УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 353


від 03/25/2021
Про затвердження Програми "Львів науковий" на 2021-2025 рокиВідповідно до Законів України “Про освіту“, “Про загальну середню освіту“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвали міської ради від 29.12.2020 № 29 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2021 рік", з метою розвитку наукового потенціалу дітей та покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти Львівської міської територіальної громади міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму "Львів науковий" на 2021-2025 роки (додається).
2. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики:
2.1. Розробити та подати на затвердження виконавчому комітету порядок використання коштів на надання фінансової підтримки (одноразової грошової виплати (допомоги) для реалізації учнівських стартапів науково-технічного спрямування Програми "Львів науковий" на 2021-2025 роки.
2.2. Забезпечити реалізацію Програми "Львів науковий" на 2021-2025 роки.
Відповідальний: начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
"Львів науковий" на 2021-2025 роки

1. Загальна частина

1.1. Програма "Львів науковий" на 2021-2025 роки (надалі – Програма) розроблена з метою розвитку наукового потенціалу дітей та покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти Львівської міської територіальної громади.
1.2. Програма діє у 2021-2025 роках.
2. Мета та завдання

2.1. Метою Програми є надання фінансової підтримки для розвитку наукового потенціалу дітей та покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти Львівської міської територіальної громади.
2.2. Завданнями Програми є:
2.2.1. Створення сучасних наукових центрів для школярів.
2.2.2. Фінансова підтримка для створення у закладах освіти сучасних гуртків та лабораторій науково-технічного спрямування відповідно до Положення про конкурс "Наука: дій!", яке затверджується наказом управління освіти департаменту гуманітарної політики за погодженням із постійною комісією освіти і науки.
2.2.3. Фінансова підтримка для реалізації учнівських стартапів науково-технічного спрямування відповідно до Положення про конкурс "Стартап: давай і ти!", яке затверджується наказом управління освіти департаменту гуманітарної політики за погодженням із постійною комісією освіти і науки.
2.2.4. Придбання сучасного обладнання для закладів освіти Львівської міської територіальної громади, за умови наявності вільних коштів, передбачених на реалізацію Програми.
3. Фінансове забезпечення

3.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади на поточний бюджетний період.
3.2. Головним розпорядником коштів Програми є управління освіти департаменту гуманітарної політики.
3.3. Фінансова підтримка для створення сучасних наукових центрів для школярів становить не менше 50 % коштів, передбачених на реалізацію Програми.
3.4. Фінансова підтримка для створення у закладах освіти сучасних гуртків та лабораторій науково-технічного спрямування становить не більше 25 % коштів, передбачених на реалізацію Програми.
3.5. Фінансова підтримка для реалізації учнівських стартапів науково-технічного спрямування становить не більше 5 % коштів, передбачених на реалізацію Програми.
3.6. Виплати для реалізації учнівських стартапів науково-технічного спрямування здійснюються на підставі розпорядження Львівського міського голови.
4. Керування Програмою

4.1. Керівництво та реалізацію Програми здійснює комісія, яка створюється відповідно до наказу начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики.
4.2. До складу комісії входять представники виконавчих органів, депутати міської ради, представники громадської ради при управлінні освіти департаменту гуманітарної політики та фахівці з профільних напрямків.
4.3. Робота комісії здійснюється у формі засідань.
4.4. Засідання комісії є правомірним, якщо у ньому бере участь більше половини її членів.
5. Очікувані результати

5.1. Популяризація та заохочення дітей до наукової діяльності у закладах освіти.
5.2. Створення сучасних наукових центрів, лабораторій та гуртків для школярів.
5.3. Стимулювання дітей впроваджувати інновації.
5.4. Зміцнення престижу інтелектуальної діяльності у суспільстві.
5.5. Забезпечення сприятливих умов для розвитку наукового і творчого потенціалу особистості у сучасному суспільстві шляхом покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти.
Секретар ради М. Лопачак

Віза:

Начальник управління
освіти З. Довганик
Дата оприлюднення: 03/29/2021