УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА18-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4948


від 04/25/2019
Про затвердження Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“Розглянувши звернення громадської організації “Львівський трейловий клуб“ від 15.01.2019 вих. № 15/01 (зареєстроване у Львівській міській раді 15.01.2019 за № 2-963-Ф-008), керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою промоції м. Львова і формування позитивного іміджу України загалом міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“ (додається).
2. Управлінню молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, департаменту “Адміністрація міського голови“, громадської організації “Львівський трейловий клуб“ забезпечити реалізацію Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“.
Відповідальні: начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, директор департаменту “Адміністрація міського голови“, керівник громадської організації “Львівський трейловий клуб“.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
з організації та проведення міжнародних змагань
з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“
1. Загальні положення

1.1. Дія Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“ (надалі – Програма) розповсюджується на учасників міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“.
1.2. Відповідальними виконавцями Програми є управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, департамент “Адміністрація міського голови“, громадська організація “Львівський трейловий клуб“.
1.3. Головним розпорядником коштів є управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.

2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є популяризація гірського бігу, залучення населення до активних занять масовим спортом та участі у змаганнях, а також підвищення іміджу Львова як міста, у якому проводяться масштабні міжнародні змагання із залученням широкої аудиторії учасників та глядачів.
2.2. Завданням Програми є:
2.2.1. Надання фінансової та організаційної підтримки громадській організації “Львівський трейловий клуб“ в організації та проведенні міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“ на умовах співфінансування.
2.2.2. Здійснення поточного контролю за реалізацією Програми.
2.2.3. Аналіз і моніторинг проведених міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“ у рамках цієї Програми з метою ефективного планування та використання у майбутньому коштів міського бюджету м. Львова.
3. Порядок реалізації Програми

3.1. Організувати та провести у травні 2019 року міжнародні змагання з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“.
Відповідальні: начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, керівник громадської організації “Львівський трейловий клуб“.
3.2. Провести загальноміську інформаційну кампанію (у тому числі із розміщенням зовнішньої реклами) щодо проведення у м. Львові міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“.
Відповідальні: директор департаменту “Адміністрація міського голови“, начальник управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“, керівник громадської організації “Львівський трейловий клуб“.
4. Фінансове забезпечення виконання Програми

4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова та інших коштів, незаборонених законодавством України.
4.2. Не допускається фінансування однієї статті видатків водночас як за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, так і за рахунок інших коштів.
4.3. Відповідальність за достовірність даних, зазначених у фінансових документах щодо проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“, та належне оформлення документів щодо фінансової звітності про розпорядження коштами на підставі цієї Програми покладається на громадську організацію “Львівський трейловий клуб“.
5. Перелік статей витрат, на які надається фінансова підтримка з міського бюджету м. Львова на проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“

5.1. Фінансова підтримка з міського бюджету м. Львова у рамках цієї Програми надається громадській організації “Львівський трейловий клуб“ у розмірі 100 000 (сто тисяч) грн. 00 коп.
5.2. Кошти з міського бюджету м. Львова на надання фінансової підтримки у рамках цієї Програми можуть бути спрямовані на покриття таких статей видатків:
5.2.1. Поліграфія, а саме: друк афіш, плакатів, буклетів, програм змагань, календарів, флаєрів та виготовлення іншої друкованої промоційної продукції для реклами та популяризації міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“ серед населення за умови нанесення на них логотипу Львівської міської ради.
5.2.2. Виготовлення візуальної продукції, а саме: підготовка макетів та друк банерів, прапорів, прес-волів, акредитаційних матеріалів тощо з обов’язковим нанесенням логотипу Львівської міської ради.
5.2.3. Оплата медіапослуг, а саме: онлайн трансляція змагань, реклама змагань на радіо та телебаченні.
5.2.4. Оренда місць проведення заходу.
5.2.5. Нагородження, а саме: виготовлення чи закупівля кубків, медалей, грамот (дипломів) відповідно до встановлених норм (додаток 1 до цієї Програми) за умови нанесення на нагороджувальну атрибутику логотипу Львівської міської ради.
5.2.6. Сувенірна продукція згідно з встановленими нормами (Додаток 1 до цієї Програми) за умови нанесення на неї логотипу Львівської міської ради.
5.2.7. Оренда спортивного інвентаря та іншого обладнання (засобів), необхідних для проведення змагань.
5.2.8. Технічне забезпечення, яке використовується для проведення заходу: світлове, звукове, сценічне обладнання, екрани тощо.
5.2.9. Харчування спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій відповідно до встановлених норм (додаток 1 до цієї Програми).
5.2.10. Проживання спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій у готелях та аналогічних закладах розміщення категорії не вище “три зірки“ та номерах категорії не вище “стандарт“.
5.2.11. Представницькі видатки, а саме: відшкодування оплати проїзду спортсменів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій при проїзді у вагонах залізничного сполучення другого класу (купе), авіаперельотах економ класу, міжнародних та міжміських переїздах автобусним сполученням.
5.2.12. Транспортні видатки, а саме: відшкодування транспортних перевезень спортивного інвентаря, спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій по території м. Львова.
5.2.13. Оплата послуг медичного супроводу.
5.2.14. Оплата послуг забезпечення громадського порядку під час проведення заходу.
5.3. Видатки з міського бюджету м. Львова у рамках цієї Програми проводяться за погодженням з управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
6. Процедура підготовки до проведення міжнародних
змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“

