УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА22-га сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6011


від 12/12/2019
Про затвердження Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2020 – 2022 рокиКеруючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до Бюджетного кодексу України міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2020 2022 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на керуючого справами виконкому.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив
і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2020 – 2022 роки

1. Загальна частина

1.1. Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2020 – 2022 роки (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи підтримки, розвитку та функціонування комунальної установи Інституту міста (надалі – Інститут міста), створеної Львівською міською радою на підставі ухвали міської ради від 21.05.2009 № 2648 “Про затвердження статуту комунальної установи Інституту міста“ як неприбуткової установи, заснованої на комунальній власності і підпорядкованої виконавчому комітету Львівської міської ради, а також регулює відносини щодо співпраці органів місцевого самоврядування м. Львова з Інститутом міста.
1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, законодавства України, нормативних актів міської ради, виконавчого комітету та Статуту комунальної установи Інститут міста.
1.3. Програма поширює свою дію на діяльність Інституту міста, яка стосується організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2020 2022 роки.
2. Мета і завдання

2.1. Метою Програми є сприяння реалізації стратегії міста та надання аналітичної підтримки з підготовки проектів розвитку м. Львова.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Надання організаційної підтримки і координація зусиль, спрямованих на затвердження і реалізацію стратегії міста.
2.2.2. Сприяння створенню соціально-економічних, організаційно-правових умов для ефективного відтворення, розвитку і використання науково-технічного потенціалу м. Львова, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва і реалізації нових видів конкурентоздатної продукції, розвитку економіки м. Львова.
2.2.3. Проведення досліджень, у тому числі маркетингових та соціологічних, для визначення громадської думки, перспектив розвитку міста у цілому та окремих його галузей.
2.2.4. Представлення міста на симпозіумах, конференціях, виставках, семінарах в Україні та за кордоном.
2.2.5. Залучення зовнішніх досвіду/знань і коштів для фінансування програм Інституту міста та інших інвестиційних проектів.
2.2.6. Розробка та здійснення комплексу заходів передінвестиційного характеру.
2.2.7. Налагодження партнерства з міжнародними організаціями з метою залучення зовнішніх досвіду/знань і коштів для реалізації та фінансування програм Інституту міста та інших інвестиційних проектів.
2.2.8. Участь у розробці та здійсненні комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з метою забезпечення розвитку підприємництва, підтримки малого та середнього бізнесу в інноваційній діяльності.
3. Предмет та основні засади реалізації стратегії міста і підготовки проектів розвитку міста

3.1. Предмет реалізації стратегії міста полягає у супроводі реалізації Комплексної стратегії розвитку Львова 2012-2025 рр., затвердженої ухвалою міської ради від 20.10.2011 № 861, та розробці і супроводі реалізації галузевих стратегічних документів, у тому числі Стратегії прориву 2027, затвердженої ухвалою міської ради від 20.06.2019 № 5176, Стратегії “Львів, дружній до дітей та молоді“, затвердженої ухвалою міської ради від 29.11.2018 № 4258, Плану місцевого економічного розвитку, затвердженого ухвалою міської ради від 14.02.2019 № 4638, Стратегії розвитку громади Сихова, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 23.02.2018 № 166, Стратегії розвитку громади Рясного, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 23.02.2018 № 165.
3.2. Основними засадними компонентами реалізації стратегії міста є консультування та безпосередня робота над розробкою та супроводом реалізації стратегічних документів, підтримка організаційних структур реалізації, підготовка аналітичних матеріалів та проведення навчань зі стратегічного планування.
3.3. Предметом підготовки проектів розвитку міста є Система підготовки та реалізації проектів, що фінансуються або співфінансуються з зовнішніх джерел, у Львівській міській раді та її виконавчих органах, затверджена рішенням виконавчого комітету від 17.02.2012 № 94.
3.4. Основними засадними компонентами підготовки проектів розвитку міста є написання, консультування та реалізація проектів міжнародної технічної допомоги з метою реалізації Комплексної стратегії розвитку Львова 2012-2025 рр., затвердженої ухвалою міської ради від 20.10.2011 № 861, Стратегії прориву 2027, затвердженої ухвалою міської ради від 20.06.2019 № 5176, Стратегії “Львів, дружній до дітей та молоді“, затвердженої ухвалою міської ради від 29.11.2018 № 4258, Плану місцевого економічного розвитку, затвердженого ухвалою міської ради від 14.02.2019 № 4638, Стратегії розвитку громади Сихова, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 23.02.2018 166, та Стратегії розвитку громади Рясного, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 23.02.2018 № 165.4. Фінансове забезпечення виконання Програми

4.1. Для реалізації завдань Програми надається фінансова підтримка комунальної установи Інститут міста за рахунок коштів, які заплановані у міському бюджеті м. Львова на відповідний бюджетний період.
5. Механізм реалізації стратегії міста і підготовки проектів розвитку міста

5.1. Реалізацію завдань Програми здійснює комунальна установа Інститут міста, а контроль покладається на виконавчий комітет міської ради, який виступає головним розпорядником коштів.
5.2. Фінансування Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2020 – 2022 роки відбувається відповідно до переліку місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету м. Львова у 2020 2022 роках.
6. Очікувані результати виконання Програми

6.1. У результаті виконання Програми очікується:
6.1.1. Підтримка реалізації, реалізація заходів з підтримки впровадження, проведення досліджень для реалізації Комплексної стратегії розвитку Львова 2012-2025 рр., затвердженої ухвалою міської ради від 20.10.2011 № 861, Стратегії прориву 2027, затвердженої ухвалою міської ради від 20.06.2019 № 5176, Стратегії “Львів, дружній до дітей та молоді“, затвердженої ухвалою міської ради від 29.11.2018 № 4258, Плану місцевого економічного розвитку, затвердженого ухвалою міської ради від 14.02.2019 № 4638, Стратегії розвитку громади Сихова, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 23.02.2018 № 166, та Стратегії розвитку громади Рясного, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 23.02.2018 № 165.
6.1.2. Розробка і затвердження міською радою Плану заходів зеленого міста (Green City Action Plan), Плану сталої мобільності, Інтегрованої концепції розвитку.
6.1.3. Розробка і затвердження виконавчим комітетом Стратегії розвитку громади Підзамче.
6.1.4. Написання та реалізація проектів для підтримки ініціатив стратегічного розвитку.
6.1.5. Організація заходів неформальної освіти задля популяризації освіти протягом життя у місті.
6.1.6. Проведення аналітичних досліджень та підготовка пропозицій для впровадження кращих практик місцевого самоврядування.
6.1.7. Підготовка та реалізація проектів у Львівській міській раді відповідно до Системи підготовки та реалізації проектів, що фінансуються або співфінансуються із зовнішніх джерел, у Львівській міській раді та її виконавчих органах, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 17.02.2012 № 94.
6.1.8. Збільшення фінансування проектів розвитку міста за рахунок грантових коштів.
6.1.9. Підтримка розвитку креативних просторів міста.
6.1.10. Організація круглих столів, тренінгів, конференцій для вивчення і впровадження кращих практик місцевого самоврядування, сталого розвитку і стратегічного планування.
7. Прикінцеві положення

7.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на відповідний бюджетний період.
7.2. Контроль за виконанням Програми здійснює керуючий справами виконкому.
Секретар ради А. Забарило


Віза:


Директор комунальної
установи Інституту міста О. Кобзарев

Дата оприлюднення: 12/18/2019