УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА11-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 2436


від 05/30/2013
Про затвердження Порядку передачі у короткострокову оренду елементів благоустроюКеруючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, “Про захист прав споживачів“, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, “Про безпечність та якість харчових продуктів“, Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 (зі змінами), Правилами роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369, Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, з метою впорядкування у м. Львові торгівлі через дрібно-роздрібну пересувну торговельну мережу міська рада ухвалила:
1. Затвердити Порядок передачі у короткострокову оренду елементів благоустрою (додається).
2. Заборонити торгівлю тютюновими виробами та міцними алкогольними напоями в об’єктах, встановлених згідно з Порядком передачі у короткострокову оренду елементів благоустрою.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від _____

ПОРЯДОК
передачі у короткострокову оренду елементів благоустрою
1. Загальні положення

1.1. Порядок передачі у короткострокову оренду елементів благоустрою (надалі – Порядок) визначає механізм передачі у оренду елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд або тимчасового обладнання для здійснення підприємницької діяльності на відкритих територіях у м. Львові, що знаходяться поза межами приміщень.
1.2. Терміни у цьому Порядку вживаються у такому значенні:
1.2.1. Заявник – субєкт господарювання, який має намір отримати у короткострокову оренду елемент благоустрою.
1.2.2. Тимчасова споруда (надалі ТС) одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з врахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово без влаштування фундаменту.
1.2.3. Пересувна тимчасова споруда (надалі – пересувна ТС) – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій, встановлюється тимчасово без влаштування фундаменту, не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності.
1.2.4. Стаціонарна тимчасова споруда (надалі – стаціонарна ТС)споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв. м.
1.2.5. Пересувне тимчасове обладнання (надалі – ПТО) – обладнання з конструктивною можливістю щоденного монтажу/демонтажу, перевезення, яке встановлюється на елементах благоустрою без облаштування споруд та використовується для здійснення підприємницької діяльності у сфері торгівлі, розваг та видовищ, реклами, тощо. До ПТО відносяться: автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки, автопричепи, візки, електромобілі дитячі, веломобілі, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки прилавки), розноски, столики, виїзні або пересувні конструкції, стенди, у тому числі рекламні, стелажі, пересувні атракціони та спортивне, розважальне обладнання тощо, які відповідають наведеному вище визначенню ПТО.
1.2.6. Паспорт прив’язки тимчасової споруди – документ встановленої форми, виданий управлінням архітектури департаменту містобудування, що дає право суб’єкту підприємницької діяльності на розміщення пересувної тимчасової споруди.
1.2.7. Самовільно встановлена ТС або ПТО –ТС або ПТО, договір на користування конструктивним елементом благоустрою для якої не укладався.
1.2.8. Схема прив’язки ТС або ПТО – схема, виконана заявником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням місця розташування та площі.
1.2.9. Елементи благоустрою об’єкти, визначені Законом України Про благоустрій населених пунктів (надалі ЕБ).
1.2.10. Демонтаж пересувної тимчасової споруди – комплекс заходів, які передбачають відокремлення пересувної тимчасової споруди від місця його розташування та транспортування у місце його подальшого зберігання.
1.2.11. Схема благоустрою пересувної ТС – схема, виконана заявником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до пересувної ТС (розташування квітників, під’їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо).
1.3. Дія цього Порядку поширюється на правовідносини, що виникають у зв’язку з орендою елементів благоустрою для:
1.3.1. Проведенням ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових та інших короткочасних заходів, а також у зв’язку із здійсненням сезонної та іншої періодичної підприємницької діяльності, яка передбачає здійснення акцій комерційного характеру (торгівлі, розваг, власної реклами тощо) на вулицях, площах, проспектах, скверах та інших територіях загального користування у м. Львові поза межами приміщень.
1.3.2. Встановлення рекламного ПТО лише з власною рекламою орендаря ЕБ.
1.3.3. Встановлення стаціонарних ТС лише під час проведення великоднього та різдвяного ярмарків та інших урочистих масових заходів строком до 30 календарних днів.
1.4. Час, на який передається в оренду елемент благоустрою може визначатися календарними, святковими та вихідними днями, місяцями або сезонно (літній сезон з 1 квітня до 1 листопада чи зимовий сезон з 1 листопада до 1 травня).
1.5. Підставою для розміщення ТС або ПТО є договір оренди елементу благоустрою.
2. Порядок проходження пакетів документів