6.1. Для проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“ громадська організація “Львівський трейловий клуб“ у строк не пізніше як за 15 календарних днів до початку проведення заходу подають в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики через Центр надання адміністративних послуг лист про прийняття пакету документів на проведення заходу (додаток 2 до цієї Програми), 3 примірники договору на реалізацію заходу (додаток 3 до цієї Програми), 3 примірники положення про захід, у якому детально розписано статті витрат (додаток 4 до цієї Програми), 3 примірники кошторису витрат на проведення заходу (додаток 5 до цієї Програми), а також 4 примірники плану використання бюджетних коштів (форма, визначена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57).
6.2. Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики перевіряє поданий пакет документів на відповідність вимогам Програми, у разі правильності заповнених даних, видає відповідний наказ, у якому вказуються найменування заходу, його виконавець, дата і місце проведення та сума витрат. До наказу додається кошторис витрат на проведення заходу.
6.3. Поданий пакет документів підписується, завіряється печаткою головного розпорядника бюджетних коштів та реєструється в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики. Після цього один примірник документів залишається у секторі фінансово-господарської роботи управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, один примірник залишається у відділі фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, а один примірник передається громадській організації “Львівський трейловий клуб“. Про підписання пакету документів управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики повідомляє заявника за допомогою засобів електронного зв’язку або телефоном.
6.4. У разі, якщо поданий пакет документів не відповідає вимогам Програми, містить помилки, неповну чи недостовірну інформацію, управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики протягом 5 днів з дати його отримання повертає цей пакет документів наручно офіційним листом громадській організації “Львівський трейловий клуб“ із зазначенням причини повернення та помилок для виправлення.
6.5. Громадська організація “Львівський трейловий клуб“ у строк до 3 робочих днів виправляє зазначені неточності та подає наручно в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики виправлений пакет документів. У разі, якщо за 7 днів до заходу громадська організація “Львівський трейловий клуб“ не надає в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики пакет документів з врахуванням зауважень, це є підставою для відмови у наданні фінансової підтримки з міського бюджету м. Львова цій громадській організації на проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“.
7. Процедура отримання коштів

