УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1183


від 11/10/2016
Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток 2 згідно з ухвалою 3407-2018
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 10.11.2016 № 1183 “Про затвердж'
Остаточна редакція:
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про освіту“, відповідно до Бюджетного кодексу України, Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки“, враховуючи Концепцію національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затверджену наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, з метою формування у підростаючого покоління патріотичної свідомості та національної гідності, вшанування героїв Небесної Сотні, Революції Гідності, українських воїнів - учасників антитерористичної операції на Сході України, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності та збереження цілісності України міська рада ухвалила:
1. Затвердити:
1.1. Програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки (додаток 1).
1.2. Видатки на фінансування у 2017-2020 роках Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки (додаток 2).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. СадовийДодаток 1
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки
Вступ

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки (надалі – Програма) – це комплекс заходів, які здійснюються на місцевому рівні з метою вшанування героїв Небесної Сотні, українських воїнів - учасників антитерористичної операції на Сході України, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України, виховання дітей та молоді у дусі поваги до Українського Війська, відповідального ставлення громадян до обов’язку Захисника України, формування у підростаючого покоління патріотичної свідомості та національної гідності.
Програма передбачає забезпечення системної і цілеспрямованої діяльності органів місцевого самоврядування, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високого патріотичного духу, почуття вірності, любові до Батьківщини, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової та демократичної держави.
У сучасних суспільно-політичних умовах, які склалися у державі, задля консолідації суспільства, необхідне розуміння і поділяння сутності національної ідеї; сприяння своєю професійною діяльністю економічному, науковому та культурному зростанню Батьківщини; любов, захист і відстоювання своєї рідної мови, традицій, звичаїв при безумовній повазі до мов, традицій та звичаїв інших націй та народностей, які проживають у державі; глибока шана до державної мови та послуговування нею в офіційному житті; збереження власного здоров`я і здоров`я співгромадян; громадянська активність.
Сучасний підхід до організації національно-патріотичного виховання вимагає відмови від традиційних одноразових заходів, виховний ефект яких здебільшого полягає в отриманні певної інформації та залученні учнів до корисної діяльності. Це має бути комплексна, системна робота, організована педагогом на базі всіх можливостей етнопедагогіки, сучасних досягнень педагогічної науки, природного середовища та соціального оточення, із залученням всіх суб`єктів виховного процесу – батьків, школи, громадськості, державних органів, церкви.
Програма визначає головну мету, завдання, напрямки та основну концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення, виконання.
Програма діє впродовж 2017 - 2020 років.
1. Мета Програми

1.1. Метою Програми є:
1.1.1. Вшанування героїв Небесної Сотні, українських воїнів - учасників антитерористичної операції на Сході України, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності та збереженні цілісності України.
1.1.2. Виховання дітей та молоді у дусі поваги до українського війська, відповідального ставлення громадян до обов’язку захисника України, формування у підростаючого покоління патріотичної свідомості та національної гідності.
1.1.3. Вдосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам військової справи на основі народної педагогіки.
1.1.4. Підготовка молоді до захисту Вітчизни, виховання на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського народу.
1.1.5. Створення системи взаємодії з громадськими організаціями патріотичного спрямування.
2. Завдання Програми

2.1. Основними завданнями Програми є:
2.1.1. Формування в учнівської молоді громадянських почуттів, любові до рідної землі, культури та історії свого народу, бажання працювати задля держави.
2.1.2. Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, духовної культури особистості, створення умов для формування її світоглядної позиції.
2.1.3. Формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави, соціальної активності дітей та молоді.
2.1.4. Широке залучення молоді до національно-культурного відродження українського народу, розвитку традицій, мовної культури та національно-етнічних особливостей.
2.2. Завдання Програми реалізуються через впровадження системи таких заходів:
2.2.1. Вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні та героїв АТО.
2.2.2. Відзначення пам’ятних дат національно-патріотичного спрямування.
2.2.3. Військово-патріотичний вишкіл учнівської молоді.
2.2.4. Освітньо-методичний супровід Програми.
3. Очікувані результати

3.1. Виконання Програми дозволить сформувати у молодіжному середовищі високу громадянську свідомість на засадах українських національно-історичних традицій, повагу до історії, культури й традицій України; сприятиме героїзації осіб, які віддали життя за Україну, підтримці та успішній соціальній реабілітації учасників антитерористичної операції на сході України, що сприятиме ефективному вирішенню завдань, які стоять перед суспільством і державою.
4. Джерела фінансування

4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м. Львова, передбачених на 2017 - 2020 роки, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.Секретар ради А. Забарило


Візи:

В. о. начальника управління освіти З. Довганик

Член редакційної комісії
Додаток 2
Затверджено
ухвалою міської ради
від__________№______


