УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА25-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6468


від 04/28/2020
Про затвердження Програми поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних об’єктів у м. ЛьвовіВідповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, “Про дорожній рух“, “Про автомобільні дороги“, з урахуванням норм ДСТУ 3587-97“ Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану“ з метою забезпечення належного виконання робіт з поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних об’єктів м. Львова згідно з ДСТУ 4092-2002 “Світлофори дорожні“ міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних об’єктів у м. Львові (додається).
2. Департаменту фінансової політики у межах видатків, затверджених у міському бюджеті м. Львова на відповідний бюджетний період, забезпечити фінансування Програми поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних об’єктів у м. Львові.
Відповідальний: директор департаменту фінансової політики.
3. Контроль за виконання ухвали покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних обєктів у м. Львові
1. Паспорт Програми поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних обєктів у м. Львові
1.
Ініціатор розроблення
Програми поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних обєктів у м. Львові
Департамент житлового господарства та інфраструктури
2.
Розробник Програми поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних обєктів у м. ЛьвовіДепартамент житлового господарства та інфраструктури
3.
Координатор виконання Програми поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних обєктів у м. ЛьвовіДепартамент житлового господарства та інфраструктури
4.
Виконавець Програми поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних обєктів у м. ЛьвовіЛьвівське комунальне підприємство “Львівавтодор“
5.
Термін реалізації Програми поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних обєктів у м. Львові2020-2022 роки
6.
Кошти, задіяні на виконання Програми поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних обєктів у м. ЛьвовіКошти загального фонду міського бюджету м. Львова та інші джерела, не заборонені законодавством України
7.
Орієнтовний обсяг фінансування, необхідного для реалізації заходів Програми поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних обєктів у м. Львові (тис. грн.), у тому числі:18 069,1
7.1.
2020 рік5 700,0
7.2.
2021 рік6 024,9
7.3.
2022 рік6 344,2

2. Вступ

Програма поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних обєктів у м. Львові (надалі – Програма) розроблена відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, Законів України “Про дорожній рух“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, “Про автомобільні дороги“, з урахуванням норм ДСТУ 3587-97 “Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану“, Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.11.2017 № 296 й інших законодавчих, підзаконних та нормативно-методологічних актів, з метою підвищення якісного рівня поточного ремонту та утримання інженерних споруд та обладнання пульта керування дорожнім рухом.
Відповідальним за реалізацію Програми є Львівське комунальне підприємство “Львівавтодор“ (надалі ЛКП “Львівавтодор“) і департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.
3. Загальні положення

