УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА28-ма сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6543


від 09/04/2020
Про продовження до 2030 року дії Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2020 роківВідповідно до Законів України Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“, “Про охорону дитинства, Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, Указу Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011 Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа міська рада ухвалила:
1. Продовжити до 2030 року дію Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, на період 2014-2020 років, затвердженої ухвалою міської ради від 20.03.2014 № 3070.
2. Внести зміни до ухвали міської ради від 20.03.2014 № 3070 Про затвердження Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2020 років“:
2.1. У назві та тексті ухвали слова на період 2014-2020 років замінити словами на період 2014-2030 років“.
2.2. Викласти додаток у новій редакції згідно з додатком до цієї ухвали.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.Міський голова А. Садовий


Додаток
до ухвали міської ради
від ___________№____

Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від 20.03.2014 3070

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014 – 2030 роки
1. Паспорт Програми

Ініціатор розроблення Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2030 роки (надалі – Програма)Управління Служба у справах дітей департаменту гуманітарної політики
Реквізити розпорядчих документів щодо розроблення ПрограмиЗакони України Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“,“Про охорону дитинства, Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866
Розробник ПрограмиУправління Служба у справах дітей департаменту гуманітарної політики
Головний виконавець ПрограмиРайонні адміністрації
Учасники ПрограмиЛьвівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Термін реалізації Програми2014-2030 роки
Фінансування ПрограмиМіський бюджет м. Львова
2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

2.1. Програма розроблена з метою захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, забезпечення належних умов проживання, надання фінансової допомоги для ремонту житла зазначених дітей та осіб з їх числа. Програма передбачає комплекс заходів, які забезпечують виконання Законів України Про охорону дитинства“, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, інших нормативно-правових актів, спрямованих на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
2.2. Юридичне визначення соціальних категорій дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа визначено статтею 1 Закону України Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме:
2.2.1. Дитина-сиротадитина, у якої померли чи загинули батьки.
2.2.2. Діти, позбавлені батьківського піклування діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання у місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки та безпритульні діти.
2.2.3. Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванняособи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.
2.3. Станом на 01.06.2020 у м. Львові на первинному обліку в управлінні Служба у справах дітей департаменту гуманітарної політики перебуває 505 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі дітей-сиріт – 181, дітей, позбавлених батьківського піклування – 324. З них під опікою (піклуванням) громадян перебувають 382 дітей, у дитячих будинках сімейного типу (надалі – ДБСТ) – 55 дітей, у прийомних сім’ях (надалі – ПС) – 9 дітей, під опікою/піклуванням закладів – 53 дитини, тимчасово влаштовано у сім'ї родичів, знайомих – 5 дітей.
2.4. Із загальної кількості дітей:
2.4.1. Мають житло на праві власності – 111 дітей.
2.4.2. Мають житло на праві користування – 340 дітей.
2.4.3. Не мають житла 54 дитини.
2.5. Згідно зі ст. 33 Закону України Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування після завершення перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та у разі відсутності у таких дітей права на житло Львівська міська рада забезпечує дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом. Соціальне житло, що надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа для проживання, має відповідати санітарним і технічним вимогам.
2.6. Враховуючи вищенаведене, міська рада зобов’язана забезпечити дитину впорядкованим житловим приміщенням в короткі терміни або привести наявне житло дитини до санітарних норм.
2.7. Приведення до санітарних норм житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа за 1 рік до завершення терміну їх перебування в інтернатних закладах, сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу дозволить молодим людям повернутися до свого житла з належними санітарними умовами та надасть можливість їм реалізувати і інші свої права, оскільки наявність житла – це міцний фундамент подальшої долі.
2.8. У період з 2021 по 2030 роки 51 квартира дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа потребуватиме приведення до належного санітарного стану. На ці роботи з міського бюджету м. Львова необхідно витратити орієнтовно 3 060 000 грн.
3. Визначення мети Програми

3.1. Метою цієї Програми є :
3.1.1. Приведення до санітарних норм житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за 1 рік до їх повернення з інтернатних закладів, сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.
3.1.2. Допомога у створенні належних побутових умов проживання через надання фінансової допомоги.
4. Завдання Програми

4.1. Розвиток ефективних форм підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, щодо реалізації права на належні умови проживання та подальший розвиток.
5. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Реалізація Програми дозволить:
5.1.1. Забезпечити належні умови проживання дітей після завершення терміну перебування в інтернатних закладах, сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, що підвищить рівень захищеності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
5.1.2. Створити належні умови для соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
У результаті проведених заходів у житловому приміщенні повинно працювати електро-, водо- та газопостачання, водовідведення та каналізація, опалення, а також повинні бути наявними предмети першої необхідності для проживання у квартирі.

