УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА2-га сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 306


від 03/31/2011
Про затвердження Програми підтримки комплексу заходів, спрямованих на розвиток культурно-мистецької сфери у м. Львові
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 1401-2012
у додаток згідно з ухвалою 2328-2013

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 31.03.2011 № 306' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 31.03.2011 № 306'
Остаточна редакція:
Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Про культуру“, “Про Державний бюджет України на 2011 рік“, відповідно до Бюджетного кодексу України, на виконання п. 15.2 ухвали міської ради від 06.01.2011 № 116 “Про міський бюджет м. Львова на 2011 рік“ міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму підтримки комплексу заходів, спрямованих на розвиток культурно-мистецької сфери у м. Львові (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий
Додаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від __________№_____


ПРОГРАМА
підтримки комплексу заходів, спрямованих на розвиток
культурно-мистецької сфери у м. Львові


1. Загальні положення

Збереження та розвиток культурних надбань рідного краю є важливою складовою процесу повноцінного розвитку і виховання мешканців міста, дієвим засобом підготовки до високопродуктивної праці з забезпечення творчого довголіття та організації культурного дозвілля.
Сьогодні існує нагальна потреба проведення якісних змін у сфері культурного життя міста на основі використання сучасних підходів, об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, зацікавлених організацій та громади міста.
Програма підтримки комплексу заходів, спрямованих на розвиток культурно-мистецької сфери у м. Львові (надалі – Програма), має на меті вдосконалення галузі культури міста, спрямування її на розвиток культурних традицій міста, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого росту особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних та естетичних потреб, відродження народної творчості і популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку, культурного обслуговування населення та доступ глядачів до перегляду національної кінематографічної спадщини.
Програма визначає основні напрямки подальшого вдосконалення форм і методів проведення заходів, присвячених державним та місцевим святам, а також стратегію збереження та укріплення іміджу Львова як культурної столиці України та перетворення його у європейський культурний центр.
Програма передбачає реалізацію єдиної політики у сфері організації концертів, тематичних заходів, фестивалів, виявлення і розвиток талановитої молоді, підтримку народної та високопрофесійної творчості, обдарованих дітей, розвиток традиційної української культури і культур національних меншин, що постійно проживають у м. Львові, та участь львівських митців у формуванні і представленні Львова як культурно-мистецького центру як в Україні, так і за кордоном.
Актуальність і необхідність створення такої Програми переконливо підкріплюють Конституція України, Укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України щодо святкування державних, професійних і місцевих свят. В основу Програми покладені державні і місцеві стратегії та основні напрямки розвитку культури у ХХІ столітті, викладені у Законі України Про культуру“.
2. Мета Програми

Метою Програми є створення максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних та естетичних потреб громади міста, виховання почуття патріотизму до рідної країни і міста, організація дозвілля, розважальних заходів у святкові та вихідні дні, забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талановитої особистості через організацію, проведення та фінансову підтримку різноманітних культурних проектів, фестивалів і конкурсів, реалізацію комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм та проектів для дітей і молоді, відродження, збереження і розвиток народних художніх промислів, увічнення пам’яті видатних діячів, розвиток народної творчості та популяризації національних звичаїв і обрядів, збереження та розвиток культурної інфраструктури міста, створення умов для розвитку туристичної сфери на території міста.
3. Основні завдання Програми