2.1. Для укладення договіру оренди елементу благоустрою (надалі – Договір) заявник подає на імя міського голови, до відділу Центр надання адміністративних послуг адміністративно-господарського управління письмову заяву довільної форми з пропозицією укласти договір оренди ЕБ, у якій зазначає бажане місце оренди, площу, строк, обєкт пропонований для розміщення ЕБ (характеристику ТС або ПТО), інші пропозиції щодо договору (надалі Заява).
2.2. До заяви додаються:
2.2.1. Копія витягу або виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в Україні, завірена печаткою заявника.
2.2.2. Зображення пропонованого місця оренди ЕБ та ТС або ПТО.
2.2.3. Топографічна зйомка (М 1:500), виконана ліцензованою організацією, яка відображає існуючу ситуацію (термін придатності якого 2 роки) з планом прив’язки ТС або ПТО, із зазначенням їх площі, а якщо пересувне ТО передбачає здійснення торгівлі по певному маршруту (наприклад, розноски на людині; торгівля повітряними кульками, живими квітами у букетах; велосипед з холодильником, вело-кафе тощо), то з нанесенням такого маршруту. При встановлення ТС строком більше як на 14 днів топографічна зйомка виконується з нанесеними червоними лініями та завіреною наявністю інженерних мереж і перевірене відділом інженерних споруд, транспорту та геослужби управління архітектури департаменту містобудування.
2.2.4. Схема благоустрою, графічні матеріали з естетичного оформлення, у тому числі у пропонованому середовищі розміщення, при встановленні ТС строком більше як на 14 днів – обов’язково, в інших випадках – за бажанням Заявника.
2.2.5. Характеристика та опис ТС або ПТО, режим роботи (години дня, дні тижня, місяці року), спосіб обслуговування у робочий час, спосіб збору сміття тощо.
2.2.6. Схема розміщення пересувної ТС, форма якої наведена у додатку 2 до цього Порядку.
2.3. Посадова особа відділу Центр надання адміністративних послуг адміністративно-господарського управління або державний адміністратор управління “Дозвільний офіс“ наступного робочого дня після отримання вхідного пакета документів передає його в управління архітектури департаменту містобудування.
2.4. За наявності документів, передбачених у пунктах 2.1, 2.2 цього Порядку, управління архітектури департаменту містобудування виносить протягом 5 робочих днів питання на розгляд Комісії з погодження розміщення пересувних тимчасових споруд (надалі – Комісія), склад якої наведений у додатку 3 до цього Порядку, та за результатами розгляду якої протягом 7-ми робочих днів:
2.4.1. У разі позитивного вирішення питання:
2.4.1.1. Комісія готує висновки, якими погоджує план прив’язки пересувної ТС, режим роботи пересувної ТС, графічні матеріали з естетичного оформлення пересувної ТС, площу орендованого конструктивного елемента благоустрою, а також термін внесення плати за користування конструктивним елементом благоустрою.
2.4.1.2. Позитивні висновки разом зі всіма поданими заявником документами Комісія передає в управління комунальної власності департаменту економічної політики. Після отримання вказаних документів управління комунальної власності департаменту економічної політики впродовж 5-х робочих днів готує проект договору на користування конструктивним елементом благоустрою (надалі – Договір) та передає весь пакет документів до відділу Центр надання адміністративних послугадміністративно-господарського управління або до управління “Дозвільний офіс“.
2.4.1.3. Відділ Центр надання адміністративних послуг адміністративно-господарського управління або управління “Дозвільний офіс“ наступного робочого дня після їх отримання повідомляє заявника про місце і час видачі.
2.4.1.4. У відділі Центр надання адміністративних послуг адміністративно-господарського управління або в управлінні “Дозвільний офіс“ заявник підписує Договір та отримує один примірник Договору. Другий примірник Договору передається в управління комунальної власності департаменту економічної політики.
