УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА16-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4408


від 12/20/2018
Про затвердження Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова на 2019-2023 рокиКеруючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ст. 18 Кодексу цивільного захисту України, постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту“, відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417, з метою підвищення рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій у закладах культури м. Львова міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова на 2019-2023 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.

Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури
м. Львова на 2019-2023 роки
Вступ

Проблема забезпечення протипожежного захисту установ та закладів культури м. Львова полягає у необхідності реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, яка відповідно до Кодексу Цивільного захисту та Закону України Про пожежну безпеку є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.
У м. Львові функціонують 77 закладів культури комунальної власності: 40 бібліотек, 5 театрів, 14 мистецьких шкіл, 3 концертні організації, 3 музеї, 6 клубних закладів, 4 комунальних підприємства, 1 Централізована бухгалтерія (загальна чисельність дітей орієнтовно 5 тис. осіб, загальна чисельність працівників 2 тис. осіб).
За результатами перевірок, проведених фахівцями ДСНС у Львівській області у 2018 році, виявлено порушення у сфері пожежної та техногенної безпеки закладів культури міста, зокрема:
- у закладах культури відсутні або несправні автоматичні системи протипожежного захисту,
- відсутнє або несправне протипожежне водопостачання,
- будівлі потребують заміни або ремонту систем електропостачання,
- установи не у повному обсязі забезпечені первинними засобами пожежогасіння
- не проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій будівель
- не проведено заміри опору ізоляції та заземлення електромережі тощо.
1. Загальні положення

1.1. Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова на 2019-2023 роки (надалі – Програма) розроблена відповідно до Кодексу цивільного захисту України, наказу Міністерства культури України від 18.08.2004 № 924/548 Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, підприємств та організацій культури, наказу Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974 “Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціальних служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного та хімічного контролю“.
2. Мета Програми

2.1. Метою Програми є забезпечення протипожежного захисту працівників та відвідувачів закладів культури, підвищення рівня захисту населення, створення умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту на сучасному етапі розвитку, посилення пожежної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх негативних наслідків.
3. Обгрунтування способів та засобів розв'язання проблеми,
терміни виконання Програми

3.1. Розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки закладів культури м. Львова полягає у комплексному та поетапному вирішенні питань у цій сфері протягом 2019-2023 років за рахунок дотримання вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки та гарантованого захисту працівників і відвідувачів закладів культури, населення від наслідків виникнення надзвичайних ситуацій.
4. Завдання Програми та результативні показники

4.1. Передбачається здійснення заходів відповідно до таких пріоритетних напрямків:
4.1.1. Проведення щорічного аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у закладах культури та розробка комплексних планів заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям.
4.1.2. Здійснення координації діяльності управління культури м. Львова та керівників закладів щодо забезпечення протипожежного захисту.
4.1.3. Передбачення коштів на здійснення заходів протипожежного захисту (згідно з додатком до цієї Програми).
4.1.4. Забезпечення протипожежного захисту закладів з масовим перебуванням людей.
4.1.5. Розгляд питання про виділення коштів з метою придбання засобів протипожежного захисту для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій.
4.1.6. Зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежами, що викликають небезпеку життю і здоров’ю працівників та відвідувачів закладів культури.
4.1.7. Своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них за допомогою систем протипожежного захисту.
4.1.8. Забезпечення достатньої кількості вогнегасних речовин для локалізації та ліквідації пожеж шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів тощо.
5. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

5.1. Координація роботи, спрямованої на здійснення заходів щодо виконання Програми, проведення моніторингу, аналізу стану їх виконання покладається на управління культури департаменту розвитку у частині делегованих повноважень.
5.2. Джерелом фінансування Програми є кошти міського бюджету м. Львова та інші незаборонені законодавством України надходження.
Секретар міської ради А. Забарило

Віза:

В.о. начальника управління культури Н. Бунда
Додаток до Програми забезпечення пожежної та
техногенної безпеки в закладах культури
м. Львова на 2019 – 2023 роки

ЗАХОДИ
щодо виконання Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки
в закладах культури міста Львова на 2019-2023 роки


