УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА27-ма сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6488


від 06/19/2020
Про затвердження Програми “Львів сьогодні“Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, на період дії карантинних заходів, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“, до стабілізації ситуації у місті та забезпечення безпечних і якісних умов проживання, пересування та побуту людей з інвалідністю під час пандемії COVID-19 та інших карантинних заходів, забезпечення якісного та доступного зв’язку комунікації між мешканцями міста, що мають інвалідність, і владою міста у режимі ізоляції, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму “Львів сьогодні“ (додається).
2. Департаменту гуманітарної політики, департаменту економічного розвитку, департаментуАдміністрація міського головирозробити та затвердити відповідні положення для реалізації Програми “Львів сьогодні“ у порядку, затвердженому рішенням виконавчого комітету.
Термін: до 01.07.2020.
Відповідальні: директор департаменту гуманітарної політики, директор департаменту економічного розвитку, директор департаментуАдміністрація міського голови“.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови – омбудсмена з питань прав людей з інвалідністю.

Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____
ПРОГРАМА
Львів сьогодні
1. Мета Програми

1.1. Метою Програми Львів сьогодні (надалі – Програма) є зниження проявів негативних наслідків пандемії COVID-19 та інших карантинних заходів для людей з інвалідністю у Львові, і створення передумов для отримання людьми з інвалідністю доступу до необхідних їм медичних, освітніх, соціально-економічних послуг, а також інформації у галузі охорони громадського здоров’я.
2. Передумови

2.1. У березні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила спалах нової коронавірусної хвороби COVID-19 пандемією у зв’язку зі швидкістю і масштабами її передачі. ВООЗ та органи охорони здоров’я по всьому світу вживають заходів для стримування спалаху COVID-19. Окремі категорії населення, зокрема люди з інвалідністю, можуть зазнавати більшого впливу COVID-19. Цей вплив можна пом’якшити, якщо ключові зацікавлені сторони впроваджуватимуть належні дії і захисні заходи. Для людей з інвалідністю ризик зараження COVID-19 може бути вищим з огляду на такі чинники:
2.1.1. Бар’єри, що перешкоджають дотриманню базових заходів гігієни, таких як миття рук.
2.1.2. Проблематичність дотримання соціальної дистанції у зв’язку з потребою додаткової підтримки.
2.1.3. Необхідність торкатися предметів для отримання інформації від оточуючого середовища.
2.1.4. Бар’єри, що перешкоджають отримувати інформацію з питань охорони громадського здоров’я.
2.2. Залежно від супутніх захворювань, для людей з інвалідністю у разі зараження підвищується ризик перебігу COVID-19. Це може бути зумовлено:
2.2.1. Тим, що COVID-19 ускладнює існуючі порушення здоров’я, особливо пов’язані з дихальною функцією, функціонуванням імунної системи, серцево-судинним захворюванням чи діабетом.
2.2.2. Існуванням бар’єрів в отриманні медичної допомоги.
2.3. Бар’єри, з якими стикаються люди з інвалідністю, можна зменшити, якщо ключові зацікавлені сторони вживатимуть належних дій.
2.4. У м. Львові постійно проживає близько 34,3 тисяч людей з інвалідністю різних груп та категорій інвалідності:
2.4.1. 1 групи - 5,9 тисяч осіб.
2.4.2. 2 групи - 9,1 тисяч осіб.
2.4.3. 3 групи - 19,3 тисяч осіб.
3. Завдання Програми

3.1. Зважаючи на те, що уряд України сформулював національний план виходу держави з карантину відповідно до високого рівня непередбачуваності ситуації, головними завданнями цієї Програми будуть:
3.1.1. Встановлення пріоритетів.
3.1.2. Формування принципів дій.
3.1.3. Встановлення механізмів управління, фінансування і моніторингу результатів.
4. Заходи і проєкти

