УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА28-ма сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6533


від 09/04/2020
Про продовження на 2020-2021 роки дії Програми підтримки мистецької та експозиційної діяльності у м. Львові на 2019 рікВідповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про культуру“, з метою підтримки мистецького середовища м. Львова міська рада ухвалила:
1. Продовжити на 2020-2021 роки дію Програми підтримки мистецької та експозиційної діяльності у м. Львові на 2019 рік.
2. Внести зміни до ухвали міської ради від 29.11.2018 № 4255 “Про затвердження Програми підтримки мистецької та експозиційної діяльності у м. Львові на 2019 рік“:
2.1. У назві та тексті ухвали слова “на 2019 рік“ замінити словами “на 2019-2021 роки“.
2.2. Викласти додаток у новій редакції (додається).
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.
Міський голова А. Садовий


Додаток
до ухвали міської ради
від ___________№____

Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від 29.11.2018 4255
ПРОГРАМА
підтримки мистецької та експозиційної діяльності у м. Львові
на 2019-2021 роки

1. Загальні положення

1.1. Програма підтримки мистецької та експозиційної діяльності у м. Львові на 2019-2021 роки (надаліПрограма) передбачає комплекс заходів, скерованих на розвиток м. Львова як середовища, комфортного для мистецької творчості, експозиційної діяльності, розвитку творчих середовищ.
2. Мета та завдання Програми

2.1. Метою цієї Програми є створення умов для розвитку мистецької діяльності, її проведення та підтримки у м. Львові.
2.2. Основні завдання Програми:
2.2.1. Активне позиціонування м. Львова як мистецького осередку.
2.2.2. Налагодження комунікації та взаємодії між різними представниками митецьких середовищ м. Львова.
2.2.3. Розвиток потенціалу міста як мистецького майданчика.
2.2.4. Підтримка творчих проєктів молодих митців.
3. Заходи реалізації Програми

3.1. Для забезпечення досягнення мети та реалізації завдань Програми здійснюються такі заходи:
3.1.1. Реалізація Конкурсу мистецьких проектів.
3.1.1.1. Положення про конкурс мистецьких проектів, порядок проведення конкурсу мистецьких проектів та склад конкурсної комісії затверджує виконавчий комітет Львівської міської ради.
3.1.1.2. Конкурс мистецьких проектів реалізовуватиме щорічно управління культури департаменту розвитку спільно з комунальними установами культури.
3.1.1.3. Конкурс передбачатиме надання фінансової підтримки з міського бюджету м. Львова на реалізацію мистецьких проектів – переможців конкурсу у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на відповідний рік.
3.1.2. Премія Львівської міської ради митцям, які займаються творчістю у м. Львові.
3.1.2.1. Положення про преміювання митців м. Львова, порядок відзначення митців та склад конкурсної комісії затверджує виконавчий комітет Львівської міської ради.
3.1.2.2. Преміювання митців, яким за рішенням конкурсної комісії буде присуджена грошова премія, відбуватиметься щороку у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на відповідний рік.
3.1.3. Створення нових експозиційних просторів у межах міста.
3.1.4. Конкурс надання грантової підтримки на здійснення експозиційної діяльності у м. Львові.
3.1.4.1. Положення про конкурс надання грантової підтримки на здійснення експозиційної діяльності у м. Львові, порядок його проведення та склад конкурсної комісії затверджує виконавчий комітет Львівської міської ради.
3.1.4.2. Конкурс надання грантової підтримки на здійснення експозиційної діяльності у м. Львові реалізовуватиме щороку управління культури департаменту розвитку.
3.1.4.3. Переможці конкурсу надання грантової підтримки на здійснення експозиційної діяльності у м. Львові отримуватимуть грантову підтримку з міського бюджету м. Львова на організацію та проведення виставок творів мистецтва на території м. Львова.
3.1.5. Створення муніципальної колекції творів мистецтва (процедура відбору, закупівлі та утримання творів мистецтва муніципальної колекції затверджує міська рада).
3.1.6. Забезпечення промоційної підтримки мистецької діяльності у м. Львові.
4. Джерела фінансування Програми

4.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється:
4.1.1. За рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на відповідний бюджетний період.
4.1.2. За рахунок коштів інвесторів, спонсорської допомоги, донорських коштів та грантів, у тому числі міжнародних.
5. Організація та контроль за виконанням Програми

5.1. Головним розпорядником бюджетних коштів Програми є управління культури департаменту розвитку.
5.2. Управління культури департаменту розвитку:
5.2.1. Координує хід реалізації заходів Програми.
5.2.2. Вносить пропозиції щодо змін або продовження терміну виконання заходів; у межах повноважень вирішує питання, які виникають під час реалізації Програми.
5.2.3. У разі необхідності залучає до виконання заходів Програми інші виконавчі органи Львівської міської ради.
5.2.4. Вносить пропозиції щодо фінансування, обсягу та виконавців робіт/заходів Програми.


6. Очікувані результати реалізації Програми

6.1. Результатами виконання Програми будуть:
6.1.1. Збільшення грантової підтримки мистецьких проєктів.
6.1.2. Відзначення кращих львівських митців грошовими преміями.
6.1.3. Надання грантової підтримки на здійснення експозиційної діяльності у м. Львові.
6.1.4. Створення муніципальної колекції творів мистецтва.
6.1.5. Налагодження комунікації між різними мистецькими середовищами м. Львова.
6.1.6. Промоція м. Львова як мистецького осередку та міста комфортного для творчості.


Секретар ради А. Забарило

Віза:
Начальник управління
культури Х. Береговська
Дата оприлюднення: 09/11/2020