з/п
Зміст заходів
Відповідальні
за
виконання
Джерело фінансу-
вання
Термін виконання заходів
Очікувані результати
1.Обладнання приміщень закладів системою протипожежного захисту (СПЗ) відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту, а саме системою пожежної сигналізації, системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
Управління культури департаменту розвитку, керівники установ (закладів)
Міський
бюджет
м. Львова,
спецфонд
2019 – 2023 роки
Забезпечення надійного протипожеж-ного захисту закладів культури
м. Львова
2.Забезпечення огороджувальних конструкцій приміщень протипожежними дверима з нормованою межею вогнестійкості та виходів на покрівлю через протипожежні двері з відповідною межею вогнестійкості відповідно до ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва
Управління культури департаменту розвитку, керівники установ (закладів)
Міський
бюджет
м. Львова,
спецфонд
2019 – 2023 роки
Забезпечення надійного протипожеж-ного захисту закладів культури
м. Львова
3.Забезпечення приміщень первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) відповідно до Кодексу цивільного захисту України та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 1417
Управління культури департаменту розвитку, керівники установ (закладів)
Міський
бюджет
м. Львова,
спецфонд
2019 – 2023 роки
Забезпечення надійного протипожеж-ного захисту закладів культури
м. Львова
4.Забезпечення обробки засобами вогнезахисту дерев’яних конструкцій та дахових приміщень будівель відповідно до Кодексу цивільного захисту України та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417
Управління культури департаменту розвитку, керівники установ (закладів)
Міський
бюджет
м. Львова,
спецфонд
2019 – 2023 роки
Забезпечення надійного протипожеж-ного захисту закладів культури
м. Львова
5.Проведення реконструкції системи опалення із заміною пічного опалення на модульні газові котельні
Управління культури департаменту розвитку, керівники установ (закладів)
Міський
бюджет
м. Львова,
спецфонд
2019 – 2023 роки
Забезпечення надійного протипожеж-ного захисту закладів культури
м. Львова
6.Приведення електромереж та щитових у відповідність до вимог ПБЕЕС
Управління культури департаменту розвитку, керівники установ (закладів)
Міський
бюджет
м. Львова,
спецфонд
2019 – 2023 роки
Забезпечення надійного протипожеж-ного захисту закладів культури
м. Львова
7.Захист будівель та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5.-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд
Управління культури департаменту розвитку, керівники установ (закладів)
Міський
бюджет
м. Львова,
спецфонд
2019 – 2023 роки
Забезпечення надійного протипожеж-ного захисту закладів культури
м. Львова
8.Заміри контурів заземлення та опору ізоляції відповідно до Кодексу цивільного захисту України та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417
Управління культури департаменту розвитку, керівники установ (закладів)
Міський
бюджет
м. Львова,
спецфонд
2019 – 2023 роки
Забезпечення надійного протипожеж-ного захисту закладів культури
м. Львова
9.Організація проведення навчань та тренувань з питань цивільного захисту у закладах (установах)
Управління культури департаменту розвитку, керівники установ (закладів)
Не потребує залучення коштів
2019 – 2023 роки
Забезпечення надійного протипожеж-ного захисту закладів культури
м. Львова
10.Організація навчання та перевірки знань керівників та посадових осіб з питань пожежної безпеки та цивільного захисту
Управління культури департаменту розвитку, керівники установ (закладів)
Міський
бюджет
м. Львова
2019 – 2023 роки
Забезпечення надійного протипожеж-ного захисту закладів культури
м. Львова
11.Забезпечення персоналу та учнів засобами індивідуального захисту від вражаючих факторів (хлор, аміак), у зоні яких знаходиться заклад відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціальних служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного та хімічного контролю
Управління культури департаменту розвитку, керівники установ (закладів)
Міський
бюджет
м. Львова,
спецфонд
2019 – 2023 роки
Забезпечення надійного протипожеж-ного захисту закладів культури
м. Львова

В. о. начальника управління культури Н. Бунда

Дата оприлюднення: 12/27/2018