УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА13-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3280


від 04/19/2018
Про затвердження Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 3734-2018
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.04.2018 № 3280 “Про затвердж'
Остаточна редакція:
Розглянувши звернення громадської організації Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області від 09.01.2018 № 2 (зареєстроване у Львівській міській раді 10.01.2018 за № 2-598-2604), керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою промоції м. Львова і формування позитивного іміджу України загалом міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту (додається).
2. Управлінню молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, громадській організації “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“ забезпечити реалізацію Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту.
Відповідальні: начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, голова громадської організації “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту

1. Загальні положення

1.1. Дія Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту (надалі Програма) розповсюджується на учасників заходів громадської організації “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“ на 2018 рік.
1.2. Відповідальними виконавцями Програми є управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, громадська організація “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“.
1.3. Головним розпорядником коштів є управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є фінансова та організаційна підтримка у 2018 році громадської організації “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“, популяризація олімпійських видів спорту, розвиток та підтримка масового спорту серед дітей та молоді.
2.2. Завданнями Програми є:
2.2.1. Надання фінансової та організаційної підтримки громадській організації “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“ у 2018 році на умовах співфінансування.
2.2.2. Аналіз та моніторинг проведених у 2018 році заходів громадською організацією “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“ у рамках цієї Програми з метою ефективного планування та використання у майбутньому коштів міського бюджету м. Львова.
3. Порядок реалізації Програми

3.1. Громадській організації “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“ організувати та провести у 2018 році такі заходи:
3.1.1. Відзначення найкращого спортсмена Львова.
3.1.2. Свято Олімпійського прапора.
3.1.3. Олімпійське лелеченя.
3.1.4. Олімпійський день.
3.1.5. Олімпійський урок.
3.1.6. Олімпійська книга.
3.1.7. “Олімпік лаб“.
3.1.8. “Ду лайк Олімпіанс“.
3.1.9. Турнір з важкої атлетики пам’яті Олімпійського чемпіона Петра Короля.
3.1.10. Турнір зі спортивної гімнастики пам’яті Олімпійського чемпіона Віктора Чукаріна.
Відповідальні: начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, голова громадської організації “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“.
4. Фінансове забезпечення виконання Програми

4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова та інших коштів, незаборонених законодавством України.
4.2. Не допускається фінансування однієї статті видатків водночас як за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, так і за рахунок інших коштів.
4.3. Відповідальність за достовірність даних, вказаних у фінансових документах щодо проведення заходів, зазначених у пункті 3.1 цієї Програми, та належне оформлення документів щодо фінансової звітності про розпорядження коштами на підставі цієї Програми покладається на громадську організацію “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“.
5. Перелік статей витрат, на які надається фінансова підтримка з міського бюджету м. Львова громадській організації Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області на 2018 рік

5.1. Кошти з міського бюджету м. Львова на надання фінансової підтримки у рамках цієї Програми у розмірі 100 000 (сто тисяч) грн. 00 коп. (додаток 1 до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту) можуть бути спрямовані на покриття таких статей витрат:
5.1.1. Поліграфія, а саме друк афіш, плакатів, буклетів, календарів та виготовлення іншої друкованої промоційної продукції для реклами та популяризації заходів, зазначених у пункті 3.1 цієї Програми.
5.1.2. Виготовлення візуальної продукції, а саме: підготовка макетів та друк банерів, прапорів, прес-волів тощо, з подальшим розміщенням на білбордах, рекламних щитах та іншому з обов’язковим нанесенням логотипу Львівської міської ради.
5.1.3. Нагородження, а саме виготовлення чи закупівля кубків, медалей, грамот (дипломів) відповідно до встановлених норм (додаток 1 до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту) за умови нанесення на нагороджувальну атрибутику логотипу Львівської міської ради.
5.1.4. Технічне забезпечення, яке використовується для проведення заходу: світлове, звукове, сценічне обладнання, екрани тощо.
5.1.5. Харчування учасників заходів, представників команд відповідно до встановлених норм (додаток 2 до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту).
5.1.6. Сувенірна продукція відповідно до встановлених норм (додаток 2 до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту) за умови нанесення на неї логотипу Львівської міської ради.
5.1.7. Проживання спортсменів, тренерів і суддів – учасників заходів громадської організації “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“ у 2018 році, у готелях та аналогічних закладах розміщення категорії не вище “три зірки“ та номерах категорії не вище “стандарт“.
5.1.8. Витрати на оренду місць проведення спортивних заходів.
5.1.9. Витрати на онлайн-трансляцію змагань.
5.2. Видатки з міського бюджету м. Львова у рамках цієї Програми проводяться за погодженням з управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
6. Процедура підготовки до проведення заходів громадської організації “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“