3.1. Регулювання дорожнього руху на перехрестях та пішохідних переходах світлофорною сигналізацією є одним із найважливіших критеріїв, за якими можна оцінити розвиток міста та соціальний рівень життя його мешканців.
3.2. Основні положення Програми скеровані на створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, зменшення травматизму на дорогах міста.
3.3. ЛКП “Львівавтодор“, засновником якого є територіальна громада м. Львова в особі Львівської міської ради, є визначеною організацією, здійснюючою постійний контроль за безперебійною роботою та належним технічним станом автоматизованої системи керування дорожнім рухом міста, яка знаходяться на балансі підприємства.
3.4. Система управління дорожнім рухом забезпечується такими елементами: автоматизованою системою дистанційного керування дорожнім рухом, дорожніми контролерами, світлофорами транспортними, світлофорами трамвайними, світлофорами пішохідними, опорами світлофорними, опорами з консоллю, стійками світлофорними, відеодетекторами та іншими засобами регулювання дорожнім рухом.
3.5. В основу реалізації Програми покладено принцип обєднання зусиль органу місцевого самоврядування та ЛКП “Львівавтодор“ для вирішення питань щодо надання якісних послуг з цілодобового утримання у технічно справному стані світлофорних обєктів у м. Львові.
3.6. Основними завданнями Програми є створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, підвищення ефективності та надійності функціонування світлофорних обєктів на території м. Львова.
3.7. Правила утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, вулично-дорожньої мережі населених пунктів (надалі – Правила):
3.7.1. Правила визначають правові та організаційні засади утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху вулично-дорожньої мережі населених пунктів (далі технічні засоби), які спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, забезпечення експлуатаційних якостей.
3.7.2. Правила є обовязковими для виконання та поширюються на субєктів господарювання всіх форм власності, які здійснюють діяльність з благоустрою населених пунктів.
3.7.3. У Правилах терміни вживаються у значеннях, які наведені у Законах України Про благоустрій населених пунктів“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про автомобільні дороги“, “Про регулювання містобудівної діяльності“, Правилах дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, Технічних правилах ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54.
3.7.4. Роботи з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху світлофорною сигналізацією здійснюються з дотриманням вимог законодавства України про охорону праці.
3.7.5. Характеристики дорожніх світлофорів, світлової сигналізації і табло зворотного відліку часу, які встановлюються на вулично-дорожній мережі населених пунктів, їх конструкція, застосування, розміщення повинні відповідати вимогам ДСТУ 4092-2002 “Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки“.
3.7.6. Дорожні напрямні пристрої (напрямні стовпчики, сигнальні тумби, напрямні острівці та острівці безпеки) повинні бути встановлені згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.3-9-2003 “Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови“.
3.7.7. Під час виконання робіт з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху світлофорною сигналізацією необхідно забезпечувати безпеку дорожнього руху.
3.7.8. Дотримання номенклатури робіт з утримання та ремонту технічних засобів у частині міжремонтних строків служби, організації робіт, визначення їх вартості (у тому числі ремонту) здійснюється згідно з вимогами Порядку проведення ремонту та утримання обєктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154.
3.7.9. Планування робіт під час розроблення графіка виконання робіт з утримання світлофорних обєктів базується на циклічній системі, згідно з якою роботи періодично повторюються через проміжки часу, визначені у збірнику норм часу на обслуговування і ремонт світлофорів, розроблений ДП “Держдор НДІ“.
3.7.10. Графіки вмикання світлофорів затверджує балансоутримувач з урахуванням інтенсивності руху.
3.7.11. Виконавець робіт з утримання світлофорних обєктів складає графік перевірки роботи світлофорів.
3.7.12. Світловідбиваючі екрани, лінзи та інші елементи світлофорів повинні відповідати вимогам ДСТУ 4092-2002 “Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки“.
3.7.13. Під час технічного огляду світлофорів проводиться перевірка справності світловипромінювальних елементів у кожній сигнальній секції. Критерієм пошкодження світлофора є неможливість візуального спостереження сигналу його світловипромінювальних елементів (повністю або частково) з відстані 50 м або несправність відображення цифр у модифікованому світлофорі.
