УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА8-ма сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 2024


від 02/17/2022
Про затвердження Програми утримання парків та скверів Львівської міської територіальної громади на 2022-2026 рокиКеруючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про природно-заповідний фонд України“, “Про благоустрій населених пунктів“, наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 “Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України“, ухвалою міської ради від 27.04.2017 № 1881 “Про затвердження Комплексної екологічної програми на 2017-2022 роки для міста Львова“, Правилами благоустрою Львівської міської територіальної громади, затвердженими ухвалою міської ради від 21.04.2011 № 376, з метою забезпечення екологічно чистого та комфортного середовища для відпочинку мешканців та гостей, недопущення соціальної напруги та загрози життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та /або юридичних осіб, утримання у належному стані парків, лісопарків та зелених зон у частині санітарного прибирання, недопущення накопичення випадкового сміття, збереження та покращення благоустрою території необхідно забезпечувати: прибирання територій парків, лісопарків та зелених зон; своєчасне надання послуг з догляду та обрізки зелених насаджень, зняття аварійних дерев, створення нових зелених насаджень; забезпечення догляду за об’єктами зеленого господарства, покращення їхнього технічного та візуального стану міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму утримання парків та скверів Львівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з містобудування.Міський голова Андрій САДОВИЙ


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
утримання парків та скверів Львівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

1. Загальні положення

1.1. Програма утримання парків та скверів Львівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (надалі – Програма) скерована на забезпечення стабільної та сприятливої екологічної ситуації на території Львівської міської територіальної громади, забезпечення належних умов для короткочасного відпочинку населення, а також забезпечення збереження, відтворення та належного утримання об’єктів зеленого господарства, у тому числі об’єктів природно-заповідного фонду, розвитку природно-заповідної справи, відновлення туристичної атракційності парків та збільшення площ природно-заповідного фонду на території Львівської міської територіальної громади.
1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України “Про природно-заповідний фонд України“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, Правил утримання зелених насаджень на території населених пунктів України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 “Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України“, Комплексної екологічної програми на 2017-2022 роки для міста Львова, затвердженої ухвалою міської ради від 27.04.2017 № 1881, Правил благоустрою Львівської міської територіальної громади, затверджених ухвалою міської ради від 21.04.2011 № 376.
1.3. Зелені насадження є невід’ємною і обов’язковою складовою селітебної території, для забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території. До системи зелених насаджень населеного пункту належать зелені насадження загального користування, міжквартальні насадження житлових районів, насадження вулиць, парків, лісопарків, скверів, газони, квітники та інші насадження. Основну частку зелених насаджень складають зелені насадження загального користування – парки та лісопарки.
1.4. Загальна площа парків, лісопарків на території Львівської міської територіальної громади становить 1302,8555 га, з них площа парків, лісопарків, які обслуговують (утримують, координують) структурні підрозділи, підпорядковані Львівській міській раді, становить 1222,897 га, у тому числі об’єктів природно-заповідного фонду – 580,6172 га. Потенціал парків використовується для поліпшення селітебного середовища через оптимізацію структури, функціонування та використання зелених насаджень, що у свою чергу поліпшує туристичну привабливість Львівської міської територіальної громади.
Кількість відвідувачів паркових зон надзвичайно висока впродовж всього року, а отже витрати на утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства потребують належного фінансування.
1.5. Забезпечення безпеки та належних умов відпочинку мешканців, а також забезпечення громадського порядку та збереження елементів паркового благоустрою потребує комплексного виконання заходів з врахуванням потреб відповідної території
2. Мета Програми

2.1. Мета Програми полягає у забезпеченні комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства, ефективності їх функціонування для задоволення потреб мешканців у комфортному довкіллі відповідно до встановлених нормативів і стандартів.
3. Завдання та заходи виконання Програми

3.1. Завданнями Програми є:
3.1.1. Створення екологічної рівноваги між суспільством та природою.
3.1.2. Створення належних умов для короткочасного відпочинку населення.
3.1.3. Забезпечення дотримання санітарних норм та вимог щодо утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства, зокрема, парків територіальної громади.
3.1.4. Зміцнення фізичного та психічного здоров’я мешканців міста через організацію умов для короткочасного відпочинку.
3.1.5. Підвищення якості послуг з утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства, зокрема, парків територіальної громади.
3.2. Заходи виконання Програми наведені у додатку 1 до цієї Програми.
4. Відповідальність за виконання Програми