6.1. Для підтримки громадської організації “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“ та проведення заходів протягом 2018 року громадська організація “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“ подає до управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики через Центр надання адміністративних послуг лист про прийняття пакету документів, 3 примірники договору на реалізацію заходів протягом 2018 року (додаток 3 до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту), 4 примірники плану використання бюджетних коштів (форма, визначена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57) відповідно до кошторису даної Програми (додаток 1 до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту).
6.2. Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики перевіряє поданий пакет документів на відповідність до вимог Програми, у разі правильності заповнених даних, видає відповідний наказ, у якому вказано назви заходів, їх виконавець та сума витрат. До наказу додається кошторис витрат на проведення заходів протягом 2018 року.
6.3. Поданий пакет документів підписується, завіряється печаткою головного розпорядника бюджетних коштів та реєструється в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики. Після цього один примірник документів залишається у секторі фінансово-господарської роботи управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, один примірник залишається у відділі фізичної культури та спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, а один примірник передається громадській організації “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“. Про підписання пакету документів управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики повідомляє заявника за допомогою засобів електронного зв’язку або телефоном.
6.4. Якщо поданий пакет документів не відповідає вимогам Програми, містить помилки, неповну чи недостовірну інформацію, управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики протягом 7 днів з дати його отримання повертає цей пакет документів наручно офіційним листом громадській організації “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“ із зазначенням причини повернення та помилок для виправлення.
6.5. Громадська організація “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“ у строк до 3 робочих днів виправляє зазначені неточності та подає наручно до управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики виправлений пакет документів.
6.6. Якщо за 15 днів до заходу громадська організація “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“ не надає до управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики пакет документів з врахуванням зауважень, це є підставою для відмови у наданні фінансової підтримки з міського бюджету м. Львова цій громадській організації на проведення заходів протягом 2018 року.
7. Процедура отримання коштів