4.1. Соціальна підтримка людей з інвалідністю:
4.1.1. Розвиток мережі скринінгу температури тіла у публічних закладах, транспортних вузлах, місцях скупчення людей з урахуванням потреб людей з інвалідністю понижені стійки, стороння допомога.
4.1.2. Враховуючи нестачу тестів, замість них у аеропортах, вокзалах,
публічних закладах встановлювати сканери температури тіла та проводити безоплатно експрес-тестування у разі підвищеної температури у особи з інвалідністю з врахуванням потреб людей з інвалідністю.
4.1.3. Забезпечення, за потреби, засобами індивідуального захисту людей з інвалідністю з низьким рівнем сукупного доходу, який не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.
4.1.4. Фізична та психологічна онлайн-адаптація до умов проживання у час пандемії.
4.1.5. Психологічна та інша соціальна підтримка людей з інвалідністю та членів їх сімей.
4.1.6. Забезпечення безоплатного добровільного проходження імуно-ферментного аналізу для людей з інвалідністю, в яких виявлено підвищення температури, та контактних осіб.
4.1.7. Забезпечення доступності до освітніх інклюзивних послуг дітей з особливими освітніми потребами у час пандемії та інших карантинних заходів у дистанційному режимі онлайн.
Відповідальний: заступник міського голови з гуманітарних питань, голова міського оперативного штабу з протидії коронавірусної інфекції.
4.2. Фінансова підтримка людей з інвалідністю:
4.2.1. Заохочення розвитку альтернативних видів транспорту. Можливість закупівлі містом чи співфінансування послуг таксі.
4.2.2. Фінансова компенсація одному з членів сімї чи піклувальнику, який залишає роботу на час потреби в ізоляції та самоізоляції з метою догляду за людиною з інвалідністю.
4.2.3. Фінансова компенсація працівникам, які працюють у галузі обслуговування людей з інвалідністю на умовах погодинної оплати чи самозайнятості, в яких може виникнути потреба в ізоляції та самоізоляції, у разі можливості підвищення ризику інфекції для людей з інвалідністю.
4.2.4. Запровадження гнучкої політики організації роботи з дому поруч із фінансовою компенсацією необхідних для цього технічних засобів.
4.2.5. Фінансові заходи (зазвичай в межах більш універсального комплексу заходів економічного стимулювання) для людей з інвалідністю.
Відповідальний: директор департаменту економічного розвитку.
4.3. Роз’яснення та інформування людей з інвалідністю:
4.3.1. Супровід титруванням і, за можливості, сурдоперекладом всіх заходів і повідомлень, що транслюються у прямому ефірі чи у записі. До них належать звернення до міста, брифінги для преси і трансляції, що ведуться у прямому ефірі через соціальні засоби масової інформації.
4.3.2. Переведення матеріалів, призначених для інформування громадськості, узручний для читання формат, щоб зробити їх доступними для людей з інтелектуальною інвалідністю чи когнітивними порушеннями.
4.3.3. Підготовка доступних письмових інформаційних матеріалів за допомогою відповідних форматів документів зі структурованими заголовками, великим шрифтом, версією шрифта Брайля і форматами для людей з вадами слуху та зору.
4.3.4. Додавати підписи до зображень, які використовуються у документах чи у соціальних медіа. Варто використовувати зображення, які є інклюзивними і не стигматизують інвалідністю.
Відповідальний: директор департаментуАдміністрація міського голови“.
5. Джерела фінансування Програми

5.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється:
5.1.1. За рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний бюджетний період, а також співфінансування з державного та обласного бюджетів.
5.1.2. За рахунок коштів інвесторів, спонсорської допомоги, донорських коштів та грантів, у тому числі міжнародних.
5.1.3. За рахунок інших коштів, незаборонених законодавством України.
6. Очікувані результати виконання Програми

6.1. Забезпечення безпечних та якісних умов для проживання, пересування та побуту людей з інвалідністю під час пандемії COVID-19 та інших карантинних заходів.
6.2. Забезпечення якісного та доступного зв’язку комунікації між мешканцями міста, що мають інвалідність, і представниками влади міста у режимі ізоляції.
6.3. Забезпечення людей з інвалідністю безперебійним та повним доступом до життєво необхідних медичних препаратів та виробів медичного призначення, що передбачені державними та місцевими програмами, а також до спеціального харчування.
7. Результативні показники Програми.

7.1. Зниження рівня смертності людей з інвалідністю.
7.2. Підтримка якості життя людей з інвалідністю.
7.3. Недопущення загрози життю та здоров’ю людей з інвалідністю.
7.4. Попередження і недопущення рівня інвалідизації людей з інвалідністю.
7.5. Забезпечення своєчасної діагностики при перших симптомах та підозрі на COVID - 19, та надання необхідної допомоги.
7.6. Забезпечення сучасних та ефективних протоколів надання високоспеціалізованої адресної медичної, матеріальної та соціальної допомоги.
7.7. Забезпечення доступності та неперервності реабілітації людей з інвалідністю у час карантинних заходів.
7.8. Покращення перебування у соціумі людей з інвалідністю.
8. Моніторинг та оцінка якості Програми

8.1. Моніторинг та оцінку якості виконання Програми здійснює щорічно особисто заступник міського головиомбудсмен з питань прав людей з інвалідністю або із залученням відповідних фахівців, організацій.
Термін: до 31.12.2020.
Секретар ради А. Забарило

Візи:

Депутат міської ради І. Дякович

Депутат міської ради О. Рубай
Дата оприлюднення: 07/03/2020