4.1. Відповідальними за реалізацію Програми є департамент містобудування, департамент розвитку, департамент гуманітарної політики.
4.2. У додатку 2 до цієї Програми подано Перелік об’єктів (парків, лісопарків та зелених зон), утримання яких здійснюють структурні підрозділи Львівської міської ради.
4.3. Здійснення Програми відбувається через закупівлю послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень парків відповідно до вимог законодавства України.
5. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Виконання Програми забезпечить можливість:
5.1.1. Збільшити кількість та площі озеленених територій, охоплених якісними доглядними послугами.
5.1.2. Забезпечити якісне надання послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень парків, а також послуг з озеленення.
5.1.3. Забезпечити вчасний і кваліфікований догляд за зеленими насадженнями, в тому числі комплексне та систематичне відновлення газонів і квітників
5.1.4. Зменшити загрозу падіння аварійних, вітровальних дерев та дерев перестійного віку їх скелетних гілок на територіях парків, лісопарків та зелених зон.
5.1.5.Знизити рівень ураження дерев шкідниками та хворобами.
6. Фінансове забезпечення Програми

6.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів загального бюджету Львівської міської ради і визначається щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей.
7. Забезпечення контролю за виконанням Програми

7.1. Механізми контролю визначаються відповідно до технічного завдання та закупівлі робіт/послуг з врахуванням вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про публічні закупівлі" та Наказу міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми" у разі проведення процедури закупівлі.
7.2. Всі види робіт/послуг, що необхідні для забезпечення належного утримання парків та скверів Львівської міської територіальної громади є актуальними, реалістичними, чітко сформульованими, мають вимірювані показники.
7.3. Про результати виконання Програми відповідальні за утримання парків, лісопарків та зелених зон (користувачі земельних ділянок) спільно із замовниками робіт/послуг подають щорічні звіти у січні наступного року: постійній комісії екології, природокористування та енергозбереження; постійній комісії законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки; постійній комісії фінансів та планування бюджету; заступнику міського голови з містобудування.
7.4. Форма звіту затверджується наказом управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування за погодженням з постійними комісіями, зазначеними у пункті 7.3 цієї Програми. Звіт повинен містити інформацію про: кількість та тип звернень юридичних/фізичних осіб щодо утримання території парку, скверу; кількість висаджених рослин; площу квітників та газонів охоплених доглядом, відсоток площі парку, скверу яку забезпечено роботами щодо догляду.
7.5. Контроль за виконанням Програми забезпечує заступник міського голови з містобудування.


Секретар ради Маркіян ЛОПАЧАК
Віза:
Начальник управління
екології та природних ресурсів Олександра СЛАДКОВА

Член редакційної комісії


Додаток 1
до Програми утримання парків та
скверів Львівської міської
територіальної громади на
2022-2026 роки

ЗАХОДИ
виконання Програми утримання парків та скверів Львівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

