книги пошани міста Львова.
Звання “Шляхетна львівська родина“ є свідченням офіційного визнання заслуг представників родини перед містом, львівською громадою та видатного внеску у розвиток економіки, науки, культури, соціальної сфери, а також у підвищенні авторитету м.Львова на державному і міжнародному рівнях.
Звання надається за тривалі зусилля, що увінчалися певним успіхом на користь міста і його мешканців, сприяли підняттю престижу м.Львова.
Званням “Шляхетна львівська родина“ можуть бути нагороджені представники львівських родин, які своєю діяльністю зберігають, продовжують та утверджують традиції попередніх поколінь, з метою морального стимулювання їх діяльності і засвідчення видатних особистих досягнень.
1.3. Нагородження почесними відзнаками територіальної громади м.Львова проводиться відповідно до ухвали міської ради. Підставою для розгляду міською радою питання про нагородження почесними відзнаками територіальної громади м.Львова є рішення комісії міської ради у справах відзнак.
2. Розгляд питань щодо нагородження

2.1. Кандидатури для нагородження почесними відзнаками територіальної громади м.Львова подаються громадськими, політичними, професійними і творчими організаціями, трудовими колективами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, постійними депутатськими комісіями, членами комісії міської ради у справах відзнак. Кандидатури, подані шляхом самовисунення, комісією міської ради у справах відзнак не розглядаються.
2.2. Для розгляду питань про нагородження почесними відзнаками територіальної громади м.Львова у відділ адміністративних послуг адміністративно-господарського управління не пізніше 31 березня року нагородження подаються такі документи:
2.2.1. Подання на ім’я міського голови.
2.2.2. Інформаційна довідка з викладом заслуг, біографією та короткою характеристикою претендента на нагороду.
2.2.3. Протокол зборів (якщо пропозиція надходить від організації та/або трудового колективу).
2.3. Одержані документи скеровуються до секретаря комісії міської ради у справах відзнак, який виносить їх на розгляд комісії.
2.4. Перелік всіх поданих кандидатур не пізніше 4 квітня року нагородження оприлюднюється на офіційному веб-порталі міської ради.
2.5. Протягом 10 днів з часу опублікування кандидатур на офіційному веб-порталі міської ради відвідувачі веб-порталу можуть віддати свій голос за одного з кандидатів на нагородження.
2.6. Переможець голосування на веб-порталі міської ради одержує додатковий голос при голосуванні на засіданні комісії міської ради у справах відзнак.

3. Організація роботи комісії міської ради у справах відзнак

3.1. Для попереднього розгляду питань, пов’язаних з нагородженням почесними відзнаками територіальної громади м.Львова, утворюється комісія міської ради у справах відзнак, котра є дорадчим органом міської ради і працює на громадських засадах.
3.2. Комісія міської ради у справах відзнак утворюється міським головою у складі:
голова комісії: – секретар ради
заступник голови комісії: – заступник міського голови з гуманітарних
питань
секретар комісії: – начальник управління культури і туризму
департаменту гуманітарної політики
члени комісії: керуючий справами виконкому
– директор департаменту “Адміністрація
міського голови“
– директор департаменту гуманітарної
політики
– начальник управління внутрішньої політики
департаменту “Адміністрація міського
голови“
– начальник управління інформаційної
політики та зовнішніх відносин
департаменту “Адміністрація міського
голови“
– начальник управління молоді, сім’ї та спорту
департаменту гуманітарної політики
– начальник управління “Секретаріат ради“
– голова постійної комісії культури, дозвілля,
промоцій, засобів масової інформації та
туризму
– голова постійної комісії молодіжної
політики, спорту та оздоровлення
– голова постійної комісії медицини, освіти,
науки і соціального захисту
– голови депутатських фракцій міської ради.
3.3. Комісія міської ради у справах відзнак:
3.3.1. Розглядає і затверджує зразки та ескізи почесних відзнак територіальної громади м.Львова.
3.3.2. Розглядає пропозиції про нагородження почесними відзнаками територіальної громади м.Львова.
3.3.3. Формує рекомендації щодо вручення почесних відзнак територіальної громади м.Львова.
3.4. Голова комісії здійснює керівництво роботою комісії і несе персональну відповідальність за організацію її роботи. Голова комісії у межах своєї компетенції:
3.4.1. Скликає засідання комісії.
3.4.2. Головує на засіданнях комісії.
3.4.3. Організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.
У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник.
3.5. Секретар комісії:
3.5.1. Готує питання на розгляд комісії.
3.5.2. Контролює вчасне та якісне виготовлення почесних відзнак територіальної громади м.Львова, наявність їх необхідної кількості на час вручення.
3.5.3. Заносить до Книги пошани міста Львова відомості про нагороджених осіб, надсилає повідомлення про їх нагородження за місцем праці або проживання.
3.5.4. Подає у департамент “Адміністрація міського голови“ відомості для проведення організаційних заходів щодо вручення почесних відзнак територіальної громади м.Львова.
3.5.5. Зберігає матеріали, на підставі яких встановлені почесні відзнаки територіальної громади м.Львова.
3.5.6. Здійснює облік та реєстрацію почесних відзнак територіальної громади м.Львова.
3.6. Формою роботи комісії є засідання.
3.7. Засідання комісії, під час якого приймається рішення щодо визначення осіб, рекомендованих для вручення їм почесних відзнак територіальної громади м.Львова, відбувається у третю середу квітня року нагородження. У разі потреби, голова комісії може призначити інші засідання.
3.8. Рішення про місце й час проведення засідання комісії приймає її голова. Рішення щодо проведення засідання доводиться до відома секретаря комісії, який завчасно повідомляє членів комісії про місце й час проведення засідання комісії.
3.9. Засідання комісії вважається чинним, якщо участь у ньому беруть не менше 2/3 членів її складу.
3.10. Процедура голосування щодо визначення осіб, рекомендованих для вручення їм почесних відзнак територіальної громади м.Львова:
3.10.1. Рішення комісії приймаються шляхом відкритого голосування.
3.10.2. Кожен член комісії має один голос. Переможець голосування на веб-порталі міської ради додатково отримує один голос.
3.10.3 Переможцем голосування вважається кандидатура, котра одержала у свою підтримку більше половини голосів присутніх членів комісії (з врахуванням додаткового голосу за переможця голосування на веб-порталі міської ради).
3.10.4. У випадку, коли жодна кандидатура не набрала достатньої кількості голосів, проводиться повторне голосування серед 2-х кандидатур, що одержали найбільшу підтримку.
3.11. Рішення комісії оформлюються протоколом, який підписує голова комісії, його заступник, секретар і члени комісії, присутні на засіданні.
3.12. Рішення комісії є підставою для розгляду міською радою питання про нагородження почесними відзнаками територіальної громади м.Львова.