3.7.14. Перевірка зовнішнього стану і денної видимості світлофора проводиться один раз на місяць.
3.7.15. У разі виявлення пошкоджень або руйнування під час перевірки зовнішнього стану деталей світлофора чи елементів його кріплення здійснюється ремонт деталей чи елементів або їх заміна.
3.7.16. У разі виявлення на розсіювачі світлофора тріщин і відколів здійснюється заміна розсіювача.
3.7.17. Під час перевірки зовнішнього стану світлофора виконуються заміри для визначення відстані розпізнавання символів, які наносяться на лінзи. Символи повинні розпізнаватися з відстані не менше 50 м.
3.7.18. Під час перевірки зовнішнього стану світлофора виконуються заміри для визначення відстані пониження яскравості відбивачів. Відбивачі не повинні мати руйнувань і корозії, які спричиняють появу зон зниження яскравості, помітних з відстані до 50 м.
3.7.19. Під час перевірки зовнішнього стану світлофора виконуються заміри для визначення відстані зниження видимості вогнів транспортних світлофорів у бік автотранспорту з усіх смуг, на які поширюється їх дія. Відстань не повинна бути менше 150 м.
3.7.20. Під час технічного огляду світлофора здійснюється перевірка роботи кнопки управління пішохідною фазою, якщо світлофор має такий пристрій.
3.7.21. Один раз на місяць або за заявою учасників дорожнього руху проводиться технічний огляд кнопки управління пішохідною фазою, якщо світлофор має такий пристрій.
3.7.22. Під час технічного огляду проводять перевірку роботи звукового сигналу на світлофорах зі звуковим супроводом. Перевірка виконується з періодичністю один раз на місяць або за зверненням учасників дорожнього руху за наявності пристрою.
3.7.23. Перевірка циклу роботи світлофорів на відповідність заданим режимам роботи проводиться один раз на місяць або за зверненням учасників дорожнього руху.
3.7.24. Заміна несправних світлофорів, а також усунення пошкоджень електромереж та устаткування, пошкоджень (руйнувань) опор, підвісок, кронштейнів, заміна дроселів та відбивачів, інших вузлів і деталей здійснюються протягом однієї доби з моменту виявлення.
3.7.25. Перед установкою кожна лампа, світлодіод перевіряються на відсутність механічних дефектів.
3.7.26. Порушення у роботі світлофорів, повязані з обривом електричних дротів або пошкодженням (руйнуванням) опор, усуваються протягом доби з моменту виявлення.
3.7.27. Вимірювання напруги вихідних ланцюгів контролера світлофорів проводиться один раз на місяць.
3.7.28. Огляд кабельних тросів до місця підключення світлофорів проводиться один раз на півроку.
3.7.29. Під час перевірки технічного стану світлофора перевіряються на міцність кріплення світлофора до опор (стовпів) і екрана, кут нахилу і повороту світлофора відповідно до вимог ДСТУ 4092-2002 “Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки“. Виявлені недоліки та пошкодження усуваються протягом трьох діб.
3.7.30. Під час огляду світлофора перевіряються надійність зєднання гвинтових затискачів та зовнішній стан сигнальних дротів.
3.7.31. Для перевірки надійності зєднання у зєднювальній коробці, стану сигнальних дротів необхідно перевірити надійність кріплення сигнальних дротів у рознімачі та стан гвинтового затискача .
3.7.32. Перевірка технічного стану та регулювання комутаційної апаратури, силових щитів світлофора проводяться один раз на місяць.
3.7.33. Перевірка технічного стану тросів світлофора з усуненням виявлених несправностей проводиться один раз на півроку.
3.7.34. Оптичний пристрій світлофора має постійно утримуватися у чистому стані.
3.7.35. Миття та протирання оптичного пристрою світлофора здійснює балансоутримувач (виконавць) згідно з графіком виконання таких робіт, але менше ніж 4 рази на рік. Графік складається відповідно до кліматичної зони, забрудненості довкілля та інтенсивності дорожнього руху у населеному пункті.
3.7.36. Фарбування металевих опор та арматури світлофора проводиться один раз на рік та у разі незадовільного їх стану.
3.7.37. Очищення опор світлофора від оголошень, написів, реклами тощо проводиться постійно.
3.7.38. Роботи із заміни або відновлення пошкоджених (збитих) внаслідок дорожньо-транспортних пригод, стихійного лиха світлофорів, опор, опор з консоллю, стійок світлофорних, кронштейнів, контролерів, кабелів живлення виконуються протягом трьох діб з урахуванням вимог Порядку визначення відновної вартості обєктів благоустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 826.
3.7.39. Перевірка роботи табло відліку часу проводиться один раз на місяць. Колір цифр індикації має відповідати кольору увімкненого світлофора. При вмиканні жовтого сигналу світлофора у режимі миготіння індексація на табло вимикається.
4. Мета Програми