2.4.2. У разі наявності заперечень щодо запропонованих Заявником окремих умов договору (місця розташування ЕБ, площі строку оренди, об’єкта, пропонованого для розміщення, тощо), Комісія складає та надає Заявнику протокол розбіжностей, у якому зазначає свої зустрічні пропозиції та повертає всі подані заявником документи до відділу “Центр надання адміністративних послуг“ адміністративно-господарського управління. При погодженні протоколу розбіжностей заявник має право звернутися повторно та укласти договір відповідно до протоколу розбіжностей або надати інші свої пропозиції.
2.5. Підставами для заперечень в укладенні Договору є:
2.5.1. Розміщення пересувної ТС на:
2.5.1.1. Пішохідних доріжках, тротуарах та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів.
2.5.1.2. Проїжджій частині вулиць і доріг під час руху по них автотранспорту (крім розміщення ПТО транспортного засобу у місцях дозволених для паркування і можливості доступу клієнтів (покупців) з тротуарів).
2.5.1.3. Зелених насадженнях – щодо ТС.
2.5.1.4. Пішохідній зоні центральної частини міста без збереження проїзду автотранспорту спеціальних служб тощо.
2.5.2. Загроза безпеці людей або чужому майну у разі розміщення пересувної ТС.
2.5.3. Відсутність або невідповідність чинному законодавству України одного з документів для укладення Договору, зазначених у пунктах 2.1, 2.2 цього Порядку.
2.5.4. Інші обставини, які за рішенням більшості членів Комісії перешкоджають укладенню договору.
2.6. Управління комунальної власності департаменту економічної політики протягом 5 робочих днів з моменту підписання Заявником договору передає копію Договору і документів, що вказані у пункті 2.2 цього Порядку та позитивних висновків Комісії:
2.6.1. Для оформлення паспорта прив’язки ТСв управління архітектури департаменту містобудування.
2.6.2. Для забезпечення контролю за подальшим дотриманням цього Порядку – у відповідну районну адміністрацію.
2.7. Управління архітектури департаменту містобудування впродовж 5-ти робочих днів забезпечує:
2.7.1. Оформлення двох примірників паспорта прив’язки пересувної ТС.
2.7.2. Передачу через відділ Центр надання адміністративних послуг адміністративно-господарського управління або управління “Дозвільний офіс“ одного примірника паспорта прив’язки пересувної ТС заявнику; другий примірник паспорта прив’язки пересувної ТС зберігається в управлінні архітектури департаменту містобудування.
2.7.3. Передачу через відділ Центр надання адміністративних послуг адміністративно-господарського управління або управління “Дозвільний офіс“ копії паспорта прив’язки пересувної ТС районній адміністрації за місцезнаходженням пересувної ТС для контролю.
2.8. Паспорт прив’язки ТС оформляється за формою, наведеної у додатку 1 до цього Порядку.
2.9. Паспорт прив’язки пересувного ТО не оформляється.
2.10. При намірах заявника змінити естетичний вигляд пересувної ТС, він звертається до управління архітектури департаменту містобудування з письмовою заявою та документами, передбаченими у пунктах 2.1, 2.2 і проходить процедуру, передбачену у цьому розділі.
2.11. Плата за користування конструктивним елементом благоустрою для таких пересувних ТО як розноски, що чіпляються на людське тіло, повітряні кульки, живі квіти у букетах, здійснюється з розрахунку за 1 кв. м оренди елементу благоустрою на одну людину.
2.12. Плата за користування конструктивним елементом благоустрою проводиться щомісячно, а якщо термін менший ніж місяць, то одноразово за весь період, у відповідності до Договору.
2.13. Механізм нарахування плати за користування конструктивним елементом благоустрою здійснюється відповідно до ухвали міської ради від 05.03.2009 № 2451 Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення“.
2.14. При проведенні ярмарків та інших масових заходів їх організатор може отримати в оренду один чи декілька ЕБ для розміщення ТС та/або ПТО всіх учасників заходу відповідно до поданої організатором на Комісію схеми прив’язки.
3. Термін Договору на користування конструктивним елементом благоустрою