6. Обгрунтування способів і засобів розв'язання проблеми

6.1. Основними способами та засобами розв’язання проблеми забезпечення належних умов проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у місті є:
6.1.1. Створення умов збереження у задовільному стані житла дітей, яке належить їм на праві власності або користування, на період їх перебування під опікою/піклуванням, у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, у закладах інтернатного типу.
6.1.2. Забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів житла, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.
6.1.3. Придбання предметів першої необхідності, обладнання та приладів, оплата послуг на їх встановлення (підключення), у тому числі виготовлення проєктно-технічної (кошторисної) документації.
6.2. Програма надасть змогу сконцентрувати зусилля міської ради, меценатів на виконання зазначених завдань та забезпечити ефективне здійснення державної політики у галузі соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

7. Фінансове забезпечення Програми

7.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова та інших джерел фінансування, які не суперечать законодавству України.
7.2. Результати реалізації Програми у період з 2014 по 2020 роки, наведені у таблиці 1.
Кількість квартир приведених до належного санітарного стану
у період з 2014 по 2020 роки
Таблиця 1.
№ з/п
Рік
Кількість відремонтованих квартир
Кількість витрачених з міського бюджету коштів, грн.
1.
2016
14
509 309,5
2.
2017
8
438 968
3.
2018
6
652 325
4.
2019
4
200 000
Разом:
32
1 800 602,5

7.3. Об’єм фінансування Програми визначено виходячи з потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у приведенні їх житла до належного санітарного стану та середніх витрат з міського бюджету м. Львова на ремонт одного помешкання у період з 2016 по 2020 роки, а саме:
7.3.1. Кількість помешкань дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які потребують ремонту у період з 2021 по 2030 роки наведена у таблиці 2.
Кількість помешкань, які потребують ремонту у період з 2021 по 2030 роки

Таблиця 2.

з/п
Розпо-ряд-ник коштів
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Разом
1.
Гали-цька райо-нна адмі-ніст-рація
2
0
1
0
1
0
0
0
2
0
6
2.
Заліз-нична райо-нна адмі-ніст-рація
1
0
0
1
2
1
2
0
0
0
7
3.
Лича-ківсь-ка райо-нна адмі-ніст-рація
3
3
1
3
2
1
0
0
0
1
14
4.
Сихів-ська райо-нна адмі-ніст-рація
1
0
1
3
0
0
1
0
1
0
7
5.
Фран-ківсь-райо-нна адмі-ніст-рація
0
0
0
1
2
5
3
0
1
0
12
6.
Шев-ченкі-вська райо-нна адмі-ніст-рація
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
5
Разом:
8
4
4
8
7
8
6
1
4
1
51

7.3.2. Орієнтований обсяг фінансування ремонту помешкань дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа наведено у таблицях 3 та 4.
Кількість помешкань, які потребують ремонту у період з 2021 по 2030 роки та орієнтований обсяг фінансування
Таблиця 3.
з/п
Розпорядник коштів
Кількість квартир
Орієнтований обсяг фінансування, тис. грн.
1.
Галицька районна адміністрація
6
360
2.
Залізнична районна адміністрація
7
420
3.
Личаківська районна адміністрація
14
840
4.
Сихівська районна адміністрація
7
420
5.
Франківська районна адміністрація
12
720
6.
Шевченківська районна адміністрація
5
300
Разом:
51
3060
Орієнтований обсяг фінансування з 2021 по 2030 роки,
в розрізі років, тис. грн.
Таблиця 4.

з/п
Розпоряд-ник коштів
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1.
Галицька районна адмініст-рація
120
0
60
0
60
0
0
0
120
0
2.
Залізнична районна адмініст-рація
60
0
0
60
120
60
120
0
0
0
3.
Личаківсь-ка районна адмініст-рація
180
180
60
180
120
60
0
0
0
60
4.
Сихівська районна адмініст-рація
60
0
60
180
0
0
60
0
60
0
5.
Франківсь-ка районна адмініст-рація
0
0
0
60
120
300
180
0
60
0
6.
Шевчен-ківська районна адмініст-рація
60
60
60
0
0
60
0
60
0
0
Разом:
480
240
240
480
420
480
360
60
240
60

7.4. Обсяги фінансування на кожен рік можуть змінюватись по мірі змін в обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, форм влаштування дітей, вартості предметів, матеріалів та вартості робіт.
7.5. Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно способом проведення районними адміністраціями та Львівським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді інвентаризації житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа з подальшим поданням бюджетного запиту на фінансування з міського бюджету м. Львова. Не допускається використання бюджетних коштів на приміщення у яких проживають сторонні особи, у тому числі батьки, які позбавлені або були позбавлені батьківських прав.
7.6. Крім проведення ремонтних робіт допускається придбання предметів першої необхідності, обладнання та приладів, оплата послуг на їх встановлення (підключення), у тому числі виготовлення проєктно-технічної (кошторисної) документації.
8. Перелік завдань і заходів з виконання Програми

