УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА1-ша сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 13


від 12/29/2020
Про затвердження Міської програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства “3-я міська поліклініка м. Львова“ на 2020 рікЗ метою реалізації державної політики щодо якісного надання медичної допомоги, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та “Основи законодавства України про охорону здоров'я“, відповідно до Бюджетного кодексу України, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Міську програму фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства “3-я міська поліклініка м. Львова“ на 2020 рік (додається).
2. Управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики забезпечити реалізацію заходів Міської програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства “3-я міська поліклініка м. Львова“ на 2020 рік.
Відповідальний: начальник управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

МІСЬКА ПРОГРАМА
фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства “3-я міська поліклініка м. Львова“ на 2020 рік

1. Загальна частина

Одним з основних напрямків завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування.
Громадяни України незалежно від місця проживання мають право на отримання в усіх лікувально-профілактичних закладах системи охорони здоров’я гарантований рівень медичної допомоги, який визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року № 955 “Про затвердження програми надання громадянам гарантованої державної безоплатної медичної допомоги“.
Із 01 квітня 2020 року згідно із Законом “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення“ медичні заклади усіх рівнів перейшли на модель фінансування з Національної служби здоров’я України (надалі – НСЗУ).
Медичні послуги, у межах програми медичних гарантій, тепер оплачуються НСЗУ за прямими договорами із медзакладами.
Із 01 квітня 2020 року Комунальне некомерційне підприємство “3-я міська поліклініка м. Львова“ (надалі – КНП “3 МП м. Львова“), яка обслуговує населення мікрорайону Левандівка, уклала договір з НСЗУ про надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. За укладеним Договором надходження закладу охорони здоров’я за програмою медичних гарантій є значно меншими ніж у 2019 році за медичною субвенцією та складають 30 % від фактичної потреби.
У вересні поточного року КНП “3 МП м. Львова“ відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19.06.2020 № 513 “Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році“ укладено з НСЗУ Договір про перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я на період з 01.07.2020 по 31.12.2020. Однак, додаткові фінансові надходження за цим Договором не дають можливість забезпечення заробітною платою працівників закладу, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу та здійснення інших видатків на утримання закладу.
КНП “3 МП м. Львова“ розроблено та затверджено план розвитку закладу охорони здоров’я, на реалізацію заходів із впровадження ефективної структури діяльності якого необхідний час до кінця поточного року.
Основною проблемою, на яку буде спрямована програма – проблема фінансового характеру – дефіцит коштів на оплату праці працівникам та на поточні витрати. Беручи до уваги необхідність надання вчасної та якісної медичної допомоги мешканцям мікрорайону Левандівка, виникає вкрай необхідна потреба у наданні КНП “3 МП м. Львова“ фінансової підтримки з міського бюджету м. Львова.
2. Мета Програми

2.1. Метою Програми є забезпечення надання населенню мікрорайону Левандівка медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, забезпечення фінансового ресурсу для здійснення вказаних цілей.
3. Завдання Програми

3.1. Виплата заробітної плати і сплата нарахувань на зарплату.
3.2. Забезпечення лікарськими засобами.
3.3. Інші поточні витрати для забезпечення сталої та ефективної роботи КНП “3 МП м. Львова“.
4. Очікуваний результат

4.1. Створення умов для стабільної роботи підприємства при здійсненні своєї діяльності.
4.2. Забезпечення своєчасних розрахунків підприємства з бюджетами всіх рівнів.
4.3. Надання вчасного, якісного та безперебійного медичного обслуговування населення мікрорайону Левандівка.
4.4. Забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати та відповідних нарахувань.
4.5. Дотримання нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при наданні медичних послуг.
5. Виконавці Програми

5.1. Комунальне некомерційне підприємство “3-я міська поліклініка м. Львова“.
6. Фінансування Програми

6.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на 2020 рік.
6.2. Не допускається скерування бюджетних коштів на здійснення заходів, непередбачених цією Програмою.
7. Координація та контроль за виконанням Програми

7.1. Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики.
Секретар ради .


Віза:


В. о. начальника управління
охорони здоров’я Н. Літвінська
Дата оприлюднення: 12/31/2020