3.1. Термін Договору визначається на підставі пропозицій заявника та рішення Комісії.
3.2. Договір може укладатися на термін, вказаний заявником, який визначається календарними днями, місяцями або сезонно (літній сезон з 01 квітня до 01 листопада чи зимовий сезон з 01 листопада до 01 квітня).
3.3. Допускається укладення Договору терміном до пяти років з правом розміщення пересувної ТС або ПТО у межах певного сезону (літнього чи зимового) залежно від намірів заявника, технічних можливостей його пересувної ТС або ПТО.
4. Контроль за дотриманням цього Порядку

4.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюють районні адміністрації за місцем знаходження орендованого ЕБ, департамент економічної політики, управління комунальної власності департаменту економічної політики.
4.2. Районні адміністрації:
4.2.1. Здійснюють контроль відповідності фактично встановленої пересувної ТС або ПТО плану прив’язки та графічним матеріалам з естетичного оформлення ТС.
4.2.2. Здійснює контроль за перевищенням термінів встановленого режиму роботи пересувної ТС.
4.2.3. Звертаються до суб’єктів підприємницької діяльності з приписом щодо усунення порушень відповідності пересувної ТС або ПТО плану прив’язки або графічним матеріалам з естетичного оформлення пересувної ТС у визначений термін, а у разі невиконання цієї вимоги негайно вносять подання управлінню комунальної власності департаменту економічної політики про розірвання Договору:
4.2.3.1. Приписи про усунення порушень цього Порядку направляються суб’єктам підприємницької діяльності у письмовій формі поштою або подаються уповноваженим представником особисто і реєструються у відповідному журналі.
4.2.3.2. У разі встановлення невідповідності ТС або ПТО плану прив’язки або графічним матеріалам з естетичного оформлення ТС складається відповідний акт з переліком порушень та фото фіксацією і надається суб’єкту підприємницької діяльності термін для усунення порушень.
4.2.4. Забезпечують демонтаж ТС або ПТО у випадках, передбачених пунктом 7.2 цього Порядку.
4.2.5. Здійснюють моніторинг виконання приписів.
4.3. Управління комунальної власності департаменту економічної політики:
4.3.1. Здійснює контроль за своєчасним надходженням коштів за користування елементом благоустрою.
4.3.2. Розриває Договори з суб’єктами підприємницької діяльності в односторонньому порядку:
4.3.2.1. У разі наявної заборгованості за Договором більше ніж за 2 місяці.
4.3.2.2. На підставі подання відповідної районної адміністрації про неприведення суб’єктами підприємницької діяльності ТС або ПТО у відповідність до плану прив’язки або графічних матеріалів з естетичного оформлення ТС, або порушення режиму роботи ТС або ПТО.
4.3.3. Інформує районну адміністрацію про розірвання Договору для проведення демонтажу пересувної ТС.
4.3.4. Інформує управління архітектури департаменту містобудування про розірвання Договору, що є безумовною підставою для скасування паспорта прив’язки ТС.
5. Припинення Договору на користування конструктивним елементом благоустрою

5.1. Договір припиняється після закінчення терміну його дії.
5.2. Договір припиняється через його розірвання до закінчення терміну дії за рішенням управління комунальної власності департаменту економічної політики (що передбачається у Договорі як істотна умова):
5.2.1. За письмовою заявою суб’єкта підприємницької діяльності.
5.2.2. В односторонньому порядку у разі наявної заборгованості за Договором більше ніж за 2 місяці.
5.2.3. В односторонньому порядку за поданням відповідної районної адміністрації інформації про не приведення суб’єктами підприємницької діяльності ТС або ПТО у відповідність до плану прив’язки або графічних матеріалів з естетичного оформлення пересувної ТС, або порушення режиму роботи ТС або ПТО.
6. Скасування паспорта привязки пересувної ТС