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:
3.1. Створення умов для вільного доступу та повноцінного задоволення мешканцями міста потреб у культурному житті.
3.2. Забезпечення гарантій свободи творчості, доступу до культурних надбань, створення можливостей активної участі мешканців міста, особливо молоді, у художній творчості.
3.3. Організація та проведення загальноміських концертів, театралізованих дійств, фестивалів, конкурсів та інших заходів, присвячених державним, професійним, місцевим святам, ювілеям та пам’ятним датам, на високому професійно-художньому та організаційному рівнях.
3.4. Відродження, збереження та стимулювання розвитку народної творчості, народних промислів і традиційних ремесел, свят та обрядів.
3.5. Стимулювання створення нових постановок у театрах.
3.6. Підтримка участі колективів м. Львова у регіональних, всеукраїнських та міжнародних пленерах, конкурсах і фестивалях.
3.7. Підтримка міських закладів культури, муніципальних колективів міста та спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.
3.8. Підтримка туристично-привабливих фестивалів і заходів, що здійснюють громадські організації щорічно, мають широкий розголос у засобах масової інформації та вже стали традиційними для Львова.
3.9. Співпраця з громадськими організаціями Львова та підтримка їх ініціатив щодо створення нових культурних проектів, які спрямовані на розвиток мистецтва і культури м. Львова.
3.10. Створення сприятливих умов для роботи аматорських художніх колективів, об’єднань, клубів за інтересами, забезпечення створення нових театральних, хореографічних студій, духових, народних, естрадних оркестрів, музичних ансамблів та інших художніх колективів для творчої самореалізації громадян та організації культурно-розважальних заходів для мешканців міста.
3.11. Забезпечення розвитку музейної та бібліотечної справи.
3.12. Здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.
3.13. Забезпечення вільного доступу до закладів культури для всіх верств населення.
4. Шляхи реалізації Програми

Програма реалізовується через розробку річного календарного плану загальноміських централізованих заходів у м. Львові, який передбачає:
4.1. Організацію та проведення загальноміських заходів з відзначення пам’ятних дат, національних, державних, професійних і релігійних свят.
4.2. Проведення концертів, театралізованих дійств, фестивалів, конкурсів, та інших заходів, які спрямовані на підтримку та розвиток різноманітних форм культури і мистецтва у м. Львові.
4.3. Відзначення ювілейних дат творчих колективів, видатних діячів культури, аматорів народної творчості, закладів культури тощо.
4.4. Проведення заходів, спрямованих на відродження, збереження та розвиток народних ремесел і культурної спадщини міста, традиційних свят, народних звичаїв та обрядів.
4.5. Сприяння участі творчих колективів міста у музичних фестивалях, конкурсах в Україні і за кордоном.
4.6. Сприяння у здійсненні нових театральних постановок у міських театрах.
4.7. Сприяння розвитку національної кінематографії та популяризацію української кінематографічної спадщини.
4.8. Розробку нових творчих проектів для реалізації культурної політики у галузі культури та мистецтва.
4.9. Проведення конкурсу соціально-культурних проектів.
5. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які заплановані у міському бюджеті м. Львова на проведення у м. Львові централізованих загальноміських заходів:
5.1. У 2011 році – у сумі 3860,3 тис. грн.
5.2. У 2012 році – у сумі 2500,0 тис. грн.
5.3. У 2013 році – у сумі 2553,59 тис. грн.
6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
6.1. Вільний доступ до культурних надбань м. Львова та повноцінного задоволення мешканцями міста своїх потреб у культурному житті.
6.2. Запровадження доступних, якісних і різноманітних форм послуг у культурно-мистецькій сфері, підвищення рівня культурного обслуговування населення.
6.3. Розвиток різноманітних форм культурно-мистецьких заходів у м. Львові та мистецтва загалом.
6.4. Стимулювання громадської активності щодо формування культурної політики міста.
6.5. Підвищення ролі закладів культури у духовному відродженні, розвиток національної культури та культур національних меншин.
6.6. Покращання театрально-концертного обслуговування населення.
6.7. Популяризацію музейних та бібліотечних фондів.
6.8. Відродження та збереження традиційної народної культури.
6.9. Популяризацію культурно-мистецької спадщини Львівщини.
7. Організація і контроль за виконанням Програми

Виконання Програми здійснює управління культури департаменту гуманітарної політики. Контроль за виконанням Програми здійснює департамент гуманітарної політики.
Секретар ради В.Павлюк


Віза:

Начальник управління
культури А. Вороновський