7.1. Фінансування міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“ здійснюється на підставі листа громадської організації “Львівський трейловий клуб“ на фінансування (додаток 6 до цієї Програми) і копій підтверджуючих документів, належним чином завірених (печатка та підпис керівника громадської організації (за наявності печатки).
7.2. Договори про надання послуг чи закупівлю товарів, необхідних для організації та проведення заходів у рамках міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“, укладає громадська організація “Львівський трейловий клуб“ безпосередньо з їх надавачами, а договори про оренду обладнання та оргтехніки – безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).
7.3. Для фінансування міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“ громадська організація “Львівський трейловий клуб“ подає в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу (додаток 6 до цієї Програми) та пакет підтверджуючих документів для отримання коштів згідно з попередньо погодженим кошторисом (додаток 5 до цієї Програми), який різниться залежно від статей витрат, а саме:
7.3.1. Для отримання коштів за статтею витрат “Поліграфія“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної (акта виконаних робіт, наданих послуг), зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на поліграфію, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, акти на списання поліграфічної продукції (додаток 7 до цієї Програми), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.2. Для отримання коштів за статтею витрат “Виготовлення візуальної продукції“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке здійснювало виготовлення візуальної продукції, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної (акта виконаних робіт, наданих послуг), зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на візуальну продукцію, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало друк візуальної продукції, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке здійснювало виготовлення візуальної продукції, акти на списання візуальної продукції (додаток 8 до цієї Програми), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.3. Для отримання коштів за статтею витрат “Оплата медіапослуг“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке здійснювало онлайн-трансляцію змагань, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта наданих послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на онлайн-трансляцію змагань, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало онлайн-трансляцію змагань, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке здійснювало онлайн-трансляцію змагань та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.4. Для отримання коштів за статтею витрат “Оренда місць проведення заходу“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством – орендодавцем, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на оренду, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги оренди, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства – орендодавця та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.5. Для отримання коштів за статтею витрат “Нагородження“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало нагороджувальну атрибутику, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало нагороджувальну атрибутику, відомості видачі нагороджувальної атрибутики та акти на списання нагороджувальної атрибутики (додаток 9 та додаток 10 до цієї Програми) і копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.6. Для отримання коштів за статтею витрат “Сувенірна продукція“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало сувенірну продукцію, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало сувенірну продукцію, відомості видачі сувенірної продукції та акти на списання сувенірної продукції (додаток 11 та додаток 12 до цієї Програми) та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.7. Для отримання коштів за статтею витрат “Оренда спортивного інвентаря (чи іншого обладнання, засобів)“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало в оренду предмети чи засоби, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта наданих послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало в оренду предмети чи засоби, калькуляцію на оренду, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало в оренду предмети чи засоби, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.8. Для отримання коштів за статтею витрат “Технічне забезпечення“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало в оренду обладнання, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало в оренду звукове чи світлове обладнання, калькуляцію на технічне забезпечення, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з технічного забезпечення, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.9. Для отримання коштів за статтею витрат “Харчування спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало послуги з харчування, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію меню-розкладки, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з харчування, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги з харчування, список спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій, яким було надано послуги з харчування (додаток 13 до цієї Програми), та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.10. Для отримання коштів за статтею витрат “Проживання спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало послуги з проживання, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію прайс-листа (прейскуранта), завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з проживання, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги з проживання, список спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій“, яким було надано послуги з проживання (додаток 14 до цієї Програми), та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.11. Для отримання коштів за статтею витрат “Представницькі видатки“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики заповнену та зареєстровану в органах Державної казначейської служби форму Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, долучивши до неї заяву представника міжнародної чи Всеукраїнської федерації про відшкодування витрат на проїзд, офіційне запрошення на ім’я представника Всеукраїнської чи міжнародної федерації, оригінали чи завірені копії проїзних документів, завірену копію паспорта та ідентифікаційного коду (за наявності) і копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.12. Для отримання коштів за статтею витрат “Транспортні видатки“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало транспортні послуги, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, надану підприємством калькуляцію (з зазначенням детального маршруту та кілометражу здійснених транспортних перевезень), завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало транспортні послуги, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало транспортні послуги, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.13. Для отримання коштів за статтею витрат “Оплата послуг медичного супроводу“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору із закладом охорони здоров’я, яке надавало послуги медичного супроводу, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги медичного супроводу, калькуляцію на послуги медичного супроводу, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги медичного супроводу, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.14. Для отримання коштів за статтею витрат “Оплата послуг забезпечення дотримання громадського порядку під час проведення заходу“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало послуги з охорони для забезпечення дотримання громадського порядку під час проведення заходу, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги з охорони для забезпечення дотримання громадського порядку під час проведення заходу, калькуляцію на послуги з охорони, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з охорони для забезпечення дотримання громадського порядку під час проведення заходу, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.4. Дата укладання всіх договорів з підприємствами, дата виписки рахунку, дата накладних на нагородження, поліграфію, візуальну продукцію, сувенірну продукцію повинна бути не пізніше дати початку заходу (але не раніше дати укладання договору між громадською організацією та головним розпорядником бюджетних коштів і погодження кошторису заходу), а дата актів виконаних робіт чи наданих послуг за статтями витрат “Оренда місць проведення заходу“, “Оренда спортивного інвентарю (чи іншого обладнання, засобів)“, “Технічне забезпечення“, “Харчування спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій“, “Проживання спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій“, “Оплата медіапослуг“, “Транспортні видатки“, “Оплата послуг медичного супроводу“, “Оплата послуг охорони для забезпечення дотримання громадського порядку під час проведення заходу“ повинна бути останнім днем заходу або днем після заходу.
7.5. Договори, накладні, акти виконаних робіт чи наданих послуг, а також інші документи необхідно зареєструвати в органах Державної казначейської служби України не пізніше 7 днів з дати укладання таких договорів, накладних, актів виконаних робіт чи наданих послуг тощо.
7.6. У разі правильності та повноти оформлення пакету документів для отримання коштів, передбачених на проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“, головний розпорядник бюджетних коштів здійснює платежі у межах бюджетних асигнувань на рахунок громадської організації “Львівський трейловий клуб“, відкриті в органах Державної казначейської служби України.
7.7. У строк до 7 календарних днів після проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“ громадська організація “Львівський трейловий клуб“ подає в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики медійний звіт та фотозвіт про проведення заходу в електронному вигляді.
7.8. Примірники підтверджуючих документів, за якими громадська організація “Львівський трейловий клуб“ отримала бюджетні кошти, зберігаються громадською організацією не менше 3 років.
8. Бухгалтерський облік та звітність про використання
бюджетних коштів, контроль за їх використанням

