УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА16-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 3577


від 07/10/2014
Про затвердження Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2014-2017 рокиВідповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання Законів України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про охорону дитинства", Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, Указу Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні", з метою поступового розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, реалізації державної політики щодо забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей, вказаних категорій і захисту їх житлових прав, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Міську програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2014-2017 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури.

Міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від _____________ №_____


МІСЬКА ПРОГРАМА
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2014-2017 роки

1. Проблеми, на розв'язання яких спрямована
Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа на 2014-2017 роки

Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2014-2017 роки (надалі Програма) спрямована на забезпечення житлом громадян вказаної категорії, які перебувають на квартирному обліку у м. Львові, а також дітей-інвалідів, які не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав та проживають у державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" дитина-сирота – це дитина, в якої померли чи загинули батьки; діти, позбавлені батьківського піклування – це діти, які залишились без піклування батьків у зв‘язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнання батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошення їх померлими, відбуванням покарання у місцях позбавлення волі та перебування їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та безпритульні діти.
Низький рівень забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування потребує прийняття комплексу заходів правового, організаційного, адміністративного та економічного характеру, спрямованих на створення системи підтримки вказаної категорії громадян у реалізації своїх прав на житло.
Станом на 01.01.2014 у м. Львові на первинному обліку перебуває 621 особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: під опікою (піклуванням) громадян – 503 дітей, у дитячих будинках сімейного типу – 26 дітей, у прийомних сім’ях – 14 дітей, під опікою державних закладів – 66 дітей, під опікою приватних закладів – 9 дітей, тимчасово влаштовано у сім'ї родичів, знайомих3 дітей.
Із загальної кількості дітей житлом забезпечено: на праві власності – 185 дітей, на праві користування – 372 дитини. Не мають житла 64 дитини. На квартирному обліку для отримання житла перебувають станом на 01.01.2014 60 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 118 осіб з їх числа. Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на обліку з 1991 року (таблиця 1).
За період з 2001 року 25 осіб з числа зазначеної категорії отримали житло з метою тимчасового поліпшення житлових умов до підходу пільгової черги (таблиця 2).
2. Визначення мети Програми

Метою Програми є поступове розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа після завершення терміну перебування у навчальних закладах, сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, допомоги у створенні належних побутових умов проживання через надання житла.
Ця Програма є інструментом реалізації державної політики щодо забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, захисту їх житлових прав зокрема.
Термін виконання Програми: 2014-2017 роки.
3. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дозволить підвищити рівень захищеності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які відповідно до законодавства України потребують поліпшення житлових умов, і реалізувати їх конституційні права на отримання житла.
4. Обгрунтування способів і засобів розв'язання проблеми

Основними способами та засобами розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м. Львові є:
- придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках за рахунок коштів Державного бюджету України та міського бюджету м. Львова;
- ініціювання надання пільг забудовникам щодо відведення земельних ділянок, забезпечення їх інженерними мережами;
- добудови об’єктів незавершеного будівництва з високим ступенем будівельної готовності.
Програма надасть змогу сконцентрувати зусилля органу місцевого самоврядування, меценатів на виконання зазначених завдань та забезпечити ефективне здійснення державної політики у галузі соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.
5. Обсяги та джерела фінансування Програми

Потреба коштів для реалізації цієї Програми на період з 2014 року до 2017 року становить 29 538 945 грн., що дозволить придбати або збудувати 5697 кв. м житла.
Фінансування здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, обласного бюджету Львівської області, міського бюджету м. Львова та інших джерел фінансування.
Об’єм фінансування передбачений відповідно до розрахунку потреби забезпечення житлом у м. Львові дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку, і які станом на 2017 рік досягають повноліття (таблиця 3).
6. Перелік завдань і заходів з виконання Програми

1. Проводити моніторинг наявності житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які були влаштовані до державних закладів, під опіку/піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу.
Термін виконання: 2014-2017.
Відповідальні: районні адміністрації,
відділ у справах дітей департаменту
гуманітарної політики.
2. Проводити оцінку потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають на території міста, щодо забезпечення їх власним житлом.
Термін виконання: 2014-2017.
Відповідальний: відділ у справах дітей
департаменту гуманітарної політики.
3. Включати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до списку для позачергового надання житла, у разі відсутності у них житла, за поданням відділу у справах дітей департаменту гуманітарної політики.
Термін виконання: 2014-2017.
Відповідальний: відділ у справах дітей
департаменту гуманітарної політики,
департамент житлового господарства та
інфраструктури.
4. Забезпечувати житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа згідно з обліком громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Термін виконання: 2014-2017.
Відповідальний: департамент житлового
господарства та інфраструктури.

Таблиця 1

Зарахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до списку для
позачергового надання житла Львівською міською радою (за роками)
Роки
1991-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Кількість осіб
23
1
1
2
6
1
1
8
9
16
11
11
5
13

Таблиця 2

Надання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які перебувають на квартирному обліку у Львівській міській раді (до підходу черги )
Роки
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Кількість квартир
1
1
2
1
1
1
3
5
3
2
4
-
1

Таблиця 3
Всього за період 2014-2017 роки необхідно збудувати (придбати):
Характеристика квартир
Кількість квартир
Загальна площа квартири
кв. м
Метраж,
кв. м
Вартість,
грн.
Сума необхідних коштів, грн.
однокімнатні
113
40
4520
5185
23 436 200
двокімнатні
14
58
812
5185
4 210 220
трикімнатні
4
70
280
5185
1 451 800
чотирикімнатні
1
85
85
5185
440 725
Всього:
132
-
5697
29 538 945

Примітки:
За граничну вартість 1 кв. м загальної площі житла прийнято граничну вартість, встановлену у розмірі 5185 грн. відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.04.2014 № 119 Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України“.
Розрахунок загальної площі квартир здійснено відповідно до Державних будівельних норм України. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення ДБН В.2-2-15-2005.

Паспорт Програми
№ з/пІніціатор розроблення ПрограмиВідділ у справах дітей департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради
1.Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення ПрограмиПостанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866
2.Розробник ПрограмиДепартамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради
3.Співрозробник ПрограмиВідділ у справах дітей департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
4.Головний виконавець програмиДепартамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради
5.Учасники програмиДепартамент фінансової політики Львівської міської ради;
Відділ у справах дітей департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради;
Львівський міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді
6.Термін реалізації Програми2014-2017 роки
7.Напрямки виконання Програми Вирішення питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа
8.Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Міський бюджет м. Львова, обласний бюджет Львівської області, Державний бюджет України, кошти меценатів
9.Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми29 538 945 грн.


Секретар ради В. Павлюк

Віза:

Начальник управління
житлового господарства
та інфраструктури Ю. Голець