УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА11-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2676


від 12/07/2017
Про затвердження переліку проектів – переможців громадського бюджету м. Львова на 2018 рікВідповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, на виконання ухвали міської ради від 27.04.2017 № 1874 Про внесення змін до ухвали міської ради від 30.06.2016 № 632 Про затвердження Положення про громадський бюджет м. Львова, на підставі протоколу спільного засідання комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова та постійної комісії фінансів та планування бюджету від 29.11.2017 року міська рада ухвалила:
1. Затвердити перелік проектів – переможців громадського бюджету м. Львова на 2018 рік згідно з додатком.
2. Розпорядникам коштів:
2.1. Визначити відповідальних осіб за реалізацію кожного проекту.
2.2. Подати у встановленому порядку на затвердження перелік об’єктів проектів – переможців громадського бюджету м. Львова, капітальні видатки на які у 2018 році планується проводити за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету м. Львова.
Термін: до 20.01.2018
Відповідальні: керівники відповідних виконавчих органів.
2.3. Забезпечити створення робочих груп щодо реалізації великих проектів, зазначених у додатку до ухвали.
2.4. Спільно з авторами проектів скласти перелік робіт і закупівель, передбачених у проектах, календарний план їх реалізації.
2.5. Подати в управління “Секретаріат ради“ для оприлюднення на офіційному сайті громадського бюджету м. Львова:
2.5.1. Інформацію, передбачену у підпунктах 2.2, 2.3, 2.4 цієї ухвали.
Термін: до 10.02.2018
Відповідальні: керівники відповідних виконавчих органів.
2.5.2. Звіти про хід виконання кожного проекту громадського бюджету м. Львова.
Термін: до 5 числа кожного місяця.
Відповідальні: керівники відповідних виконавчих органів.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету і постійну комісію законності, депутатської діяльності та свободи слова.

Міський голова А. Садовий


додаток.doc
Дата оприлюднення: 12/13/2017