8.1. Одержання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку і фінансової звітності громадської організації “Львівський трейловий клуб“ у встановленому порядку.
8.2. Контроль за цільовим та раціональним використання бюджетних коштів, які використовуються (надані) відповідно до цієї Програми, здійснює управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики та інші органи відповідно до законодавства України. З цією метою управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики має право одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію.
8.3. Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики має право здійснювати перевірку відповідності використання бюджетних коштів відповідно до цієї Програми попередньо затвердженому кошторису заходу.
8.4. У разі виявлення факту неправомірного використання коштів відповідно до цієї Програми управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики складає акт про виявлення порушення істотних умов цієї Програми і приймає рішення про нефінансування заходу.
9. Очікувані результати виконання Програми

9.1. Виконання Програми забезпечить:
9.1.1. Популяризацію масового спорту та активного відпочинку.
9.1.2. Залучення населення до активних занять спортом.
9.1.3. Підвищення іміджу м. Львова на всеукраїнському та міжнародному рівнях як міста, у якому проводяться масштабні міжнародні змагання.
9.1.4. Розвиток фізичної культури та спорту серед усіх верств населення.
Секретар ради А. Забарило


Віза:


Начальник управління
молоді та спорту А. НікулінДодаток 1
до Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“

НОРМИ ВИТРАТ
за Програмою з організації та проведення міжнародних змагань
з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“
№ з/п
Статті витрат
Норма витрат, грн.
1.
Харчування спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій з розрахунку на одну особу на добу
300
2.
Нагородження переможців та призерів кубками, медалями та грамотами (ціна у грн. за 1 шт.):
2.1.
Кубки:
2.1.1.
За перше місце
800
2.1.2.
За друге місце
700
2.1.3.
За третє місце
600
2.2.
Медалі:
2.2.1.
За перше місце
170
2.2.2.
За друге місце
160
2.2.3.
За третє місце
150
2.3.
Грамоти (дипломи)
30
3.
Сувенірна продукція:
3.1.
За 1 шт. виробу
200
3.2.
На 1 особу
300
Начальник управління
молоді та спорту А. НікулінДодаток 2
до Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“


Начальнику управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики

_________________________

Шановний (-на) _________________________________!