8.1. Здійснювати моніторинг наявності житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які були влаштовані до державних та приватних закладів, під опіку/піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу.
Термін: 2014-2030 роки.
Відповідальні: районні адміністрації, управління Служба у справах дітей департаменту гуманітарної політики, Львівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
8.2. Вести реєстр майна та житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та постійно його поновлювати.
Термін: 2014-2030 роки.
Відповідальні: районні адміністрації, управління Служба у справах дітей департаменту гуманітарної політики, Львівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
8.3. Вживати заходи щодо накладення заборони на відчуження житла та майна дітей при наданні дітям статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають житло на праві власності або користування.
Термін: 2014-2030 роки.
Відповідальні: районні адміністрації, управління Служба у справах дітей департаменту гуманітарної політики.
8.4. Обов’язково призначати опікуна (піклувальника) над житлом при влаштуванні дітей під опіку/піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, у державні чи приватні заклади у разі наявності у дитини житла.
Термін: 2014-2030 роки.
Відповідальні: районні адміністрації, управління Служба у справах дітей департаменту гуманітарної політики.
8.5. Надавати консультації та сприяти своєчасному виготовленню правовстановлюючих документів на житло та інше майно, цінні папери, грошові заощадження, спадкоємцями яких є діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
Термін: 2014-2030 роки.
Відповідальні: управління Служба у справах дітей департаменту гуманітарної політики, районні адміністрації, Львівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
8.6. Діяти відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 № 277 “Про затвердження форми примірного договору оренди житлового приміщення, яке належить на праві власності дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування“ у разі передачі житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в оренду.
Термін: 2014-2030 роки.
Відповідальні: районні адміністрації.
8.7. Здійснювати контроль за додержанням опікунами (піклувальниками), прийомними батьками та батьками-вихователями житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування при здійсненні операцій з відчуження житла та купівлі нового житла.
Термін: 2014-2030 роки.
Відповідальні: районні адміністрації, управління Служба у справах дітей департаменту гуманітарної політики.
8.8. Контролювати належне виконання опікунами (піклувальниками), прийомними батьками та батьками-вихователями обов’язків щодо управління житлом та майном підопічних дітей та його збереженням.
Термін: 2014-2030 роки.
Відповідальні: управління Служба у справах дітейдепартаменту гуманітарної політики, районні адміністрації.
8.9. Організовувати проведення інвентаризації житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на праві власності або користування.
Термін: щорічно до 1 травня.
Відповідальне: управління Служба у справах дітейдепартаменту гуманітарної політики.
8.10. Здійснювати інвентаризацію житла з метою визначення для наступного року переліку житлових приміщень та фінансових витрат для виконання робіт щодо приведення до санітарного стану житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Термін: щорічно до 10 вересня.
Відповідальні: районні адміністрації, Львівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
8.11. Узагальнювати результати інвентаризації житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Термін: щорічно до 25 вересня.
Відповідальні: управління Служба у справах дітейдепартаменту гуманітарної політики, районні адміністрації, Львівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
8.12. Здійснювати використання бюджетних коштів на приміщення, в яких проживають сторонні особи, у тому числі батьки, які позбавлені або були позбавлені батьківських прав, у виняткових випадках після розгляду на комісії з питань захисту прав дітей.
Термін: щорічно до 30 вересня.
Відповідальні: районні адміністрації.
8.13. Планувати у міському бюджеті м. Львова кошти для проведення робіт щодо приведення до санітарних норм житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа згідно з проведеною інвентаризацією.
Термін: щорічно до 30 вересня.
Відповідальні: районні адміністрації.
8.14. Проводити роботи щодо приведення житла до санітарних норм у рік, який передує року завершення перебування дітей у відповідних закладах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, під опікою/піклуванням.
Термін: щорічно до 30 грудня.
Відповідальні: районні адміністрації.
8.15. Здійснювати приведення до санітарних норм житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за умови реальної можливості постійного користування цим житлом дитиною після повернення із закладів інтернатного типу або сімейних форм виховання.
Термін: щорічно до 30 грудня.
Відповідальні: районні адміністрації.
8.16. Складати на кожну квартиру кошторисну документацію робіт (витрат), яку до початку виконання робіт подавати на погодження та перевірку в управління контролю та аудиту департаменту “Адміністрація міського голови“.
Термін: 2014-2030 роки.
Відповідальні: районні адміністрації.
8.17. Здійснювати збір та узагальнення інформації щодо виконання Програми.
Термін: щорічно до 20 січня.
Відповідальні: управління Служба у справах дітейдепартаменту гуманітарної політики, Львівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
“Служба у справах дітей“
департаменту гуманітарної
політики Р. Тимків
Дата оприлюднення: 09/10/2020