7.1. Фінансування заходів громадської організації “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“ протягом 2018 року здійснюється на підставі листів цієї організації на фінансування (додаток 4 до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту) після кожного заходу, зазначеного у пункті 3.1 цієї Програми, та наявних належним чином завірених копій підтверджуючих документів (печатка (за наявності) та підпис керівника громадської організації).
7.2. Договори про надання послуг чи закупівлю товарів, необхідних для організації та проведення заходів, зазначених у пункті 3.1 цієї Програми, укладає громадська організація “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“ безпосередньо із їхніми надавачами, а договори про оренду обладнання та оргтехніки – безпосередньо із їхніми власниками (балансоутримувачами).
7.3. Для фінансування заходів, зазначених у пункті 3.1 цієї Програми, громадська організація “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“ подає до управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу (додаток 4 до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту) та пакет підтверджуючих документів для отримання коштів згідно з кошторисом (додаток 1 до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту), який різниться залежно від статей витрат, а саме:
7.3.1. Для отримання коштів за статтею витрат “Поліграфія“ необхідно подати до управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу, копію договору з підприємством, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на поліграфію, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, копію витягу з ЄДРПОУ підприємства, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, акти на списання поліграфічної продукції (додаток 5 до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань, копію внутрішнього наказу на проведення заходу, а також взірці поліграфічної продукції, затверджені управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
7.3.2. Для отримання коштів за статтею витрат “Виготовлення візуальної продукції“ необхідно подати до управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу, копію договору з підприємством, яке здійснювало друк візуальних матеріалів, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на візуальні матеріали, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало друк візуальних матеріалів, копію витягу з ЄДРПОУ підприємства, яке здійснювало друк візуальних матеріалів, акти на списання візуальних матеріалів (додаток 6 до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань, копію внутрішнього наказу на проведення заходу, а також взірці візуальних матеріалів чи їх макети, затверджені управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
7.3.2. Для отримання коштів за статтею витрат “Нагородження“ необхідно подати до управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу, копію договору з підприємством, яке надавало нагороджувальну атрибутику, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з ЄДРПОУ підприємства, яке надавало нагороджувальну атрибутику, відомості видачі нагороджувальної атрибутики та акти на списання нагороджувальної атрибутики (додатки 7, 8, 9 до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань та копію внутрішнього наказу на проведення заходу.
7.3.3. Для отримання коштів за статтею витрат “Технічне забезпечення“ подати до управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу, копію договору з підприємством, яке надавало в оренду обладнання, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з ЄДРПОУ підприємства, яке надавало в оренду звукове чи світлове обладнання, калькуляцію на технічне забезпечення, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з технічного забезпечення, копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань та копію внутрішнього наказу на проведення заходу.
7.3.4. Для отримання коштів за статтею витрат “Харчування учасників заходів, представників команд“ необхідно подати до управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу, копію договору з підприємством, яке надавало послуги з харчування, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію меню-розкладки, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з харчування, копію витягу з ЄДРПОУ підприємства, яке надавало послуги з харчування, список учасників заходу, представників команд, яким було надано послуги з харчування (додатки 10, 11 до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань та копію внутрішнього наказу на проведення заходу.
7.3.5. Для отримання коштів за статтею витрат “Сувенірна продукція“ необхідно подати до управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу, копію договору з підприємством, яке надавало сувенірну продукцію, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з ЄДРПОУ підприємства, яке надавало сувенірну продукцію, відомості видачі сувенірної продукції та акти на списання сувенірної продукції (додатки 12, 13 до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань та копію внутрішнього наказу на проведення заходу.
7.3.6. Для отримання коштів за статтею витрат Проживання спортсменів, тренерів та суддів – учасників заходів громадської організації “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“ необхідно подати до управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало послуги з проживання, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію прайс-листа (прейскуранта), завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з проживання, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги з проживання, список учасників, представників і суддів – учасників заходів громадської організації “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“, яким було надано послуги з проживання (додатки 14, 15 до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту), та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.7. Для отримання коштів за статтею витрат “Оренда місць проведення заходу“ необхідно подати до управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу, копію договору з підприємством-орендодавачем, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на оренду, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надає послуги оренди, копію витягу з ЄДРПОУ підприємства-орендодавача, копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань та копію внутрішнього наказу на проведення заходу.
7.3.8. Для отримання коштів за статтею витрат “Онлайн-трансляція змагань“ необхідно подати до управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу, копію договору з підприємством, яке здійснювало онлайн-трансляцію змагань, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта наданих послуг, зареєстрованого у казначействі, копію рахунку, калькуляцію на онлайн-трансляцію змагань, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало онлайн-трансляцію змагань, копію витягу з ЄДРПОУ підприємства, яке здійснювало онлайн-трансляцію змагань, копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань та копію внутрішнього наказу на проведення заходу.
7.4. Дата укладання всіх договорів з підприємствами, дата виписки рахунку, дата накладних на нагородження, поліграфію, візуальну продукцію, сувенірну продукцію повинна бути не пізніше дати початку заходу (але не раніше дати погодження з управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики кошторису заходу), а дата актів виконаних робіт чи наданих послуг за статтями витрат “Технічне забезпечення“, “Харчування учасників заходів, представників команд“ повинна бути останнім днем заходу або днем після заходу.
7.5. Договори, накладні акти виконаних робіт чи наданих послуг, а також інші документи мають бути зареєстровані в органах Державної казначейської служби України не пізніше 7 днів з дати укладання таких договорів, накладних, актів виконаних робіт чи наданих послуг тощо.
7.6. У разі правильності та повноти оформлення пакету документів для отримання коштів, передбачених на проведення заходів, головний розпорядник бюджетних коштів здійснює платежі у межах бюджетних асигнувань на рахунок громадської організації “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“, відкритий в органах Державної казначейської служби України.
7.7. У строк до 7 календарних днів після проведення заходів, зазначених у пункті 3.1 цієї Програми, громадська організація “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“ подає до управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики медійний звіт та фотозвіт про проведення заходу в електронному вигляді.
7.8. Примірники підтверджуючих документів, за якими громадська організація “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“ отримала бюджетні кошти, зберігаються не менше 3 років.
8. Бухгалтерський облік та звітність про використання бюджетних коштів, контроль за їх використанням