___________________________________ просить Вас прийняти пакет
(назва громадської організації)
документів на проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“ у сумі___________ грн., який відбудеться з ______________
(сума коштів) (дата початку заходу)
по ___________________.
(дата завершення заходу)

__________________ _________________ _________________
(посада керівника) (підпис та печатка) (ПІБ)
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін

Додаток 3
до Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“

Договір № ____
на реалізацію заходу

м. Львів “____“ _________ 20___

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі – Управління) в особі начальника управління, що діє на підставі Положення про управління, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 21.10.2016 № 947 та ____________________________________ (надалі – Виконавець) в особі ______________________________________ (П. І. П.), що діє на підставі _________________________, з другої сторони, відповідно до ухвали міської ради від __.__.20___ №____ “Про затвердження Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“ (надалі – Програма) уклали цей договір (надалі – Договір) про таке.
1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується здійснити реалізацію заходу “Міжнародні змагання з гірського бігу “Львів Ультра Трейл““ (надалі – Захід) відповідно до затвердженого Положення про проведення заходу, а Управління у свою чергу зобов’язується здійснити його фінансову підтримку у розмірах, визначених Програмою з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“ та цим Договором.
Розмір фінансової підтримки Заходу становить _____,__ грн., а термін реалізації Заходу, за який проводиться фінансова підтримка – з __.__.20___ до __.__.20___ включно.
1.2. Право власності на інтелектуальні або інші цінності, створені у результаті виконання Заходу, належать Виконавцю.
1.3. Фінансова підтримка Заходу здійснюється з чітким та неухильним дотримання вимог, встановлених Програмою.
1.4. У всіх засобах масової інформації (публікаціях, виданнях на паперових та інших носіях інформації тощо) Виконавець зобов’язаний розміщувати малий герб Львова, напис “Львівська міська рада“.
При будь-якому наданні інформації щодо Заходу Виконавець зобов’язаний повідомляти одержувача такої інформації про те, що реалізація цього Заходу здійснена за підтримки управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

1.5. Виконавець зобов’язаний використовувати символіку міста: малий герб Львова, напис “Львівська міська рада“ при виготовленні будь-якої рекламно-інформаційної продукції (зовнішня реклама, банери, буклети, флаєри, вимпел тощо), сувенірної продукції, у рекламних цілях Заходу та при оформленні приміщень, які використовуються для проведення Заходу.
1.6. Виконавець зобов’язаний затверджувати макети з дотриманням стандартів розміщення логотипу малого герба Львова, напису “Львівська міська рада“ в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (до проведення Заходу).
1.7. Отримати зразок символіки міста необхідно в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
1.8. Виконавець є відповідальний за безпеку учасників Заходу.
1.9. Під час реалізації Заходу Виконавець зобов’язаний надати Управлінню щонайменше одне іменне запрошення для участі у заходах, запланованих у рамках реалізації Заходу, яке повинно бути надано завчасно (не пізніше 7 робочих днів до настання відповідної події).
1.10. Виконавець попереджає Управління про неможливість реалізації передбаченого цим Договором Заходу не пізніше ніж за 3 дні до його початку.
1.11. Інформація про Захід та його виконання є відкритою та загальнодоступною для ознайомлення.
2. Порядок та умови надання і використання коштів

2.1. Управління здійснює фінансову підтримку Заходу способом перерахування відповідних коштів на рахунок Виконавця, відкритий в органах Державного казначейства України.
2.2. Умовою надання фінансової підтримки Заходу є подання Виконавцем в Управління документів у порядку та у строки, визначені Програмою.
2.3. Надання фінансової підтримки Заходу залежить від наявного бюджетного фінансування.
2.4. Виконавець Заходу зобов’язаний використати кошти, які надійшли на проведення Заходу протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту надходження на рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби України.
3. Відповідальність Сторін

3.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність у межах, передбачених цим Договором, Програмою та законодавством України.
3.2. Виконавець несе повну відповідальність відповідно до законодавства України за використання не за цільовим призначенням грошових коштів, наданих йому Управлінням на реалізацію Заходу.
3.3. Виконавець зобов’язаний повернути усі використані не за цільовим призначенням кошти Управлінню відповідно до кошторису Заходу.
3.4. За порушення терміну реалізації Заходу Виконавець сплачує Управлінню пеню за кожен день прострочки у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України.
4. Обставини непереборної сили

4.1. Сторони звільняються від відповідальності якщо належному виконанню перешкоджали обставини непереборної сили (стихійні лиха, пожежі тощо). У цьому разі Сторони зобов’язані сповістити одна одну про настання таких обставин з обов’язковим наданням наявних підтверджуючих документів, виданих державними органами. Виконання зобов’язань по цьому Договору відкладається на строк дії обставин непереборної сили.
5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спори, які пов’язані з цим Договором, його укладанням або такі, які виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються способом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити способом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному законодавством України.
6. Термін дії Договору та порядок його припинення