4. Оформлення відзнак територіальної громади м.Львова

4.1. Оформлення відзнаки “Почесний громадянин міста Львова“:
4.1.1. Особі, якій надається звання “Почесний громадянин міста Львова“, вручається диплом, нагрудний знак, посвідчення.
4.1.2. Відомості про нагороджену особу заносяться до Книги пошани міста Львова.
4.1.3. На дипломі і на посвідченні Почесного громадянина міста Львова вказується номер ухвали міської ради, на підставі якої виданий цей документ.
4.1.4. Портрети Почесних громадян міста Львова вивішуються у холі перед сесійною залою міської ради.
4.2. Оформлення відзнаки “Львів’янин року“:
4.2.1. Особі, якій надається звання “Львів’янин року“, вручається диплом, нагрудний знак “За заслуги перед громадою м.Львова“.
4.2.2. Відомості про нагороджену особу заносяться до Книги пошани міста Львова.
4.2.3. На дипломі вказується номер ухвали міської ради, на підставі якої виданий цей документ.
4.3. Оформлення відзнаки “Шляхетна львівська родина“:
4.3.1. Звання “Шляхетна львівська родина“ засвідчується дипломом з врученням цінного подарунка.
4.3.2. Відомості про лауреатів звання “Шляхетна львівська родина“ заносяться до Книги пошани міста Львова.
4.3.3. На дипломі вказується номер ухвали міської ради, на підставі якої виданий цей документ.
4.4. Остаточний дизайн та ескізи почесних відзнак затверджує комісія міської ради у справах відзнак за поданням відділу промоції міста управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“.
5. Книга пошани міста Львова

5.1. Кожен факт вручення почесної відзнаки територіальної громади м.Львова реєструється у Книзі пошани міста Львова.
5.2. Книга пошани міста Львова виготовляється у твердій палітурці з гербом міста Львова.
5.3. У Книзі пошани міста Львова відведені окремі розділи для кожної назви відзнак, передбачені графи: короткі дані про особу, яка нагороджена, виклад заслуг, коли і ким нагороджена, посада і підпис особи, що вчинила запис, число.
5.4. Кожен запис засвідчується підписом міського голови і гербовою печаткою міської ради.
5.5. Книга пошани міста Львова зберігається на почесному місці у приміщенні міської ради, де відбуваються урочистості.

6. Фінансування виготовлення почесних відзнак
територіальної громади м.Львова

6.1. Фінансування виготовлення почесних відзнак територіальної громади м.Львова проводиться з міського бюджету м.Львова.
7. Вручення почесних відзнак територіальної громади
м.Львова

7.1. Почесні відзнаки територіальної громади м.Львова вручає, як правило, міський голова, а у виняткових випадках – інша особа за його дорученням.
7.2. Нагородження відбувається під час святкування Дня Львова, в урочистій обстановці, з виголошенням змісту документа, на підставі якого вручається відзнака.
8. Права Почесних громадян міста Львова

8.1. Почесні громадяни міста Львова користуються пошаною мешканців міста і мають право, як почесні гості, брати участь у роботі пленарних засідань міської ради, в інших заходах, що організовуються міською радою.
8.2. Почесним громадянам міста Львова можуть встановлюватися пільги та допомоги відповідно до окремих ухвал міської ради.
8.2-1. Почесним громадянам міста Львова може бути встановлена щомісячна виплата у розмірі 5000 грн. відповідно до розпоряджень Львівського міського голови.
8.3. Особам, нагородженим відзнаками львівської громади, можуть встановлюватись пільги та вручатись нагороди у межах чинного законодавства.
Секретар ради В.Квурт


Віза:

Начальник управління
культури і туризму А.Сидор