1. Види робіт/послуг в межах парків, лісопарків та зелених зон визначаються згідно з вимогами наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України" та наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 05.02.2004 № 27 "Про затвердження збірника "Норми часу (виробітку) на роботи з озеленення".
2. Основні види робіт/послуг у межах парків, лісопарків та зелених зон:
2.1. Вибіркове обрізування у багаторічників квіток, що відцвіли.
2.2. Вивезення сміття (з навантаженням).
2.3. Видалення порослі дерев (секатором та сокирою).
2.4. Видалення у живоплоті домішок інших порід.
2.5. Викошування комбінованих газонів (мотокосою) тримером (лучних та на схилах).
2.6. Викошування суцільних газонів газонокосаркою.
2.7. Вирізування сухого гілля і дрібної суші на деревах листяних порід
Влаштування пристовбурних ямок і канавок для поливання дерев і поодиноких кущів.
2.8. Встановлення бордюрної окантовки.
2.9. Догляд за садовими диванами і лавками (миття диванів і лавок)
Догляд за урнами (миття).
2.10. Замітання снігу з диванів і лавок.
2.11. Засипання ям землею після викопування саджанців.
2.12. Зафарбування (лікування) ран або дупел (лак бальзамом).
2.13. Збір випадкового сміття з об’єктів озеленення при середній та великій засміченості.
2.14. Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев м’яколистяних, хвойних та твердолистяних порід (при наявності складних перешкод; вручну, без автовишки; з автовишки).
2.15. Копання траншеї для садіння живої огорожі.
2.16. Копання ущільнених грунтів, копання ям для садіння дерев і кущів в немерзлий грунт.
2.17. Корчування пнів.
2.18. Мульчування грунту торфом або перегноєм у лунках на вулицях, скверах, у парках.
2.19. Навантаження сміття.
2.20. Обкопування кореневої грудки при пересаджуванні дерев у не мерзлих грунтах.
2.21. Обрізування кореневої системи дерев висотою 3-4 м при пересаджуванні.
2.22. Обрізування з прорідженням крон дерев (у тому числі з а/вишки; в складних умовах).
2.23. Обрізування під природний вигляд крон кущів.
2.24. Обробка газонів, дерев та кущів гербіцидами із застосуванням ранцевого обприскувача.
2.25. Омолодження одиночних чагарників і в групах.
2.26. Очистка урн від сміття.
2.27. Очищення берегів водойм від сміття.
2.28. Очищення газонів і квітників пристовбурних лунок дерев і кущів, живоплоту від опалого листя, гілля, сміття (при малій, середній та сильній засміченості).
2.29. Очищення доріжок від снігу.
2.30. Очищення доріжок від трави, очищення рівчаків від сміття, пилу, мулу і бруду.
2.31 Підв’язування саджанця до кілка.
2.32. Підготовка грунту під посадку квітів в натуральному грунті.
2.33. Підготовка ям для садіння кущів.
2.34. Підживлення дерев і поодиноких кущів, рослин сухими мінеральними добривами.
2.35. Підмітання доріжок (при великій та середній засміченості).
2.36. Планування (вирівнювання) зачищання і трамбування поверхні насипного грунту.
2.37. Подрібнення пеньків.
2.38. Поливання, газонів; поливання дерево-чагарникових насаджень, рослин у квітниках.
2.39. Посадка квітів багаторічників та однорічників (у тому числі однорічників - кашпо).
2.40. Посипання доріжок піском (щебеневою сумішшю).
2.41. Посипання доріжок реагентом або відсівом.
2.42. Посів газонів (у тому числі мавританських).
2.43. Прибирання фонтанів і басейнів.
2.44. Прополювання газонів, квітників з розпушуванням грунту.
2.45. Прополювання пристовбурних ямок і канавок біля листяних та хвойних дерев і неколючих чагарників.
2.46. Прочистка живоплоту з дерево-чагарникових порід м’яко листяних з обрізкою секатором.
2.47. Прочистка лісопаркових насаджень від порослі (кущорізом).
2.48. Розкидання привізного грунту з розрівнюванням поверхні.
2.49. Розкряжування повалених дерев.
2.50. Розпушування грунту у грядках, клумбах і рабатках з вибиранням бур’янів.
2.51. Розрівнювання скопаної (виораної) поверхні з очищанням грунту.
2.52. Садіння кущів.
2.53. Садіння (з нанесенням малюнка на рабатках і клумбах) розсади багатолітників та однолітників горшкових.
2.54. Садіння живоплоту, квітів багаторічників, кущів колючих та не колючих, саджанців листяних та хвойних порід.
2.55. Стрижка живоплоту (у тому числі ручна).
2.56. Утилізація зелених відходів.
2.57. Фарбування металевої поверхні зі старим лакофарбовим покриттям.
2.58. Формування крон кущів.
3. Інші види робіт, зокрема реконструкція та капітальний ремонт об’єктів благоустрою, здійснюють відповідно до окремих проектів, розроблених відповідно до вимог Державних будівельних норм (ДБН) та чинного законодавства України.Начальник управління
екології та природних ресурсів Олександра СЛАДКОВА

Віза:

Член редакційної комісії


Додаток 2
до Програми утримання парків та
скверів Львівської міської
територіальної громади на
2022-2026 роки
ПЕРЕЛІК
парків, лісопарків, скверів та зелених зон Львівської міської територіальної громади, утримання яких здійснюватиметься за кошти бюджету Львівської міської територіальної громади