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та скріплення печатками обох Сторін і діє до 31.12.20____ включно, а у частині проведення розрахунків – до їх повного виконання.
6.2. Дія договору може бути припинена за згодою Сторін або в інших випадках, визначених законодавством України.
6.3. Дія цього Договору може бути припинена достроково у разі:
6.3.1. Письмової відмови Виконавця.
6.3.2. Неможливості виконання Управлінням своїх договірних зобов’язань внаслідок зміни нормативно-правової бази, що стосується фінансової підтримки громадських організацій для проведення спортивних заходів або настання обставин непереборної сили тривалої дії (введення надзвичайного стану тощо).
6.3.3. Встановлення факту нецільового використання наданої фінансової підтримки Заходу.
6.3.4. Порушення законодавства України при реалізації Заходу.
6.3.5. Припинення діяльності Виконавця.
6.3.6. В інших випадках, визначених законодавством України.
6.4. Кошти (надана фінансова підтримка Заходу), що залишились не освоєними (не використаними) Виконавцем на момент припинення Договору підлягають поверненню Управлінню у 3-денний термін з моменту припинення Договору.


7. Додаткові умови

7.1. Сторони гарантують, підписуючи цей Договір, що він укладений представниками Сторін, які мають повноваження на підписання Договору відповідно до вимог законодавства України, а також те, що кожна із Сторін діє у межах законодавства України та власних повноважень.
7.2. Виконавець гарантує зберігання усіх документів, які пов’язані з Заходом, протягом 3-х років з моменту завершення Заходу та допуск до їх перегляду працівників Управління, аудиторів та інших осіб, уповноважених законодавством України.
7.3. Зміни та доповнення до цього Договору допускаються за взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення, що пропонують внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх надання на розгляд іншій Стороні.
7.4. Усі правовідносини, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.
7.5. Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
8. Юридичні адреси та реквізити Сторін
Управління:
____________________________
____________________________,

м. Львів, вул._________________
р/р № _________________________
МФО _________________________
ЄДРПОУ______________________
_______________________П.
І. П.

М.
П.
Виконавець:
____________________________
____________________________,

м. Львів, вул._________________
р/р № _______________________
МФО _______________________
ЄДРПОУ ____________________
_______________________П.
І. П.

М.
П.
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін
Додаток 4
до Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“


“ЗАТВЕРДЖУЮ“


М.
П.
“ПОГОДЖУЮ“
Управління молоді та спорту
департаменту гуманітарної
політики Львівської міської ради

_______________________

М.
П.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення заходу
_______________________________________________________________(Назва заходу)
Розділ 1

Виконавець:
Юридична адреса:
Керівник організації:
Відповідальна особа:
Контакти відповідальної особи:
Мобільний тел.:
Службовий тел.:
E-mail (електронна адреса):
Розділ 2

Термін реалізації заходу: з __ __ _____ по __ __ ______ .
Місце реалізації заходу:
Кількість учасників заходу:
Кількість залучених осіб для проведення заходу:
Перелік запрошених на змагання команд (із зазначенням міста):
Мета заходу:
Суть заходу:
Актуальність заходу:
Очікуванні результати:
Сценарний план проведення заходу (по днях та годинах):Розділ 3

Кошторис заходу (деталізований):


з/п
Статті витрат
Розрахунок
Всього
грн.
Сума з міського бюджету
м. Львова,
грн.
Одиниця виміру
Кількість
Вартість за одиницю,
грн.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Всього:
Розділ 4

Короткий опис громадської організації:
Мета:
Завдання:
Керівник організації ______________/__________________/
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін
Додаток 5
до Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“


“ЗАТВЕРДЖУЮ“
Начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики
_________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
_________________________
(число, місяць рік)
М. П.

КОШТОРИС ВИТРАТ
(індивідуальний кошторис)

На проведення______________________________________________
(назва заходу)
Місце проведення___________________________________________
Відповідальна організація за проведення заходу ________________________________________________________________
(назва громадської організації)
Відповідальна особа за проведення заходу ______________________
________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

Код програмної класифікації: КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“
Загальні відомості про проведення заходу

Термін проведення заходу з __ __ ________ по __ __ ________
Тривалість _____________ днів
Кількість учасників ____________ чол.