8.1. Одержання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку і фінансової звітності громадської організації “Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області“ у встановленому порядку.
8.2. Контроль за цільовим та раціональним використанням бюджетних коштів, які надані відповідно до цієї Програми, здійснює управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики та інші органи відповідно до законодавства України. З цією метою управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики має право одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію.
8.3. Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики має право здійснювати перевірку використання бюджетних коштів відповідно до цієї Програми попередньо затвердженому кошторису.
8.4. У разі виявлення факту неправомірного використання коштів відповідно до цієї Програми управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики складає акт про виявлення порушення істотних умов цієї Програми і приймає рішення про подальше нефінансування заходів у 2018 році.
9. Очікувані результати виконання Програми

9.1. Виконання Програми забезпечить:
9.1.1. Популяризацію олімпійського руху, залучення дітей та молоді м. Львова до здорового способу життя та активного відпочинку.
9.1.2. Відзначення успіхів спортсмена за підсумками окремих місяців, який представляє Україну на світовій спортивний арені.
9.1.3. Розвиток фізичної культури, спорту серед усіх верств населення.
9.1.4. Знайомство учнів та молоді з видатними спортсменами з метою розвитку спорту.
9.1.5. Залучення великої кількості дітей та молоді до фізичної культури та спорту .
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін


Додаток 1
до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту


Кошторис
з надання фінансової підтримки громадській організації
Відділення Національного олімпійського комітету
у Львівській області на 2018 рік


Статті витрат
Кошторис (грн.)
1
2
3
1.
Поліграфія
5000,00
2.
Виготовлення візуальної продукції
20000,00
3.
Оренда місць проведення заходу
6000,00
4.
Нагородження
7605,00
5.
Технічне забезпечення
25000,00
6.
Харчування
5000,00
7.
Онлайн трансляція змагань
9000,00
8.
Сувенірна продукція
22395,00
Всього:
100000,00


Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін


Додаток 2
до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту

НОРМИ
витрат на проведення навчально-тренувальних зборів та
змагань громадським організаціям фізкультурно-спортивного
спрямування та дитячо-юнацьким спортивним школам,
підпорядкованим громадським організаціям

1. На харчування з розрахунку на одну особу на добу (грн.)* у разі, якщо тривалість заходу становитиме 4-8 год.:
1.1. Для видів спорту з великими фізичними навантаженнями та енерговитратами:
1.1.1. Для спортсменів – до 100,00 грн.
1.1.2. Для суддів – до 90,00 грн.
1.2. Для інших видів спорту:
1.2.1. Для спортсменів – до 90,00 грн.
1.2.2. Для суддів – до 80,00 грн.
2. На харчування з розрахунку на одну особу на добу (грн.)* у разі, якщо тривалість заходу становитиме більше 8 год.:
2.1. Для видів спорту з великими фізичними навантаженнями та енерговитратами:
2.1.1. Для спортсменів – до 150,00 грн.
2.1.2. Для суддів – до 140,00 грн.
2.2. Для інших видів спорту:
2.2.1. Для спортсменів – до 140,00 грн.
2.2.2. Для суддів – до 130,00 грн.
3. На нагородження переможців та призерів кубками, медалями та грамотами (ціна у грн. за 1 шт.)**:
3.1. Кубками:
3.1.1. Перше місце – до 300,00 грн.
3.1.2. Друге місце – до 250,00 грн.
3.1.3. Третє місце – до 200,00 грн.
3.2. Медалями:
3.2.1. Перше місце – до 70,00 грн.
3.2.2. Друге місце – до 65,00 грн.
3.2.3. Третє місце – до 60,00 грн.
3.3. Грамотами (дипломами) – до 15,00 грн.
4. На виготовлення сувенірної продукції (грн.):
4.1. За 1 шт. виробу – до 150,00 грн.
4.2. На 1 особу – до 200,00 грн.Примітки:
* Кошти на харчування надаються лише через перерахунок на казначейський рахунок організації та за умови укладання договору надання послуг з харчування.
** Обов’язковою умовою надання коштів на нагороджувальну атрибутику є розміщення на ній промоційної емблеми, офіційної символіки міста і логотипу управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, які затверджені рішенням виконавчого комітету від 15.07.2011 № 691 “Про Правила оформлення офіційної та промоційної продукції м. Львова“.
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін


Додаток 3
до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту

Договір № ____
на реалізацію заходу

м. Львів “____“ _________ 20___

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики (надалі – Управління) в особі начальника Управління ______________________________________________________, що діє на підставі Положення про управління, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 21.10.2016 № 947 та ____________________________________ (надалі – Виконавець) в особі ______________________________________ (П.І.П.), що діє на підставі ______________________________, з другої сторони, відповідно до ухвали міської ради від ________ № ______ “Про затвердження Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту“ (надалі – Програма), уклали цей договір (надалі – Договір) про таке.
1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується здійснити реалізацію заходів (надалі – Заходи):
1.1.1. Відзначення найкращого спортсмена Львова.
1.1.2. Свято Олімпійського прапора.
1.1.3. Олімпійське лелеченя.
1.1.4. Олімпійський день.
1.1.5. Олімпійський урок.
1.1.6. Олімпійська книга.
1.1.7. “Олімпік лаб“.
1.1.8. “Ду лайк Олімпіанс“.
1.1.9. Турнір з важкої атлетики пам’яті Олімпійського чемпіона Петра Короля.
1.1.10. Турнір зі спортивної гімнастики пам’яті Олімпійського чемпіона Віктора Чукаріна.
1.2. Управління у свою чергу зобов’язується здійснити фінансову підтримку Заходів у розмірах, визначених кошторисом (додаток 1 до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту).
1.3. Право власності на інтелектуальні або інші цінності, створені у результаті виконання Заходу, належать Виконавцю.
1.4. Фінансова підтримка Заходу здійснюється з чітким та неухильним дотримання вимог, встановлених Програмою.
1.5. У всіх засобах масової інформації (публікаціях, виданнях на паперових та інших носіях інформації тощо) Виконавець зобов’язаний розміщувати малий герб Львова та напис “Львівська міська рада“.
1.6. При будь-якому наданні інформації щодо Заходу Виконавець зобов’язаний повідомляти одержувача такої інформації про те, що реалізація цього Заходу здійснена за підтримки управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
1.7. Виконавець зобов’язаний використовувати символіку міста: малого герба Львова, промоційний логотип у рекламних цілях заходу та при оформленні приміщень, які використовуються для проведення заходу.
1.8. Виконавець зобов’язаний затверджувати макети з дотриманням стандартів розміщення промоційного логотипу та малого герба Львова в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики (до проведення заходу).
1.9. Отримати зразок символіки міста необхідно в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики або завантажити з офіційної сторінки Львівської міської ради www.city-adm.lviv.ua.
1.10. Виконавець є відповідальний за безпеку учасників заходу.
1.11. Під час реалізації Заходу Виконавець зобов’язаний надати Управлінню щонайменше одне іменне запрошення для участі у заходах, запланованих у рамках реалізації Заходу, яке повинно бути надано завчасно (не пізніше 7 робочих днів до настання відповідної події).
1.12. Виконавець попереджає Управління про неможливість реалізації передбаченого цим Договором Заходу не пізніше ніж за три дні до його початку.
1.13. Інформація про Захід та його виконання є відкритою та загальнодоступною для ознайомлення.
2. Порядок та умови надання і використання коштів

2.1. Управління здійснює фінансову підтримку Заходу способом перерахування відповідних коштів на рахунок Виконавця, відкритий в органах Державного казначейства України.
2.2. Умовою надання фінансової підтримки Заходу є подання Виконавцем в Управління документів у порядку та у терміни, визначені Програмою.
2.3. Надання фінансової підтримки Заходу залежить від наявного бюджетного фінансування.
2.4. Виконавець Заходу зобов’язаний використати кошти, які надійшли на проведення Заходу протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту надходження на рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби України.
3. Відповідальність Сторін

3.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність у межах, передбачених цим Договором, Програмою та законодавством України.
3.2. Виконавець несе повну відповідальність згідно із законодавством України за використання не за цільовим призначенням грошових коштів, наданих йому Управлінням на реалізацію Заходу.
3.3. Виконавець зобов’язаний повернути усі використані не за цільовим призначенням кошти Управлінню відповідно до кошторису (додаток 1 до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту).
3.4. За порушення терміну реалізації Заходів Виконавець сплачує Управлінню пеню за кожен день протермінування у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України.