4.1. Головною метою Програми є:
4.1.1. Забезпечення якісного поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних обєктів.
4.1.2. Забезпечення безперебійної роботи світлофорних обєктів.
4.1.3. Підвищення ефективності та надійності функціонування світлофорних обєктів.
4.1.4. Приведення світлофорних обєктів до норм і стандартів чинного законодавства України.
4.1.5. Забезпечення оперативного реагування на випадки виходу з ладу обладнання.
4.1.6. Покращення рівня благоустрою міста.
4.1.7. Зменшення аварійної ситуації у нічний час та денний час.
4.1.8. Покращення комфорту проживання для мешканців та гостей міста.
4.1.9. Зменшення травматизму населення в умовах інтенсивного руху на дорогах міста.
4.1.10. Зменшення споживання електричної енергії світлофорними обєктами.
5. Основні завдання Програми

5.1. Основним завданням Програми є належний поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних обєктів за рахунок коштів загального фонду міського бюджету м. Львова.
5.2. На виконання основного завдання Програми здійснюється:
5.2.1. Поточний ремонт та утримання мереж системи керування дорожнім рухом, а саме утримання та обслуговування:
5.2.1.1. Світлофорів, контролерів дорожніх (огляд та обслуговування світлофорів, контролерів дорожніх, встановлення та заміна світлофорів, контролерів дорожніх , заміна ламп тощо).
5.2.1.2. Кабельних ліній (огляд кабельних ліній, перевірка опору ізоляції кабелів, ревізія кабельних коробок, заміна та монтаж кабелів, тросів тощо).
5.2.1.3. Опор, опор з консоллю, стійок світлофорних (виправлення, заміна та встановлення, перевірка наявності тріщин та на корозію, фарбування тощо).
5.2.1.4. Огляд та заміна автоматичних вимикачів, заміна запобіжників у дорожніх контролерах, зняття показників електролічильників, влаштування заземлення тощо.
5.2.1.5. Повітряних ліній (монтаж та демонтаж поперечних розтяжок, заміна ізоляторів, дефектних ділянок дроту, підвішування та демонтаж голого дроту та самоутримуючого ізольованого дроту тощо).
5.2.2. Поточний ремонт та утримання обладнання автоматизованої системи керування дорожнім рухом, а саме:
5.2.2.1. Цілодобове надання послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання центрального пульта керування рухом.
5.2.2.2. Отримання інформації про світлофорні обєкти, які вийшли з ладу, пошкодження електромереж, світлофорного обладнання, пошкодження (руйнування) опор, стійок, підвісок, кронштейнів тощо.
5.2.2.3. Забезпечення роботи світлофорного обладнання, оптимального регулювання дорожнім рухом та забезпечення роботи світлофорних обєктів у режимі жовтого миготіння на вимогу поліції, залежно від коригування роботи світлофорних обєктів за необхідності при певному трафіку.
5.2.2.4. Ліквідація аварійних ситуацій у мережах сигнальних кабелів (усунення коротких замикань, побічної напруги в лінії, напруги на відключеній фазі, пошук причин пошкодження світлофорного обладнання у нічний час та їх усунення, ліквідація обриву дротів в одному прольоті, обрізання обірваних дротів, визначення характеру пошкоджень у кабельних мережах, заміри фазного навантаження у лінії тощо).
5.2.2.5. Забезпечення стабільної роботи світлофорних обєктів та їх вузлів, комплектуючих, виконання персоналом робіт у мережах кабельних ліній світлофорного обєкту (ремонт та обслуговування дорожніх контролерів, заміна запобіжників встановлення пристроїв GPRS, GPS звязку тощо).
6. Етапи реалізації Програми

6.1. Перший етап:
6.1.1. Планування коштів міського бюджету м. Львова для фінансування Програми на підставі пропозицій балансоутримувача інженерних споруд (світлофорних обєктів) ЛКП “Львівавтодор“.
6.1.2. Розрахунок вартості на поточний ремонт та утримання світлофорних обєктів, а саме на:
6.1.2.1. Утримання та обслуговування засобів регулювання (огляд та обслуговування, встановлення та заміна світлофорів, контролерів, програмування контролерів , заміна ламп, світлодіодів, матриць тощо).
6.1.2.2. Утримання та обслуговування кабельних ліній (огляд кабельних ліній, перевірка опору ізоляції кабелів, ревізія кабельних коробок, заміна та монтаж кабелів, тросів тощо).
6.1.2.3. Утримання та обслуговування опор, опор з консоллю, стійок світлофорних (виправлення, заміна та встановлення, перевірка наявності тріщин та на корозію, фарбування тощо).
6.1.2.4. Утримання та обслуговування приладів обліку споживання електричної енергії: огляд та ремонт, ремонт та заміна автоматичних вимикачів, запобіжників, електролічильників, блоків безперебійного живлення, виправлячів струму, стабілізаторів напруги, зняття показників електролічильників, встановлення нових контролерів, влаштування заземлення тощо).
6.1.2.5. Утримання та обслуговування повітряних ліній (монтаж та демонтаж поперечних розтяжок, заміна ізоляторів, дефектних ділянок дроту, підвішування та демонтаж дроту та самоутримуючого ізольованого дроту, сигнальних кабелів тощо).
6.1.3. Розрахунок вартості на поточний ремонт та утримання обладнання центрального пульта керування рухом, а саме цілодобове надання послуг з поточного ремонту та утримання обладнання центрального пульта керування рухом, дистанційної автоматизованої системи керування .
6.2. Другий етап:
6.2.1. Отримувачем коштів для поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних обєктів, утримання системи керування дорожнім рухом м. Львова визначити ЛКП “Львівавтодор“.
6.3. Третій етап:
6.3.1. Організація та забезпечення поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних обєктів відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.11.2017 № 296Про затвердження Правил утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху вулично-дорожньої мережі населених пунктів“, вимог Законів УкраїниПро благоустрій населених пунктів“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про автомобільні дороги“, “Про регулювання містобудівної діяльності“, Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54, інших законодавчих, підзаконних та нормативно-методологічних актів.
6.3.2. Організація поточного ремонту та утримання обладнання центрального пульта керування дорожнім рухом.
6.4. Головним розпорядником бюджетних коштів поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних обєктів є департамент житлового господарства та інфраструктури, який затверджує плани використання бюджетних коштів.
6.5. Отримувачем бюджетних коштів нижчого рівня є ЛКП “Львівавтодор“, створене Львівською міською радою з метою реалізації самоврядних повноважень (функцій) органів місцевого самоврядування, зокрема з поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних обєктів та обладнання центрального пульта керування рухом, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова і є обєктами загального користування.
6.6. ЛКП “Львівавтодор“ як виконавець Програми поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних обєктів, утримання системи керування дорожнім рухом має забезпечити розподіл рахунків для обліку робіт, які належать до одних із основних напрямків діяльності підприємства та додаткових видів робіт/послуг, зокрема:
6.6.1. Послуги, які можуть забезпечуватись власними силами підприємства і скеровуються лише на покриття витрат для поточного ремонту та утримання керування дорожнім рухом не покриваючи витрат на здійснення підприємницької діяльності.
6.6.2. Послуги, які належать до поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних обєктів утримання системи керування дорожнім рухом потребують залучення виконавцями робіт/послуг інших субєктів господарювання з дотриманням вимог чинного законодавства України.
7. Очікувані результати від реалізації Програми