з/п
Стаття витрат з міського бюджету
м. Львова
Всього,
грн.
1.
2.
3.
Всього:
Керівник організації
(голова правління) ____________________
(Назва організації) М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)


Бухгалтер ____________________
(Назва організації) М. П. (підпис) (прізвище та ініціали)“___“_________20____
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін
Додаток 6
до Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“


Начальнику управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики

_________________________

Шановний (-на) ____________________________!

___________________________________просить Вас профінансувати
(назва громадської організації)
за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“ відповідно до Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“ та погодженого кошторису заходу _____________________, що відбувся з __ __ _______ по __ __ ________, у
(назва заходу)
сумі ___________грн.


Копії фінансових зобов’язань та підтверджуючі документи додаються.
_________________ ______________
(посада керівника) (підпис та печатка) (ПІБ)
Начальник управління
молоді та спорту А. НікулінДодаток 7
до Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)
АКТ
на списання поліграфії

Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань ______________________________________,
Головного секретаря змагань __________________________________,
представника _______________________________________________, склали цей акт про те, що для проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“ були придбані та використані поліграфічні матеріали на суму _____________грн., а саме:
1._________________________________________2._________________________________________3._________________________________________4._________________________________________5._________________________________________Головний суддя (_________________________)

Головний секретар (_________________________)

Представник ГО (_________________________)
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін
Додаток 8
до Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис керівника)
АКТ
на списання візуальної продукції

Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань ______________________________________,
Головного секретаря змагань __________________________________,
представника _______________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“ було придбано та використано візуальної продукції на суму _____________грн., а саме:

1._________________________________________2._________________________________________3._________________________________________4._________________________________________5._________________________________________


Головний суддя (_________________________)

Головний секретар (_________________________)

Представник ГО (_________________________)
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін

Додаток 9
до Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)


Відомість видачі медалей для вручення переможцям та призерам змагань у рамках міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“

наказ від ____________ № ________


з/п
П. І. П.
Організація, спортивний клуб
Зайняте місце
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Відповідальний / головний суддя _________________________________

Головний секретар _________________________________
Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)


Відомість видачі кубків для вручення переможцям та призерам змагань у рамках міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“

наказ від ____________ № ________ ________

№ з/п
П. І. П.
Організація, спортивний клуб
Зайняте місце
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Відповідальний / головний суддя _________________________________


Головний секретар _________________________________
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін
Додаток 10
до Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)
АКТ
на списання нагороджувальної атрибутики

Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань ______________________________________,
Головного секретаря змагань __________________________________,
представника __________________________________________, склали цей акт про те, що для проведення змагань і вручення переможцям та призерам змагань у рамках міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“ було придбано та використано кубків на суму _______________грн., а саме:
1._________________________________________2._________________________________________3._________________________________________4._________________________________________5._________________________________________Головний суддя (_________________________)

Головний секретар (_________________________)

Представник ГО (_________________________)
Начальник управління
молоді та спорту А. НікулінДодаток 11
до Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)

Відомість видачі сувенірної продукції для вручення переможцям та призерам змагань у рамках міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“

наказ від ____________ № ________


з/п
П. І. П.
Організація,
спортивний клуб
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Відповідальний / головний суддя _________________________________


Головний секретар _________________________________
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін
Додаток 12
до Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис керівника)
АКТ
на списання сувенірної продукції

Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань ______________________________________,
Головного секретаря змагань __________________________________,
представника _______________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення змагань та вручення учасникам змагань у рамках міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“ було придбано та використано сувенірної продукції на суму __________грн., а саме:
1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
5._________________________________________
Головний суддя (_________________________)


Головний секретар (_________________________)


Представник ГО (_________________________)
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін

Додаток 13
до Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)
СПИСОК
спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій, яким було надано послуги з харчування:

з/п
П. І. П.
Організація,
спортивний клуб
Сума коштів, грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Головний секретар _________________ _______________
(підпис) (ПІБ)
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін


Додаток 14
до Програми з організації та проведення міжнародних змагань з гірського бігу “Львів Ультра Трейл“


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)

СПИСОК
спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій, яким було надано послуги з проживання:

з/п
П. І. П.
Організація,
спортивний клуб
Сума коштів, грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Головний секретар _________________ _______________
(підпис) (ПІБ)
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін
Дата оприлюднення: 05/03/2019