4. Обставини непереборної сили

4.1. Сторони звільняються від відповідальності, якщо належному виконанню перешкоджали обставини непереборної сили (стихійні лиха, пожежі тощо). У цьому разі Сторони зобов’язані сповістити одна одну про настання таких обставин з обов’язковим наданням наявних підтверджуючих документів, виданих державними органами. Виконання зобов’язань по цьому Договору відкладається на строк дії обставин непереборної сили.
5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спори, які пов’язані з цим Договором, його укладанням або такі, які виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються способом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити способом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному законодавством України.
6. Термін дії Договору та порядок його припинення

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та скріплення печатками обох Сторін і діє до 31.12.2018 включно, а у частині проведення розрахунків – до їх повного виконання.
6.2. Дія договору може бути припинена за згодою Сторін або у інших випадках, визначених законодавством України.
6.3. Дія цього Договору може бути припинена достроково у разі:
6.3.1. Письмової відмови Виконавця.
6.3.2. Неможливості виконання Управлінням своїх договірних зобов’язань внаслідок зміни нормативно-правової бази, що стосується фінансової підтримки громадських організацій та ДЮСШ, які підпорядковані громадським організаціям, для проведення спортивних заходів або настання обставин непереборної сили тривалої дії (введення надзвичайного стану тощо).
6.3.3. Встановлення факту нецільового використання наданої фінансової підтримки Заходу.
6.3.4. Порушення законодавства України при реалізації Заходу.
6.3.5. Негативної оцінки виконання Заходу, що визначається конкурсною комісією.
6.3.6. Припинення діяльності Виконавця.
6.3.7. В інших випадках, визначених законодавством України.
6.4. Кошти (надана фінансова підтримка Заходу), які залишились не освоєними (не використаними) Виконавцем на момент припинення Договору підлягають поверненню Управлінню у 3-денний термін з моменту припинення Договору.
7. Додаткові умови

7.1. Сторони гарантують, підписуючи цей Договір, що він укладений представниками Сторін, які мають повноваження на підписання Договору відповідно до вимог законодавства України, а також те, що кожна із Сторін діє у межах законодавства України та власних повноважень.
7.2. Виконавець гарантує зберігання усіх документів, які пов’язані з Заходом, протягом 3-х років з моменту завершення Заходу та допуск до їх перегляду працівників Управління, аудиторів та інших осіб, уповноважених законодавством України.
7.3. Зміни та доповнення до цього Договору допускаються за взаємною згодою Сторін та розглядаються протягом одного місяця з дати їх надання на розгляд іншій Стороні.
7.4. Усі правовідносини, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.
7.5. Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
8. Юридичні адреси та реквізити Сторін
Управління:
Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
79008, м. Львів, Площа Ринок, 1
р/р № 35412072097963 в ГУДКСУ у Львівській обл.
МФО _____________________
ЄДРПОУ 40982389
_______________________________
_______________________П.І.П.

М. П.
Виконавець:
_____________________________
________, м. Львів, вул.________
р/р № _______________________
МФО _____________________
ЄДРПОУ _____________________
_____________________________
_______________________П.І.П.

М. П.Начальник управління молоді
та спорту А. Нікулін


Додаток 4
до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту


Начальнику управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики
__________________________________
Шановний ____________________________!