7.1. Очікуваним результатом від реалізації Програми є:
7.1.1. Підвищення рівня безпеки дорожнього руху на дорогах міста.
7.1.2. Збереження існуючої системи регулювання дорожнього руху світлофорними засобами від руйнування.
7.1.3. Забезпечення безперебійної та якісної роботи автоматизованої системи керування дорожнім рухом.
7.1.4. Покращення пропускної здатності на світлофорних перехрестях та забезпечення безпечного переходу пішоходів через дорогу.
7.1.5. Забезпечення безпеки руху громадського, спеціального, приватного транспорту та пішоходів.
7.1.6. Зниження кількості аварійних ситуацій на дорогах міста.
7.1.7. Забезпечення комфортного проїзду дорогами для мешканців та гостей міста.
7.1.8. Ефективне використовування наявних коштів та підвищення якості робіт, які виконуються, у тому числі способом упровадження нових матеріалів та технологій.
7.1.9. Поліпшення якості житлово - комунального обслуговування населення.
7.1.10. Покращення безпеки міста та збільшення його привабливості.
7.2. Результативні показники виконання Програми на 2020-2022 роки зазначено у таблиці 1:
Таблиця 1
Назва показника
Характерна ознака показника у Програмі
Одиниця виміру
2020 рік
2021 рік
2022 рік
1
2
3
4
5
5
Поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних обєктів
тис. грн
5 700,0
6 024,9
6 344,2
Показник затрат
Загальна кількість світлофорних об’єктів, які знаходяться на обслуговуванні
шт.
152
155
158
Показник продукту
Кількість світлофорних обєктів
шт.
152
155
158
Показник ефективності
Середня вартість обслуговування світлофорного об’єкта

тис. грн.
37,5
38,9
40,2
1
2
3
4
5
5
Показник якості
Кількість світлофорних обєктів, які підлягають обслуговуванню по відношенню до загальної кількості світлофорних обєктів
%
100
100
100
8. Фінансове забезпечення Програми

8.1 Фінансування Програми здійснюється за рахунок та у межах коштів, передбачених у загальному фонді міського бюджету м. Львова на відповідний рік, а також з інших джерел, не заборонених законодавством України.
9. Координація роботи та контроль за виконанням Програми

9.1. Координатором виконання Програми є департамент житлового господарства та інфраструктури, виконавцем – ЛКП “Львівавтодор“.
9.2. Департамент житлового господарства та інфраструктури – головний розпорядник бюджетних коштівперераховує кошти виконавцю послуг на підставі актів виконаних робіт через відкритий рахунок у Головному управлінні Державного казначейства у Львівській області.
9.3. Львівське комунальне підприємство “Львівавтодор“ – виконавець – надає департаменту житлового господарства та інфраструктури щомісячні звіти використання бюджетних коштів у поточному році.
9.4. Загальний контроль за виконанням Програми здійснює заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства та постійна комісія інженерного господарства, транспорту, звязку та житлової політики.
Секретар ради А. Забарило


Віза:


Директор департаменту житлового
господарства та інфраструктури О. Одинець

Дата оприлюднення: 05/08/2020