ВИДАТКИ
на фінансування у 2018-2020 роках Програмиз/п
Напрямки використання
Відповідальний виконавець
Сума, тис. грн.
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1
2
3
4
5
6
Розділ 1. Вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні та героїв АТО
1.1.
Проведення у навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів, Уроків Мужності, Уроків Пам’яті, годин спілкування, патріотичних годин, конкурсів, вечорів-спогадів, бесід, зустрічей з учасниками Революції Гідності та антитерористичної операції на сході України, миротворчих операцій, жертвами політичних репресій тоталітарного режиму, ветеранами УПА та ОУН, Другої світової війни тощо
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
20,0
20,0
20,0
1.2.
Створення у навчальних закладах міста куточків пам’яті Героїв Небесної Сотні, загиблих учасників АТО; стендів Слави: Вони захищають Україну“, “Герої не вмирають
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
100,0
49,0
49,0
1.3.
Виготовлення та встановлення меморіальних таблиць на фасадах навчальних закладів міста
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
50,0
50,0
50,0
1.4.
Збір спогадів та матеріалів про громадян України, які загинули під час Революції Гідності та проведення АТО; підготовка та видання Книги Пам’яті
Управління культури департаменту гуманітарної політики
Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій
100,0
100,0
40,0
1.5.
Виготовлення національно-патріотичної символіки, соціальної реклами, банерів та їх розміщення
Департамент Адміністрація міського голови
40,0
23,0
23,0
Розділ 2. Відзначення пам’ятних дат національно - патріотичного спрямування
2.1.
Організація та відзначення заходів (подій) національно-патріотичного спрямування
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
10,0
10,0
10,0
Департамент Адміністрація міського голови
15,0
15,0
15,0
2.2.
Організація камерних концертів для воїнів АТО у гарнізонному госпіталі для інвалідів війни
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
5,0
5,0
5,0
2.3.
Проведення тематичних туристичних мандрівок для учнівської молоді Похід з воїном у гори
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
35,00
20,0
20,0
2.4.
Організація спортивно - туристичних мандрівок для молоді спільно з воїнами АТО
Мандрівка з Героєм
Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій
40,0
40,0
40,0
2.5.
Конкурс на кращий фільм - інтерв’ю з учасником АТО
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
20,0
20,0
20,0
2.6.
Проведення фестивалів, конкурсів, наукових конференцій та інших просвітницьких заходів згідно з Календарем відзначення знаменних дат та подій в українській історії, затвердженим департаментом гуманітарної політики
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
100,0
100,0
100,0
2.7
Проведення нетипових уроків (майстер-класів) учасниками АТО та уроків акторського мистецтва (інтерактивна вистава про історію Львова) у рамках проекту Школа лицарів
Департамент Адміністрація міського голови
5,0
10,0
10,0
2.8
Проведення конкурсів та організація виставок національно-патріотичного спрямування
Департамент Адміністрація міського голови
5,0
5,0
5,0
Розділ 3. Військово - патріотичний вишкіл учнівської молоді
3.1.
Створення та функціонування міського центру військово-патріотичного виховання, спортивної підготовки та самозахисту
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
100,0
100,0
100,0
3.2.
Модернізація навчально-матеріальної бази кабінетів НПВ у ЗНЗ та ПНЗ
(6 кабінетів у рік)
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
812,0
812,0
812,0
3.3.
Проведення дводенних військово-польових зборів на базі військових частин, дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку Старт
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
165,0
115,0
115,0
3.4.
Практичні заняття з домедичної підготовки для учнів 10-11 класів
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
10,0
10,0
10,0
3.5.
Проведення чотирьох теренових ігор для учнівської молоді, всього,
у тому числі:
3.5.1.
Готуюсь до служби в армії
Управління освіти департаменту гуманітарної політики, ГО СВІМ
30,0
30,0
30,0
3.5.2.
Дитячо-юнацька військово-патріотична
граСокіл“ (“Джура“)
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
30,0
30,0
30,0
3.5.3.
Лицарі духу
Управління освіти департаменту гуманітарної політики, ЛОМГО Юнацтво
20,0
20,0
20,0
3.5.4.
Змагання з пейнт-болу
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
60,0
10,0
10,0
Розділ 4. Освітньо - методичний супровід програми
4.1.
Проведення військового вишколу та навчальних семінарів для викладачів предмету Захист Вітчизни
Управління освіти департаменту гуманітарної політики, НМЦО
5,0
5,0
5,0
4.2.
Видання друкованих матеріалів на патріотичні теми
Управління освіти департаменту гуманітарної політики, НМЦО
50,0
50,0
50,0
Департамент Адміністрація міського голови
40,0
20,0
20,0
4.3.
Видавництво брошури Наші перемоги
Управління освіти департаменту гуманітарної політики, НМЦО
5,0
5,0
5,0
4.4.
Придбання настільних ігор пов’язаних з історичними боями для використання на уроках історії
Управління освіти департаменту гуманітарної політики, НМЦО
30,0
30,0
30,0
4.5.
Запрошення до проведення уроків та заходів зовнішніх експертів з відповідного середовища
Управління освіти департаменту гуманітарної політики, НМЦО
15,0
15,0
15,0
Всього:
1917,0
1719,0
1659,0


Секретар ради А. Забарило
Віза:

В. о. начальника управління освіти З. Довганик
Дата оприлюднення: 11/23/2016