_______________________________________ просить Вас профінансувати
(назва громадської організації чи ДЮСШ)
за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“ відповідно до ухвали міської ради від __________ № ______ Про затвердження Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту“ та Плану використання бюджетних коштів на 20___ рік захід _________________________, який відбувся з __ __ ______ по __ __ ______
(назва заходу)
у сумі ____________ грн.Копії фінансових зобов’язань та підтверджуючі документи додаються.
________________________ ________________________
(посада керівника) (підпис та печатка) (ПІБ)
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін


Додаток 5
до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)

АКТ
на списання поліграфії


Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань __________________________________________,
Головного секретаря змагань ______________________________________,
представника ___________________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення змагань ____________________
були придбані та використані поліграфічні матеріали на суму _______ грн.,
а саме:
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
4. _________________________________________
5. _________________________________________Головний суддя (_________________________)


Головний секретар (_________________________)


Представник ГО (_________________________)
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін
Додаток 6
до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)

АКТ
на списання візуальної продукції


Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань __________________________________________,
Головного секретаря змагань ______________________________________,
представника ___________________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення змагань____________________
було придбано та використано візуальної продукції на суму _________грн.,
а саме:
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
4. _________________________________________
5. _________________________________________Головний суддя (_________________________)


Головний секретар (_________________________)


Представник ГО (_________________________)
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін
Додаток 7
до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)


Відомість видачі медалей для вручення
переможцям та призерам змагань з
_____________________________________
наказ від ____________ № ________


з/п
П. І. П.
Адреса проживання
Організація, спортивний клуб
Зайняте місце
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Відповідальний / головний суддя _________________________________


Головний секретар _________________________________Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін


Додаток 8
до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)


Відомість видачі кубків для вручення
переможцям та призерам змагань з ________________________________

наказ від ____________ № ________


з/п
П.І.П.
Адреса проживання
Організація, спортивний клуб
Зайняте місце
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Відповідальний / головний суддя _____________________________


Головний секретар _____________________________
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін


Додаток 9
до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)

АКТ
на списання нагороджувальної атрибутики


Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань __________________________________________,
Головного секретаря змагань ______________________________________,
представника ___________________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення змагань та вручення переможцям та призерам змагань __________________________________
було придбано та використано нагороджувальної атрибутики на суму __________грн., а саме:
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
4. _________________________________________
5. _________________________________________Головний суддя (_________________________)


Головний секретар (_________________________)


Представник ГО (_________________________)
Начальник управління
молоді та спорту А. НікулінДодаток 10
до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)

СПИСОК
спортсменів-учасників заходу __________________________________,
(назва заходу)
яким було надано послуги з харчування


з/п
П. І. П.
Адреса проживання
Організація, спортивний клуб
Сума коштів, грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Головний секретар _________________ _______________
(підпис) (ПІБ)
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін
Додаток 11
до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)

СПИСОК
Суддів та представників заходу ________________________________,
(назва заходу)
яким було надано послуги з харчування

з/п
П.І.П.
Адреса проживання
Місце праці
Сума коштів, грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Головний секретар _________________ _______________
(підпис) (ПІБ)


Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін


Додаток 12
до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)

Відомість видачі сувенірної продукції
для вручення учасникам змагань з
_____________________________________
наказ від ____________ № ________


з/п
П.І.П.
Адреса проживання
Організація, спортивний клуб
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Відповідальний / головний суддя _________________________________


Головний секретар _________________________________


Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін
Додаток 13
до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)
АКТ
на списання сувенірної продукції


Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань __________________________________________,
Головного секретаря змагань ______________________________________,
представника ___________________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення змагань та вручення учасникам змагань ________________________________________________________
було придбано та використано сувенірної продукції на суму __________грн., а саме:
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
4. _________________________________________
5. _________________________________________
Головний суддя (_________________________)


Головний секретар (_________________________)


Представник ГО (_________________________)Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін


Додаток 14
до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис керівника)

СПИСОК
спортсменів-учасників заходу ___________________________________,
(назва заходу)
яким було надано послуги з проживання

з/п
П.І.П.
Адреса проживання
Організація, спортивний клуб
Сума коштів, грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Головний секретар _________________ _______________
(підпис) (ПІБ)
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін


Додаток 15
до Програми з надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту

Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)

СПИСОК
суддів заходу ____________________________________________________,
(назва заходу)
яким було надано послуги з проживання


з/п
П.І.П.
Адреса проживання
Організація, спортивний клуб
Сума коштів, грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Головний секретар _________________ _______________
(підпис) (ПІБ)


Начальник управління молоді
та спорту А. Нікулін
Дата оприлюднення: 05/03/2018