6.1. Підставою для негайного скасування управлінням архітектури департаменту містобудування паспорта привязки пересувної ТС є подання управлінням комунальної власності департаменту економічної політики інформації про припинення Договору.
6.2. Управління архітектури департаменту містобудування надсилає заявнику рішення про скасування паспорта прив’язки пересувної ТС.
7. Підстави та порядок здійснення демонтажу пересувних ТС

7.1. Після закінчення терміну дії Договору суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний забезпечити демонтаж пересувної ТС.
7.2. Районні адміністрації згідно з цим Порядком проводять демонтаж:
7.2.1. Самовільно встановлених пересувних ТС:
7.2.1.1. Власник яких невідомий, у тому числі у разі відсутності маркування пересувної ТС.
7.2.1.2. Власник яких відомий, але вимоги про демонтаж не виконав.
7.3. Демонтаж та наступне зберігання пересувної ТС не передбачає переходу права власності на нього до територіальної громади м. Львова.Секретар ради В. Павлюк

Віза:
Депутат міської ради І. ЛозинськийДодаток 1 до Порядку
ПАСПОРТ ПРИВ'ЯЗКИ

________________________________________________________________ (назва ТС)
Заявник ________________________________________________________
(найменування, П. І. Б., реквізити заявника)
Примірник № * _____________________________
Реєстраційний № ___________________________
Паспорт прив'язки виданий ________________________________________
(начальник управління
департаменту економічної політики)
Паспорт прив'язки дійсний до "_____" _________________ 20 року
Паспорт прив'язки продовжено до "_____" _____________ 20 року
__________________________ ____________ ________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)


м. п.

Дата видачі _______________________ 20 року

Секретар ради В. Павлюк


Віза:


Депутат міської ради І. ЛозинськийДодаток 2 до Порядку
СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС

Площа земельної ділянки згідно з документами на
землекористування ___________ га
М 1:500
Місце креслення


Експлікація:
1. Місце розташування ТС.
2. Червоні лінії.
3. Лінії регулювання забудови.
4. Місця підключення до інженерних мереж. Умовні позначення:
__________ ______________________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали керівника (заступника) підприємства,
установи, організації розробника)
М. П.
Дата складання ________________ 20 року

Секретар ради В. Павлюк


Віза:


Депутат міської ради І. Лозинський
Додаток 3 до Порядку

СКЛАД
комісії з передачі у короткострокову оренду елементів благоустрою


І. Лозинський - депутат міської ради, член постійної комісії
фінансів та планування бюджету, голова комісії
О. Лужецький - заступник начальника управління архітектури
департаменту містобудування, заступник голови
комісії
В. Грубрин - депутат міської ради, член постійної комісії
архітектури, містобудування та охорони
історичного середовища, секретар комісії
Члени комісії:

Р. Валько - голова постійної комісії землекористування
А. Гутник - голова постійної комісії архітектури,
містобудування та охорони історичного
середовища
Б. Салій - депутат міської ради, член постійної комісії
архітектури, містобудування та охорони
історичного середовища
Е. Парсаданян - депутат міської ради, член постійної комісії
землекористування
В. Гірняк - депутат міської ради, член постійної комісії
Землекористування
О. Печенко - депутат міської ради, член постійної комісії
архітектури, містобудування та охорони
історичного середовища
А. Крачковський - депутат міської ради, член постійної комісії
молодіжної політики, спорту та оздоровлення
Є. Климкович - начальник управління комунальної власності
департаменту економічної політики
В. Довжик - в. о. начальника управління економіки
департаменту економічної політики
Г. Шарко - начальник відділу торгівлі управління економіки
департаменту економічної політики
- заступник голови відповідної районної
адміністрації, на території якої планується
розміщення пересувної ТС


Секретар ради В. Павлюк
Віза:
Депутат міської ради І. Лозинський