з/п
Назва об’єкта, відповідальний за утримання
Площа, га
Документ міської ради, яким встановлено межі та/або затверджено площу
м. Львів
Департамент містобудування
Природоохоронна рекреаційна установа парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"
1.Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"
51,38
Ухвала від 22.03.2012 № 1381
РЛП "Знесіння"
2.Регіональний ландшафтний парк "Знесіння"
312,09
Ухвала від 21.06.2001 № 1113
ЛКП “Зелений Львів“, департамент містобудування (згідно з рішенням виконавчого комітету від 28.11.2008 № 1273 Про визначення юридичних осіб, відповідальних за утримання парків“)
3.Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення Лісопарк Погулянка
101,93
Ухвала від 29.06.2017 № 2216
4.Геологічна пам’ятка природи місцевого значення парк Кортумова гора
62,07
(21,4 га ПЗФ)
Ухвала від 20.03.2014 № 3176 (зі змінами – ухвала від 20.11.2014 № 4084)
5.Ландшафтний заказник місцевого значення "Торфовище Білогорща"
58,80
Рішення № 636 від 23.07.2021
6.Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. І. Франка
10,56
Ухвала від 05.04.2012 № 1409
7.Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення Снопківський
47,00
Ухвала від 13.07.2018 № 3782
8.Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення На Валах
2,32
Ухвала від 25.01.2018 № 2915
9.Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Личаківський», у тому числі меморіальний комплекс “Пагорб Слави“
9,43
Ухвала від 11.10.2018 № 4081
10.Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення Залізна Вода
19,02
Ухвала від 14.07.2016 № 854
11.Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення Високий замок
35,37
Ухвала від 10.07.2014 № 3605
12.Зелена зона “Майорівка“ (у тому числі геологічна пам’ятка природи місцевого значення Медова Печера“)
34,13
(1,2 га ПЗФ)
Ухвала від 21.05.2009 № 2664
(зі змінами – ухвала від 24.12.2015 № 50)
13.Парк “Піскові озера“
5,90
Ухвала від 30.09.2010 № 3971
14.Парк “Левандівський“
5,90
Ухвали від 26.04.2012 № 1478 та від 25.04.2019
№ 4933
15.Парк “Горіховий гай“
36,67
Ухвала від 17.06.2021 № 994
16.Парк “Скнилівський“
43,92
Ухвала від 12.07.2012 № 1618
17.Парк “Боднарівка“
6,23
Ухвала від 12.12.2019 № 6040
18.Лісопарк “Білогорща“
189,22
Ухвала від 20.03.2014
№ 3178 (зі змінами – ухвала від 20.11.2014
№ 4084)
19.Парк “700-річчя Львова“
22,09
Ухвала від 17.02.2011 № 217
20.Парк “Замарстинівський“
33,07
Ухвала від 27.08.2015 № 5085
21.Парк Святого Івана Павла ІІ Папи Римського
95,12
Ухвала від 16.12.2010 № 80
22.Парк ім. І. Виговського
5,18
Ухвала від 21.11.2013 № 2861
23.Парк “Озеро Левандівське“
3,87
Ухвала від 21.11.2013 № 2862
24.Парк на вул. Роксоляни
20,20
Ухвала від 03.03.2017 № 1628
25.Парк “Архангела Михаїла“ на вул. Стрийській (біля автовокзалу “Львів“)
4,40
Ухвала від 20.11.2014 № 4060
(зі змінами – ухвала від 23.03.2017
№ 1750
26.Парк (сад) “Благовіщення“
0,39
Ухвала від 21.11.2013 № 2860
27.Парк “Під Голоском“
2,45
Ухвала від 06.06.2019 № 5093
28.Парк “Кольонія“
2,50
Ухвала від 17.05.2018 № 3453
29.Парк на вул. І. Миколайчука, вул. Гетьмана І. Мазепи,
вул. Пилипа Орлика
2,60
Ухвала від 09.07.2021 № 1157
30.Сквер на вул. М. Кривоноса
0,95
Ухвала від 25.05.2017 № 1996
Департамент розвитку
31.Пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення - Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького
27,10
Ухвала від 10.07.2014 № 3569
32.Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького
36,53
Ухвала від 30.12.2015 № 68
Департамент гуманітарної політики
33.Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення - дендропарк ім. Бенедикта Дибовського
0,64
Ухвала від 29.07.2010 № 3810
м. Винники
Личаківська районна адміністрація
34.Парк "Вайнберг парк"
5,46
-
35.Парк "Незалежності"
0,32
-
36.Парк "Серпантин Схил"
0,71
-
37.Парк "На схилі"
0,08
-
смт. Брюховичі
Департамент містобудування, ЛКП “Зелений Львів“
38.Парк ім. Б. Хмельницького
15,72
-
Департамент гуманітарної політики
39.Парк пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк Комунальної
7-ої лікарні м. Львова"
1,42
Клопотання департаменту містобудування від 18.07.2013
(Рішення Львівської обласної ради від 18.03.2014 № 988)
смт. Рудно
Залізнична районна адміністрація
40.Лісовий заказник місцевого значення "Лісопарк "Рудно"
44,30
Ухвала від 04.11.2021 № 1613
с. Малехів
Шевченківська районна адміністрація
41.Парк на вул. Шевченка
0,27
-
42.Парк на вул. П. Сагайдачного
0,29
-

Начальник управління
екології та природних ресурсів Олександра СЛАДКОВА

Віза:

Член редакційної комісії
Дата оприлюднення: 02/23/2022